TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MAKİNA VE UÇAK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMINA 24 AĞUSTOS – 19 EYLÜL 2014
TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.
2014-2015Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında Makine ve Uçak Mühendisliği Doktora programına
24 Ağustos -19 Eylül 2014 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak.
2. Programa, 06.02.2013 tarihinden önce kayıt yaptıran “tezli-tezsiz” yüksek lisans derecesine sahip
olan adaylar ile belirtilen tarihinden sonra kayıt yaptıran “tezli” yüksek lisans derecesine sahip
olan adaylar başvuru yapabilirler. (Başka alanlardan başvuranların müracaatları değerlendirilir
ve ilgili ana bilim dalı akademik kurulunun yapacağı değerlendirme neticesinde kabul edilenlere
bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.) Başka alanlardan başvuranlar için uygulanacak bilimsel
hazırlık programının esasları, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 6.
Maddesine göre belirlenir.)
3. Müracaat tarihi itibari ile geçerli olan, aşağıdaki sınavlardan birinden istenilen taban puanın
alınması, (Yabancı uyruklu adaylar hariç) GRE ve GMAT belgesi son 5 (beş) yıl içerisinde
alınmış olmalıdır.
Sınav
ALES (E.A)
GRE Yeni Puanlama Türüne Göre(Quantitative)
GRE Eski Puanlama Türüne Göre (Quantitative)
GMAT
Puan
55
149
610
450
4. YDS sınavından en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul
edilen sınavdan geçerli puanı almış olmak,
 Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruda yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not
dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları
izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve
Araştırma Merkezleri (TÖMER) veya eş değer kurumlardan alacakları belgeyi
enstitüye vermeleri zorunludur.
 Yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve
Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan almış olmak veya
Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen sınavdan geçerli puanı
almak,
İSTENİLEN BELGELER









Başvuru Formu,
ALES sonuç belgesi 2 adet, (3 (üç) yıl geçerlidir.)
Lisans ve yüksek lisans diploması asılları ve 2’şer adet fotokopisi,
Lisans ve yüksek lisans not çizelgelerinin asılları ve 2’şer adet fotokopisi,
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2 adet resim,
Erkek öğrenci adaylar için, ilgili askerlik şubesinden son 6 (altı) ay içinde alınmış ‘Askerlik
Durum Belgesi’ aslı ve fotokopisi (Kesin kayıt tarihinden önce bankaya durumunda olan erkek
öğrenci adayların, ilgili askerlik şubelerine sevk-tehir teklifi yapılmaz)
Kurum kimlik fotokopisi,
Yüksek lisans eğitimi başvuru bedeli olan 100,00 TL’nin Denizbank/Ankara Şubesi nezdindeki
TR910013400000506766500012 numaralı hesaba ödendiğine ilişkin banka dekontu. (Doktora
eğitimi başvuru bedeli ödemesi yapılırken, ‘T.C Kimlik No’ ve ‘Havacılık ve Uzay Bilimleri
Enstitüsü Doktora Başvuru Bedeli’ olduğu belirtilmelidir.)


Doktora
eğitim
ücreti
ödemesinin,
Denizbank/Ankara
Şubesi
nezdindeki
TR740013400000506766500027 numaralı hesaba yapıldığına ilişkin banka dekontu. (Doktora
eğitim ücreti ödemesi yapılırken, ‘T.C. Kimlik No’ ve ‘Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü
Doktora Eğitim Ücreti’ olduğu belirtilmelidir.)
Kesin kayıt yaptıracak adaylar, doktora eğitim ücreti ödemesinin tamamını, Havacılık ve Uzay
Bilimleri Enstitüsüne bizzat gelmek suretiyle, ‘Bonus’ ve ‘World’ özelliği taşıyan kredi kartıyla da
(peşin veya en fazla 9 eşit taksit şeklinde ) yapabilirler.
Kesin Kayıtlar kabul jürisinin onayından sonra yapılacaktır.
Ücretle İlgili : 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi için Eğitim Ücreti 15.000 TL olarak belirlenmiştir.
(7.000 TL Ders Aşamasında 8.000 TL ise Teze geçince ödenecektir.)
BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ
24 Ağustos – 19 Eylül 2014
15 – 19 Eylül 2014
ADRES
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Türkkuşu Kampüsü
Etimesgut-ANKARA
Tel
: 444 84 58/ 6256 - 6255
Faks : 0 (312) 342 84 60
E-posta: [email protected]
Lisansüstü Programa Başvuru Tarihleri
Kesin kayıtlar ve Öğrenim Ücretinin Ödenmesi
Download

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, - Türk Hava Kurumu Üniversitesi