T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
: 21.04.2014
: 2014/ 15
KARAR NO: 2014 / 440
Enstitümüz Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi 34754240368
nolu Murat Ensar BAYALAN’ ın 2013-2014 Güz döneminde alıp başarılı olduğu “PEM 707 Çevre
ve Kent Estetiği” dersine 2013-2014 Bahar döneminde de kayıt yaptığı anlaşıldığından, ilgili
öğrencinin “PEM 707 Çevre ve Kent Estetiği” dersi yerine “PEM 726 Kentsel Tasarım” dersinin
2013-2014 Bahar yarı yılı için değiştirilmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 441
Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ümit
BÜYÜKSARI’ nın 04.04.2014 tarihinde görevli olması nedeniyle belirtilen tarihteki dersleri için
telafi programının ekteki formda yer alan şekliyle uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 442
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Müge KANUNİ ER’ in
14.04.2014 tarihinde görevli olması nedeniyle belirtilen tarihteki dersleri için telafi programının ekteki
formda yer alan şekliyle uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 443
Enstitümüz Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında kayıtlı
72085106526 nolu Cihan ATMACA’ nın tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Kayıt Tarihi
No
Tez Danışmanı
Cihan
ATMACA
07.02.2013
72085106526
Yrd. Doç. Dr. Bilal
ÇETİN
Tez Başlığı
Bazı Amerikan Karakavak (Populus
deltoides ) ve Melez Kavak (Populus
xeuramericana) klonlarında artım ve
büyüme üzerine araştırmalar
Study on increment and growth of
some Populus deltoides and Populus
xeuramericana clons
KARAR NO: 2014 / 444
Enstitümüz Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında kayıtlı
17149675594 nolu Hilmi ARSLAN’ ın tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Kayıt Tarihi
No
Tez Danışmanı
Hilmi
ARSLAN
11.09.2009
17149675594
Yrd. Doç. Dr. Bilal
ÇETİN
Tez Başlığı
Saklamanın Kızılçam (Pinus brutia
Ten.) Tohumları Çimlenmesine Etkisi
Effects of storage on seed germination
of Turkish Red Pine (Pinus brutia)
KARAR NO: 2014 / 445
Enstitümüz Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında kayıtlı
39952248260 nolu Recep DAŞDAN’ ın mevcut tez başlığının değiştirilerek yeni tez başlığının
aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Kayıt Tarihi
Recep
DAŞDAN
06.09.2012
No
Tez Danışmanı
Mevcut Tez Başlığı
39952248260
Yrd. Doç. Dr. Bilal
ÇETİN
Kum
zambağının
(Pancratium
maritimum) çeşitli tohum özelliklerinin
araştırılması
Önerilen Tez Başlığı
Limoni servi (Cupressus macrocarpa)
fidanlarının IBA (Indol butirik asit) ve
NAA (Naftalin asetik asit) kullanılarak
vejetatif yöntemle üretilmesi
Vegetative propagation of Cupressus
macrocarpa saplings by using IBA
(Indol butyric acid) and NAA (Indol
acetic acid)
KARAR NO: 2014 / 446
Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi
51886353032 nolu Ahmet Bora KIRKLIKÇI, doktora yeterlik sınavına girmek için gerekli koşulları
yerine getirdiğinden 30.05.2014 tarihinde saat 10:00 da DÜ Orman Fakültesi Toplantı Salonunda
yapılacak olan Doktora Yeterlik sınavı için Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora
Yeterlik Komitesi’nin önerdiği sınav jürisinin aşağıdaki şekliyle kabulüne;
Sınav Jürisi:
1- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Tarık GEDİK
DÜ Orman Fak. Orman End. Müh. EABD
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR Bartın Üniv. Orman Fak. Orman End. Müh. Bl
3- Asıl Üye: Doç. Dr. Derya SEVİM KORKUT
DÜ Orman Fak. Orman End. Müh. EABD
4- Asıl Üye: Doç. Dr. Süleyman KORKUT
DÜ Orman Fak. Orman End. Müh. EABD
5- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Nevzat ÇAKICIER
DÜ Orman Fak. Orman End. Müh. EABD
1- Yedek Üye: Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
DÜ Orman Fak. Orman End. Müh. EABD
2- Yedek Üye: Prof. Dr. Kadri Cemil AKYÜZ
KTÜ Orman Fakültesi Orman End. Müh. Bl
KARAR NO: 2014 / 447
Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programında,
30.05.2014 tarihinde yapılacak olan Ahmet Bora KIRKLIKÇI’ nın, doktora yeterlik sınavında jüri asıl
üyesi olan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR’ ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve 6245 sayılı
Harcırah Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 30.05.2014 tarihinde bir (1) gün süreyle yollukluyevmiyeli görevlendirilmesinin ve kendisine Bartın-Düzce-Bartın otobüs ücreti ile diğer yol
giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 448
Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi
75856008166 nolu Ertuğrul ÖZTEKİN, doktora yeterlik sınavına girmek için gerekli koşulları
yerine getirdiğinden 30.05.2014 tarihinde saat 10:00 da DÜ Orman Fakültesi Konferans Salonunda
yapılacak olan Doktora Yeterlik sınavı için Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora
Yeterlik Komitesi’nin önerdiği sınav jürisinin aşağıdaki şekliyle kabulüne;
Sınav Jürisi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Süleyman KORKUT
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Ümit BÜYÜKSARI
DÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. EABD
3- Asıl Üye: Doç. Dr. Gökhan GÜNDÜZ
Bartın Üniv. Orman Fakültesi Orman End. Müh. Bl
4- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR
DÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. EABD
5- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Nevzat ÇAKICIER
DÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. EABD
1- Yedek Üye: Doç. Dr. Cengiz GÜLER
DÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. EABD
2- Yedek Üye: Doç. Dr. Nadir AYRILMIŞ
İstanbul Üniv. Orman Fak. Orman End. Müh. Bl
DÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. EABD
KARAR NO: 2014 / 449
Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programında,
30.05.2014 tarihinde yapılacak olan Ertuğrul ÖZTEKİN’ in, doktora yeterlik sınavında jüri asıl üyesi
olan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.
Dr. Gökhan GÜNDÜZ’ ün, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve 6245 sayılı Harcırah
Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 30.05.2014 tarihinde bir (1) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesinin ve kendisine Bartın-Düzce-Bartın otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin
ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 450
Enstitümüz Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi 10772365078
nolu Nihan KOÇER, doktora yeterlik sınavına girmek için gerekli koşulları yerine getirdiğinden
16.05.2014 tarihinde saat 10:00 da DÜ Orman Fakültesinde yapılacak olan Doktora Yeterlik sınavı
için Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi’nin önerdiği sınav jürisinin
aşağıdaki şekliyle kabulüne;
Sınav Jürisi:
1- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Turgay BİRTÜRK
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Necmi AKSOY
DÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği EABD
3- Asıl Üye: Prof. Dr. Oktay YILDIZ
DÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği EABD
1- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZCAN
DÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği EABD
2- Yedek Üye: Prof. Dr. Derya EŞEN
DÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği EABD
DÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği EABD
KARAR NO: 2014 / 451
Enstitümüz Kompozit Malzeme Teknolojileri Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi
27415817948 nolu Ümit AYATA, doktora yeterlik sınavına girmek için gerekli koşulları yerine
getirdiğinden 23.05.2014 tarihinde saat 10:00 da DÜ Teknoloji Fakültesinde yapılacak olan Doktora
Yeterlik sınavı için Kompozit Malzeme Teknolojileri Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi’nin
önerdiği sınav jürisinin aşağıdaki şekliyle kabulüne;
Sınav Jürisi:
1- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Mehmet EMİROĞLU
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Cengiz GÜLER
DÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Müh. EABD
3- Asıl Üye: Doç. Dr. Serkan SUBAŞI
DÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Müh. EABD
4- Asıl Üye: Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK
Dumlupınar Üniv. Kütahya Teknik Bil. MYO
5- Asıl Üye: Doç. Dr. Ümit BÜYÜKSARI
DÜ Orman Fakültesi Orman End. Müh. EABD
1- Yedek Üye: Prof. Dr. Salih YAZICIOĞLU
Gazi Üniv. Teknoloji Fakültesi İnşaat Müh. Bl
2- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BEYCİOĞLU
DÜ Teknoloji Fak. İnşaat Mühendisliği EABD
DÜ Orman Fakültesi Orman End. Müh. EABD
KARAR NO: 2014 / 452
Fen Bilimleri Enstitüsü Kompozit Malzeme Teknolojileri Anabilim Dalı Doktora
Programında, 23.05.2014 tarihinde yapılacak olan Ümit AYATA’ nın, doktora yeterlik sınavında jüri
asıl üyesi olan Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi
Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK’ ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve 6245 sayılı Harcırah
Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 23.05.2014 tarihinde bir (1) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesinin ve kendisine Kütahya-Düzce-Kütahya otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin
ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 453
Enstitümüz Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinden
0813D02002 nolu Ali Kemal ÖZBAYRAM’ ın tezinin Enstitümüz Tez Yazım Kurallarına uygun
olduğuna ve bu öğrenci için 09.05.2014 tarihinde saat 10:00’ da Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi
Konferans Salonunda yapılacak tez savunması için Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
önerdiği tez jürisinin kabulüne;
Tez Jürisi:
1- Asıl Üye: Prof. Dr. Emrah ÇİÇEK
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Prof. Dr. Derya EŞEN
DÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği EABD
3- Asıl Üye: Doç. Dr. Ömer KARA
KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
4- Asıl Üye: Prof. Dr. İbrahim TURNA
KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
5- Asıl Üye: Doç. Dr. Murat YILMAZ
KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
1- Yedek Üye: Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ
2- Yedek Üye: Prof. Dr. Oktay YILDIZ
DÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği EABD
Artvin Çoruh Üniv. Orman Fak. Orman Müh. Bölümü
DÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği EABD
KARAR NO: 2014 / 454
Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programında 09.05.2014
tarihinde yapılacak olan Ali Kemal ÖZBAYRAM ’ın tez savunma sınavında jüri asıl üyesi olan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Ömer KARA ’nın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili
maddeleri uyarınca 08-09-10.05.2014 tarihlerinde üç (3) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesinin ve kendisine Trabzon-Düzce-Trabzon otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin
ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 455
Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programında 09.05.2014
tarihinde yapılacak olan Ali Kemal ÖZBAYRAM ’ın tez savunma sınavında jüri asıl üyesi olan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. İbrahim TURNA ’nın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun
ilgili maddeleri uyarınca 08-09-10.05.2014 tarihlerinde üç (3) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesinin ve kendisine Trabzon-Düzce-Trabzon otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin
ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 456
Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programında 09.05.2014
tarihinde yapılacak olan Ali Kemal ÖZBAYRAM ’ın tez savunma sınavında jüri asıl üyesi olan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Murat YILMAZ ’ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili
maddeleri uyarınca 08-09-10.05.2014 tarihlerinde üç (3) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesinin ve kendisine Trabzon-Düzce-Trabzon otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin
ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 457
Enstitümüz Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı
öğrencisi 28202055116 nolu Enver KÜÇÜKKÜLAHLI, doktora yeterlik sınavına girmek için
gerekli koşulları yerine getirdiğinden 07.05.2014 tarihinde saat 08:00 da DÜ Mühendislik Fakültesi
Toplantı Salonunda yapılacak olan Doktora Yeterlik sınavı için Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar
Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi’nin önerdiği sınav jürisinin aşağıdaki şekliyle
kabulüne;
Sınav Jürisi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Recep DEMİRCİ
DÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. EABD
3- Asıl Üye: Doç. Dr. Resul KARA
4- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Fatih KAYAALP
DÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. EABD
DÜ İşletme Fak. Yönetim Bilişim Sistemleri Bl
5- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Esra ŞATIR
DÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. EABD
1- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Selman KULAÇ
DÜ Müh. Fak. Elektrik Elektronik Müh. EABD
2- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Yusuf ALTUN
DÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. EABD
Gazi Üniv. Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Müh. Bl
KARAR NO: 2014 / 458
Enstitümüz Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı
öğrencisi 12835017726 nolu Arafat ŞENTÜRK, doktora yeterlik sınavına girmek için gerekli
koşulları yerine getirdiğinden 07.05.2014 tarihinde saat 10:00 da DÜ Mühendislik Fakültesi Toplantı
Salonunda yapılacak olan Doktora Yeterlik sınavı için Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi’nin önerdiği sınav jürisinin aşağıdaki şekliyle kabulüne;
Sınav Jürisi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Resul KARA
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Recep DEMİRCİ
DÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. EABD
3- Asıl Üye: Doç. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ
DÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. EABD
4- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Yusuf ALTUN
DÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. EABD
5- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Esra ŞATIR
DÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. EABD
1- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Selman KULAÇ
DÜ Müh. Fak. Elektrik Elektronik Müh. EABD
2- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Fatih KAYAALP
DÜ İşletme Fak. Yönetim Bilişim Sistemleri Bl
Gazi Üniv. Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Müh. Bl
KARAR NO: 2014 / 459
Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Doktora Programında, 07.05.2014 tarihinde yapılacak olan Enver KÜÇÜKKÜLAHLI ve Arafat
ŞENTÜK’ ün, doktora yeterlik sınavında jüri asıl üyesi olan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Recep DEMİRCİ’ nin, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 07.05.2014
tarihinde bir (1) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin ve kendisine Ankara-DüzceAnkara otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 460
Enstitümüz Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı
öğrencisi 41440735930 nolu Fadime ÖĞÜLMÜŞ DEMİRCAN, doktora yeterlik sınavına girmek
için gerekli koşulları yerine getirdiğinden 07.05.2014 tarihinde saat 10:00 da DÜ Teknoloji Fakültesi
Toplantı Salonunda yapılacak olan Doktora Yeterlik sınavı için Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar
Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi’nin önerdiği sınav jürisinin aşağıdaki şekliyle
kabulüne;
Sınav Jürisi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ
DÜ Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü
3- Asıl Üye: Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN
DÜ Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü
4- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Ali ÇALHAN
DÜ Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü
5- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÇAKICI
DÜ Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü
Sakarya Üniv. Teknoloji Fak. Bilgisayar Müh. Bl
1- Yedek Üye: Doç. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ
DÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. EABD
2- Yedek Üye: Doç. Dr. Resul KARA
DÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. EABD
3- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Serdar BİROĞUL DÜ Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Müh. Bölümü
KARAR NO: 2014 / 461
Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Doktora Programında, 07.05.2014 tarihinde yapılacak olan Fadime ÖĞÜLMÜŞ DEMİRCAN’ ın,
doktora yeterlik sınavında jüri asıl üyesi olan Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ’ ın, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 07.05.2014 tarihinde bir (1)
gün süreyle yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin ve kendisine Sakarya-Düzce-Sakarya otobüs
ücreti ile diğer yol giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 462
Enstitümüz Yapı Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi 376754678144
nolu Nurettin AYDIN’ ın kayıt dondurma isteğini içeren dilekçesine istinaden adı geçen öğrencinin
D.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi gereğince 2013-2014 Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılından itibaren iki (2) yarıyıl boyunca kaydının dondurulmasına ve süresinden
sayılmamasına;
Oy birliği ile karar verildi.
21.04.2014
ASLI GİBİDİR
Selim GÜVEN
Enstitü Sekreteri
Download

yönetim kurulu - Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü