ANKARA C. BAŞSAVCILIĞI 2014 YILI MART AYI İÇ VE DIŞ ZABIT KATİBİ NÖBET ÇİZELGESİ
TARİH
01/03/2014
02/03/2014
İÇ NÖBET
GÜNLER
CUMARTESİ
PAZAR
KATİP
DIŞ NÖBET
İÇ NÖBET
2.KATİP
ÇİM NÖBETÇİ ZABIT KATİBİ OKTAY SOYLU
İSA POLAT
FATMA BÜLBÜL-BORA
YAVUZ UÇMAZ
ÖMER AYDOĞDU
KAAN PEHLİVAN
ESMA ÇELENAY-ZEHRA
ERDİ ÖZDEMİR
AHMET FIÇICI
SERPİCİ
ÇELİKEL
1.BÖLGE
2.BÖLGE
OSMAN ÇUBUK
ZEYNEP KALSEN
MURAT ÇITAK
SERDARHAN ÜNAL
MORG NÖBETÇİ ZABIT KATİBİ OSMAN ÇUBUK - ÇİM NÖBETÇİ ZABIT KATİBİ ZEYNEP KALSEN
03/03/2014
PAZARTESİ
ZEHRA ÇELİKEL
İSA POLAT
SERDARHAN ÜNAL
MURAT ÇITAK
04/03/2014
SALI
BORA SERPİCİ
FATMA BÜLBÜL
MURAT ÇITAK
SERDARHAN ÜNAL
05/03/2014
ÇARŞAMBA
ÖMER AYDOĞDU
KAAN PEHLİVAN
SERDARHAN ÜNAL
MURAT ÇITAK
06/03/2014
PERŞEMBE
ESMA ÇELENAY
YAVUZ UÇMAZ
MURAT ÇITAK
SERDARHAN ÜNAL
07/03/2014
CUMA
AHMET FIÇICI
ERDİ ÖZDEMİR
SERDARHAN ÜNAL
MURAT ÇITAK
08/03/2014
ZEHRA ÇELİKEL
ERDİ ÖZDEMİR-KAAN
AHMET FIÇICI
ESMA ÇELENAY
İSA POLAT
FATMA BÜLBÜL-BORA
ÖMER AYDOĞDU
YAVUZ UÇMAZ
PEHLİVAN
CUMARTESİ
09/03/2014
MURAT ÇITAK
SERDARHAN ÜNAL
SERPİCİ
PAZAR
OKTAY SOYLU
SERKAN SARAY
MORG NÖBETÇİ ZABIT KATİBİ SERDARHAN ÜNAL- ÇİM NÖBETÇİ ZABIT KATİBİ MURAT ÇITAK
10/03/2014
PAZARTESİ
ZEHRA ÇELİKEL
İSA POLAT
SERKAN SARAY
OKTAY SOYLU
11/03/2014
SALI
BORA SERPİCİ
FATMA BÜLBÜL
OKTAY SOYLU
SERKAN SARAY
12/03/2014
ÇARŞAMBA
ÖMER AYDOĞDU
KAAN PEHLİVAN
SERKAN SARAY
OKTAY SOYLU
13/03/2014
PERŞEMBE
ESMA ÇELENAY
YAVUZ UÇMAZ
OKTAY SOYLU
SERKAN SARAY
14/03/2014
CUMA
AHMET FIÇICI
ERDİ ÖZDEMİR
SERKAN SARAY
OKTAY SOYLU
OKTAY SOYLU
SERKAN SARAY
ZEYNEP KALSEN
OSMAN ÇUBUK
15/03/2014
CUMARTESİ
16/03/2014
FATMA BÜLBÜL
ÖMER AYDOĞDU-YAVUZ
BORA SERPİCİ
İSA POLAT
ESMA ÇELENAY
KAAN PEHLİVAN-AHMET
ERDİ ÖZDEMİR
ZEHRA ÇELİKEL
UÇMAZ
FIÇICI
PAZAR
MORG NÖBETÇİ ZABIT KATİBİ SERKAN SARAY- ÇİM NÖBETÇİ ZABIT KATİBİ OKTAY SOYLU
17/03/2014
PAZARTESİ
ZEHRA ÇELİKEL
İSA POLAT
OSMAN ÇUBUK
ZEYNEP KALSEN
18/03/2014
SALI
BORA SERPİCİ
FATMA BÜLBÜL
ZEYNEP KALSEN
OSMAN ÇUBUK
19/03/2014
ÇARŞAMBA
ÖMER AYDOĞDU
KAAN PEHLİVAN
OSMAN ÇUBUK
ZEYNEP KALSEN
20/03/2014
PERŞEMBE
ESMA ÇELENAY
YAVUZ UÇMAZ
ZEYNEP KALSEN
OSMAN ÇUBUK
21/03/2014
CUMA
AHMET FIÇICI
ERDİ ÖZDEMİR
OSMAN ÇUBUK
ZEYNEP KALSEN
ZEYNEP KALSEN
OSMAN ÇUBUK
SERDARHAN ÜNAL
MURAT ÇITAK
22/03/2014
CUMARTESİ
23/03/2014
KAAN PEHLİVAN
ESMA ÇELENAY-AHMET
ERDİ ÖZDEMİR
ZEHRA ÇELİKEL
ÖMER AYDOĞDU
FATMA BÜLBÜL-BORA
YAVUZ UÇMAZ
İSA POLAT
FIÇICI
SERPİCİ
PAZAR
MORG NÖBETÇİ ZABIT KATİBİ ZEYNEP KALSEN - ÇİM NÖBETÇİ ZABIT KATİBİ OSMAN ÇUBUK
24/03/2014
PAZARTESİ
İSA POLAT
ZEHRA ÇELİKEL
MURAT ÇITAK
SERDARHAN ÜNAL
25/03/2014
SALI
BORA SERPİCİ
FATMA BÜLBÜL
SERDARHAN ÜNAL
MURAT ÇITAK
26/03/2014
ÇARŞAMBA
ÖMER AYDOĞDU
KAAN PEHLİVAN
MURAT ÇITAK
SERDARHAN ÜNAL
27/03/2014
PERŞEMBE
YAVUZ UÇMAZ
ESMA ÇELENAY
SERDARHAN ÜNAL
MURAT ÇITAK
28/03/2014
CUMA
AHMET FIÇICI
MURAT ÇITAK
SERDARHAN ÜNAL
SERDARHAN ÜNAL
MURAT ÇITAK
SERKAN SARAY
OKTAY SOYLU
29/03/2014
ERDİ ÖZDEMİR
FATMA BÜLBÜL
ÖMER AYDOĞDU-YAVUZ
BORA SERPİCİ
İSA POLAT
ESMA ÇELENAY
KAAN PEHLİVAN-AHMET
ERDİ ÖZDEMİR
ZEHRA ÇELİKEL
UÇMAZ
CUMARTESİ
30/03/2014
PAZAR
FIÇICI
MORG NÖBETÇİ ZABIT KATİBİ MURAT ÇITAK - ÇİM NÖBETÇİ ZABIT KATİBİ SERDARHAN ÜNAL
31/03/2014
NOT:
PAZARTESİ
İSA POLAT
ZEHRA ÇELİKEL
OKTAY SOYLU
SERKAN SARAY
1-İç nöbetler tatil günleri 08.30–20.00 saatleri arasında, mesai günlerinde 17.30–20.00 saatleri arasında dairede, saat 20.00’dan sonra çağırıldığında gelmek üzere
2-Hastalık veya mazeret gibi sebeplerle nöbetinde bulunamayanların yerine bir sonraki günün nöbetçi katibi tutacaktır.
3-Nöbetle ilgili mazaret bildirimi nöbet gününden bir gün önce sabah yazılı olarak yapılacaktır.
4-Nöbetçi yedek zabıt katipleri takip eden mesai günü sabahı Nöbetçi C.Başsavcı Vekiline nöbet raporunun görüldüsünü yaptırdıktan sonra bir suretini Müracaat
Savcılığı Bürosuna bir suretini de C.Başsavcılığı Vekiller Kalemine teslim edecektir.
5-Yazılı talimat ve tebligat olmadan hiçbir suretle personel arasında nöbet değişimi yapılmayacak olup, yazılı talimat dışında nöbetini tutmayan veya bir başkasına
tutturan, yine bir başkası yerine yazılı talimat dışında nöbet tutan personel meydana gelebilecek aksaklıklardan (kaza, olumsuzluk vs.) sorumlu olup, bu tür
olumsuzluklara meydan verilmemesine önem gösterilmesi ve hizmetin aksatılmadan yürütülmesi hususu tebliğ olunur.
6.Bir önceki haftanın 1 ve 2. bölge dış nöbetçi katibi, Hafta içi nöbetçi morg savcısı ile görevlendirilmiş olup, bu görevle ilgili Adli Tıp Kurumunca düzenlenen tüm
evrakların teslim alınması ve gereğinin yapılması da bu katipler tarafından yapılacaktır.
7-İç nöbetçi katiplerde yedek katip uygulaması yerine, nöbet günü yerinde olamayacak katip bir sonraki günün nöbetçisi ile yer değiştirmek suretiyle nöbet hizmetinin
aksamadan yürütülmesi sağlanacaktır.
HAZIRLAYAN
FAHRİNAZ ÜNLÜ
Yazı İşleri Müdürü
ONAYLAYAN
ABDULLAH AYHAN ŞAN
Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Download

MART