ULUKIŞLA DEVLET HASTANESİ ACİL ARALIK 2014 AİLE HEKİMİ VE ASE NÖBET LİSTESİ
NÖBET TARİHİ
NÖBETÇİ HEKİM
YEDEK NÖB.HEKİM
NÖBETÇİ ASE
YEDEK NÖB.ASE
NÖBET SAATİ
02.12.2014
DR.FATĠH EREN
DR.BÜLENT SEÇKĠN
03.12.2014
DR.BÜLENT SEÇKĠN
DR.FATĠH EREN
SERAP EKER
16:00-24:00
16.12.2014
DR.YASĠN CAN
DR.ÖZGÜR ALTUNÖZ
NĠHAL AKKAġ CAN MELTEM ALTUNÖZ
16:00-24:00
18.12.2014
DR.Ġ.CEM ġAHĠNOĞLU
DR.YASĠN CAN
BETÜL ERBĠL
NĠHAL AKKAġ CAN
16:00-24:00
23.12.2014
DR.ZEYNEP KÜTÜKOĞLU
DR.Ġ.CEM ġAHĠNOĞLU
SĠBEL AL
BETÜL ERBĠL
16:00-24:00
25.12.2014
DR.ÖZGÜR ALTUNÖZ
DR.ZEYNEP KÜTÜKOĞLU
MELTEM ALTUNÖZ SĠBEL AL
16:00-24:00
Dr.Bilgehan ÖZTÜRK
Halk Sağlığı Müdürü
16:00-24:00
Download

Ulukışla Devlet Hastanesi Acil