SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEZ JÜRİSİ ATAMA FORMU
Öğrencinin Adı Soyadı …………………………………………………………
Öğrenci No.
…………………………………………………………
Programı
 Yüksek Lisans
Tez Danışmanı
 Doktora
………………………………………………………………..........…………….
Ortak Tez Danışmanı …………………………..………………………………………….………...
Tezin Başlığı
...............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
İlk Atama / Değişiklik
 İlk Atama
 Değişiklik
Yukarıda belirtilen öğrenci tez çalışmalarını tamamlamış, ilgili yönetmeliklerin gerektirdiği diğer
tüm koşulları yerine getirmiş, tez çalışmaları tez danışmanı tarafından kabul edilmiştir. Öğrencinin
tezini incelemek ve öğrenciyi değerlendirmek üzere, tez jürisinin aşağıdaki üyelerden oluşturulması
önerilmektedir.
ASİL ÜYELER
Ünvanı
Adı, Soyadı
YEDEK ÜYELER
Ünvanı
Kurumu
Adı, Soyadı
Kurumu
1……………………………….…… ………………
1……………….……………………
………………
2……………………………….…… ………………
2……………….……………………
………………
3……………………………….…… ………………
3……………….……………………
………………
4……………………………….…… ………………
4……………….……………………
………………
5……………………………….…… ………………
5……………….……………………
………………
Tez Danışmanı …………….…..….
 Öğrenci derslerini tamamlamıştır.
Bölüm Başkanı …………..…….
Tarih ……………
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı:
Tarihi …………………………………

Sayısı: ……………………
Önerilen jüri üyeleri onaylanmıştır.
 Değişiklik önerisi
AÇIKLAMA:
……………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………………………………...………………………………
……………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Enstitü Müdürü …………………………………………..
Tarih ………………………
Download

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ JÜRİSİ ATAMA FORMU