T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
: 30.06.2014
: 2014/ 23
KARAR NO: 2014 / 561
Enstitümüz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
41986608248 nolu Mehmet Oktay ÇETİNÇALI’ nın tez danışmanının aşağıdaki şekliyle kabul
edilmesine;
Adı Soyadı
Mehmet Oktay ÇETİNÇALI
Kayıt Tarihi
09.09.2013
No
41986608248
Tez Danışmanı
Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK
KARAR NO: 2014 / 562
Enstitümüz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
15578361972 nolu Özay CAN’ ın tez danışmanının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Özay CAN
Kayıt Tarihi
06.09.2013
No
15578361972
Tez Danışmanı
Doç. Dr. Nedim TUTKUN
KARAR NO: 2014 / 563
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı 32638909752 nolu
Aslıhan DALMAZ’ ın tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Kayıt Tarihi
Aslıhan
DALMAZ
11.09.2013
No
32638909752
Tez Danışmanı
Doç.
Dr.
DURMUŞ
Tez Başlığı
Sefa Dimerik yapıdaki kükürtlü schiff bazı
türevleri ve bazı metal komplekslerinin
sentezi, yapılarının karakterizasyonu,
termal kararlılıklarının ve biyolojik
aktivitelerinin incelenmesi
Synthesis of schiff base derivatives
containing
sulphur
in
dimeric
structures and complexes with some
metals, characterization of their
structures, investigation of their
thermal stability and biological
activities
KARAR NO: 2014 / 564
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı 32888263482 nolu Cihad
Kemal ŞAHİN’ in tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Cihad Kemal
ŞAHİN
Kayıt Tarihi
11.09.2013
No
32888263482
Tez Danışmanı
Doç.
Dr.
DURMUŞ
Tez Başlığı
Sefa Azoboyar Schiff Bazları ve Metal
Komplekslerinin
Sentezi,
Spektroskopik
Özelliklerinin
ve
Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
Synthesis of Azo-dyes Schiff Bases
and Metal Complexes, Determination
of Spectroscopic Properties and
Biological Activities
KARAR NO: 2014 / 565
Enstitümüz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında kayıtlı
23651516942 nolu Ender Sinan ŞAN’ ın mevcut tez başlığının değiştirilerek yeni tez başlığının
aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Kayıt Tarihi
Ender Sinan
ŞAN
19.09.2012
No
23651516942
Tez Danışmanı
Mevcut Tez Başlığı
Yrd. Doç.
Dr. Düzce
Üniversitesi
Konuralp
Yerleşkesinin
rüzgâr-güneş
hibrit
sistemi
Mehmet UÇAR
açısından
yenilenebilir
enerji
potansiyelinin belirlenmesi
Önerilen Tez Başlığı
Rüzgâr-güneş hibrit güç üretim sistemi
için akıllı evirici analizi ve denetimi
Analysis and control of a smart inverter
for wind-solar hybrid power generation
system
KARAR NO: 2014 / 566
Enstitümüz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında kayıtlı
41986608248 nolu Mehmet Oktay ÇETİNÇALI’ nın tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul
edilmesine;
Adı Soyadı
Mehmet Oktay
ÇETİNÇALI
Kayıt Tarihi
09.09.2013
No
41986608248
Tez Danışmanı
Doç. Dr.
ÖZTÜRK
Tez Başlığı
Ali Düzce şartlarında elektrik dağıtım
sistemine enerji verebilen fotovoltaik
bir sistem modeli tasarımı ve kurulumu
Designing and setting a photovoltaic
system capable of giving energy to
electric distribution system
KARAR NO: 2014 / 567
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında kayıtlı 42862431684 nolu
Melike YAZICI’ nın tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Melike
YAZICI
Kayıt Tarihi
11.09.2013
Tez Danışmanı
No
42862431684
Tez Başlığı
Doç. Dr. Benan Çift Çekirdekli Aren Rutenyum
KILBAŞ
Komplekslerinden
Koordinasyon
Kafesli Yapıların Dizaynı
Design of Coordination Cages from
Dinuclear
Arene
Ruthenium
Complexes
KARAR NO: 2014 / 568
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında kayıtlı 20419451736 nolu
Sinem ERGEN’ in tez başlığının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Sinem
ERGEN
Kayıt Tarihi
11.09.2013
No
20419451736
Tez Danışmanı
Tez Başlığı
Doç. Dr. Benan Dikarboksilat Köprülü Rutenyum Tabanlı
KILBAŞ
Yarı-Sandviç
Yapı
Bloklarından
Organometalik Makrosiklik Yapıların
Sentezi
Synthesis of Organometallic Macrocycles
from Dicarboxylate-Bridged Ruthenium
Based Half-Sandwich Building Blocks
KARAR NO: 2014 / 569
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına 05.09.2012 tarihinde kayıt olan ve
tez aşamasında bulunan 19987393470 nolu Eren GÜMÜŞ’ e DÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinin 24. maddesi ve 5.fıkrası uyarınca 2014-2015 öğretim yılı güz ve bahar dönemleri için
iki (2) yarıyıl ek süre verilmesine;
KARAR NO: 2014 / 570
Enstitümüz Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinden
38083118800 nolu Remzi EKER’ in 2013-2014 Güz yarıyılında Boğaziçi Üniversitesi Çevre
Bilimleri Enstitüsünden aldığı aşağıda adı, kodu, kredisi ve AKTS’ si verilen dersin 2013-2014 Bahar
Yarıyılı için sayılmasına;
Dersin
Kodu
ESC 504
Dersin Adı
Computational Methods in Environmental Analysis
T
3
U
0
K
3
AKTS
NOTU
6
BA
KARAR NO: 2014 / 571
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden 48202930176
nolu Neslihan ŞİRİN’ in 2013-2014 Güz yarıyılında Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsünden aldığı aşağıda adı, kodu, kredisi ve AKTS’ si verilen dersin 2013-2014 Bahar Yarıyılı
için sayılmasına;
Dersin
Kodu
MIK
515
Dersin Adı
Mikroorganizmaların Üretilme Ortamları
Environments for Producing Microorganisms
T
U K
2
2
3
AKTS NOTU
7,5
BA
KARAR NO: 2014 / 572
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden 42535306974
nolu Bahar GEDİK’ in 2013-2014 Güz yarıyılında Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden
aldığı aşağıda adı, kodu, kredisi ve AKTS’ si verilen dersin 2013-2014 Bahar Yarıyılı için
sayılmasına;
Dersin
Kodu
MIK
515
Dersin Adı
Mikroorganizmaların Üretilme Ortamları
Environments for Producing Microorganisms
T
U K
2
2
3
AKTS NOTU
7,5
BB
KARAR NO: 2014 / 573
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden 13276250444
nolu İlker YILDIZ’ ın 2013-2014 Güz yarıyılında Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden
aldığı aşağıda adı, kodu, kredisi ve AKTS’ si verilen dersin 2013-2014 Bahar Yarıyılı için
sayılmasına;
Dersin
Kodu
MIK
515
Dersin Adı
Mikroorganizmaların Üretilme Ortamları
Environments for Producing Microorganisms
T
U K
2
2
3
AKTS NOTU
7,5
BB
KARAR NO: 2014 / 574
Enstitümüz Kompozit Malzeme Teknolojileri Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi
42733974784 nolu Murat AYDIN’ ın Tez İzleme Komitesinin Kompozit Malzeme Teknolojileri
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği üyelerden oluşmasına;
Tez İzleme Komitesi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Mehmet BUDAKÇI
(Danışman)
2- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. A. Cemil İLÇE
DÜ Teknoloji Fak. Ağaç İşl. End. Müh. EABD
3- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Suat AYAN
DÜ Teknoloji Fak. Ağaç İşl. End. Müh. EABD
AİBÜ Mühendislik Mimarlık Fak. Endüstri Müh. Bl
KARAR NO: 2014 / 575
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi 34744565570 nolu Pınar
ZENGİN ALP’ in Tez İzleme Komitesinin Matematik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği
üyelerden oluşmasına;
Tez İzleme Komitesi:
1- Asıl Üye: Prof. Dr. İsmet YILDIZ
(Danışman)
2- Asıl Üye: Prof. Dr. İsmail Naci CANGÜL
DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik EABD
3- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. E. Evren KARA
DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik EABD
Uludağ Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bl
KARAR NO: 2014 / 576
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi 15305492818 nolu Tuba
TUNÇ’ un Tez İzleme Komitesinin Matematik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği üyelerden
oluşmasına;
Tez İzleme Komitesi:
1- Asıl Üye: Prof. Dr. İsmet YILDIZ
(Danışman)
2- Asıl Üye: Prof. Dr. İsmail Naci CANGÜL
DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik EABD
3- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. E. Evren KARA
DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik EABD
Uludağ Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bl
KARAR NO: 2014 / 577
Enstitümüz Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programı
öğrencisi 27878058544 nolu Serdar KIRIŞOĞLU’ nun Tez İzleme Komitesinin Elektrik-Elektronik
ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği üyelerden oluşmasına;
Tez İzleme Komitesi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Resul KARA
(Danışman)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ
3- Asıl Üye: Doç. Dr. İbrahim ÖZÇELİK
DÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. EABD
DÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. EABD
Sakarya Üniv. Bilg. ve Bilişim Bil. Fak. Bilg. Müh. Bl
KARAR NO: 2014 / 578
Enstitümüz Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programı
öğrencisi 12835017726 nolu Arafat ŞENTÜRK’ ün Tez İzleme Komitesinin Elektrik-Elektronik ve
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği üyelerden oluşmasına;
Tez İzleme Komitesi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Resul KARA
(Danışman)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ
3- Asıl Üye: Doç. Dr. İbrahim ÖZÇELİK
DÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. EABD
DÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. EABD
Sakarya Üniv. Bilg. ve Bilişim Bil. Fak. Bilg. Müh. Bl
KARAR NO: 2014 / 579
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi 41773045034
nolu Gülşah AKINCIOĞLU’ nun Tez İzleme Komitesinin Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın önerdiği üyelerden oluşmasına;
Tez İzleme Komitesi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. İlyas UYGUR
(Danışman)
2- Asıl Üye: Prof. Fehmi ERZİNCANLI
DÜ Mühendislik Fak. Makine Mühendisliği EABD
3- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Suat SARIDEMİR
DÜ Teknoloji Fak. İmalat Mühendisliği EABD
DÜ Mühendislik Fak. Makine Mühendisliği EABD
KARAR NO: 2014 / 580
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
öğrencilerinden 32198464210 nolu Recep HOLAT’ nın tezinin Enstitümüz Tez Yazım Kurallarına
uygun olduğuna ve bu öğrenci için 14.07.2014 tarihinde saat 14:00 da DÜ Mühendislik Fakültesinde
yapılacak olan tez savunması için Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
önerdiği tez jürisinin kabulüne;
Tez Jürisi:
1- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Selman KULAÇ DÜ Mühendislik Fak. Elektrik Elektronik Müh. EABD
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Nedim TUTKUN
DÜ Mühendislik Fak. Elektrik Elektronik Müh. EABD
3- Asıl Üye: Doç. Dr. Resul KARA
DÜ Mühendislik Fak. Bilgisayar Müh. EABD
1- Yedek Üye: Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK
DÜ Mühendislik Fak. Elektrik Elektronik Müh. EABD
2- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Mehmet UÇAR
DÜ Müh. Fak. Elektrik Elektronik Müh. EABD
KARAR NO: 2014 / 581
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
öğrencilerinden 71191134614 nolu Önder ÖZMEN’ in tezinin Enstitümüz Tez Yazım Kurallarına
uygun olduğuna ve bu öğrenci için 05.08.2014 tarihinde saat 13:00 da DÜ Mühendislik Fakültesinde
yapılacak olan tez savunması için Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
önerdiği tez jürisinin kabulüne;
Tez Jürisi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Prof. Dr. M. Ali YALÇIN
DÜ Mühendislik Fak. Elektrik Elektronik Müh. EABD
3- Asıl Üye: Doç. Dr. Nedim TUTKUN
DÜ Mühendislik Fak. Elektrik Elektronik Müh. EABD
Sakarya Üniv. Müh. Fak. Elektrik Elektronik Müh. Bl
1- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Salih TOSUN
DÜ Teknoloji Fak. Elektrik Elektronik Müh. Bl
2- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Mehmet UÇAR
DÜ Müh. Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Bl
KARAR NO: 2014 / 582
Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Programında, 05.08.2014 tarihinde yapılacak olan Önder ÖZMEN’ in, tez savunma sınavında jüri asıl
üyesi olan Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. M. Ali YALÇIN’ ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 6245 sayılı
Harcırah Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 05.08.2014 tarihinde bir (1) gün süreyle yollukluyevmiyeli görevlendirilmesinin ve kendisine Sakarya-Düzce-Sakarya otobüs ücreti ile diğer yol
giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 583
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
öğrencilerinden 73621082694 nolu Erdem ELİBOL’ un tezinin Enstitümüz Tez Yazım Kurallarına
uygun olduğuna ve bu öğrenci için 10.07.2014 tarihinde saat 10:00 da DÜ Mühendislik Fakültesinde
yapılacak olan tez savunması için Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
önerdiği tez jürisinin kabulüne;
Tez Jürisi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Nedim TUTKUN
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Numan ÇELEBİ
DÜ Mühendislik Fak. Elektrik Elektronik Müh. EABD
Sakarya Üniv. Bilg. ve Biliş. Bil. Fak. Biliş. Sis. Müh. Bl
3- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Selman KULAÇ
DÜ Mühendislik Fak. Elektrik Elektronik Müh. EABD
1- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Mehmet UÇAR
DÜ Müh. Fak. Elektrik Elektronik Müh. EABD
2- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR
DÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bl
KARAR NO: 2014 / 584
Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Programında, 10.07.2014 tarihinde yapılacak olan Erdem ELİBOL’ un, tez savunma sınavında jüri
asıl üyesi olan Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri
Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Numan ÇELEBİ’ nin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve
6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 10.07.2014 tarihinde bir (1) gün süreyle
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin ve kendisine Sakarya-Düzce-Sakarya otobüs ücreti ile diğer
yol giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 585
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Hatice FİLİZ’ in
20.12.2013 tarihinde girmiş olduğu Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında başarılı olduğunu gösterir
Jüri Raporu Enstitümüz Yönetim Kurulunda incelendi. Hatice FİLİZ’ in Enstitü Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Programında gerekli çalışmaları başarı ile tamamlayarak Yüksek Lisans derecesini
tanınan bütün yetkileriyle birlikte almaya hak kazandığına;
KARAR NO: 2014 / 586
Enstitümüz Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı
öğrencilerinden 12835017726 nolu Arafat ŞENTÜRK’ ün doktora tez önerisi savunma sınavının
09.07.2014 tarihinde saat 13:00 da DÜ Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonunda yapılmasının uygun
olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 587
Enstitümüz Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı
öğrencilerinden 27878058544 nolu Serdar KIRIŞOĞLU’ nun doktora tez önerisi savunma sınavının
09.07.2014 tarihinde saat 14:00 da DÜ Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonunda yapılmasının uygun
olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 588
Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Doktora Programında,
09.07.2014 tarihinde yapılacak olan Arafat ŞENTÜRK ve Serdar
KIRIŞOĞLU’ nun, tez önerisi savunma sınavlarında jüri asıl üyesi olan Sakarya Üniversitesi
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr.
İbrahim ÖZÇELİK’ in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun
ilgili maddeleri uyarınca 09.07.2014 tarihinde bir (1) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesinin ve kendisine Sakarya-Düzce-Sakarya otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin
ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 589
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında
kayıtlı 31453314284 nolu Melih AKTAŞ’ ın mevcut tez danışmanının değiştirilerek yeni tez
danışmanının aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Kayıt Tarihi
No
Mevcut Tez Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Selman KULAÇ
Melih AKTAŞ
07.02.2014
31453314284
Yeni Tez Danışmanı
Doç. Dr. Nedim TUTKUN
KARAR NO: 2014 / 590
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında kayıtlı
31453314284 nolu Melih AKTAŞ’ ın mevcut tez başlığının değiştirilerek yeni tez başlığının
aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine;
Adı Soyadı
Kayıt Tarihi
No
Melih AKTAŞ
07.02.2014
31453314284
Tez Danışmanı
Doç. Dr. Nedim
TUTKUN
Mevcut Tez Başlığı
Derinlik sensörü kullanarak etkin kitap
tarama
Önerilen Tez Başlığı
Düşük Güçlü Fotovoltaik Elektrik Üretimi
İçin Güneş Takip Sistemi Tasarımı
Design of a Solar Tracking System For
Low Power Photovoltaic Electricity
Generation
KARAR NO: 2014 / 591
Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına
08.09.2011 tarihinde kayıt olan ve tez aşamasında bulunan 27805242268 nolu Muharrem
MIDIROĞLU’ na DÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 24. maddesi ve 5.fıkrası uyarınca
2014-2015 öğretim yılı güz ve bahar dönemleri için iki (2) yarıyıl ek süre verilmesine;
KARAR NO: 2014 / 592
2014-2015 öğretim yılında Enstitümüz anabilim dallarına kayıt yaptıracak özel öğrenci
statüsündeki öğrencilerin ders kayıt ücretinin ders saati başına 50 (Elli) TL olarak belirlenip Rektörlük
Makamına arzına;
KARAR NO: 2014 / 593
Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
öğrencilerinden 56164003432 nolu Gökhan ÇOLAK’ ın tezinin Enstitümüz Tez Yazım Kurallarına
uygun olduğuna ve bu öğrenci için 18.07.2014 tarihinde saat 10:30 da DÜ Orman Fakültesi Konferans
Salonunda yapılacak olan tez savunması için Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın önerdiği tez jürisinin kabulüne;
Tez Jürisi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Süleyman KORKUT
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Coşkun KÖSE
(Eş Danışman)
3- Asıl Üye: Doç. Dr. Ümit BÜYÜKSARI
İstanbul Üniv. Orman Fakültesi Orman End. Müh. Bl
4- Asıl Üye: Doç. Dr. Gökhan GÜNDÜZ
Bartın Üniv. Orman Fakültesi Orman End. Müh. Bl
5- Asıl Üye: Doç. Dr. Cihat TAŞÇIOĞLU
1- Yedek Üye: Doç. Dr. Cengiz GÜLER
DÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. EABD
DÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. EABD
2- Yedek Üye: Yrd. Doç. Dr. Deniz AYDEMİR
DÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. EABD
DÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. EABD
Bartın Üniv. Orman Fak. Orman End. Müh. Bl
KARAR NO: 2014 / 594
Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Programında 18.07.2014 tarihinde yapılacak olan Gökhan ÇOLAK’ ın tez savunma sınavında jüri asıl
üyesi olan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Coşkun KÖSE’ nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah
Kanunu’ nun ilgili maddeleri uyarınca 18.07.2014 tarihinde bir (1) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesinin ve kendisine İstanbul-Düzce-İstanbul otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin
ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 595
Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Programında 18.07.2014 tarihinde yapılacak olan Gökhan ÇOLAK’ ın tez savunma sınavında jüri asıl
üyesi olan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gökhan GÜNDÜZ’ ün 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’
nun ilgili maddeleri uyarınca 18.07.2014 tarihinde bir (1) gün süreyle yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesinin ve kendisine Bartın-Düzce-Bartın otobüs ücreti ile diğer yol giderlerinin
ödenmesinin uygun olduğuna;
KARAR NO: 2014 / 596
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden
14747570566 nolu Mert KILINÇEL’ in tezinin Enstitümüz Tez Yazım Kurallarına uygun olduğuna
ve bu öğrenci için 15.07.2014 tarihinde saat 11:00 da DÜ Mühendislik Fakültesinde yapılacak olan tez
savunması için Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği tez jürisinin kabulüne;
Tez Jürisi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Ethem TOKLU
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Cenk ÇELİK
DÜ Mühendislik Fakültesi Makine Müh. EABD
Kocaeli Üniv. Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Bl
3- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Arif ÖZKAN
DÜ Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Müh. Bl
1- Yedek Üye: Doç. Dr. İlyas UYGUR
DÜ Mühendislik Fakültesi Makine Müh. EABD
KARAR NO: 2014 / 597
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden
14827795384 nolu Arzu COŞKUN AVCI’ nın tezinin Enstitümüz Tez Yazım Kurallarına uygun
olduğuna ve bu öğrenci için 15.07.2014 tarihinde saat 13:00 da DÜ Mühendislik Fakültesinde
yapılacak olan tez savunması için Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerdiği tez
jürisinin kabulüne;
Tez Jürisi:
1- Asıl Üye: Doç. Dr. Ethem TOKLU
(Tez Danışmanı)
2- Asıl Üye: Doç. Dr. Cenk ÇELİK
DÜ Mühendislik Fakültesi Makine Müh. EABD
Kocaeli Üniv. Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Bl
3- Asıl Üye: Yrd. Doç. Dr. Arif ÖZKAN
DÜ Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Müh. Bl
1- Yedek Üye: Doç. Dr. İlyas UYGUR
DÜ Mühendislik Fakültesi Makine Müh. EABD
KARAR NO: 2014 / 598
Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında
15.07.2014 tarihinde yapılacak olan Mert KILINÇEL ve Arzu COŞKUN AVCI’ nın tez savunma
sınavında jüri asıl üyesi olan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk ÇELİK’ in 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 6245 Sayılı
Harcırah Kanunu’ nun ilgili maddeleri uyarınca 15.07.2014 tarihinde bir (1) gün süreyle yollukluyevmiyeli görevlendirilmesinin ve kendisine Kocaeli-Düzce-Kocaeli otobüs ücreti ile diğer yol
giderlerinin ödenmesinin uygun olduğuna;
Oy birliği ile karar verildi.
30.06.2014
ASLI GİBİDİR
Selim GÜVEN
Enstitü Sekreteri
Download

yönetim kurulu - Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü