mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2015/010
23.02.2015
Konu: Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı!
23 Şubat 2015 Tarih ve 71 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;
23 Şubat 2015 Pazartesi günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler
ve 24 Şubat 2015 Salı günü akşamına kadar verilmesi gereken KDV Beyannamelerinin
verilme süreleri,
26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
İlgili Sirküler ektedir.
Blglernze sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yemnl Mal Müşavrlk Ve Bağımsız Denetm A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Tarih
Sayı
Kapsam
23/02/2015
VUK-71 / 2015 -1
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/71
Konusu: Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi
Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması.
Tarihi : 23/02/2015
Sayısı : VUK-71 / 2015 -1
1. Giriş
Ocak 2015 dönemine ait aylık Muhtasar beyannameler ile Ocak 2015 dönemine ait aylık Katma Değer Vergisi
beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Ocak 2015 Vergilendirme Dönemine Ait Aylık Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme
Süresinin Uzatılması:
E-Beyanname sisteminden kaynaklanan teknik arıza nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki
yetkiye dayanılarak;
23 Şubat 2015 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2015 günü akşamına kadar
verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar
uzatılmıştır.
Duyurulur.
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

2015-010 Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri