2015 YILI ADLÎ VE İDARÎ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDAKİ ANA KARARNAMESİNE İLİŞKİN PLANLANAN TAKVİM
AÇIKLAMA
PLANLANAN TARİH
20 Mart 2015 -27 Mart 2015 arası
1-) İhtiyaç duyulan ile muhtemel münhal bulunan yerler ilanın ekinde duyurulacaktır.
2-) Süre nedeniyle kararname kapsamına girenler; cep telefonlarına kısa mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmek
suretiyle bilgilendirileceklerdir. Bu konuya ilişkin sorgulama ekranı oluşturulacaktır.
3-) Atanma talepleri kabul edilecektir.
20 Nisan 2015 tarihinde
1-) İhtiyaç duyulan ile münhal bulunan yerlere ilişkin ilan yapılacaktır.
2-) Ayrıca kararname kapsamına dahil olanlar; cep telefonlarına kısa mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmek
suretiyle bilgilendirileceklerdir. Bu konuya ilişkin sorgulama ekranı oluşturulacaktır.
20 Nisan 2015- 22 Nisan 2015 arası
İhtiyaç duyulan ve münhal bulunan yerlere göre, meslektaşların atanmak istedikleri yerlere ilişkin varsa ikinci tercihlerini
içerir talepleri kabul edilecektir.
2 Haziran 2015'e kadar
Kararname kapsamına dahil olanlar; cep telefonlarına kısa mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmek suretiyle
bilgilendirileceklerdir. Bu konuya ilişkin sorgulama ekranı oluşturulacaktır.
4 Haziran 2015 mesai bitimine kadar
Kararname kapsamında olup da mazereti nedeniyle çıkmak isteyenler ile kapsamda olmadığını öğrenip kararname
kapsamına alınma talebi olanların, durumlarının gözden geçirilmesine ilişkin dilekçeleri kabul edilecektir.
16 Haziran 2015'e kadar
Kararnamenin ilan edilmesi planlanmaktadır.
22 Haziran 2015 tarihinden itibaren
Kararnameye ilişkin tebligatlar gönderilmeye başlanacaktır.
22 Haziran 2015'e kadar
Müstemir yetki talepleri kabul edilecektir.
17 Temmuz 2015'e kadar
Müstemir yetkilerinin belirlenmesi planlanmaktadır.
1
Download

EK-3