T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Buca/İZMİR
04 / 03 / 2014
SAYI : 93989438.05.02/050.02.02 - 552
KONU : Yönetim Kurulu Gündemi (05 Mart 2014)
Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
Üyesi bulunduğunuz Fakültemiz Yönetim Kurulu 05 Mart 2014 Çarşamba
saat: 14.30’da aşağıda bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
günü
Katılımınız hususunda gereğini rica ederim.
Prof. Dr. İsmail SÖKMEN
DEKAN
GÜNDEM
:
1.
Fakültemiz İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. C. Cengiz ÇELİKOĞLU’nun, 25 Mart 2014
tarihinde Ankara, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde yapılacak olan, “Doçentlik Sözlü
Sınavı”nda asil jüri üyesi olarak, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından davet edilmesi
üzerine; 2547 sayılı Kanun’un 39. Maddesi gereğince, (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) ve
yevmiyeli olarak, görevlendirilmesine dair, Bölüm Başkanlığı’nın 26.02.2014 tarih ve
58559008.13/58 sayılı yazısının görüşülmesi,
2.
Fakültemiz İstatistik Bölümü’nde ÖYP kapsamında görev yapan Araş. Gör. Bahar YALÇIN’ın,
10 – 14 Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan “9. Uluslararası
İstatistik Günleri Sempozyumu”nda, bildiri sunumunda bulunmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un
39. Maddesi gereğince (yol hariç) yolluklu - yevmiyeli ve 450 TL katılım ücretli olarak (masrafların
ÖYP bütçesinden karşılanması suretiyle) 10 – 14 Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya’da
görevlendirilmesine dair, Bölüm Başkanlığı’nın 26.02.2014 tarih ve 58559008.13/60 sayılı
yazısının görüşülmesi,
3.
Fakültemiz İstatistik Bölümü’nde ÖYP kapsamında görev yapan Araş. Gör. Şerife ÖZKAR’ın,
10 – 14 Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan “9. Uluslararası
İstatistik Günleri Sempozyumu”nda, bildiri sunumunda bulunmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un
39. Maddesi gereğince (yol hariç) yolluklu - yevmiyeli ve 450 TL katılım ücretli olarak (masrafların
ÖYP bütçesinden karşılanması suretiyle) 10 – 14 Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya’da
görevlendirilmesine dair, Bölüm Başkanlığı’nın 26.02.2014 tarih ve 58559008.13/61 sayılı
yazısının görüşülmesi,
4.
Fakültemiz Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf KUMLUTAŞ’ın, Ekoiz Çevre ve Sosyal
Planlama Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti tarafından yürütülecek olan, “Karabük
İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi” projesinde
“Sürüngen Uzmanı” olarak 2014 yılı içinde görev almak, arazi çalışmalarına ve ilgili toplantılara
katılabilmek üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında ve 1.000 TL (bin)
(KDV Dahil) danışmanlık hizmeti karşılığında görevlendirilmesine dair, Bölüm Başkanlığı’nın
26.02.2014 tarih ve 39122692/21 sayılı yazısının görüşülmesi,
5.
Fakültemiz Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Çetin ILGAZ’ın, Ekoiz Çevre ve Sosyal
Planlama Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti tarafından yürütülecek olan, “Karabük
İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi” projesinde
“Sürüngen Uzmanı” olarak 2014 yılı içinde görev almak, arazi çalışmalarına ve ilgili toplantılara
katılabilmek üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında ve 1.000 TL (bin)
(KDV Dahil) danışmanlık hizmeti karşılığında görevlendirilmesine dair, Bölüm Başkanlığı’nın
26.02.2014 tarih ve 39122692/22 sayılı yazısının görüşülmesi,
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
SAYI : 93989438.05.02/050.02.02 - 552
KONU : Yönetim Kurulu Gündemi (05 Mart 2014)
Buca/İZMİR
04 / 03 / 2014
6.
Fakültemiz İstatistik Bölümü 2013 293 040 numaralı öğrencisi Nuriye SAĞIR’ın, özel nedenlerle
2013 – 2014 Öğretim yılı Bahar yarıyılında 1 (bir) yarıyıl süre ile öğrenimine ara verme isteğine
dair, 18.02.2014 tarihli dilekçesinin görüşülmesi,
7.
Fakültemiz Matematik Bölümü 2012 283 001 numaralı öğrencisi Sinan ACAT’ın, mazereti
nedeniyle kayıt yaptıramadığı ve kayıt hakkı verilmesi isteğine dair, 26.02.2014 tarihli dilekçesinin
görüşülmesi,
8.
Fakültemiz Bilgisayar Bilimleri Bölümü 2012 280 006 numaralı öğrencisi Yusuf ASKER’in, Ege
Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu öğrencisi iken alıp başardığı TDL 1001 Türk Dili-I
dersinden muaf tutulması isteğine dair, bilâ tarihli dilekçesinin görüşülmesi,
Download

tc dokuz eylül üniversitesi fen fakültesi dekanlığı