T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 23/05/2014
TOPLANTI NO
: 2014/19
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Rafet KOCA
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALİHOĞLU
(Dekan Vekili)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa AYDIN Başkanlığında 23/05/2014 tarihinde
saat 14:00’de Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 23.05.2014 tarih ve
16734702-10560 sayılı yazısı okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Rıza
YILMAZ’ın, 27-29/05/2014 tarihleri arasında Sayıştay Başkanlığı Gölbaşı Eğitim ve Sosyal
Tesisleri’nde düzenlenecek olan “II. Geleneksel Fatura İnceleme Usul ve Esasları Eğitimi”ne
katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 3 (üç) gün süreyle yolluklu,
yevmiyeli ve maaşlı olarak görevlendirilmesine, eğitim ücretinin ödenmesine ve Rektörlük
Makamına arzına,
2-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 22.05.2014 tarih ve 17267245-1247 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nejat
DEMİRCAN’ın, 29/05/2014 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan “Açık Dergi Sistemleri Eğitim
Toplantısı”na katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 1 (bir) gün
süreyle yolluklu, yevmiyeli ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
3-
Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 28/05/2014 Çarşamba günü saat
11:00’de düzenlenecek olan “FGF-23 Fibroblast Büyüme Faktörü” konulu konferansa konuşmacı
olarak katılmak üzere Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi
Prof. Dr. Hatice PAŞAOĞLU’nun 2547 sayılı Yasanın 39.maddesi uyarınca 28/05/2014 tarihinde
yol hariç 1 (bir) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Zonguldak’ta görevlendirilmesine,
harcırahının Fakültemiz 2014 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili tertibinden ödenmesine ve Rektörlük
Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 23/05/2014
TOPLANTI NO
: 2014/19
4-
Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 14/11/2012 tarihli 44 toplantı numaralı 324 sayılı kararı okundu.
Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 14/11/2012 tarih ve 44 toplantı numaralı 324 sayılı kararında yer alan
“Uzmanlık öğrencilerinin ne kadar süre ile ve ne şekilde acil servislerde çalıştırılacağının
kurumların akademik kurullarınca belirlenerek karar altına alınması” ifadesi uyarınca 01-30
Haziran 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil
Servisi’nde aşağıda isimleri belirtilen araştırma görevlilerinin görev almasına ve ilgililere tebliğine,
Arş. Gör. Dr. Erkan AKSOY – Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Kevser UYAN – Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Ergin BİLGİN – Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Tomurcuk HARBİGİL SEVER – Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (Dönüşümlü)
Arş. Gör. Dr. İrem ARAS – Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (Dönüşümlü)
Oybirliği ile karar verildi.
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 23/05/2014
TOPLANTI NO
: 2014/19
Toplamı 3 sayfa olan 23.05.2014 tarih ve 2014/19 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 4 (dört) adet karar vardır.
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Dekan Vekili
Prof Dr. Rafet KOCA
Üye
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Üye
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
Yrd. Doç. Dr.
SALİHOĞLU
Üye
Yavuz
Sami
3
Download

23/05/2014 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı