BUCA EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
09 ŞUBAT 2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ SABAHÇI-ÖĞLECİ ÖĞRETMEN NÖBET ÇİZELGESİ
SABAHÇI
SIRA
NO
1
2
3
4
5
PAZARTESİ
ÖN BAHÇE
HATİCE KOCABIYIK
ARKA BAHÇE SELDA KURUOĞLU
ZEMİN KAT
HARİKA DİNÇER
1.KAT
SEMA DEMİRCİ
2.KAT
SALI
G Ü N L E
ÇARŞAMBA
HÜSEYİN ŞENAYAYK ESİN ÇINAR
MURAT DAŞTAN
RAHŞAN DEMİR
R
PERŞEMBE
CUMA
H.GÜLAY GÖKÇEN
AYŞE YETİM
CEMİL SEL
MEDİNE PALANCI
NEVİN SİVAS
ÖZDEN ÖZEŞ
GÜLHAN KOZANDAĞI
ŞEBNEM.F. VAROL
MERAL ÖZTÜRK
YASEMİN SĞCABAY
İLKAY İŞÇİ
VİLDAN SEYYAR
BURCU ERSOY
TUBA GÜLER
MELEK B.KÖROĞLU
ÖĞLECİ
SIRA
NO
1
2
3
4
5
PAZARTESİ
ÖN BAHÇE
SALI
G Ü N L E
ÇARŞAMBA
MURTEZA İNCEBULUT KADİR PARMAK
R
PERŞEMBE
CUMA
ŞERİFE Y. BALCI
EREN SEZER
EMİNE ARDIÇ
GÖKÇE KOÇAK
KENAN YILDIRIM
SEVİL GÖLLÜ
MUSTAFA GÜZEL
CENNET ŞAHİN
ARKA BAHÇE MÜMİN DENİZ
AHMET HAŞİMOĞLU
ZEMİN KAT ÖNCÜ KARAKILIÇ
HANDE ÇAKIR
1.KAT
ÖZGE ÜLKÜ
2.KAT
SULTAN ÖZTÜRKKEÇE GAMZE DABAN
PAKİZE UNCU
EYLEM ÇALI
AYTEN KAVAS
ARZU E. KÖSEOĞLU
AYŞE AK
EYLEM ALTUNTAŞ
CEYDA ORUÇ
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ:
1-Nöbet görevi ders başlangıcından 10 dakika önce başlar ve ders bitiminden 10 dakika sonra sona erer.
2- Nöbetçi öğretmen göreve geldiğini nöbetçi müdür yardımcısına haber verir, görevli olduğu yerin temizlik, ısınma ve diğer durumlarını kontrol edip okulun eğitim ve
öğretime hazır hale getirilmesini sağlar.
3- Eğitim ve öğretim için hazır olmayan yerlerin hazır hale getirilmesi için her türlü önlemi alıp ilgililere gereğini yaptırır.
4- Gerekli kontrolleri yapıp eğitim ve öğretime görevli olduğu birimleri hazır hale getirdikten sonra nöbet defterini imzalar.
5- Yangın, sabotaj ve hırsızlık olaylarına karşı gerekli her türlü önlemi alır.
6- Döneminde öğrencileri sıra yapıp, kılık kıyafetlerini kontrol ederek içeri alır. Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun giyinmeden okula gelen öğrencilerin isimlerini alıp
nöbetçi müdür yardımcısına bildirir ve vereceği talimatlar doğrultusunda gereğini yapar.
7- Okul Zaman çizelgesini uygular.
8- Öğrencilerin zamanında derse girmelerini sağlar.
9- Teneffüslerde öğrencileri sürekli gözetim altında tutar, beklenmedik olaylar olduğunda olaya müdahale eder ve durumdan yöneticileri haberdar eder.
10- Sorumlu olduğu tuvalet ve koridorların gün boyu temizliğini kontrol eder ve ilgililere yaptırır. Her teneffüs sonrası tuvalet ve lavaboların temizlenmesini sağlar.
11- Öğrencilerin olumsuz davranışlarına müdahale edip gerekli önlemleri alır.
12- Öğretmenlerin derse zamanında girip girmediklerini yakından takip eder ve derse geç giren öğretmenleri nöbet defterine yazar.
13- Dersi boş olan sınıfı idareye bildirir ve sınıfa öğretmen gelene kadar sınıfa nezaret eder.
14- Nöbetçi müdür yardımcısı tarafından, dersi boş olan sınıfa görevlendirildiyse, sınıfa gidip öğrencileri ödevlendirir ve başlarında durur.
15- Ders saatleri içinde koridorlarda, kantinde ve okul bahçesinde öğrencilerin dolaşmalarına izin vermez.
16- Nöbetçi öğrencilerin nöbet yerlerinde bulunmalarını ve görevlerini tam olarak yapmalarını sağlamak için gerekli her türlü önlemi alırlar.
17- Yabancıların koridorlarda, okul bahçesi ve kantinde gelişigüzel dolaşmalarına izin vermezler.
18- Deprem, yangın vb. durumlarda; paniğe kapılmadan okulun tahliyesini sağlayıp gerekli her türlü önlemi alırlar.
19- Koridorlarda, sınıflarda ve diğer birimlerde gereksiz yere lambaların yakılmamasını sağlarlar.
20- Lavabo ve tuvaletlerde bulunan muslukları kontrol edip kapatılmasını ve bozuk olanın da onarılmasını sağlarlar.
21- Gelen veli ve ziyaretçileri karşılarlar, kendilerine refakat edip ilgililerle görüşmelerini sağlarlar.
22- Tuvaletleri ve lavaboları sürekli gözetim altında tutup gerekli önlemleri alırlar.
23- Davranışlarından şüphelendiği öğrencileri gözetim altında bulundurup gerekli önlemleri alırlar ve durumdan da yöneticileri haberdar ederler.
24- Görevli olduğu birimlerdeki demirbaş eşyaların korunmasını sağlarlar.
25- İstiklâl Marşı törenleri ile okulda yapılan diğer törenlerde ve toplantılarda gerekli düzen ve disiplini sağlarlar.
26-İstiklâl Marşı törenine geç gelen ve törenlerden kaçan öğrencileri tespit edip isimlerini ilgili müdür yardımcılarına verirler.
27- Okul bahçesi ve içine satıcıların ve pazarlamacıların; idareden izin almadan girmelerine izin vermezler, okul bahçesi civarında, öğrencilerin dışarıdaki satıcılardan alış
veriş yapmalarını engellerler.
28- Bahçe nöbetçisi öğretmenler; idareden çıkış kâğıdı almadan hiçbir öğrencinin okul bahçesi dışına çıkışlarına müsaade etmezler ve bu konuda nöbetçi öğrenciyi takip
edip görevlerini tam olarak yapmalarını sağlarlar, yabancıların ve ziyaretçilerin kimlik kartı verip ziyaretçi kartı almadan okul bahçesi içine girmemelerini sağlamak için
gerekli her türlü önlemi alırlar, okul bahçesi çevresini sürekli gözetim altında bulundururlar, okul bahçesi civarında durumundan şüphelediği kişiler bulunduğunu tespit
ettiğinde gerekli önlemi alıp anında durumdan okul yöneticilerini haberdar ederler, yabancı araçların okul bahçesinde gelişigüzel kullanılmaması için gerekli önlemi alırlar,
dersler bittikten sonra öğrenciler bahçeyi terkederken çevreyi kontrol altına alıp kavga edilmesini ve siyasi içerikli bildiri vb. dağıtılmasını önlerler, fırtına çıktığnda
öğrencilerin zarar görmemeleri için bina dışına çıkmalarına izin vermezler.
29- Törenlerde; öğrencileri düzene sokma ve geç gelen öğrencilerin isimlerini alma görevi 1. ve 2. kat nöbetçileri tarafından yürütülecek ve isimler ilgili müdür
yardımcılarına teslim edilecektir. Bahçenin temizliğinden bahçe nöbetçisi sorumlu olacaktır.
30- Nöbetçi öğretmenler, göreve gelmeyen veya derse geç giren öğretmenleri, görevden ayrılmadan önce mutlaka nöbet defterine rapor edeceklerdir.
31- Nöbetçi öğretmenlerin tamamı; öğrenci giriş zili çaldığında öğrencilerin bahçeyi, kantini ve koridorları terkedip zamanında sınıflara girmelerini sağlarlar.
32- Nöbetçi öğretmenler nöbet görevi bitiminde; yangın, sabotaj ve hırsızlığa karşı gerekli önlemleri alıp nöbet raporunu tutup imzaladıktan sonra okuldan ayrılırlar.
33- Nöbetçi öğretmenler; idareciler tarfından verilen diğer görevleri ve ilgili mevzuatlarla kendilerine verilen diğer görevleri de yaparlar.
34- Nöbetçi öğretmenler; görevlerinden dolayı nöbetçi müdür yardımcısına ve okul müdürüne karşı sorumludurlar.
TASDİK OLUNUR
09/02/2015
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
Download

nöbet çizelgesi