ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
İKTİSAT ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
DERS AŞAMASI
IKT5101
IKT5103
IKT5175
IKT5171
Türü
T U L Kredi AKTS
0
0
1
2
Kodu
Dersin Adı
Z
Z
Z
Z
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
6
5
1
5
IKT5102
IKT5104
IKT5176
IKT5181
IKT5105
MİKRO İKTİSAT TEORİSİ
MAKRO İKTİSAT TEORİSİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
FİNANSAL PİYASALAR ANALİZİ
S
S
4 0 0
2 0 0
0
2
4
3
IKT5182
IKT5106
IKT5107
PARA TEORİSİ
S
2 0 0
2
3
IKT5108
IKT5109
AVRUPA İKTİSAT TARİHİ
S
2 0 0
2
3
IKT5110
IKT5111
ULUSLARARASI İKTİSAT
S
2 0 0
2
3
IKT5112
IKT5113
IKT5115
S
S
2 0 0
2 0 0
2
2
3
3
IKT5114
IKT5116
S
2 0 0
2
3
IKT5118
IKT5119
KURUMSAL İKTİSAT
POST KEYNESYEN İKTİSAT
ULUSLAR ARASI EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER
ve AB
EVRİMCİ İKTİSAT ve İNOVASYON TEORİLERİ
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
PARA POLİTİKASI
KÜRESEL BUNALIMLAR ve MAKRO
POLİTİKALAR
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ANALİZİ
ÜRETİM ÖRGÜTLENMESİNDE YENİ
YAKLAŞIMLAR
DÜNYA EKONOMİSİ
İKTİSAT FELSEFESİ
S
2 0 0
2
3
IKT5120
IKT5121
BURSA’NIN SOSYOEKONOMİK ANALİZİ
S
2 0 0
2
3
IKT5122
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
3
30
IKT5117
TEZ AŞAMASI
Dersin Adı
II. YARIYIL / BAHAR
İKTİSADİ ANALİZ
MAKRO İKTİSAT POLİTİKASI
TEZ DANIŞMANLIĞI
Türü
T U L Kredi
AKTS
Z
Z
Z
3 0 0
3 0 0
0 1 0
3
3
0
7
6
1
S
S
4 0 0
2 0 0
0
2
4
4
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
4
S
S
2 0 0
2 0 0
2
2
3
4
DEVLET ve EKONOMİ
S
2 0 0
2
4
FİNANSAL TÜREVLER ve RİSK YÖNETİMİ
YENİLİK EKONOMİSİ ve FİKRİ MÜLKİYET
HAKLARI
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
4
30
III. YARIYIL / GÜZ
IV. YARIYIL / BAHAR
IKT5183
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
5
IKT5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
IKT5173
IKT5191
SEMİNER (TEZDE)
Z
0 2 0
0
5
Z
0 0 0
0
20
Toplam Kredi
30
TOPLAM KREDİ: 24
IKT5192
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
4 0 0
0
Toplam Kredi
30
- TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
Kodu
IKT6101
IKT6103
IKT6175
IKT6171
DERS AŞAMASI
IKT6181
IKT6105
İKTİSAT ANABİLİM DALI
DOKTORA PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı
Türü
İLERİ MİKRO İKTİSAT
Z
İLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ
Z
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
SEMİNER (DERSTE)
Z
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
S
İKTİSADÎ BÜYÜME ve BÜYÜME
S
MODELLERİ
T
3
3
0
0
U
0
0
1
2
L
0
0
0
0
Kredi
3
3
0
0
AKTS
6
5
1
5
Kodu
IKT6102
IKT6104
IKT6176
II. YARIYIL / BAHAR
Dersin Adı
İLERİ MAKRO İKTİSAT
İKTİSADÎ GELİŞME
TEZ DANIŞMANLIĞI
S
4 0 0
0
4
IKT6182
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
2 0 0
2
3
IKT6106
OSMANLI İKTİSADÎ YAPISI
T
3
3
0
U
0
0
1
L
0
0
0
Kredi
3
3
0
AKTS
7
6
1
4 0 0
0
4
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
4
S
S
S
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2
2
2
4
4
4
IKT6107
ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON
S
2 0 0
2
3
IKT6108
IKT6109
IKT6111
IKT6113
DÖVİZ EKONOMİSİ
YENİ POLİTİK İKTİSAT
TEKNOLOJİ EKONOMİSİ
REGULASYON EKONOMİSİ ve
BAĞIMSIZ DÜZENLEYİCİ KURUMLAR
KARŞILAŞTIRMALI İKTİSAT
POLİTİKALARI
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
S
S
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2
2
2
3
3
3
IKT6110
IKT6112
IKT6114
ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASINDA
GELİŞMELER
İKTİSAT ve ETİK
HUKUK ve İKTİSAT
ULUSLARARASI FİNANSTA GELİŞMELER
S
2 0 0
2
3
IKT6116
İKTİSADİ KONJONKTÜR TEORİLERİ
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
3
IKT6118
MERKEZ BANKACILIĞI ve PARA POLİTİKASI
S
2 0 0
2
4
IKT6120
MAKROEKONOMİK TAHMİN YÖNTEMLERİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2 0 0
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
4
4
30
Z
Z
0
0
5
25
IKT6115
IKT6117
Toplam Kredi
30
III. YARIYIL / GÜZ
TEZ AŞAMASI
Türü
Z
Z
Z
IV. YARIYIL / BAHAR
YET6177
DOKTORA YETERLİK SINAVI
Z
IKT6183
IKT6173
IKT6191
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
SEMİNER (TEZDE)
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Toplam Kredi
V. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
GELİŞİM ve ÖĞRENME
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
Z
IKT6185
ENS6121
IKT6193
Z
Z
Z
4 0 0
0 2 0
0 0 0
4 0 0
3 0 0
0 0 0
Toplam Kredi
0
15
0
0
0
5
5
5
30
0
0
0
5
5
20
30
IKT6184
IKT6192
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Toplam Kredi
VI. YARIYIL / BAHAR
IKT6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ENS6122 ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve DEĞERLENDİRME
IKT6194 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
4 0 0
0 0 0
30
Z
4 0 0
Z
3 2 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
5
5
20
IKT6187
IKT6195
VII. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
4 0 0
0
5
0 0 0
0
25
Toplam Kredi
30
TOPLAM KREDİ: 24
IKT6188
IKT6196
VIII. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
4 0 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
5
25
30
- TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
KAMU YÖNETİMİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
T U L Kredi AKTS
Kodu
Türü T U L Kredi
AKTS
Z
3 0 0
3
5
KMY5102
EKOLOJİK RİSK ve POLİTİKA
Z
3 0 0
3
7
Z
3 0 0
3
6
KMY5104
ÇAĞDAŞ POLİTİK FELSEFE
Z
3 0 0
3
6
Z
Z
0 1 0
0 2 0
0
0
1
5
KMY5176
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
0 1 0
0
1
S
S
S
4 0 0
2 0 0
2 0 0
0
2
2
4
3
3
KMY5181
KMY5106
KMY5108
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ÇAĞDAŞ POLİTİK REJİM TİPLERİ
MEDYA ve POLİTİKA
S
S
S
4 0 0
2 0 0
2 0 0
0
2
2
4
4
4
KMY5109
DEMOKRASİ TEORİSİ ve KİMLİK POLİTİKASI
S
2 0 0
2
3
KMY5110
KENTSEL EKONOMİ ve EKOLOJİ
S
2 0 0
2
4
KMY5111
KMY5113
EKOLOJİK PARADİGMANIN TEMELLERİ
POST MODERN DÖNEMDE KAMU YÖNETİMİ
S
S
2 0 0
2 0 0
2
2
3
3
KMY5112
KMY5114
S
S
2 0 0
2 0 0
2
2
4
4
KMY5115
KENT, TOPLUM ve KİMLİK
S
2 0 0
2
3
KMY5116
S
2 0 0
2
4
KMY5117
AB ve KAMU YÖNETİMİNDE REFORM
İDARE HUKUKUNDA GELİŞMELER ve
SORUNLAR
S
2 0 0
2
3
KMY5118
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
3
KMY5120
S
2 0 0
2
4
KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
S
2 0 0
2
3
KMY5122
İNTERNET ve DEMOKRASİ
YEREL POLİTİKALAR
YÖNETİMDE BİLGİ ve İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
İDARİ REFORM ANALİZLERİ
TÜRKİYE’NİN GÜNCEL ANAYASAL
SORUNLARI
KİŞİ HAK ve HÜRRİYETLERİ ve KOLLUK
FAALİYETLERİ
S
2 0 0
2
4
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2 0 0
2
3
KMY5124
ÇEVRE ETİĞİ
S
2 0 0
2
4
KMY5126
SİYASAL ANALİZ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
S
2 0 0
2 0 0
2
2
4
4
KMY5121
Toplam Kredi
12
30
Toplam Kredi
III. YARIYIL / GÜZ
TEZ AŞAMASI
Dersin Adı
KMY5101 POLİTİK KÜLTÜR ANALİZİ
AB ve TÜRKİYE’DE YERELLEŞME ve YEREL
KMY5103
YÖNETİMLER
KMY5175 TEZ DANIŞMANLIĞI
KMY5171 SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
KMY5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
KMY5105 POLİTİK ANAYASACILIK
KMY5107 POLİTİK KİŞİLİK
KMY5119
DERS AŞAMASI
Dersin Adı
KMY5183
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
KMY5173
KMY5191
SEMİNER(TEZDE)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
12
30
IV. YARIYIL / BAHAR
Z
4 0 0
0
5
KMY5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
0 2 0
0
5
KMY5192 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
20
Toplam Kredi
0
30
TOPLAM KREDİ: 24
- TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir.
Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da alabilir.
Z
4 0 0
0
5
Z
0 0 0
0
25
Toplam Kredi
0
30
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
KAMU YÖNETİMİ
DOKTORA PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
II. YARIYIL / BAHAR
DERS AŞAMASI
Kodu
KMY6101
KMY6103
KMY6175
KMY6171
Dersin Adı
Türü
KENT POLİTİKALARI ANALİZİ
Z
ELEŞTİREL TOPLUM FELSEFESİ
Z
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
SEMİNER(DERSTE)
Z
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
KMY6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
S
KMY6105 DOĞA ve KÜLTÜR
S
KMY6107 KÜRESEL KÜLTÜREL SÜREÇLER
S
KARŞILAŞTIRMALI KONUT
KMY6109
S
POLİTİKALARI
KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ
KMY6111
S
İNCELEMELERİ
KMY6113 AVRUPALILAŞMA ve KAMU YÖNETİMİ
S
1982 ANAYASASINA GÖRE
KMY6115
S
TÜRKİYE’NİN SİYASİ REJİMİ
KMY6117 KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI
S
KMY6119 DEMOKRASİ ve ADALET TEORİLERİ
S
KMY6121 KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ
S
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
Toplam Kredi
III. YARIYIL / GÜZ
TEZ AŞAMASI
YET6177
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI
KMY6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
KMY6173 SEMİNER(TEZDE)
KMY6191 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Toplam Kredi
V. YARIYIL / GÜZ
ENS6121 GELİŞİM ve ÖĞRENME
KMY6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
KMY6193 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Toplam Kredi
T
3
3
0
0
U
0
0
1
2
L Kredi
0
3
0
3
0
0
0
0
Z
Z
Z
Kodu
KMY6102
KMY6104
KMY6176
Dersin Adı
İDARE HUKUKUNDA KAMU HİZMETİ
YÖNETİŞİM ve E-DEVLET
TEZ DANIŞMANLIĞI
Türü
Z
Z
Z
T
3
3
0
U
0
0
1
L Kredi
0
3
0
3
0
0
AKTS
7
6
1
4 0 0
2 0 0
2 0 0
0
2
2
4
3
3
KMY6182
KMY6106
KMY6108
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
KÜRESELLEŞME ve ORYANTALİZM
POST MODERN DEMOKRASİ TEORİLERİ
2 0 0
2
3
KMY6110
KENTLEŞME ve YEREL KALKINMA
S
2 0 0
2
4
2 0 0
2
3
KMY6112
POST MODERN KAPİTALİZM ve POLİTİKA
S
2 0 0
2
4
2 0 0
2
3
KMY6114
YEREL YÖNETİMLERDE GÜNCEL MESELELER
S
2 0 0
2
4
2 0 0
2
3
KMY6116
TÜRKİYE’DE YÖNETSEL YAPILANMA SÜREÇLERİ
S
2 0 0
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
12
3
3
3
3
30
KMY6118
KMY6120
KMY6122
TÜRK YÖNETİM TARİHİ İNCELEMELERİ
ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKALARI
DÜZENLEYİCİ REFORMLAR ve KURUMLAR
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
S
S
S
2
2
2
2
2
2
2
2
12
4
4
4
4
30
0
0
0
0
0
0
0
0
S
S
S
4 0 0
2 0 0
2 0 0
0
2
2
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
Toplam Kredi
IV. YARIYIL / BAHAR
Z
Z
Z
Z
AKTS
5
6
1
5
4 0 0
0 2 0
0 0 0
3 0 0
4 0 0
0 0 0
0
15
0
0
0
0
5
5
5
30
0
0
0
5
5
20
Toplam Kredi
VI. YARIYIL / BAHAR
ENS6122
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve DEĞERLENDİRME
KMY6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
KMY6194 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
0
30
Toplam Kredi
KMY6184
KMY6192
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
Z
Z
Z
4 0 0
0 0 0
3 2
4 0 0
0 0 0
0
0
5
25
0
30
0
0
0
5
5
20
0
30
VII. YARIYIL / GÜZ
KMY6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
KMY6195 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Toplam Kredi
Z
Z
VIII. YARIYIL / BAHAR
0
5
KMY6188
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
0
25 KMY6196
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
0
30 Toplam Kredi
TOPLAM KREDİ: 24
- TOPLAM AKTS: 120
4 0 0
0 0 0
Z
Z
4 0 0
0 0 0
0
0
0
5
25
30
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ve ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VE İNSAN KAYNAKLARI
BİLİMSEL HAZIRLIK
DOKTORA / YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERS AŞAMASI
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
CLE5381
CLE5383
CLE5385
CLE5387
Dersin Adı
SOSYAL POLİTİKA
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
BİREYSEL İŞ HUKUKU
ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
T U L Kredi
Z
2 0 0
Z
2 0 0
Z
2 0 0
Z
2 0 0
Toplam Kredi
AKTS
Kodu
7,5
7,5
7,5
7,5
30
CLE5382
CLE5384
CLE5386
CLE5388
2
2
2
2
TOPLAM KREDİ: 16
Dersin Adı
ÇALIŞMA EKONOMİSİ
İNSAN KAYNAKLARI
ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ
SOSYAL GÜVENLİK
- TOPLAM AKTS: 60
Türü
T U L Kredi AKTS
Z
2 0 0
Z
2 0 0
Z
2 0 0
Z
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
2
2
7,5
7,5
7,5
7,5
30
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
BİLİM DALI / PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı
DERS AŞAMASI
Kodu
Türü
T U L Kredi
Kodu
Türü
T U L Kredi AKTS
CLE5101
ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN YASAL ÇERÇEVESİ
Z
3 0 0
3
6
CLE5102
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE YENİ GELİŞMELER
Z
3 0 0
3
7
CLE5103
CLE5175
CLE5171
EMEK PİYASALARI ANALİZİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
Z
Z
Z
3 0 0
0 1 0
0 2 0
3
0
0
5
1
5
CLE5104
CLE5176
POST –ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
Z
3 0
0 1 0
3
0
6
1
CLE5181
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
S
4 0 0
0
4
CLE5182
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
S
4 0
0
4
CLE5105
KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
S
2 0 0
0
3
CLE5106
ÜCRET YÖNETİMİ
S
2 0
2
4
CLE5107
SOSYAL POLİTİKA TARTIŞMALARI
S
2 0 0
2
3
CLE5108
SOSYAL YARDIMLAR VE SOSYAL HİZMETLER
S
2 0
2
4
CLE5109
UYGULAMALI İŞ HUKUKU
S
2 0 0
2
3
CLE5110
İLERİ ENDÜSTRİ ve ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
S
2 0 0
2
4
CLE5111
TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ:
PROBLEMLER ve ÇÖZÜMLERİ
S
2 0 0
2
3
CLE5112
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
S
2 0 0
2
4
CLE5113
İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMALARI
S
2 0 0
2
3
CLE5114
KÜRESELLEŞME ve EMEK
S
2 0 0
2
4
CLE5115
GELİR DAĞILIMI ve YOKSULLUK
S
2 0 0
2
3
CLE5116
ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARI
S
2 0 0
2
4
12
30
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Toplam Kredi
III. YARIYIL / GÜZ
TEZ AŞAMASI
AKTS
II. YARIYIL / BAHAR
Dersin Adı
12
30
5
CLE5183
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
CLE5173
SEMİNER (TEZDE)
Z
0
2
0
0
5
CLE5191
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0
0
0
0
20
Toplam Kredi
TOPLAM KREDİ: 24
0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Toplam Kredi
IV. YARIYIL / BAHAR
CLE5184
CLE5192
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0 0
5
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0 0
25
0
30
30
Toplam Kredi
TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da alabilir..
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER .ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
DOKTORA PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
CLE6101
CLE6103
DERS AŞAMASI
CLE6175
CLE6171
Dersin Adı
ÇALIŞMA EKONOMİSİNDE ÖZEL
KONULAR
ÇALIŞMA HUKUKUNDA GÜNCEL
GELİŞMELER
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER(DERSTE)
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
T U L
Kredi
AKTS
Z
3 0 0
3
6
CLE6102
TOPLUMSAL DEĞİŞME SORUNLARI
Z
Kred
i
0 0 0
3
Z
3 0 0
3
5
CLE6104
ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER
Z
0
0
3
6
Z
Z
0 1 0
0 2 0
0
0
1
5
CLE6176
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
0 1 0
0
1
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
CLE6181
CLE6105
CLE6107
CLE6109
TEZ AŞAMASI
Dersin Adı
Türü
T U L
0
AKTS
7
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
S
4 0 0
0
4
CLE6182
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
S
4 0 0
0
4
SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ
GELİŞMELER
ÇALIŞMA YAŞAMININ KALİTESİ
S
2 0 0
2
3
CLE 6106
SOSYAL POLİTİKADA YENİ EĞİLİMLER
S
0
0
0
2
4
S
2 0 0
2
3
CLE 6108
AB ÇALIŞMA HUKUKU
S
0
0
0
2
4
İNSANA YAKIŞIR İŞ ve İSTİHDAM
S
2 0 0
2
3
CLE 6110
S
0
0
0
2
4
2
2
2
12
3
3
3
30
CLE 6112
CLE 6114
KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ UYGULAMALARI
REFAH DEVLETİNİN EKONOMİK ANALİZİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
0 0 0
S
0 0 0
S
0 0 0
S
Toplam Kredi
2
2
2
12
4
4
4
30
CLE6111
CLE6113
TEZ
Kodu
TÜRKİYEDE TOPLUMSAL DEĞİŞME
S
2 0 0
İNSAN KAYNAKLARINDA İŞ HUKUKU
S
2 0 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2 0 0
Toplam Kredi
III. YARIYIL / GÜZ
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI
Z
0
CLE6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
CLE6173 SEMİNER (TEZDE)
Z
0 2 0
CLE6191 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
Toplam Kredi
BEŞİNCİ YARIYIL
IV. YARIYIL / BAHAR
15
0
5
CLE6184
0
5
CLE6192
0
5
0
30
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
4 0 0
0 0 0
0
0
5
25
Toplam Kredi
0
30
ALTINCI YARIYIL
CLE6185
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z 4 0 0
0
5
CLE6186
ENS6121
GELİŞİM ve ÖĞRENME
Z 3 0 0
0
5
ENS6122
CLE6193
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z 0 0 0
TOPLAM
0
0
20
30
CLE6194
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve
DEĞERLENDİRME
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
4
0
0
0
5
Z
3
2
0
0
5
0
0
0
0
20
30
Z
0
TOPLAM
TEZ
YEDİNCİ YARIYIL
CLE6187
CLE6195
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
TOPLAM
SEKİZİNCİ YARIYIL
Z 4 0
Z 0 0
0
0
0
0
0
5
25
30
CLE6188
CLE6196
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
TOPLAM
Z
Z
4
0
0
0
0
0
0
0
0
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan
dışından da alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
5
25
30
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
DERS AŞAMASI
Kodu
CPI5101
CPI5103
CPI5175
CPI5171
CPI5181
CPI5105
CPI5107
CPI5109
CPI5111
CPI5113
CPI5115
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ENDÜSTİR İLİŞKİLERİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı
Türü T U L Kredi
ÇALIŞMA YAŞAMINDA İNSAN KAYNAKLARI
Z
3 0 0
3
İLERİ ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ
Z
3 0 0
3
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER(DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ÇALIŞMA YAŞAMINDA İNSAN İLİŞKİLERİ
KARİYER YÖNETİMİ
ÖRGÜTLERDE İNSAN GÜCÜ EĞİTİMİ
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE
PROFESYONEL UYGULAMALAR
ÇALIŞMA YAŞAMINDA MOTİVASYON
ÖRGÜT KURAMLARI
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
S
S
S
S
0 1 0
0 2 0
4
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
Kodu
CPI5102
1
5
CPI5176
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ÇALIŞMA YAŞAMINDA ERGONOMİ
ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES ve TÜKENMİŞLİK
ÇALIŞMA YAŞAMINDA DAVRANIŞ ve KİŞİLİK
KARİYER DANIŞMANLIĞI
CPI5104
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
4
3
3
3
3
CPI5182
CPI5106
CPI5108
CPI5110
CPI5112
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
2
12
3
3
3
30
CPI5114
CPI5116
ÜCRET SİSTEMLERİ
ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNDE YÖNTEM
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Türü
Z
Z
T U L Kredi AKTS
3 0 0
3
7
3 0 0
3
6
Z
0 1 0
0
1
S
S
S
S
S
4
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
4
4
4
4
4
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
2
12
4
4
4
30
0
0
0
0
0
IV. YARIYIL / BAHAR
CPI5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
Z
4 0 0
0
5
CPI5173
SEMİNER (TEZDE)
CPI5191
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
Z
0 2 0
0
5
CPI5191
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
20
Toplam Kredi
0
30
Toplam Kredi
0
30
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
TEZ AŞAMASI
III. YARIYIL / GÜZ
Z
Z
AKTS
6
5
II. YARIYIL / BAHAR
Dersin Adı
UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARINDA İŞ HUKUKU
UYGULAMALARI
TEZ DANIŞMANLIĞI
CPI5183
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
Kodu
DERS AŞAMASI
ULI5101
Türü
T U L Kredi
AKTS
Kodu
Z
3 0 0
3
6
ULI5102
II. YARIYIL / BAHAR
Dersin Adı
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİNDE GÜNCEL
TARTIŞMALAR
SOVYET SONRASI TÜRKİYE’NİN ULUSAL
GÜVENLİK SORUNLARI VE POLİTİKASI
TEZ DANIŞMANLIĞI
Türü
T U L Kredi AKTS
Z
3 0 0
3
7
Z
3 0 0
3
6
Z
0 1 0
0
1
S
S
S
S
S
S
4
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
S
2 0 0
2
4
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE JEOPOLİTİK
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
12
4
30
ULI5103
SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Z
3 0 0
3
5
ULI5104
ULI5175
ULI5171
Z
Z
0 1 0
0 2 0
0
0
1
5
ULI5176
ULI5181
ULI5105
ULI5107
ULI5109
ULI5111
ULI5113
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ORTADOĞUDA GÜNCEL SORUNLAR
AVRUPA ENTEGRASYON POLİTİKASI
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YARGI YETKİSİ
ULUSLARARASI HUKUKTA İNSAN HAKLARI
SOVYET SONRASI RUS DIŞ POLİTİKASI
S
S
S
S
S
S
4
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
ULI5182
ULI5108
ULI5110
ULI5112
ULI5114
ULI5116
ULI5115
19. YÜZYIL DÜNYA TARİHİ
S
2 0 0
2
3
ULI5118
S
2 0 0
2
3
ULI5120
S
S
S
S
S
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
3
3
3
3
3
30
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Toplam Kredi
Z
4 0 0
0
5
Z
0 0 0
0
25
Toplam Kredi
0
30
ULI5117
ULI5119
ULI5121
ULI5123
ULI5125
TEZ AŞAMASI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı
KARŞILAŞTIRMALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER
TEORİLERİ
SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA AMERİKAN DIŞ
POLİTİKASI
MİLLİYETÇİLİK VE ETNİK ÇATIŞMALAR
SİYASAL ŞİDDET VE TERÖRİZM
ULUSLARARASI GÜVENLİK ve SİLAHLANMA
ULUSLARARASI POLİTİKADA BALKANLAR
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Toplam Kredi
ULI5183
III. YARIYIL / GÜZ
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ULI5173
ULI5191
SEMİNER (TEZDE)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK POLİTİKASI
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU
KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ
20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ
TÜRKİYE-ORTADOĞU İLİŞKİLERİ
ULUSLARARASI GÜVENLİK VE FEMİNİST
YAKLAŞIMLAR
4 0 0
0
5
ULI5184
IV. YARIYIL / BAHAR
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
0 2 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
5
20
30
ULI5192
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
TOPLAM KREDİ:
24
0
0
0
0
0
0
- TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
Kodu
ULI6101
ULI6103
ULI6175
ULI6171
ULI6181
ULI6105
ULI6107
ULI6109
ULI6111
DERS AŞAMASI
ULI6113
ULI6115
ULI6117
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
DOKTORA PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı
Türü
AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI ve
Z
KÜRESEL AKTÖRLÜK SORUNU
TÜRKİYE’NİN ORTAASYA ve KAFKASYA
Z
POLİTİKASI
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
SEMİNER (DERSTE)
Z
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
S
DÜNYA POLİTİKASINDA ORTADOĞU
S
TÜRKİYE’NİN BALKAN POLİTİKASI
S
ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN
S
BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜMÜ
ULUSLARARASI HUKUK ve ÖRGÜTLENME
S
SORUNLARI
2000’Lİ YILLARDA ULUSLARARASI SİSTEM
S
GÜNÜMÜZ ULUSLARARASI POLİTİKASINDA
S
AVRASYA
T U L
KİTLE İMHA SİLAHLARI ve SİLAHSIZLANMA
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Kredi
AKTS
Kodu
3 0 0
3
6
ULI6102
3 0 0
3
5
ULI6104
0 1 0
0 2 0
0
0
1
5
ULI6176
II. YARIYIL / BAHAR
Dersin Adı
SOVYET SONRASI AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI ve
SORUNLARI
TEZ AŞAMASI
L
Kredi AKTS
Z
3
0
0
3
7
ULUSLARARASI TAHKİM ve YARGI
Z
3
0
0
3
6
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
0
1
0
0
1
S
S
S
4
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
4
4
S
2
0
0
2
4
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ALMANYA
ULUSLARARASI ENERJİ SORUNLARI ve
POLİTİKALARI
0
2
2
4
3
3
ULI6182
ULI6108
ULI6110
2 0 0
2
3
ULI6112
2 0 0
2
3
ULI6114
AB’NİN DOĞU GENİŞLEMESİ ve SORUNLARI
S
2
0
0
2
4
2 0 0
2
3
ULI6116
DÜNYA POLİTİKASINDA ÇİN
S
2
0
0
2
4
2 0 0
2
3
ULI6118
TARİHTE YÖNTEM
S
2
0
0
2
4
S
2 0
2
3
ULI6120
ORTADOĞUDA SİLAHLANMA ve GÜVENLİK
S
2
0
0
2
4
S
2
2
5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2
0
0
2
4
12
30
Toplam Kredi
III. YARIYIL / GÜZ
Toplam Kredi
U
4 0 0
2 0 0
2 0 0
Toplam Kredi
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI
ULI6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ULI6173 SEMİNER (TEZDE)
ULI6191 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Toplam Kredi
V. YARIYIL / GÜZ
ULI6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ENS6121 GELİŞİM ve ÖĞRENME
ULI6193 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Türü T
12
30
IV. YARIYIL / BAHAR
Z
Z
Z
Z
0
0
0
0
4 0 0
0 2 0
0
Z
Z
Z
4 0 0
3 0 0
0 0 0
15
5
5
5
30
ULI6186
ULI6192
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
4 0 0
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
5
5
20
0
30
ULI6188
ENS6122
ULI6194
0
0
0
VI. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve DEĞERLENDİRME
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Toplam Kredi
Z
Z
Z
4 0 0
3 2 0
0 0 0
5
25
30
0
0
0
5
5
20
0
30
ULI6189
ULI6195
VII. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
4 0 0
0
0 0
0
Toplam Kredi
0
TOPLAM KREDİ:
5
25
30
24
ULI6190
ULI6196
VIII. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
4 0 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
5
25
30
- TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
EKONOMETRİ
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORABİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
DERS AŞAMASI
KODU
EKO6385
İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER
Z
2
0 0
2
EKO6381
EKO6387
EKONOMETRİK TEORİ I
MODELLEME STRATEJİLERİ
DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ve
MODEL KURMA UYGULAMALARI
Z
Z
2
2
0 0
0 0
2
2
7,5
7,5
EKO6388
EKO6382
DERSİN ADI
ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ ve ALAN
ARAŞTIRMASI
DİNAMİK PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ
EKONOMETRİK TEORİ II
S
2
0 0
2
7,5
EKO6386
İSTATİSTİKSEL ANALİZ
EKO6383
DERSİN ADI
II. YARIYIL / BAHAR
TÜRÜ
T
U L
KREDİ
TOPLAM KREDİ
AKTS
7,5
8
30
TOPLAM KREDİ:
KODU
EKO6384
- TOPLAM AKTS:
TÜRÜ
T
U
L
KREDİ AKTS
Z
2
0
0
2
7,5
Z
Z
2
2
0
0
0
0
2
2
Z
2
0
0
2
7,5
7,5
7,5
TOPLAM KREDİ
8
30
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
EKONOMETRİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
KODU
DERS AŞAMASI
EKO5101
EKO5103
EKO5175
EKO5171
DERSİN ADI
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİ
EKONOMETRİK YÖNTEMLER
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
Z
Z
Z
Z
T U L KREDİ
3
3
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
3
3
0
0
AKTS
KODU
6
5
1
5
EKO5104
EKO5102
EKO5176
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
S
4 0 0
0
4
EKO5182
EKO5107
SOSYAL AĞ ANALİZİ
S
2 0 0
2
3
EKO5108
EKO5109
İSTATİSTİKSEL RİSK ANALİZİ
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
ÖNRAPORLAMA TEKNİKLERİ
S
2 0 0
2
3
S
2 0 0
2
S
2 0 0
2
EKO5111
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2 0 0
TOPLAM KREDİ
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
EKO5173
EKO5191
SEMİNER (TEZDE)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
U
L KREDİ
AKTS
3
3
0
0
0
1
0
0
0
3
3
0
7
6
1
2
12
S
4
0
0
0
4
S
2
0
0
2
4
EKO5112
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ÇOK DEĞİŞKENLİ ZAMAN SERİLERİ
ANALİZİ
İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ
S
2
0
0
2
4
3
EKO5114
BENZETİM MODELLERİ
S
2
0
0
2
4
3
EKO5110
NİTEL SEÇİM MODELLERİ
S
2
0
0
2
4
EKO5106
EKONOMETRİK ÇÖZÜMLEME
S
2
0
0
2
4
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2
12
4
30
3
30
III. YARIYIL / GÜZ
EKO5183
T
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
EKO5181
EKO5105
TEZ AŞAMASI
TÜRÜ
II. YARIYIL / BAHAR
TÜR
DERSİN ADI
Ü
DENEY TASARIMI
Z
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
Z
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
2 0
0
TOPLAM KREDİ
IV. YARIYIL / BAHAR
Z
4 0 0
0
5
EKO5184
Z
0 2 0
0
5
EKO5192
Z
0 0 0
0
20
TOPLAM KREDİ
0
30
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir.
Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da alabilir.
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4
0
0
0
5
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0
0
0
0
25
0
30
TOPLAM KREDİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
EKONOMETRİ
DOKTORA PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
KODU
DERSİN ADI
TÜRÜ T U L
EKO6103 ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZİ
Z
3 0 0
EKO6101 ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ
Z
3 0 0
EKO6175 TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
0 1 0
EKO6171 SEMİNER (DERSTE)
Z
0 2 0
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
EKO6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
S
4 0 0
EKO6107 VERİ MADENCİLİĞİ
S
2 0 0
EKO6109 YAPISAL EŞİTLİK MODELLERİ
S
2 0 0
EKO6113 BENZETİM ve PLANLAMA
S
2 0 0
EKO6105 MİKRO EKONOMETRİ
S
2 0 0
EKO6111 PANEL VERİ EKONOMETRİSİ
S
2 0 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2 0 0
TOPLAM KREDİ
III. YARIYIL / GÜZ
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI
Z
EKO6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
EKO6173 SEMİNER (TEZDE)
Z
0 2 0
EKO6191 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
TOPLAM KREDİ
TEZ
TEZ AŞAMASI
DERS AŞAMASI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
KREDİ
3
3
0
0
0
2
2
2
2
2
2
12
AKTS
6
5
1
5
4
3
3
3
3
3
3
30
II. YARIYIL / BAHAR
KODU
DERSİN ADI
TÜRÜ
EKO6104 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ANALİZİ
Z
EKO6102 MAKROEKONOMETRİ
Z
EKO6176 TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
EKO6182
EKO6108
EKO6116
EKO6110
EKO6106
EKO6114
5
5
5
30
EKO6184
EKO6192
Z
4 0 0
0
5
EKO6186
ENS6121
GELİŞİM ve ÖĞRENME
Z
3 0 0
0
5
ENS6122
EKO6193
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
TOPLAM
0
0
20
30
EKO6194
KREDİ
3
3
0
AKTS
7
6
1
0
2
2
2
2
2
2
12
4
4
4
4
4
4
4
30
4 0 0
0 0 0
0
0
5
25
TOPLAM KREDİ
0
30
S
4 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
TOPLAM KREDİ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
ALTINCI YARIYIL
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve
DEĞERLENDİRME
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
SEKİZİNCİ YARIYIL
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
Z
4 0 0
0
5
Z
3 2 0
0
5
Z
0 0 0
TOPLAM
0
0
20
30
Z
4 0 0
0
5
EKO6188
Z
4 0 0
0
5
Z
0 0
0
25
EKO6196
Z
0 0 0
0
25
TOPLAM
0
30
TOPLAM
0
30
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan
dışından da alabilir.* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.** Mesleki Eğitim Dersi olarak
tez aşamasında alınacaktır.
TEZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
L
0
0
0
15
EKO6185
EKO6187
EKO6195
U
0
0
1
IV. YARIYIL / BAHAR
0
0
0
0
0
BEŞİNCİ YARIYIL
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
YEDİNCİ YARIYIL
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
İLERİ İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ
ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ
İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ
MODELLEME STRATEJİLERİ
PANEL VERİ ANALİZİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
T
3
3
0
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014.-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
İŞLETME
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
Dersin Adı
TEZ AŞAMASI
DERS AŞAMASI
ISL5101
ISL5103
ISL5175
ISL5171
YÖNETİM TEORİLERİ
SAYISAL ANALİZ
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
ISL5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ISL5105 YÖNETİM İÇİN RAPORLAMA
ISL5107 ULUSLARARASI FİNANS
ISL5109 HİZMET PAZARLAMASI
ISL5111 ÜRETİM TEKNİKLERİ
ISL5113 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI
ISL5115 KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM
ISL5117 İTİBAR YÖNETİMİ
ISL5119 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ISL5121 ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ
ISL5123 İÇ KONTROL SİSTEMİ
ISL5125 SATIŞ YÖNETİMİ
ISL5127 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Toplam Kredi
III. YARIYIL / GÜZ
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
Z
Z
Z
Z
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T U L Kredi
3
3
0
0
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AKTS
Kodu
6
5
1
5
ISL5102
ISL5104
ISL5176
FİNANSAL PİYASALAR
PAZARLAMA TEKNİKLERİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
Z
Z
3 0 0
3 0 0
0 1 0
3
3
0
7
6
1
ISL5182
ISL5106
ISL5108
ISL5110
ISL5112
ISL5114
ISL5116
ISL5118
ISL5120
ISL5122
ISL5124
ISL5126
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
İLERİ OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ
REKLAMCILIK
ÜRETİM STRATEJİLERİ
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI
STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ
KALİTE YÖNETİMİ
AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM
SOSYAL SORUMLULUK ve ETİK
STRATEJİK YÖNETİME GİRİŞ
MARKA STRATEJİLERİ
GİRİŞİMCİLİK ve İNOVASYON
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
12
4
30
Z
0
5
3
3
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Dersin Adı
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
30
Türü T U L Kredi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AKTS
IV. YARIYIL / BAHAR
ISL5183
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
ISL5173
ISL5191
SEMİNER (TEZDE)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Toplam Kredi
Z
Z
0 2 0
0 0 0
0
5
ISL5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
4 0 0
0
5
ISL5192
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
0
20
0
30
Toplam Kredi
0
30
TOPLAM KREDİ: - TOPLAM AKTS:
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından
da alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014.-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
İŞLETME/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
DERS AŞAMASI
YOR5101
YOR5103
YOR5175
YOR5171
Dersin Adı
Türü
Z
Z
Z
Z
T U L Kredi
YOR5181
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ÖRGÜT KURAMI
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
YOR5105
İŞ HUKUKU
S
2 0 0
YOR5107
YOR5109
YOR5111
YOR5113
İŞLETME ETİĞİ
İTİBAR YÖNETİMİ
HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI
GİRİŞİMCİLİK
S
S
S
S
S
S
S
2
2
2
2
2
2
2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Toplam Kredi
TEZ AŞAMASI
II. YARIYIL / BAHAR
S
3
3
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
AKTS
Kodu
6
5
1
5
YOR5102
YOR5104
YOR5176
3
3
0
0
4 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
YOR5182
2
3
YOR5106
2
2
2
2
2
2
2
12
3
3
3
3
3
3
3
YOR5108
YOR5110
YOR5112
YOR5114
YOR5116
YOR5118
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
YOR5173
YOR5191
SEMİNER (TEZDE)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
STRATEJİK YÖNETİM
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
KURUMSALLAŞMA ve AİLE İŞLETMELERİNDE
YÖNETİM
LİDERLİK KURAMLARI
ÇOK ULUSLU İŞLETME YÖNETİMİ
KALİTE YÖNETİMİ
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
KRİZ YÖNETİMİ
DEĞİŞİM YÖNETİMİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Türü
T
Z
Z
Z
3
3
0
S
S
S
S
S
S
S
S
S
30
III. YARIYIL / GÜZ
YOR5183
Dersin Adı
4
Kre
AKTS
di
0 0 3
7
0 0 3
6
1 0 0
1
U L
0 0 0
4
0 0
2
4
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2
Toplam Kredi 12
4
4
4
4
4
4
4
30
2
III. YARIYIL / BAHAR
Z
4 0 0
0
5
YOR5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4
0 0
0
5
Z
0 2 0
Z
0 0 0
TOPLAM KREDİ
0
0
12
5
20
30
YOR5192
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0
0 0
0
25
TOPLAM KREDİ 12
30
TOPLAM KREDİ: - TOPLAM AKTS:
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan
dışından da alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014.-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DOKTORA DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
İŞLETME
DOKTORA PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
ISL6101
ISL6103
ISL6175
ISL6171
ISL6107
ISL6109
ISL6111
Dersin Adı
PAZARLAMA STRATEJİLERİ
STRATEJİK YÖNETİM
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
FİNANSAL RİSK ANALİZİ ve
YÖNETİMİ
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
HALKLA İLİŞKİLER POLİTİKALARI
ISL6113
KAOS YÖNETİMİ
S
2
0
0
2
3
ISL6114
ISL6115
ISL6117
ISL6119
MARKA STRATEJİLERİ
FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KURAMLARI
S
S
S
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
3
3
3
ISL6116
ISL6118
ISL6120
ISL6121
KÜRESEL PAZARLAMA
S
2
0
0
2
3
ISL6122
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2
0
0
2
3
12
30
DERS AŞAMASI
ISL6181
ISL6105
Türü
Z
Z
Z
Z
II. YARIYIL / BAHAR
T
3
3
0
0
U
0
0
1
2
L
0
0
0
0
Kredi
3
3
0
0
AKTS
6
5
1
5
Kodu
ISL6102
ISL6104
ISL6176
Dersin Adı
KARAR ANALİZİ
İŞLETME BÜTÇELERİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
U
0
0
1
S
4
L
0
0
0
Kredi
3
3
0
AKTS
7
6
1
0 0
0
4
S
4
0
0
0
4
ISL6182
S
2
0
0
2
3
ISL6106
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
S
2
0 0
2
4
S
S
S
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
3
3
3
ISL6108
ISL6110
ISL6112
PORTFÖY YÖNETİMİ
ÖRGÜT KURAMI
STRATEJİK SATIŞ YÖNETİMİ
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
UYGULAMALARI
İLERİ MUHASEBE
ÇOK ULUSLU İŞLETMELERDE YÖNETİM
İÇ DENETİM
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
UYGULAMALARI
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
S
S
2
2
2
0 0
0 0
0 0
2
2
2
4
4
4
S
2
0 0
2
4
S
S
S
2
2
2
0 0
0 0
0 0
2
2
2
4
4
4
S
2
0 0
2
4
S
2
0 0
2
4
Toplam Kredi
12
30
III. YARIYIL / GÜZ
TEZ AŞAMASI
T
3
3
0
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Toplam Kredi
YET6177DOKTORA YETERLİLİK SINAVI
Türü
Z
Z
Z
IV. YARIYIL / BAHAR
Z
0
15
ISL6183
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4
0
0
0
5
ISL6184
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
40
0
0
5
ISL6173
SEMİNER (TEZDE)
Z
0
2
0
0
5
ISL6192
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
00
0
0
25
ISL6191
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0
0
0
0
5
0
30
0
30
Toplam Kredi
Toplam Kredi
ISL6185
V. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
ISL6186
ENS6121
GELİŞİM ve ÖĞRENME
3 0 0
0
5
ENS6122
ISL6193
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
Toplam Kredi
VII. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
20
30
ISL6194
ISL6187
ISL6195
Z
VI. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve
DEĞERLENDİRME
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
VIII. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
40
0
0
5
Z
32
0
0
5
0
0
20
30
Z
00 0
Toplam Kredi
0
5
ISL6188
Z
40 0
0
5
0
25
ISL6196
Z
00 0
0
25
0
30
Toplam Kredi
0
30
TOPLAM KREDİ: 12 -TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan
dışından da alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
MALİYE
YÜKSEK LİSANS
BİRİNCİ YARIYIL
KODU
DERS AŞAMASI
MLY5101
MLY5103
MLY5175
MLY5171
MLY5181
MLY5105
MLY5107
MLY5109
MLY5111
MLY5113
MLY5115
DERSİN ADI
ZORUNLU DERSLER
MALİYE TEORİSİ ve ANALİZİ
KAMU EKONOMİSİ ANALİZİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
KAMU İHALE İŞLEMLERİ
İŞLETME VERGİCİLİĞİ
MÜKELLEFİN HAK ve ÖDEVLERİ
KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK
PLANLAMA
KAMU HARCAMALARININ ANALİZİ
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE VERGİ
POLİTİKALARI
TÜRÜ
T U L KREDİ
AKTS
KODU
DERSİN ADI
TÜRÜ
T U L KREDİ
AKTS
Z
Z
Z
Z
3
3
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
3
3
0
0
6
5
1
5
MLY5102
MLY5104
MLY5176
ZORUNLU DERSLER
TÜRK VERGİ SİSTEMİ ve ANALİZİ
BÜTÇE TEKNİKLERİ ve ANALİZİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
Z
Z
3 0 0
3 0 0
0 1 0
3
3
0
7
6
1
S
S
S
S
4
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
4
3
3
3
MLY5182
MLY5106
MLY5108
MLY5110
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
BORÇ YÖNETİMİ ve ANALİZİ
TÜRKİYE’DE MALİ KURUMLAR
VERGİLEMEDE E-DEVLET
S
S
S
S
4
2
2
2
0
0
0
0
0
2
2
2
4
4
4
4
S
2 0 0
2
3
MLY5112
DENETİM HUKUKU
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
3
MLY5114
YEREL YÖNETİMLER ve MALİ SORUNLARI
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
3
MLY5116
KAMU TERCİHİ TEORİSİ
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
4
S
S
2 0 0
2 0 0
2
2
12
4
4
30
MLY5122
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE MALİ
UYUMU
KAMUDA PERFORMANS YÖNETİMİ ve
DENETİMİ
KAMU GELİRLERİNDE YENİ GELİŞMELER
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
TOPLAM
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
MLY5117
AVRUPA BİRLİĞİNDE MALİYE POLİTİKALARI
S
2 0 0
2
3
MLY5118
MLY5119
ULUSLARARASI MALİ SORUNLAR
S
2 0 0
2
3
MLY5120
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
TOPLAM
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
TEZ
İKİNCİ YARIYIL
S
2 0 0
2
12
3
30
0
0
0
0
MLY5183
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
MLY5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
MLY5173
SEMİNER (TEZDE)
Z
0 2 0
0
5
MLY5192
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
MLY5191
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
20
TOPLAM
0
30
TOPLAM
0
30
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından
da alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MALİYE ANA BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
MLY6181
MLY6105
MLY6107
MLY6109
BİRİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI
TÜRÜ
ZORUNLU DERSLER
VERGİLEMENİN HUKUKİ TEMELLERİ
Z
BÜTÇE YÖNETİMİ ve MALİ PLANLAMA
Z
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
SEMİNER (DERSTE)
Z
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
S
MALİ DÜŞÜNCE ve EVRİMİ
S
VERGİ SORUNLARI ve ANALİZİ
S
VERGİ PLANLAMASI
S
MLY6111
İDARELER ARASI MALİ İLİŞKİLER
KODU
MLY6101
MLY6103
MLY6175
MLY6171
DERS AŞAMASI
MALİYE
DOKTORA
MLY6113
MLY6115
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KAMU
MALİYESİ
KAMU BORÇLARININ EKONOMİK ANALİZİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
YET6177DOKTORA YETERLİK SINAVI
Z
MLY6183
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
MLY6173
SEMİNER (TEZDE)
MLY6191
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
T U L
3
3
0
0
4
2
2
2
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
KREDİ
AKTS
3
3
0
0
6
5
1
5
KODU
MLY6102
MLY6104
MLY6176
0
0
0
0
0
2
2
2
4
3
3
3
MLY6182
MLY6106
MLY6108
MLY6110
S
2 0 0
2
3
MLY6112
S
2 0 0
2
3
MLY6114
S
S
2 0 0
2 0 0
TOPLAM
2
2
12
3
3
30
MLY6116
İKİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI
TÜRÜ T U L
ZORUNLU DERSLER
MALİYE POLİTİKASI ANALİZİ
Z
3 0 0
VERGİ TEORİSİ ve ANALİZİ
Z
3 0 0
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
0 1 0
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
KARŞILAŞTIRMALI VERGİ SİSTEMLERİ
VERGİLEMEDE YENİ GELİŞMELER
KAMUSAL MALLAR TEORİSİ ve ANALİZİ
EĞİTİM ve SAĞLIK HİZMETLERİNİN
FİNANSMANI
0
0
0
0
KREDİ
AKTS
3
3
0
7
6
1
S
S
S
S
4
2
2
2
0
0
0
0
0
2
2
2
4
4
4
4
S
2 0 0
2
4
VERGİLEME ve REFAH
S
2 0 0
2
4
KAMU KESİMİNDE MALİ SAYDAMLIK
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
S
2 0 0
2 0 0
TOPLAM
2
2
12
4
4
30
Z
Z
4 0 0
0 0 0
0
0
5
25
TOPLAM
0
30
Z
4 0 0
0
5
Z
3 2 0
0
5
Z
0 0 0
0
TOPLAM
0
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
0
Z
Z
Z
15
4 0 0
0 2 0
0 0 0
0
0
0
5
5
5
TOPLAM
0
30
MLY6184
MLY6192
MLY6185
BEŞİNCİ YARIYIL
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
MLY6186
ENS6121
GELİŞİM ve ÖĞRENME
Z
3 0 0
0
5
ENS6122
MLY6193
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
20
MLY6194
TOPLAM
0
30
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
ALTINCI YARIYIL
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve
DEĞERLENDİRME
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
20
30
SEKİZİNCİ YARIYIL
4 0 0
0
5
MLY6188
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
0 0
0
25
MLY6196
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
TOPLAM
0
30
TOPLAM
0
30
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
MLY6185
MLY6195
YEDİNCİ YARIYIL
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014- 2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
TEZ AŞAMASI
DERS AŞAMASI
Kodu
İNEGÖL İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE ve DENETİM
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı
Türü T U L Kredi
AKTS
Kodu
IMD5101
ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI
Z
3 0 0
3
5
IMD5102
IMD5175
IMD5171
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
MALİYET YÖNETİMİ ve DENETİMİ
İLERİ DÜZEY FİNANSAL YÖNETİM
BÜTÇE ve RAPORLAMA
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
AVRUPA BİRLİĞİNDE DIŞ İLİŞKİLER
İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMLERİ
BANKACILIK İŞLEMLERİ ve YÖNETİM
DENETİMDE ETİK
ULUSLARARASI STRATEJİK YÖNETİM
MARKA YÖNETİMİ
UYGULAMALI DAVRANIŞSAL İKTİSAT
VERGİ DENETİMİ
UYGULAMALI TÜRK TİCARET KANUNU
KÜRESEL REKABET GÜCÜ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Toplam Kredi
III. YARIYIL / GÜZ
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
SEMİNER (TEZDE)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
0 1 0
0 2 0
0
0
1
5
IMD5176
IMD5181
IMD5103
IMD5105
IMD5107
IMD5109
IMD5111
IMD5113
IMD5115
IMD5117
IMD5131
IMD5121
IMD5123
IMD5125
IMD5129
IMD5133
IMD5183
IMD5173
IMD5191
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
30
Z
4 0 0
0
Z
0 2 0
0
Z
0 0 0
0
Toplam Kredi
0
TOPLAM KREDİ:
5
5
20
30
24
IMD5183
IMD5104
IMD5106
IMD5108
IMD5110
IMD5112
IMD5114
IMD5116
IMD5118
IMD5120
IMD5122
IMD5130
IMD5126
IMD5128
IMD5132
IMD5184
IMD5192
II. YARIYIL / BAHAR
Dersin Adı
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA ve TÜRKİYE
MUHASEBE STANDARTLARI
TEZ DANIŞMANLIĞI
Türü
T U L Kredi
AKTS
Z
3 0 0
3
4
Z
0 1 0
0
1
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
YÖNETİM MUHASEBESİ
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
PARA, BANKA ve FİNANSAL PİYASALAR
KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM
SERMAYE PİYASALARI
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
ÜRETİM PLANLAMASI ve STOK KONTROLÜ
SİGORTA İŞLETMELERİ
İLERİ DÜZEY FİNANSAL MUHASEBE
İŞLETMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ
KURUMSAL YÖNETİM
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
UYGULAMALI DENETİM
OYUN TEORİSİ ve İŞLETME UYGULAMALARI
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
4 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
Toplam Kredi
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
30
IV. YARIYIL / BAHAR
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
4 0 0
0 0 0
0
0
5
25
Toplam Kredi
0
30
- TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
İNEGÖL ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI ULUSLARARASI TİCARET BİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
UAT5109
UAT5175
UAT5171
Türü
T U L Kredi
Kodu
5
1
5
UAT5102
UAT5176
S
S
4 0 0
3 0 0
0
3
4
5
UAT5182
S
S
S
S
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
5
5
5
5
UAT5106
UAT5108
UAT5110
UAT5112
S
S
3 0 0
3 0 0
3
3
5
5
UAT5114
UAT5117
İŞLETME İKTİSADI
İHRACAT TEŞVİKLERİ
UYGULAMALI DAVRANIŞSAL İKTİSAT
ULUSLARARASI FİNANSAL SİSTEMLER ve
KURUMLARI
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DIŞ İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İKTİSADİ GÖSTERGELERİN
ANALİZİ
DIŞ TİCARET MUHASEBESİ ve YÖNETİMİ
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ULUSLAR ARASI TİCARETTE FİNANSMAN
YÖNTEMLERİ
KÜRESEL EKONOMİ VE KRİZLER
OYUN TEORİSİ ve DIŞ TİCARET STRATEJİLERİ
ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ
S
3 0 0
3
5
UAT5119
DÜNYA EKONOMİSİ
S
3 0 0
3
5
UAT5121
UAT5123
ULUSLARARASI SATIŞ YÖNETİMİ
PARA, BANKA ve FİNANSAL PİYASALAR
S
S
3 0 0
3 0 0
3
3
5
5
UAT5122
UAT5127
UAT5125
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
ULUSLARRASI İŞLETMELERDE STRATEJİK
YÖNETİM
S
S
3 0 0
3 0 0
3
3
5
5
UAT5113
UAT5115
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
0
0
0
0
3
0
0
Dersin Adı
Z
Z
Z
UAT5103
UAT5105
UAT5107
UAT5111
3 0 0
0 1 0
0 2 0
AKTS
ULUSLARASI TİCARET POLİTİKASI
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
UAT5181
UAT5101
DERS AŞAMASI
Dersin Adı
II. YARIYIL / BAHAR
2 0 0 3
Toplam Kredi
6
12
30
Türü
T U L Kredi
AKTS
Z
Z
3 0 0
0 1 0
3
0
7
1
S
4 0 0
0
4
S
3 0 0
3
6
S
S
S
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3
3
3
6
6
6
İKTİSADİ COĞRAFYA
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
6
UAT5126
KÜLTÜRLER ARASI YÖNETİM
ULUSLARASI LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ
YÖNETİMİ
ULUSLAR ARASI İŞLETMELERDE STRATEJİK
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
ULUSLAR ARASI BANKACILIK VE KAMBİYO
REJİMLERİ
DIŞ TİCARET MEVZUATI
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ VE
YÖNETİMİ
ULUSLAR ARASI EKONOMİ POLİTİK
S
3 0 0
3
6
UAT5128
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
S
3 0 0
3
6
UAT5130
UAT5132
UAT5134
ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI
DENEYSEL İKTİSAT
KÜRESEL REKABET GÜCÜ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
S
S
S
3
3
3
2
0
0
0
0
3
3
3
3
6
6
6
6
Toplam Kredi
12
30
UAT5104
UAT5116
UAT5118
UAT5120
UAT5124
ULUSLARARASI TİCARET TEKNİKLERİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
0
0
0
0
TEZ AŞAMASI
III. YARIYIL / GÜZ
IV. YARIYIL / BAHAR
UAT5183
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
UAT5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
UAT5173
UAT5191
SEMİNER (TEZDE)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 2 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
5
20
30
UAT5192
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
Toplam Kredi
0
30
TOPLAM KREDİ: 24
- TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından
da alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
Kodu
İŞLETME
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
T U L Kredi
AKTS
Kodu
Dersin Adı
ISL5301
FİNANSAL RAPORLAMA VE ANALİZİ
Z
3
3
6
SEÇİMLİK 1
ISL5303
ISL5305
ISL5307
ISL5309
PAZARLAMA İLKELERİ
İŞLETME FİNANSI
YÖNETİM TEORİLERİ
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
ALAN SEÇMELİ DERS*
Z
Z
Z
Z
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
SEÇİMLİK 2
SEÇİMLİK 3
SEÇİMLİK 4
SEÇİMLİK 5
ALAN SEÇMELİ DERS*
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
KALİTE YÖNETİMİ
STRATEJİK YÖNETİME GİRİŞ
ÇOK ULUSLU İŞLETMELERDE YÖNETİM
İŞLETME ETİĞİ
FİRMA DEĞERLEMESİ
İNTERNETTE PAZARLAMA
ÜRETİM PLANLAMA
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI
TÜREV PİYASALAR
TİCARET HUKUKU
İŞLETMELERDE SAYISAL YÖNTEMLER
FİNANSAL PİYASALAR
ULUSLAR ARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ
STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ
MARKA YÖNETİMİ
GENEL EKONOMİ
FİNANSAL PİYASALARDA KURUMSAL YÖNETİM
İÇ DENETİM
AİLE İŞLETMELERİNDEYÖNETİM
SATIŞ YÖNETİMİ
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİ
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
İŞLETME VE PERFORMANS YÖNETİMİ
Toplam Kredi
DERS AŞAMASI
ISL5302
ISL5304
ISL5306
ISL5308
ISL5310
ISL5312
ISL5314
ISL5316
ISL5318
ISL5320
ISL5322
ISL5324
ISL5326
ISL5328
ISL5330
ISL5332
ISL5334
ISL5336
ISL5338
ISL5340
ISL5342
ISL5344
ISL5346
ISL5348
ISL5350
Toplam Kredi
15
30
Türü
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T U L Kredi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
15
AKTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
30
TEZ AŞAMASI
III. YARIYIL / GÜZ
KODU
ISL5381
DERSİN ADI
DÖNEM PROJESİ
TÜRÜ
T U L
KREDİ
AKTS
Z
0 0 0
0
30
Toplam Kredi
TOPLAM KREDİ: 30
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam……15…. kredilik ……5…. ders seçecektir.
- TOPLAM AKTS:
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
İŞLETME
İŞLETMELERDE FİNANSAL YÖNETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
IFY5301
IFY5303
DERS AŞAMASI
IFY5305
IFY5307
IFY5309
IFY5311
IFY5313
IFY5315
IFY5317
IFY5319
IFY5321
Dersin Adı
FİNANSAL YÖNETİM 1
FİNANSAL MUHASEBE
ALAN SEÇMELİ DERS*
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
İŞLETMELERDE MALİYET YÖNETİMİ VE
ANALİZİ
İŞLETMELERDE SAYISAL KARAR ALMA
YÖNTEMLERİ
İŞLETMELERDE BÜTÇELEME VE
RAPORLAMA
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
PORTFÖY YÖNETİMİ
FİNANSAL ANALİZ
FİRMA DEĞERLEMESİ
GENEL EKONOMİ
II. YARIYIL / BAHAR
Türü T U L Kredi
AKTS
Kodu
Z
Z
3
3
3
3
8
7
IFY5302
IFY5304
S
3
3
5
S
3
3
S
3
S
S
S
S
S
S
Dersin Adı
TEZ AŞAMASI
ISL5381
DÖNEM PROJESİ
TÜR
Ü
Z
AKTS
Z
Z
3
3
3
3
8
7
IFY5306
S
3
3
5
5
IFY5308
FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE TÜREV ÜRÜNLER
S
3
3
5
3
5
IFY5310
YAPILABİLİRLİK ETÜDÜNÜN HAZIRLANMASI VE
ANALİZİ
S
3
3
5
3
3
5
IFY5312
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİM
S
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
IFY5314
IFY5316
IFY5318
IFY5320
IFY5322
ULUSLAR ARASI FİNANS
FİNANSAL EKONOMETRİ
ULUSLAR ARASI MUHASEBE STANDARTLARI
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
YÖNETİM MUHASEBESİ
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
15
30
15
30
T U L
KREDİ
AKTS
0 0 0
0
30
Toplam Kredi
III. YARIYIL / GÜZ
DERSİN ADI
T U L Kredi
FİNANSAL YÖNETİM 2
FİNANSTA İSTATİKSEL UYGULAMALAR
ALAN SEÇMELİ DERS*
TÜRKİYE EKONOMİSİ
Toplam Kredi
KODU
Türü
Toplam Kredi
TOPLAM KREDİ: 30
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam …15……. kredilik ……5…. ders seçecektir.
- TOPLAM AKTS:
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
KODU
DERSİN ADI
ZORUNLU DERSLER
KARŞILAŞTIRMALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULI5301
TEORİLERİ
ULI5303 SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASI
II. YARIYIL / BAHAR
TÜRÜ
T U L KREDİ
AKTS
Z
3
3
8
ULI5302
Z
3
3
7
ULI5304
DERS AŞAMASI
ALAN SEÇMELİ DERS*
ULI5328
ULI5305
ULI5307
ULI5309
ULI5311
ULI5313
ULI5315
DERSİN ADI
ZORUNLU DERSLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİNDE GÜNCEL
TARTIŞMALAR
SOVYET SONRASI TÜRKİYE’NİN ULUSAL GÜVENLİK
SORUNLARI ve POLİTİKASI
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
ALAN SEÇMELİ DERS*
ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK
AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK POLİTİKASI
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU
KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ
20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ
ORTA DOĞU’DA GÜNCEL SORUNLAR
AVRUPA ENTEGRASYON POLİTİKASI
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YARGI YETKİSİ
ULUSLARARASI HUKUKTA İNSAN HAKLARI
SOVYET SONRASI RUS DIŞ POLİTİKASI
19. YÜZYIL DÜNYA TARİHİ
SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA AMERİKAN DIŞ
ULI5317
POLİTİKASI
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
ULI5306
ULI5308
ULI5310
ULI5312
ULI5314
S
3
3
5
ULI5316 TÜRKİYE-ORTADOĞU İLİŞKİLERİ
ULI5319
S
3
3
5
ULI5318
S
S
3
3
3
3
5
5
ULI5320
ULI5322
ULI5324
ULI5326
TOPLAM KREDİ
15
Z
TOPLAM KREDİ
0
0
MİLLİYETÇİLİK ve ETNİK ÇATIŞMALAR
ULI5321 SİYASAL ŞİDDET ve TERÖRİZM
ULI5323 ASYA-PASİFİKTE GÜVENLİK SORUNLARI
TEZ
AŞAMASI
KODU
ULUSLARARASI GÜVENLİK ve FEMİNİST
YAKLAŞIMLAR
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE JEOPOLİTİK
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ETİK
DÜNYA POLİTİKASINDA ÇİN
ULUSLARARASI POLİTİKADA BALKANLAR
TÜRÜ
T U
L KREDİ
Z
3
3
5
Z
3
3
5
Z
3
3
5
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
S
3
3
5
S
3
3
5
S
3
S
3
S
3
S
3
TOPLAM KREDİ
3
3
3
3
18
5
5
5
5
III. YARIYIL / GÜZ
ULI5381 DÖNEM PROJESİ
30
30
TOPLAM KREDİ: - TOPLAM AKTS:
AKTS
TOPLAM KREDİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
İNEGÖL İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE ve DENETİM
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
TEZ AŞAMASI
DERS AŞAMASI
Kodu
II. YARIYIL / BAHAR
Dersin Adı
Türü T U L Kredi AKTS
Kodu
IMD5301 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI
Z
3 0 0
3
6
IMD5302
IMD5303 MALİYET YÖNETİMİ ve DENETİMİ
ALAN SEÇMELİ DERS*
IMD5305 İLERİ DÜZEY FİNANSAL YÖNETİM
IMD5307 BÜTÇE ve RAPORLAMA
IMD5309 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
IMD5311 AVRUPA BİRLİĞİNDE DIŞ İLİŞKİLER
IMD5313 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMLERİ
IMD5315 BANKACILIK İŞLEMLERİ ve YÖNETİM
IMD5317 DENETİMDE ETİK
IMD5321 MARKA YÖNETİMİ
IMD5323 UYGULAMALI DAVRANIŞSAL İKTİSAT
IMD5325 VERGİ DENETİMİ
IMD5329 UYGULAMALI TÜRK TİCARET KANUNU
IMD5331 ULUSLARARASI STRATEJİK YÖNETİM
IMD5333 KÜRESEL REKABET GÜCÜ
Z
3 0 0
3
6
IMD5304
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
Toplam Kredi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
15
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
30
IMD5306
IMD5308
IMD5310
IMD5312
IMD5314
IMD5316
IMD5318
IMD5320
IMD5322
IMD5326
IMD5328
IMD5330
IMD5332
Dersin Adı
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA ve
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI
YÖNETİM MUHASEBESİ
ALAN SEÇMELİ DERS*
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
PARA, BANKA ve FİNANSAL PİYASALAR
KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM
SERMAYE PİYASALARI
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
ÜRETİM PLANLAMASI ve STOK KONTROLÜ
SİGORTA İŞLETMELERİ
İLERİ DÜZEY FİNANSAL MUHASEBE
İŞLETMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
UYGULAMALI DENETİM
KURUMSAL YÖNETİM
OYUN TEORİSİ ve İŞLETME UYGULAMALARI
Toplam Kredi
III. YARIYIL / GÜZ
KODU
IMD5381
DERSİN ADI
DÖNEM PROJESİ
TÜRÜ
T U L
KREDİ
AKTS
Z
0 0 0
0
30
Toplam Kredi
TOPLAM KREDİ: 30
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam……15…. kredilik ……5…. ders seçecektir.
- TOPLAM AKTS:
Kre
AKTS
di
Türü
T U L
Z
3 0 0
3
6
Z
3 0 0
3
6
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
15
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
İNEGÖL ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI ULUSLARARASI TİCARET BİLİM DALI
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
UAT5303
İŞLETME İKTİSADI
Z
3 0
0
Kred
i
3
UAT5325
ULUSLARASI TİCARET POLİTİKASI
Z
3 0
0
3
8
S
S
S
3 0
3 0
3 0
0
0
0
3
3
3
5
5
5
UAT5302 ULUSLARARASI TİCARET TEKNİKLERİ
ULUSLAR ARASI TİCARETTE FİNANSMAN
UAT5304
YÖNTEMLERİ
ALAN SEÇMELİ DERS*
UAT5306 KÜREEL EKONOMİ ve KRİZLER
UAT5308 OYUN TEORİSİ ve DIŞ TİCARET STRATEJİLERİ
UAT5310 ULUSLAR ARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ
S
3 0
0
3
5
UAT5312 İKTİSADİ COĞRAFYA
S
3
0 0
3
5
S
3 0
0
3
5
S
3
0 0
3
5
S
3 0
0
3
5
S
3
0 0
3
5
S
3
0 0
3
5
S
3
0 0
3
5
S
S
S
3
3
3
0 0
0 0
0 0
3
3
3
5
5
5
Kodu
UAT5301
UAT5305
UAT5307
UAT5311
DERS AŞAMASI
II. YARIYIL / BAHAR
UAT5313
Dersin Adı
Türü T U
ALAN SEÇMELİ DERS*
YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
İHRACAT TEŞVİKLERİ
UYGULAMALI DAVRANIŞSAL İKTİSAT
ULUSLARARASI FİNANSAL SİSTEMLER ve
KURUMLARI
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DIŞ İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İKTİSADİ GÖSTERGELERİN
ANALİZİ
L
7
Kodu
Dersin Adı
Türü
T
U L Kredi
AKTS
Z
3
0 0
3
8
Z
3
0 0
3
7
S
S
S
3
3
3
0 0
0 0
0 0
3
3
3
5
5
5
UAT5317
DIŞ TİCARET MUHASEBESİ ve YÖNETİMİ
S
3 0
0
3
5
UAT5319
DÜNYA EKONOMİSİ
S
3 0
0
3
5
UAT5321
UAT5323
UAT5327
ULUSLARARASI SATIŞ YÖNETİMİ
PARA, BANKA ve FİNANSAL PİYASALAR
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI İŞLETMELERDE
STRATEJİKYÖNETİM
S
S
S
3 0
3 0
3 0
0
0
0
3
3
3
5
5
5
UAT5314 KÜLTÜRLER ARASI YÖNETİM
ULUSLARASI LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ
UAT5316
YÖNETİMİ
ULUSLARARASI İŞLETMELERDE STRATEJİK
UAT5318
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
ULUSLAR ARASI BANKACILIK ve KAMBİYO
UAT5320
REJİMLERİ
UAT5322 DIŞ TİCARET MEVZUATI
UAT5324 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ ve YÖNETİMİ
UAT5326 ULUSLAR ARASI EKONOMİ POLİTİK
S
3 0
0
3
5
UAT5328 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
S
3
0 0
3
5
S
S
S
3
3
3
0 0
0 0
0 0
30
UAT5330 ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI
UAT5332 DENEYSEL İKTİSAT
UAT5334 KÜRESEL REKABET GÜCÜ
Toplam Kredi
3
3
3
15
5
5
5
30
UAT5315
UAT5329
Toplam Kredi
TEZ AŞAMASI
AKTS
15
III. YARIYIL / GÜZ
KODU
UAT5381
DERSİN ADI
DÖNEM PROJESİ
TÜRÜ
Z
T U L
KREDİ
AKTS
0 0 0
0
30
Toplam Kredi
30
TOPLAM KREDİ: 30
- TOPLAM AKTS:
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ
2014-2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI /
PROGRAMI
KAMU HUKUKU
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
Dersin Adı
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
T U L Kredi
AKTS
Kodu
DERS AŞAMASI
ZORUNLU DERSLER
ULUSLARARASI CEZA HUKUKU
Z
3
0
0
3
6
KMH5102
KMH5103
ANAYASA HUKUKU KURAMI
Z
3
0
0
3
5
KMH5104
Z
0
1
0
0
1
KMH5176
Z
0
2
0
0
5
KMH5181
KMH5105
KMH5107
KMH5109
KMH5111
KMH5113
KMH5115
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN
DERSİ
HUKUKTA METOT
VERGİ HUKUKU KURAMI
ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
HUKUKU
SUÇ ve CEZA POLİTİKALARI
ULUSLARARASI KAMU HUKUKU
DEVLET TEORİLERİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
4
0
0
0
4
KMH5182
S
2
0
0
2
3
S
2
0
0
2
3
KMH5106
KMH5108
S
2
0
0
2
3
KMH5110
S
2
0
0
2
3
S
2
0
0
2
3
S
2
0
0
2
3
KMH5112
KMH5114
KMH5116
S
2
0
0
2
3
12
30
TEZ AŞAMASI
Toplam Kredi
KMH5183
KMH5173
KMH5191
Türü
T
U
L Kredi
AKTS
Z
3
0
0
3
7
Z
3
0
0
3
6
Z
0
1
0
0
1
S
4
0
0
0
4
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
4
12
30
ZORUNLU DERSLER
KMH5101
KMH5175
KMH5171
Dersin Adı
III. YARIYIL / GÜZ
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN
Z
4 0 0
DERSİ
Z
0 2 0
SEMİNER(TEZDE)
Z
0 0 0
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Toplam Kredi
5
KMH5184
0
5
KMH5192
0
20
30
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN
DERSİ
İDARİ YARGI KURAMI
VERGİ YARGISI
AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI
HUKUKU
VERGİ CEZA HUKUKU
ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK
ÇAĞDAŞ SİYASİ DÜŞÜNCELER
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Toplam Kredi
0
0
İDARE HUKUKU KURAMI
KARŞILAŞTIRMALI CEZA
MUHAKEMESİ HUKUKU
TEZ DANIŞMANLIĞI
IV. YARIYIL / BAHAR
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN
Z
DERSİ
Z
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
4
0
0
0
5
0
0
0
0
25
0
30
Toplam Kredi
TOPLAM KREDİ: 24 - TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ
2014-2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
KMH6181
KMH6105
KMH6107
KAMU HUKUKU
DOKTORA PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı
ZORUNLU DERSLER
BASIN CEZA HUKUKU
ANAYASA HUKUKUNDA YORUM
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER(DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ULUSLARARASI TAHKİM
İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUK
KMH6109
KMH6111
KMH6113
Kodu
DERS AŞAMASI
KMH6101
KMH6103
KMH6175
KMH6171
KMH6115
KMH6117
Türü
T U L
3
0
0
3
6
Z
3
0
0
3
5
Z
0
1
0
0
1
Z
0
2
0
0
5
Kodu
KMH6102
KMH6104
KMH6176
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA YARGI DÜZENİ
ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK
TEZ DANIŞMANLIĞI
Türü
T U L
Kredi
AKTS
Z
3
0
0
3
7
Z
3
0
0
3
6
Z
0
1
0
0
1
S
4
0
0
0
4
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
4
S
4
0
0
0
4
S
2
0
0
2
3
S
2
0
0
2
3
KMH6182
KMH6106
KMH6108
SUÇ SOSYOLOJİSİ
S
2
0
0
2
3
KMH6110
ULUSLARARASI ADALET DİVANI
MÜKELLEF HAKLARI
İŞKENCE SUÇU ve İSTANBUL
PROTOKOLÜ
DEVLETİN GENEL TEORİSİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2
0
0
2
3
S
2
0
0
2
3
KMH6112
KMH6114
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
İDARİ İŞLEM TEORİSİ
ÇAĞDAŞ SİYASAL YÖNETİMLER
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
ÇERÇEVESİNDE ADİL YARGILANMA HAKKI
SİYASAL DÜŞÜNCELER ve HUKUK FELSEFESİ
VERGİ DENETİM HUKUKU
S
2
0
0
2
3
KMH6116
VERGİ KABAHATLERİ
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
3
S
2
0
0
2
3
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2
0
0
2
4
12
30
12
30
0
15
III. YARIYIL / GÜZ
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI
KMH6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
KMH6173 SEMİNER(TEZDE)
KMH6191 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
TEZ AŞAMASI
AKTS
Z
Toplam Kredi
KMH6185
ENS6121
KMH6193
Kredi
II. YARIYIL / BAHAR
Dersin Adı
V. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
GELİŞİM ve ÖĞRENME
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Toplam Kredi
IV. YARIYIL / BAHAR
Z
Z
4
0
0
0
5
Z
0
2
0
0
5
Z
0
0
0
0
5
Toplam Kredi
0
30
Z
4
0
0
0
5
Z
3
0
0
0
5
Z
0
0
0
0
20
Toplam Kredi
0
30
KMH6184
KMH6192
KMH6186
ENS6122
KMH6194
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
VI. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve DEĞERLENDİRME
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
4
0
0
0
5
Z
0
0
0
0
25
Toplam Kredi
0
30
Z
4
0
0
0
5
Z
3
2
0
0
5
Z
0
0
0
0
20
Toplam Kredi
0
30
KMH6187
KMH6195
VII. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
4
0
0
0
5
Z
0
0
0
0
25
Toplam Kredi
KMH6188
KMH6196
VIII. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
0
30
TOPLAM KREDİ: 24 -TOPLAM AKTS: 240
Z
4
0
0
0
5
Z
0
0
0
0
25
Toplam Kredi
0
30
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYLA BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
ÖZEL HUKUK
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
DERS AŞAMASI
Türü
T
U L Kredi AKTS
Kodu
OZH5101
YENİ SÖZLEŞMELER HUKUKU
Z
3
0 0
3
6
OZH5102
OZH5103
OZH5175
OZH5171
SERMAYE ŞİRKETLERİ HUKUKU
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
MEDENİ USUL HUKUKUNDA
YARGILAMA SİSTEM ve MODELLERİ
İŞ SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI ve
HÜKÜMLERİ
MARKA HUKUKU
TAHKİM YARGILAMASI
REHİN HUKUKU
MÜLKİYET HUKUKU
BOŞANMA HUKUKU ve MALİ
SONUÇLARI
ROMA HUKUKUNDAN MODERN
HUKUKA İNTİKAL EDEN KURUMLAR
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS**
Z
3
0 0
3
5
OZH5104
OZH5176
OZH5181
OZH5105
OZH5107
OZH5109
OZH5111
OZH5113
OZH5115
OZH5117
OZH5119
ATEZ AŞAMASI
Dersin Adı
II. YARIYIL / BAHAR
Z
0
1
0
0
1
Z
0
2 0
0
5
Dersin Adı
İCRA İFLAS HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞME
ve MESELELER
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
İŞ KAZALARINDAN DOĞAN HUKUKİ
SORUMLULUKLAR
Türü
T U L Kredi
AKTS
Z
3 0 0
3
7
Z
3 0 0
3
6
Z
0
0
0
1
S
4 0 0
0
4
S
2 0 0
2
4
1
S
4
0 0
0
4
OZH5182
S
2
0 0
2
3
OZH106
S
2
0 0
2
3
OZH5108
KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ
S
2 0 0
2
4
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
OZH5110
OZH5112
OZH5114
OZH5116
SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK HALLERİ
ÇEK HUKUKU
REKABET SINIRLAMALARI HUKUKU
TASARIM HUKUKU
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
4
4
4
4
S
2
0 0
2
3
OZH5118
ARABULUCULUK HUKUKU
S
2 0 0
2
4
S
2
0 0
2
3
OZH5120
S
2 0 0
2
4
2 0 0
Toplam Kredi
2
12
3
30
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
12
4
30
0 0
0
5
0 2 0
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
5
20
30
S
III. YARIYIL / GÜZ
ROMA HUKUKUNDAN GÜNÜMÜZE
İNTİKAL EDEN KAVRAMLAR
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS**
0
0
0
0
IV. YARIYIL / BAHAR
OZH5183
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
OZH5173
OZH5191
SEMİNER (TEZDE)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
4
TOPLAM KREDİ:
OZH5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
OZH5192
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
Toplam Kredi
0
30
- TOPLAM AKTS:
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANASANAT DALI
SANAT DALI / PROGRAMI
KONSERVATUVAR – MÜZİK/ YAYLI ÇALGILAR
YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
TEZ AŞAMASI
DERS AŞAMASI
YAY5101
YAY5103
YAY5105
YAY5175
YAY5171
Dersin Adı
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
T U L Kredi
3 0 0
2 0 0
0 2 0
5
4
2
Kodu
Z
Z
Z
YAY5181
YAY5107
YAY5109
ÇALGI TEKNİĞİ I
REPERTUVAR I
KORREPETİSYON #
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALANİÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ODA MÜZİĞİ I
YAYLI ÇALGILAR TARİHİ
S
S
S
4 0 0
1 2 0
2 0 0
0
2
2
4
3
3
YAY5182
YAY5108
YAY5110
YAY5111
MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMALAR
S
2 0 0
2
3
YAY5112
YAY5113
ÇALGI ÖĞRETİMİ: PEDAGOJİK ESERLER
S
2 0 0
2
3
YAY5114
YAY5115
XIX.YÜZYIL ve ÖNCESİ ORKESTRA REPERTUVARI
S
2 0 0
2
3
YAY5116
YAY5117
MÜZİK BİÇİMLERİNDE YAPI ve ÜSLUP
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
S
2 0 0
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
12
3
3
30
YAY5118
1
3
2
1
AKTS
Z
0
0
0
1
Z
0 2 0
0
5
YAY5102
YAY5104
YAY5106
YAY5176
Dersin Adı
ÇALGI TEKNİĞİ II
REPERTUVAR II
#
KORREPETİSYON-RESİTAL
TEZ DANIŞMANLIĞI
ALANİÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ODA MÜZİĞİ II
YAYLI ÇALGILAR TARİHİ ve EDEBİYATI
MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMA PROJESİ
HAZIRLAMA
ÇALGI ÖĞRETİMİ: PEDAGOJİK EKOLLER
XIX.YÜZYIL ve SONRASINDA ORKESTRA
REPERTUVARI
MÜZİK BİÇİMLERİ ve ANALİZİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
III. YARIYIL / GÜZ
Türü
T U L Kredi
AKTS
Z
Z
Z
3 0 0
2 0 0
0 2 0
3
2
1
6
5
2
Z
0
0
0
1
S
S
S
4 0 0
1 2 0
2 0 0
0
2
2
4
4
4
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
4
S
S
2 0 0
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
12
4
4
30
1
IV. YARIYIL / BAHAR
YAY5183
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
YAY5173
YAY5191
SEMİNER (TEZDE)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
0 2 0
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
5
20
30
TOPLAM KREDİ: 24
YAY5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
YAY5192
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
Toplam Kredi
0
30
- TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
# Korrepetisyon ve Korrepetisyon – Resital dersleri Repertuvar derslerinin tamamlayıcısı olarak alınmaktadır.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
DERS AŞAMASI
ANASANAT DALI
SANAT DALI / PROGRAMI
YAY6185
KONSERVATUVAR-MÜZİK / YAYLI ÇALGILAR
SANATTA YETERLİK (DOKTORA)
I. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı
Türü T U L
ÇALGI TEKNİĞİ I
Z
3 0 0
REPERTUVAR I
Z
2 0 0
#
KORREPETİSYON
Z
0 2 0
Z
0 1 0
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
Z
0 2 0
ALANİÇİ SEÇMELİ DERSLER*
SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ
S
4 0 0
ODA MÜZİĞİ I
S
1 2 0
SOLİSTİK ÇALGI TEKNİKLERİ I
S
2 0 0
ÇALGI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
S
2 0 0
XIX.YÜZYIL ve ÖNCESİNDE SENFONİ VE
S
2 0 0
KONÇERTO
MÜZİK ÖĞRETİMİ ve YÖNTEMLERİ
S
2 0 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2 0 0
Toplam Kredi
III. YARIYIL / GÜZ
ÖN YETERLİK SINAVI *
Z
SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
SEMİNER (TEZDE)
Z
0 2 0
SANATTA YETERLİK TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
Toplam Kredi
V. YARIYIL / GÜZ
SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0
ENS6121
GELİŞİM ve ÖĞRENME**
Z
YAY6193
SANATTA YETERLİK TEZ ÇALIŞMASI
Z
Kodu
YAY6101
YAY6103
YAY6105
YAY6175
YAY6171
YAY6181
YAY6107
YAY6109
YAY6111
YAY6113
TEZ AŞAMASI
YAY6115
YET6177
YAY6183
YAY6173
YAY6191
Kredi
3
2
1
AKTS
5
4
2
0
1
0
5
Kodu
YAY6102
YAY6104
YAY6106
YAY6176
0
2
2
2
4
3
3
3
YAY6182
YAY6108
YAY6110
YAY6112
2
3
YAY6114
2
2
12
3
3
30
YAY6116
II. YARIYIL / BAHAR
Dersin Adı
ÇALGI TEKNİĞİ II
REPERTUVAR II
#
KORREPETİSYON-RESİTAL
TEZ DANIŞMANLIĞI
ALANİÇİ SEÇMELİ DERSLER*
SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ
ODA MÜZİĞİ II
SOLİSTİK ÇALGI TEKNİKLERİ II
ÇALGI ÖĞRETİMİ
XIX.YÜZYIL ve SONRASINDA SENFONİ ve
KONÇERTO
MÜZİK ESTETİĞİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
15
5
5
5
30
YAY6184
IV. YARIYIL / BAHAR
SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ
YAY6192
SANATTA YETERLİK TEZ ÇALIŞMASI
0
5
YAY6186
0
0
5
ENS6122
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
20
30
YAY6194
3
0
0
0
0
0
0
VI. YARIYIL / BAHAR
SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve
DEĞERLENDİRME**
SANATTA YETERLİK TEZ ÇALIŞMASI
Türü
Z
Z
Z
T
3
2
0
U
0
0
2
L Kredi AKTS
0
3
6
0
2
5
0
1
2
Z
0
1
0
0
1
S
S
S
S
4
1
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
4
4
4
4
S
2 0 0
2
4
S
S
2 0 0
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
12
4
4
30
Z
4 0 0
0
5
Z
0 0 0
0
25
Toplam Kredi
0
30
Z
4 0 0
0
5
Z
3 0 0
0
5
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
20
30
VII. YARIYIL / GÜZ
YAY61 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN
Z
4 0 0
87
DERSİ
YAY61
SANATTA YETERLİK TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
95
Toplam Kredi
VIII. YARIYIL / BAHAR
0
5
YAY6188
SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
0
25
YAY6196
SANATTA YETERLİK TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
30
Toplam Kredi
30
TOPLAM KREDİ: 24 - TOPLAM AKTS: 240
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından
da alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
# Korrepetisyon ve Korrepetisyon – Resital dersleri Repertuvar derslerinin tamamlayıcısı olarak alınmaktadır.
* Ön Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için ön yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANASANAT DALI
SANATDALI / PROGRAMI
KONSERVATUVAR- MÜZİK / KOMPOZİSYON
YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
TEZ AŞAMASI
DERS AŞAMASI
KOM5101
KOM5103
KOM5175
KOM5171
Dersin Adı
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
T U L Kredi
3
3
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
3
3
0
0
AKTS
Kodu
6
5
1
5
KOM5102
KOM5104
KOM5176
Z
Z
Z
Z
KOM5181
KOM5105
KOM5107
KOMPOZİSYON I
ORKESTRASYON I
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DESTE)
ALANİÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
20.Y.Y. KOMPOZİSYON TEKNİKLERİ I
TÜRK BESTECİLERİNİN PİYANO ESERLERİ
S
S
S
4 0 0
2 0 0
2 0 0
0
2
2
4
3
3
KOM5182
KOM5106
KOM5108
KOM5109
MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMALAR
S
2 0 0
2
3
KOM5110
KOM5111
KOM5113
KOM5115
ALAN ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR
ELEKTRONİK MÜZİK
POST TONAL MÜZİK I
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
2
2
12
3
3
3
3
30
KOM5112
KOM5114
KOM5116
Dersin Adı
KOMPOZİSYON II
ORKESTRASYON II
TEZ DANIŞMANLIĞI
ALANİÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
20.YY KOMPOZİSYON TEKNİKLERİ II
TÜRK BESTECİLERİNİN ODA MÜZİĞİ ESERLERİ
MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMA PROJESİ
HAZIRLAMA
ALAN ÖĞRETİMİ ve PLANLAMASI
ELEKTRONİK MÜZİK KOMPOZİSYONU
POST TONAL MÜZİK II
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
III. YARIYIL / GÜZ
Türü T U L Kredi
AKTS
Z
Z
Z
3 0 0
3 0 0
0 1 0
3
3
0
7
6
1
S
S
S
4 0 0
2 0 0
2 0 0
0
2
2
4
4
4
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
2
2
12
4
4
4
4
30
IV. YARIYIL / BAHAR
KOM5183
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
KOM5173
KOM5191
SEMİNER (TEZDE)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 2 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
5
20
30
TOPLAM KREDİ: 24
KOM5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
KOM5192
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
Toplam Kredi
0
30
- TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından
da alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANASANAT DALI
SANAT DALI / PROGRAMI
KONSERVATUVAR- MÜZİK / PİYANO
YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
TEZ AŞAMASI
DERS AŞAMASI
PIA5101
PIA5103
PIA5175
PIA5171
Dersin Adı
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
T U L Kredi
0
0
1
2
AKTS
Kodu
Z
Z
Z
Z
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
6
5
1
5
PIA5102
PIA5104
PIA5176
PIA5106
PIA5181
PIA5105
PIA5107
ÇALGI TEKNİĞİ I
REPERTUVAR I
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ODA MÜZİĞİ I
MÜZİK BİÇİMLERİNDE YAPI ve ÜSLUP
S
S
S
4 0 0
1 2 0
2 0 0
0
2
2
4
3
3
PIA5182
PIA5108
PIA5110
PIA5109
MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMALAR
S
2 0 0
2
3
PIA5112
PIA5111
20.YÜZYIL BAŞINDA PİYANO MÜZİĞİ
S
2 0 0
2
3
PIA5114
PIA5113
PIA5115
PIA5117
TARİHSEL DEĞİŞİMİYLE PİYANO
TEMEL EŞLİK İLKELERİ
PİYANO ÖĞRETİMİNDE TEMEL ESASLAR
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
S
S
S
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
2
2
12
3
3
3
3
30
PIA5116
PIA5118
PIA5120
Dersin Adı
ÇALGI TEKNİĞİ II
REPERTUVAR II
TEZ DANIŞMANLIĞI
#
RESİTAL
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ODA MÜZİĞİ II
20.YÜZYILDA PİYANO MÜZİĞİ
MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMA PROJESİ
HAZIRLAMA
PİYANO ÖĞRETİMİNDE FİZYOLOJİK ve
PSİKOLOJİK ESASLAR
PİYANO EDEBİYATI ve TARİHİ
EŞLİKTE TEKNİK ve MÜZİKAL DÜŞÜNCE
MÜZİK BİÇİMLERİ ve ANALİZİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
III. YARIYIL / GÜZ
Türü
T U L Kredi
AKTS
Z
Z
Z
Z
3 0 0
2 0 0
0 1 0
2 0
3
2
0
1
6
5
1
2
S
S
S
4 0 0
1 2 0
2 0 0
0
2
2
4
4
4
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
4
S
S
S
S
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
2
2
12
4
4
4
4
30
IV. YARIYIL / BAHAR
PIA5183
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
PIA5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
PIA5173
PIA5191
SEMİNER (TEZDE)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
0 2 0
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
5
20
30
PIA5192
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
Toplam Kredi
0
30
TOPLAM KREDİ: 12
- TOPLAM AKTS: 180
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
# Resital dersi Repertuvar II dersinin tamamlayıcısı olarak alınmaktadır.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
DERS AŞAMASI
FDB5101
FDB5103
FDB5175
FDB5171
Dersin Adı
FDB5181
FDB5105
FDB5107
FDB5109
FDB5111
FDB5113
FDB5115
DİN BİLİMLERİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR
SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
DİN PSİKOLOJİSİNDE YÖNTEM ve KAYNAKLAR
İSLÂM FELSEFESİNİN KAYNAKLARI
İSLÂM FELSEFESİNDE MANTIK
MÜSLÜMAN YAHUDİ İLİŞKİLERİ TARİHİ
BATIDA DİNLER TARİHİ ÇALIŞMALARI
KİNDİ FELSEFESİ
FDB5117
YAHUDİLİKTE KUTSAL KİTAP İNCELEMELERİ
FDB5119
FDB5121
FDB5123
FDB5125
FDB5127
FDB5129
FDB5131
FDB5133
FDB5135
FDB5137
FDB5139
FDB5141
FDB5143
FDB5145
FDB5147
FDB5149
FDB5151
EPİSTEMİK MANTIK
ANALİTİK DİL FELSEFESİ
GENEL HERMENÖTİK
TANRI, AHLÂK ve ÖLÜMSÜZLÜK DÜŞÜNCESİ
BİLGİ ÖĞRETİSİNİN TEMEL PROBLEMLERİ
OSMANLI DÖNEMİ İSLÂM EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI
İSLÂM KURUMLARI SOSYOLOJİSİ
KLASİK SOSYOLOJİDE DİN
İLK DÖNEM İSLÂM EĞİTİM TARİHİ
DİN EĞİTİMİNDE YÖNTEM ve TEMEL
KAVRAMLAR
KUR’AN’DA EĞİTİM METODLARI
İSLÂM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR
SEMBOLİK MANTIK
MODERN BATI DÜŞÜNCESİ
DİN SOSYOLOJİSİNDE HERMENÖTİK
YAKLAŞIMLAR
AYDINLANMA DÜŞÜNCESİ
POZİTİF PSİKOLOJİ ve MANEVİYAT
II. YARIYIL / BAHAR
Tür
ü
Z
Z
Z
Z
2
2
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
2
2
0
0
2,5
2,5
1
5
FDB5102
FDB5104
FDB5176
S
S
S
S
S
S
S
4
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
FDB5182
FDB5106
FDB5108
FDB5110
FDB5112
FDB5114
FDB5116
S
3 0 0
3
5
FDB5118
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
FDB5120
FDB5122
FDB5124
FDB5126
FDB5128
FDB5130
FDB5132
FDB5134
FDB5136
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ÇAĞDAŞ İSLÂM FELSEFESİ ÇALIŞMALARI
ÇOCUKLUK ve ERGENLİKTE DİN
PSİKANALİZ ve DİN
İBN SİNA’NIN EPİSTEMOLOJİSİ
HIRİSTİYANLIKTA KUTSAL KİTAP İNCELEMELERİ
İHVAN-I SAFA FELSEFESİ
İSLÂM DÜNYASINDA DİNLER TARİHİ
ÇALIŞMALARI
MÜSLÜMAN HIRİSTİYAN İLİŞKİLERİ TARİHİ
FARABİ METAFİZİĞİ
TEOLOJİK HERMENÖTİK
GÜNDELİK DİL FELSEFESİ
MODERN BATI DÜŞÜNCESİNİN SORUNLARI
KLASİK MANTIK
AYDINLANMA FELSEFESİNDE AHLÂK ÖĞRETİLERİ
OSMANLI DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİ
HADİSTE EĞİTİM METOTLARI
S
3 0 0
3
5
FDB5138
S
S
S
S
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
5
5
5
5
S
3 0 0
3
S
S
3 0 0
3 0 0
3
3
T U L Kredi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AKTS
Kodu
Dersin Adı
DİN BİLİMLERİNDE YÖNTEM
DİN BİLİMLERİNDE TEMEL TARTIŞMALAR
TEZ DANIŞMANLIĞI
Türü T U L Kredi
AKTS
Z
Z
Z
2 0 0
2 0 0
0 1 0
2
2
0
3,5
3,5
1
S
S
S
S
S
S
S
4
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
4
6
6
6
6
6
6
S
3 0 0
3
6
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
YAYGIN DİN EĞİTİMİ
S
3 0 0
3
6
FDB5140
FDB5142
FDB5144
FDB5146
DİN TOPLUM İLİŞKİSİ: MODERN TÜRKİYE
DİN SOSYOLOJİSİNİN ANA MESELELERİ
GÜNÜMÜZ SOSYOLOJİSİNDE DİN
İSAGOCİLERİN ANALİZİ
S
S
S
S
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
6
6
6
6
5
FDB5148
MANTIK TARİHİ ve FELSEFESİ
S
3 0 0
3
6
5
5
FDB5150
FDB5152
İLK DÖNEM İSLÂM EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI
19. YÜZYIL DÜŞÜNCESİ
S
S
3 0 0
3 0 0
3
3
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FDB5153
FDB5155
DİN BİLİMLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE YÖNTEM ve İSTATİSTİK
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S 3 0 0
S 3 0 0
S 3 0 0
Toplam Kredi
3
3
3
13
5
5
5
30
FDB5154
FDB5156
RUH SAĞLIĞI ve DİN
DİNLERDE ORTODOKSLUK ve HERESİYOLOJİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
TEZ AŞAMASI
III. YARIYIL / GÜZ
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
Toplam Kredi
3
3
3
13
6
6
6
30
IV. YARIYIL / BAHAR
FDB5183
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
FDB5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
FDB5173
SEMİNER (TEZDE)
Z
0 2 0
0
5
FDB5192
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
FDB5191
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
20
Toplam Kredi
0
30
Toplam Kredi
0
30
TOPLAM KREDİ: 26
- TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 9 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından
da alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
II. YARIYIL / BAHAR
Kodu
FDB6101
Dersin Adı
DİN ve İNSAN İLİMLERİ
FDB6103
İSLÂM DÜŞÜNCE OKULLARI
Z
FDB6175
FDB6171
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
KİŞİLİK TEORİLERİ
DİNİ TECRÜBE ve DİNİ DAVRANIŞ
FELSEFE ve DİN İLİŞKİSİ PROBLEMİ
İSLÂM FELSEFESİNDE BİLGİ ÖĞRETİLERİ ve
MANTIK
İSLÂM FELSEFESİNİN TEMEL
PROBLEMLERİ
HIRİSTİYAN APOLOJİ TARİHİ
SUDURCU FELSEFE METİNLERİ
HIRİSTİYANLIK TARİHİ ve TEOLOJİSİ
YAHUDİLİK TARİHİ ve TEOLOJİSİ
ANALİTİK DİN FELSEFESİ
KİPLER MANTIĞI
DİNİ EPİSTEMOLOJİ
GÜNÜMÜZDE DİN EĞİTİMİ SORUNLARI
TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ SİSTEMİ
ÇAĞDAŞ İSLÂM EĞİTİMİ DÜŞÜNCESİ
SOSYAL TABAKALAŞMA ve DİN
DİNE ANTROPOLOJİK YAKLAŞIMLAR
DİNİ HAREKETLER SOSYOLOJİSİ
POSTMODERN DÜŞÜNCE
DİN EĞİTİMİNDE DEĞERLER ÖĞRETİMİ
ELEŞTİREL TEORİ GELENEĞİ
İLERİ KIYAS TEORİSİ
TASAVVUF PSİKOLOJİSİ
YAHUDİ-HIRİSTİYAN İLİŞKİLERİ TARİHİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
FDB6181
FDB6105
FDB6107
FDB6109
FDB6111
FDB6113
DERS AŞAMASI
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
DOKTORA
I. YARIYIL / GÜZ
FDB6115
FDB6117
FDB6119
FDB6121
FDB6123
FDB6125
FDB6127
FDB6129
FDB6131
FDB6133
FDB6135
FDB6137
FDB6139
FDB6141
FDB6143
FDB6145
FDB6147
FDB6149
FDB6151
Türü T U L
Z
2 0 0
Kredi
2
AKTS
2,5
Kodu
FDB6102
2 0 0
2
2,5
FDB6104
Z
Z
0 1 0
0 2 0
0
0
1
5
FDB6176
Dersin Adı
İSLÂM KÜLTÜRÜNDE DİN BİLİMİ ARAŞTIRMALARI
TÜRKİYE ve DÜNYADA YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ
SORUNLARI
TEZ DANIŞMANLIĞI
S
S
S
S
4
3
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
4
5
5
5
FDB6182
FDB6106
FDB6108
FDB6110
S
3 0 0
3
5
S
3 0 0
3
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
S
3 0 0
Toplam Kredi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
13
0
0
0
0
T U
2 0
L
0
Kredi
2
AKTS
3,5
Z
2
0
0
2
3,5
Z
0
1
0
0
1
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DİNİ GELİŞİM TEORİLERİ
KİŞİLİK ve DİN
İBN RÜŞD ve İBN RÜŞDÇÜLÜK
S
S
S
S
4
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
4
6
6
6
FDB6112
İSLÂM’DA YENİ PLATONCU FELSEFE GELENEĞİ
S
3
0
0
3
6
5
FDB6114
FENOMENOLOJİ ve ÇAĞDAŞ FELSEFE
S
3
0
0
3
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
30
FDB6116 KİLİSE TARİHİ
FDB6118 İSLÂM FELSEFESİNDE NÜBÜVVET ve TEORİLERİ
FDB6120 OSMANLI DÖNEMİ DİNLER TARİHİ ÇALIŞMALARI
FDB6122 KARŞILAŞTIRMALI HİNT DİNLERİ
FDB6124 İNDİRGEMECİ DİN FELSEFELERİ
FDB6126 POSTYAPISALCI DÜŞÜNCE
FDB6128 TANRI TASAVVURLARI
FDB6130 CUMHURİYET DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ ve DİNİ HAYAT
FDB6132 MUKAYESELİ DİN EĞİTİMİ
FDB6134 DİN EĞİTİMİ TEORİLERİ
FDB6136 DİNLER ve SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞMELER
FDB6138 DİN SOSYOLOJİSİNDE AKIMLAR
FDB6140 İSLÂM’IN SOSYOLOJİK YORUMU
FDB6142 İBN-İ SİNA MANTIĞI
FDB6144 TARTIŞMA MANTIĞI ve ELEŞTİREL DÜŞÜNME
FDB6146 KLASİK İSLÂM EĞİTİMİ DÜŞÜNCESİ
FDB6148 DEĞERLER PSİKOLOJİSİ
FDB6150 PROTESTANLIK ve EVANJELİK HIRİSTİYANLIK
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
13
6
30
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Türü
Z
S
3 0 0
Toplam Kredi
TEZ AŞAMASI
YET6177
FDB6183
FDB6173
FDB6191
III. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA YETERLİK SINAVI
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
SEMİNER (TEZDE)
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
IV. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
Z
4 0 0
Z
0 2 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
0
0
15
5
5
5
30
FDB6184
FDB6192
5
FDB6186
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4
V. YARIYIL / GÜZ
Z
Z
4 0 0
0 0 0
0
0
5
25
Toplam Kredi
0
30
0
0
5
VI. YARIYIL / BAHAR
FDB6185
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4
0
0
0
ENS6121
GELİŞİM ve ÖĞRENME
Z
3 0 0
0
5
ENS6122
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve DEĞERLENDİRME
Z
3 2 0
0
5
FDB6193
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0
0
0
20
FDB6194
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0
0
0
20
Toplam Kredi
0
30
Toplam Kredi
0
30
Z
Z
0
0
5
25
0
0
5
25
0
VII. YARIYIL / GÜZ
FDB6187
FDB6195
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
0
0
VIII. YARIYIL / BAHAR
4
0
0
0
0
0
FDB6188
FDB6196
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
4
0
0
0
0
0
Toplam Kredi
0
30
Toplam Kredi
0
30
TOPLAM KREDİ: 26 - TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 9 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından
da alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
2014 - 2015 .EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
TIB5103
TIB5175
TIB5171
Türü T U L Kredi
Z
Z
Z
TIB5111
TIB5113
TIB5115
TIB5117
TIB5119
TIB5121
TIB5123
TIB5125
TIB5127
TIB5129
TIB5131
TIB5133
TIB5135
TIB5137
TIB5139
TIB5141
TIB5143
TIB5145
BEYAN İLMİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
TEFSİR METİNLERİ
KUR’AN İLİMLERİ
KUR’AN-I KERİM ve ESKİ AHİT’TE YER ALAN
ORTAK KISSALARIN ANALİZİ
GENEL TEFSİR TARİHİ
TASAVVUFUN TARTIŞMALI KONULARI
KLÂSİK HADİS USULÜ METİNLERİ
HADİS RİVAYET İLİMLERİ ve EDEBİYATI
HADİS FIKIH İLİŞKİSİ
APOKRİF HADİSLER
HADİS TARİH İLİŞKİSİ
İSLÂM HUKUK METODOLOJİSİ
İSLÂM EKONOMİSİ
FIKIH MEZHEPLERİ TARİHİ
İSLÂM HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ
MUKAYESELİ KLASİK FIKIH METİNLERİ
KELÂMIN OLUŞUM SÜRECİ
İSLÂM KELÂMINDA ULUHİYET
TASAVVUF DÜŞÜNCESİNİN OLUŞUMU
ERKEN DÖNEM KELÂM METİNLERİ
KLASİK TASAVVUF METİNLERİ
İSLAM ÖNCESİ KLASİK ARAP EDEBİYATI
TIB5147
TIB5149
TIB5181
TIB5105
TIB5107
TIB5109
DERS AŞAMASI
Dersin Adı
II. YARIYIL / BAHAR
3 0 0
0 1 0
0 2 0
3
0
0
AKTS
Kodu
5
1
5
TIB5104
TIB5176
ME’ANİ İLMİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
Dersin Adı
Türü T U L Kredi
Z
Z
3 0 0
0 1 0
3
0
AKTS
7
1
S
S
S
4 0 0
3 0 0
3 0 0
0
3
3
4
6
6
S
S
S
4 0 0
3 0 0
3 0 0
0
3
3
4
5
5
TIB5182
TIB5106
TIB5108
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
KUR’ÂN’IN ANLAMIYLA İLGİLİ BİLİMLER
TEFSİRDE TARTIŞMALI KONULAR
S
3 0 0
3
5
TIB5110
MUKAYESELİ KUTSAL KİTAP METİNLERİ
S
3 0 0
3
6
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
TIB5112
TIB5114
TIB5116
TIB5118
TIB5120
TIB5122
TIB5124
TIB5126
TIB5128
TIB5130
TIB5132
TIB5134
TIB5136
TIB5138
TIB5140
TIB5142
TIB5144
TIB5146
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
KLASİK ARAPÇA’NIN TARİHİ
S
3 0 0
3
5
TIB5148
S
3 0 0
3
6
1940’A KADAR ÇAĞDAŞ ARAP NESRİ ÖRNEKLERİ
S
3 0 0
3
5
TIB5150
TEFSİR EKOLLERİ TARİHİ
RİVAYETÜ’L-HADİS METİNLERİ
DİRAYETÜ’L-HADİS İLİMLERİ ve LİTERATÜRÜ
HADİS KELÂM İLİŞKİSİ
HADİS PROBLEMLERİ
HADİS ve MİSTİSİZM
İSLÂM HUKUK LİTERATÜRÜ
DİRAYET TEFSİRİ
MUKAYESELİ İSLÂM MİRAS HUKUKU
MUTEZİLE SİSTEMATİĞİ
MUKAYESELİ MODERN FIKIH METİNLERİ
KELAMIN GELİŞİM SÜRECİ
SON DÖNEM KELAM METİNLERİ
İSLÂM KELÂMINDA NÜBÜVVET ve MEAD
TASAVVUF ISTILAHLARININ TEŞEKKÜLÜ
TASAVVUF MÜESSESELERİ
İSLAMİ DÖNEM KLASİK ARAP EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ ARAPÇA’NIN SORUNLARI
1940’TAN GÜNÜMÜZE ÇAĞDAŞ ARAP NESRİ
ÖRNEKLERİ
EŞARİYYE SİSTEMATİĞİ
S
3 0 0
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TIB5151
TIB5153
RİVAYET TEFSİRİ
KELAMIN FELSEFE ELEŞTİRİSİ
S
S
3 0 0
3 0 0
3
3
5
5
TIB5152
TIB5154
TIB5155
KELAM TERMİNOLOJİSİNE GİRİŞ
S
3 0 0
3
5
TIB5156
TIB5157
TIB5159
İLK DÖNEM TASAVVUF EKOLLERİ
KLASİK ARAP MİZAHININ KAYNAKLARI
ARAPÇADAN TÜRKÇEYE YAZILI TERCÜME
TEKNİKLERİ
BÂTINİ İSLAM MEZHEPLERİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
S
3 0 0
3 0 0
3
3
5
5
TIB5158
TIB5160
S
3 0 0
3
5
TIB5162
S
3 0 0
S
3 0 0
Toplam Kredi
3
3
12
5
5
30
TIB5164
TIB5161
TEZ AŞAMASI
TIB5163
TASAVVUF FELSEFE ve KELAM İLİŞKİSİ
TASAVVUF TARİHİ LİTERATÜRÜ
İSLAM HUKUKUNDA TEMEL HAK ve
HÜRRİYETLER
AHKAM AYETLERİNİN FIKHİ ANALİZİ
KLASİK ARAP MİZAHI ÖRNEKLERİ
TÜRKÇEDEN ARAPÇAYA YAZILI TERCÜME
TEKNİKLERİ
İMAMİYE ŞİASI
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
III. YARIYIL / GÜZ
TIB5181
TIB5173
TIB5191
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
SEMİNER (TEZDE)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
S
S
3 0 0
3 0 0
3
3
6
6
S
3 0 0
3
6
S
S
3 0 0
3 0 0
3
3
6
6
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
S
3 0 0
Toplam Kredi
3
3
12
6
6
30
Z
Z
4 0 0
0 0 0
0
0
5
25
Toplam Kredi
0
30
IV. YARIYIL / BAHAR
Z
3 0 0
Z
0 2 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
0
TOPLAM KREDİ: 24
5
5
20
30
TIB5182
TIB5192
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
- TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 9 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından
da alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
TIB6113
TIB6115
TIB6117
TIB6119
TIB6121
TIB6123
TIB6125
TIB6127
TIB6129
TIB6131
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
DOKTORA
I. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı
ÇAĞIMIZDA İTİKADİ MEZHEPLER
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
MUKAYESELI TEFSIR METINLERI
KUR’AN’DA TEMEL FİKİRLER
KUR’AN’IN TEDRİÇ ve NESİH METODU
KLÂSİK TEFSİR METODOLOJİSİ
KELAM DÜŞÜNCESİNİN EVREN ve İNSAN
TASAVVURU
ÇAĞDAŞ HADİS USULÜ METİNLERİ
HADİS METİNLERİNDE RAVİ HATALARI
TASNİF DEVRİ SONRASI HADİS EDEBİYATI
HADİSİN DİNDEKİ YERİ
HADİS İLMİNDE RAVİ BİLGİSİ
İSLÂM KAMU HUKUKU
KELAMDA BİLGİ ANLAYIŞI
İSLÂM AİLE HUKUKU
MUKAYESELİ İSLÂM BORÇLAR HUKUKU
MUTEZİLE KELAM LİTERATÜRÜ
TIB6133
KLASİK DÖNEM İNANÇ PROBLEMLERİ
S
3 0 0
3
5
TIB6134
TIB6135
TIB6137
TIB6139
TIB6141
TIB6143
KARŞILAŞTIRMALI TASAVVUF METİNLERİ
TASAVVUF TERMİNOLOJİSİ
KLASİK DİNİ METİNLER
KLASİK ARAP ŞİİRİ
KLASİK ARAPÇA ANLAM BİLİM KONULARI
OSMANLI DÖNEMİ ARAP EDEBİYATI
ÇALIŞMALARI
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İBNÜ’L-ARABİ ve
ETKİSİ
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
TIB6136
TIB6138
TIB6140
TIB6142
TIB6144
HADİS ŞERH METİNLERİ
HADİS TENKİDİ KRİTERLERİ
BÖLGESEL HADİSÇİLİK
HADİSİN TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ
HADİS İLMİNDE RAVİ TENKİDİ
İSLÂM HUKUKUNUN AMAÇLARI
İSLÂM HUKUKUNDA İÇTİHAD FELSEFESİ
ÇAĞDAŞ FIKIH PROBLEMLERİ
SÜNNİ KELAM LİTERATÜRÜ
GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ
OSMANLI HUKUK TARİHİNDE KANUNLAŞTIRMA ve
MECELLE
TASAVVUF METAFİZİĞİ
KARŞILAŞTIRMALI MİSTİSİZM
ÇAĞDAŞ DİNİ METİNLER
MODERN ARAP ŞİİRİ
ARAP DİLİ SÖZCÜK BİLİMİ
S
3 0 0
3
5
TIB6146
OSMANLI DÖNEMİ ARAP GRAMERİ ÇALIŞMALARI
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
5
TIB6148
ŞİA KELAM DÜŞÜNCESİ
S
3 0 0
3
6
Kodu
TIB6101
TIB6175
TIB6171
TIB6181
TIB6103
TIB6105
TIB6107
TIB6109
DERS AŞAMASI
TIB6111
TIB6145
TIB6147
Türü
Z
Z
Z
T
3
0
0
U
0
1
2
L
0
0
0
Kredi
3
0
0
AKTS
5
1
5
II. YARIYIL / BAHAR
Dersin Adı
Kredi
AKTS
TIB6102
Kodu
DİNİ AKIMLAR
Türü
Z
T U L
3
0
3
7
TIB6176
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
0 1 0
0
1
0
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
S
S
S
S
S
4
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
4
5
5
5
5
TIB6182
TIB6104
TIB6106
TIB6108
TIB6110
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
S
4
0
0
0
4
KUR’AN’DA TOPLUMSAL FİKİRLER
KONULU TEFSİRİN TEMEL İLKELERİ
TEFSİRDE LAFIZ, MANA ve MAKSAT UYUMU
ÇAĞDAŞ TEFSİR METODOLOJİSİ
S
S
S
S
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
6
6
6
6
S
3 0 0
3
5
TIB6112
KUR’AN MÜTEŞABİHLERİ
S
3 0 0
3
6
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
TIB6114
TIB6116
TIB6118
TIB6120
TIB6122
TIB6124
TIB6126
TIB6128
TIB6130
TIB6132
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
S
3 0 0
3
6
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TIB6149
TIB6151
TIB6153
TIB6155
TIB6157
TIB6159
YABANCI DİLDE TASAVVUF METİNLERİ
SİYER ve FIKIH
MUKAYESELİ KLASİK FIKIH USULÜ
METİNLERİ
KUR’AN MÜŞKİLLERİ
BELAGAT TARİHİ BAŞLANGIÇTAN
XII.YÜZYILA KADAR
S
S
3 0 0
3 0 0
3
3
5
5
TIB6150
TIB6152
KELAMDA İSBAT-I VACİB
ANADOLUDA SUFİ GELENEK
S
S
3 0 0
3 0 0
3
3
6
6
S
3 0 0
3
5
TIB6154
BURSA’DA TASAVVUF KÜLTÜRÜ
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
5
TIB6156
DEMOKRASİ İNSAN HAKLARI ve İSLAM
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
5
TIB6158
MUKAYESELİ MODERN FIKIH USULÜ METİNLERİ
S
3 0 0
3
6
MUKAYESELİ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ
S
3 0 0
3
5
TIB6160
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
S
3 0 0
Toplam Kredi
3
3
6
6
Z
Z
3 0 0
0 0 0
0
0
5
25
Toplam Kredi
0
30
Z
3 0 0
Z
3 0 0
Z
0 0
Toplam Kredi
0
0
0
5
5
20
30
TIB6162
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
TEZ AŞAMASI
YET6177
TIB6183
TIB6173
TIB6191
III. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
SEMİNER (TEZDE)
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
TIB6185
ENS6121
TIB6193
V. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
GELİŞİM ve ÖĞRENME
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
TIB6187
TIB6195
VII. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
S
3 0 0
Toplam Kredi
Z
0 0 0
Z
3 0 0
Z
2 0 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
Z
3 0 0
Z
3 0 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
Z
3 0 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
3
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
30
15
5
5
5
30
5
5
20
30
TIB6184
TIB6192
TIB6186
ENS6122
TIB6194
BELÂGAT TARİHİ XII. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE
KADAR
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ METİNLERİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
IV. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
VI. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve DEĞERLENDİRME
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
VIII. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
0
5
TIB6188
Z
3 0 0
0
5
0
25
TIB6196
Z
0 0 0
0
25
0
30
Toplam Kredi
30
TOPLAM KREDİ:
- TOPLAM AKTS:
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 9 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014- 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
İSLÂM TARİHİ VE SANATLARI
YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
Dersin Adı
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
Kred
T U L
i
AKTS
Kodu
ITS5101
İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
Z
3 0 0
3
5
ITS5102
ITS5175
ITS5171
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
Z
Z
0 1 0
0 2 0
0
0
1
5
ITS5176
DERS AŞAMASI
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
Dersin Adı
EMEVİLER ve ABBASİLER DEVRİNDE İSLAM
KÜLTÜRÜ ve MEDENİYETİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
Türü T U L Kredi
AKTS
Z
3 0 0
3
7
Z
0 1 0
0
1
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
ITS5181
ITS5103
ITS5105
ITS5107
ITS5109
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
İSLAM ÖNCESİ ARAP TARİHİ ve KÜLTÜRÜ
KLASİK EDEBİYAT BİLGİ ve TEORİLERİ
İSLAM TARİHİ KAYNAKLARI
HZ.MUHAMMED DÖNEMİ
S
S
S
S
S
4
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
4
5
5
5
5
ITS5182
ITS5104
ITS5106
ITS5108
ITS5110
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
İSLAM TARİHİ METODOLOJİSİ
MODERN DÖNEM İSLAM TARİHİ METİNLERİ
DÖRT HALİFE DÖNEMİ
OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI
S
S
S
S
S
4
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
4
6
6
6
6
ITS5111
OSMANLI PALEOGRAFYASI KLASİK DÖNEM
METİNLERİ
S
3 0 0
3
5
ITS5112
OSMANLI PALEOGRAFYASI
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
5
ITS5114
TÜRK İSLAM EDEBİYATI TARİHİ
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
5
ITS5116
TÜRK İSLAM EDEBİYATI ŞEKİL ve NEVİLER
OSMANLI DEVLETİ ve DİĞER MÜSLÜMAN
DEVLETLER
SOSYO – KÜLTÜREL BAKIMDAN OSMANLI
DÖNEMİNDE BURSA
KLASİK DÖNEM OSMANLI SOSYAL TARİHİ
TÜRK SÜSLEME SANATLARI
ANADOLU’DA TÜRK SANATI
SİYER’İN KAYNAĞI OLARAK KUR’AN: MEDİNE
DÖNEMİ
SİYER LİTERATÜRÜ
ŞEHİR TARİHÇİLİĞİ ve İSLAM ŞEHİRLERİ
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
6
S
S
S
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3
3
3
6
6
6
S
3 0 0
3
6
S
S
3 0 0
3 0 0
3
3
6
6
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
3 0 0
3
6
Toplam Kredi
12
30
ITS5115
TÜRK – İSLAM EDEBİYATI : KAVRAMLAR ve
KONULAR
KLASİK DÖNEM İSLAM TARİHİ METİNLERİ
ITS5117
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU
S
3 0 0
3
5
ITS5118
ITS5119
TARİHİ SÜREÇTE BURSA
S
3 0 0
3
5
ITS5120
ITS5121
ITS5123
ITS5125
BEYLİKLER DÖNEMİ SOSYAL TARİHİ
ERKEN DEVİR İSLAM SANATI
ASYA’DA TÜRK ve İSLAM SANATI
SİYER’İN KAYNAĞI OLARAK KUR’AN: MEKKE
DÖNEMİ
İSLAM TARİHİ YAZICILIĞI
OSMANLI MADDİ KÜLTÜRÜ
SİYER YAZICILIĞI
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
S
S
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3
3
3
5
5
5
ITS5122
ITS5124
ITS5126
S
3 0 0
3
5
ITS5128
S
S
S
S
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
5
5
5
5
ITS5130
ITS5132
Toplam Kredi
12
30
ITS5113
ITS5127
ITS5129
ITS5131
ITS5133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TEZ AŞAMASI
III. YARIYIL / GÜZ
IV. YARIYIL / BAHAR
ITS5183
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
ITS5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
ITS5173
SEMİNER (TEZDE)
Z
0 2 0
0
5
ITS5192
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
ITS5191
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
20
30
Toplam Kredi
0
30
TOPLAM KREDİ:
- TOPLAM AKTS:
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 9 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından
da alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
Kodu
ITS6101
ITS6175
ITS6171
ITS6181
ITS6103
ITS6105
ITS6107
ITS6109
ITS6111
DERS AŞAMASI
ITS6113
İSLÂM TARİHİ VE SANATLARI
DOKTORA
I. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı
İSLAM TARİHİ METİNLERİNİ ANLAMA
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
OSMANLI TARİHİ ve MÜESSESELERİ
EMEVİLER
DİNİ-EDEBİ MAZMUNLAR
OSMANLI DİPLOMATİĞİ
SÖMÜRGE DÖNEMİNDE İSLÂM DÜNYASI
TÜRK İSLÂM EDEBİYATINDA ŞERH/TEORİK
ÇERÇEVE
Türü
Z
Z
Z
T
3
0
0
U
0
1
2
L
0
0
0
Kredi
3
0
0
AKTS
5
1
5
Kodu
ITS6102
ITS6176
II. YARIYIL / BAHAR
Dersin Adı
İSLAM TARİHİ METİNLERİNİ YORUMLAMA
TEZ DANIŞMANLIĞI
S
S
S
S
S
S
4
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
ITS6182
ITS6104
ITS6106
ITS6108
ITS6110
ITS6112
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
OSMANLI TOPLUMU ve MEDENİYETİ
EPİGRAFİK METİNLER
ABBASİLER
ENDÜLÜS KÜLTÜR ve MEDENİYETİ
OSMANLI ŞEHİR TARİHÇİLİĞİ
S
S
S
S
S
S
4
3
3
3
3
3
S
3 0 0
3
5
ITS6114
TÜRK İSLÂM EDEBİYATI: MANZUM ŞERH
İSLÂM DÜNYASINDA BAĞIMSIZLIK
HAREKETLERİ
TÜRK İSLÂM EDEBİYATINDA TASAVVUFİ
MAZMUNLAR
TARİH DÜŞÜNCESİ
KÜLLİYE ARAŞTIRMALARININ KAYNAĞI
OLARAK VAKIF MUHASEBE DEFTERİ
Türü
Z
Z
T U L
3 0 0
0 1 0
Kredi
3
0
AKTS
7
1
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
4
6
6
6
6
6
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
6
0
0
0
0
0
0
ITS6115
SELÇUKLULAR DEVRİ KÜLTÜR ve MEDENİYETİ
S
3 0 0
3
5
ITS6116
ITS6117
ENDÜLÜS SİYASİ TARİHİ
S
3 0 0
3
5
ITS6118
ITS6119
OSMANLI ÖNCESİ EPİGRAFİK METİNLERİ
KÜLLİYE ARAŞTIRMALARININ KAYNAĞI
OLARAK VAKFİYELER
OSMANLICA İLK DÖNEM İSLÂM TARİHİ
METİNLERİ
İSLÂM ÜLKELERİNDE SANAT
SELÇUKLU DEVRİ SANATI
OSMANLI’DA EKONOMİ ve TOPLUM
SİYER’İN KAYNAĞI OLARAK HADİS: MEKKE
DÖNEMİ
EMEVİLER DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAN
İTİKADİ-SİYASİ AKIMLAR
S
3 0 0
3
5
ITS6120
S
3 0 0
3
5
ITS6122
S
3 0 0
3
5
ITS6124
OSMANLICA TÜRK TARİH METİNLERİ
S
3 0 0
3
6
S
S
S
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3
3
3
5
5
5
ITS6126
ITS6128
ITS6130
S
S
S
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3
3
3
6
6
6
S
3 0 0
3
5
ITS6132
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
3
5
ITS6134
S
3 0 0
3
6
S
3 0 0
Toplam Kredi
3
12
5
30
OSMANLI’DA KADIN
BEYLİKLER DEVRİ SANATI
OSMANLI DEVRİ SANATI
SİYER’İN KAYNAĞI OLARAK HADİS:MEDİNE
DÖNEMİ
ABBASİLER DÖNEMİNDE KURULAN
MÜSLÜMAN DEVLETLER
OSMANLI MANEVİ KÜLTÜRÜ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
3 0 0
S
3 0 0
Toplam Kredi
3
3
12
6
6
30
ITS6121
ITS6123
ITS6125
ITS6127
ITS6129
ITS6131
ITS6133
ITS6136
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
TEZ AŞAMASI
YET6177
ITS6183
ITS6173
ITS6191
ITS6185
ENS6121
ITS6193
III. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA YETERLİK SINAVI
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
SEMİNER (TEZDE)
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
V. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
GELİŞİM ve ÖĞRENME
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Toplam Kredi
VII. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
Z
4 0 0
Z
0 2 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
Z
Z
Z
4 0 0
3 0 0
0 0 0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
15
5
5
5
30
5
5
20
30
ITS6184
ITS6192
IV. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
ITS6186
ENS6122
ITS6194
VI. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve DEĞERLENDİRME
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
4 0 0
0 0 0
0
0
5
25
Toplam Kredi
12
30
Z
4 0 0
Z
3 2 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
0
5
5
20
30
VIII. YARIYIL / BAHAR
4 0 0
0
5
ITS6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
0 0 0
0
25
ITS6196 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
Toplam Kredi
0
30
Toplam Kredi
0
30
TOPLAM KREDİ:
- TOPLAM AKTS:
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 9 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından
da alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
ITS6187
ITS6195
Z
Z
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
FELSEFE
YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
TEZ AŞAMASI
DERS AŞAMASI
FEL5101
FEL5103
FEL5175
FEL5171
FEL5181
FEL5105
FEL5107
FEL5109
FEL5111
FEL5113
FEL5115
FEL5117
FEL5119
FEL5121
Dersin Adı
ZORUNLU DERSLER
ONTOLOJİDE TEMEL PROBLEMLER
EPİSTEMOLOJİDE TEMEL PROBLEMLER
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANDERSİ
PLATON
ORTAÇAĞ FELSEFESİ ARAŞTIRMALARI
RASYONALİSTLER
EMPİRİSTLER
ÇAĞIMIZDA İNSAN SORUNU
AYDINLANMA FELSEFESİ
SPİNOZA ve POLİTİKA
PRE-SOKRATİK FELSEFE
SANAT ve FELSEFE
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
T U L Kredi
AKTS
Z
Z
3 0 0
3 0 0
3
3
6
5
Z
0
0
0
1
Z
0 2 0
0
5
S
4 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
Toplam Kredi
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30
1
Kodu
FEL5102
FEL5104
FEL5176
FEL5182
FEL5106
FEL5108
FEL5110
FEL5112
FEL5114
FEL5116
FEL5118
FEL5120
FEL5122
Dersin Adı
ZORUNLU DERSLER
BİLİM FELSEFESİ KURAMLARI
ÇAĞDAŞ FELSEFE KURAMLARI
TEZ DANIŞMANLIĞI
ALANİÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ARİSTOTELES
ALMAN İDEALİZMİ
FENOMENOLOJİDE TEMEL PROBLEMLER
ÇAĞIMIZDA VARLIK PROBLEMİ
TARİH FELSEFESİNDE TEMEL PROBLEMLER
TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİNDE FELSEFE
NİETZSCHE
MODERN FELSEFE
SİYASET FELSEFESİ KURAMLARI
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
III. YARIYIL / GÜZ
Türü
T U L Kredi
AKTS
Z
Z
3 0 0
3 0 0
3
3
7
6
Z
0
0
1
S
4 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
Toplam Kredi
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
30
1
0
IV. YARIYIL / BAHAR
FEL5173
SEMİNER (TEZDE)
Z
0 2 0
0
5
FEL 5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
FEL5183
FEL5191
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
4 0 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
5
20
30
FEL5192
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
Toplam Kredi
0
30
TOPLAM KREDİ: 24 - TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
FELSEFE
DOKTORA
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
FEL6109
FEL6111
FEL6113
Dersin Adı
ZORUNLU DERSLER
KLASİK FELSEFE METİNLERİ
MODERN FELSEFE METİNLERİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
İLKÇAĞ FELSEFESİ ARAŞTIRMALARI
ORTAÇAĞ FELSEFESİNDE İLERİ
ARAŞTIRMALAR
DESCARTES
KANT ve SAF AKLIN ELEŞTİRİSİ
FELSEFEDE İSTEME PROBLEMİ
FEL6115
MODERN FELSEFEDE METİN İNCELEMELERİ
S
2 0 0
2
3
FEL6116
FEL6117
FEL6119
FEL6121
FEL6123
ÇAĞDAŞ BİLİM FELSEFESİ
HEGEL
AUGUSTİNUS
İSLAM DÜNYASINDA FELSEFE
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
2
2
2
12
3
3
3
3
3
30
FEL6118
FEL6120
FEL6122
FEL6124
FEL6101
FEL6103
FEL6175
FEL6171
DERS AŞAMASI
II. YARIYIL / BAHAR
FEL6181
FEL6105
FEL6107
Türü
T U L
Kredi
AKTS
Z
Z
3 0 0
3 0 0
3
3
6
5
Z
0
0
0
1
Z
0 2 0
0
5
S
S
4 0 0
2 0 0
0
2
4
3
FEL6182
FEL6106
S
2 0 0
2
3
S
S
S
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2
2
2
1
Kodu
FEL6102
FEL6104
FEL6176
TEZ AŞAMASI
DOKTORA YETERLİK SINAVI
SEMİNER (TEZDE)
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Türü T U L
Kredi
AKTS
Z
Z
3 0 0
3 0 0
3
3
7
6
Z
0
0
0
1
ALANİÇİ SEÇMELİ DERSLER*
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
SPİNOZA ve ETİK
S
S
4 0 0
2 0 0
0
2
4
4
FEL6108
HELENİSTİK FELSEFEDE TEMEL PROBLEMLER
S
2 0 0
2
4
3
3
3
FEL6110
FEL6112
FEL6114
KANT ve PRATİK AKLIN ELEŞTİRİSİ
MARX
HEİDEGGER: VARLIK ve ZAMAN
FELSEFE AÇISINDAN MODERN-POSTMODERN
TARTIŞMALARI
ÇAĞDAŞ BİLİM FELSEFESİ
SARTRE
ÇAĞDAŞ SİYASET KURAMLARI
SİNEMA ve FELSEFE
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
S
S
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2
2
2
4
4
4
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
2
2
2
12
4
4
4
4
4
30
4 0 0
0 0 0
0
0
5
25
Toplam Kredi
0
30
III. YARIYIL / GÜZ
YET6177
FEL6173
FEL6183
FEL6191
Dersin Adı
ZORUNLU DERSLER
ÇAĞDAŞ FELSEFE METİNLERİ
ANALİTİK FELSEFEDE TEMEL PROBLEMLER
TEZ DANIŞMANLIĞI
1
IV. YARIYIL / BAHAR
Z
Z
Z
Z
0 2 0
4 0 0
0 0 0
0
0
0
0
15
5
5
5
Toplam Kredi
0
30
FEL6184
FEL6192
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
V. YARIYIL / GÜZ
ENS6121
FEL6185
FEL6193
FEL6187
FEL6195
GELİŞİM ve ÖĞRENME**
Z
3 0 0
0
5
ENS6122
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
4 0 0
0
5
Z
0
FEL6186
FEL6194
VI. YARIYIL / BAHAR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve
DEĞERLENDİRME**
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
FEL6188
FEL6196
VIII. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
TEZ ÇALIŞMASI
VII. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
TEZ ÇALIŞMASI
0
0
20
Toplam Kredi
0
0
30
Z
4
0
0
0
5
Z
0
0
0
0
25
Toplam Kredi
0
30
TOPLAM KREDİ: 24 -TOPLAM AKTS: 240
Z
3 2 0
0
5
Z
4 0 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
5
20
30
Z
4
0
0
0
5
Z
0
0
0
0
25
Toplam Kredi
0
30
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
PSİKOLOJİ
YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
PSİ5101
DERS AŞAMASI
PSİ5103
PSI5175
PSİ5171
PSİ5181
PSİ5105
PSİ5107
PSİ5109
PSİ5111
PSİ5113
PSI5115
Dersin Adı
ZORUNLU DERSLER
İLİŞKİSEL ARAŞTIRMADA YÖNTEM ve
İSTATİSTİK
DAVRANIŞIN FİZYOLOJİK ve BİYOLOJİK
TEMELLERİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
SOSYAL PSİKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
BELLEK SÜREÇLERİ
DİKKAT SÜREÇLERİ
ALGI SÜREÇLERİ
GRUP İÇİ SÜREÇLER
SOSYAL PSİKOLOJİ TARİHİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
T U L Kredi
AKTS
Kodu
Dersin Adı
3 0 0
3
6
PSİ5102
DENEYSEL ARAŞTIRMADA YÖNTEM veİSTATİSTİK
Z
3 0 0
3
8
Z
3 0 0
3
5
PSİ5104
DUYGULAR ve DUYGUSAL SÜREÇLER
Z
3 0 0
3
5
Z
Z
0 1 0
0 2 0
0
0
1
5
PSI5176
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
0 1 0
0
1
S
4 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
Toplam Kredi
0
2
2
2
2
2
2
2
12
4
3
3
3
3
3
3
3
30
PSİ5182
PSİ5106
PSİ5108
PSİ5110
PSİ5112
PSİ5114
PSİ 5116
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
KÜLTÜREL BAĞLAMDA SOSYAL DAVRANIŞ
DİL ve DÜŞÜNME SÜREÇLERİ
NÖROPSİKOLOJİ
SOSYAL PSİKOLOJİDE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR
GRUPLAR ARASI İLİŞKİLER
ÖĞRENMENİN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
4 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
Toplam Kredi
0
2
2
2
2
2
2
2
12
4
4
4
4
4
4
4
4
30
Z
Z
4 0 0
0 0 0
0
0
5
25
Toplam Kredi
0
30
TEZ AŞAMASI
IV. YARIYIL / BAHAR
ZORUNLU DERSLER
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (TEZDE)
T U L Kredi AKTS
Z
III. YARIYIL / GÜZ
PSİ5183
PSİ5191
PSİ5173
Türü
ZORUNLU DERSLER
ZORUNLU DERSLER
Z
4 0 0
Z
0 0 0
Z
0 2 0
Toplam Kredi
0
0
0
0
5
20
5
30
PSİ5184
PSİ5192
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
TOPLAM KREDİ: 24 - TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
PSİKOLOJİ
DOKTORA
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
PSİ6101
DERS AŞAMASI
PSI6103
PSI6175
PSİ6171
PSİ6181
PSI6105
PSI6107
PSI6109
PSI6111
PSI6113
PSI6115
PSI6117
Dersin Adı
ZORUNLU DERSLER
PSİKOLOJİDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
PSİKOLOJİDE GÜNCEL YÖNTEM ve
YAKLAŞIMLAR I
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
BİLİŞSEL SÜREÇLERDE KİŞİLER ARASI ve
KÜLTÜRLER ARASI FARKLILIKLAR
SOSYAL DAVRANIŞTA BİREYSEL FARKLILIKLAR
SOSYAL BİLİŞ
MÜZİK PSİKOLOJİSİ
BİLİŞSEL ve KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ
KARŞILAŞTIRMALI PSİKOLOJİ
NÖROPSİKOFARMAKOLOJİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
T U L Kredi
AKTS
Kodu
Z
3 0 0
3
6
PSI6102
Z
3 0 0
3
5
PSİ6104
Z
Z
0 1 0
0 2 0
0
0
1
5
PSI6176
S
4 0 0
0
4
PSİ6182
S
2 0 0
2
3
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
2
2
2
2
2
12
3
3
3
3
3
3
3
30
TEZ AŞAMASI
PSİ6183
PSİ6191
PSİ6173
TEZ AŞAMASI
V. YARIYIL / GÜZ
Kodu
PSİ6185
PSİ6193
ENS6121
Dersin Adı
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
GELİŞİM ve ÖĞRENME
T U L Kredi AKTS
3 0 0
3
8
Z
3 0 0
3
5
Z
0 1 0
0
1
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
S
4 0 0
0
4
PSİ6106
YAŞLANMA ve BİLİŞ
S
2 0 0
2
4
PSI6108
PSI6110
PSI6112
PSI6114
PSI6116
PSI6118
BİLİNÇ ve NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ
KARAR VERME ve SEÇİM YAPMA
PSİKOPATOLOJİDE BİLİŞSEL SÜREÇLER
SOSYAL DAVRANIŞ ve TEKNOLOJİK İLETİŞİM
PSİKODİLBİLİM
BENLİK PSİKOLOJİSİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
2
2
2
2
2
12
4
4
4
4
4
4
4
30
Z
Z
4 0 0
0 0 0
0
0
5
25
Toplam Kredi
0
30
IV. YARIYIL / BAHAR
Z
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (TEZDE)
Türü
Z
III. YARIYIL / GÜZ
YET6177DOKTORA YETERLİLİK SINAVI
Dersin Adı
ZORUNLU DERSLER
YAPISAL EŞİTLİK MODELLERİ
PSİKOLOJİDE GÜNCEL YÖNTEM VE
YAKLAŞIMLAR II
TEZ DANIŞMANLIĞI
0
15
Z
4 0 0
0
5
PSİ6184
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
0 0 0
0
5
PSİ6192
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 2 0
0
5
Toplam Kredi
0
30
TOPLAM KREDİ: 24 - TOPLAM AKTS: 240
VI. YARIYIL / BAHAR
Türü
T U L Kredi
Z
4 0 0
Z
0 0 0
Z
3 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
0
AKTS
5
20
5
30
Kodu
PSİ6186
PSİ6194
ENS6122
Dersin Adı
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve DEĞERLENDİRME
Türü
T U L Kredi AKTS
Z
4 0 0
Z
0 0 0
Z
3 2 0
Toplam Kredi
0
0
0
0
5
20
5
30
TEZ AŞAMASI
VII. YARIYIL / GÜZ
VIII. YARIYIL / BAHAR
PSİ6187
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
PSİ6188
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
PSİ6195
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
25
30
PSİ6196
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
25
30
TOPLAM KREDİ: 24 - TOPLAM AKTS: 240
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
SOSYOLOJİ
YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
TEZ AŞAMASI
DERS AŞAMASI
SOS5101
SOS5103
SOS5175
SOS5171
Dersin Adı
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
T U L Kredi
3
3
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
3
3
0
0
AKTS
Kodu
6
5
1
5
SOS5102
SOS5104
SOS5176
BATI POLİTİKA KLASİKLERİ:ANTİK
BİLİMDE YÖNTEM TARTIŞMALARI
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
Z
Z
Z
Z
SOS5181
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
S
4 0 0
0
4
SOS5182
SOS5105
KENTLEŞME ve GÖÇ
S
2 0 0
2
3
SOS5106
SOS5107
SOS5109
SOS5111
SOS5113
SOS5115
TARİH SEL SOSYOLOJİ
YORUM TEORİSİ
DEMOKRASİ TARTIŞMALARI
SOSYOLOJİK ARAŞTIRMA MODELLERİ
TOPLUM ve SANAT
S
S
S
S
S
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
SOS5108
SOS5110
SOS5112
SOS5114
SOS5116
SOS5118
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
12
3
30
Dersin Adı
BATI POLİTİKA KLASİKLERİ:MODERN
BİLİM ve İKTİDAR İLİŞKİLERİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
Türü
T U L Kredi
AKTS
Z
Z
Z
3 0 0
3 0 0
0 1 0
3
3
0
7
6
1
S
4 0 0
0
4
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
2
2
2
2
2
12
4
4
4
4
4
4
4
30
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
0
0
0
0
0
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
SOSYOLOJİNİN FELSEFESİ , FELSEFENİN
SOSYOLOJİSİ
POLİTİK İKTİSAT
DİN ve POLİTİKA
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EDEBİYAT TEORİSİ
SOSYAL TEORİ
ŞARKİYATÇILIK ve BATICILIK
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
III. YARIYIL / GÜZ
IV. YARIYIL / BAHAR
SOS5183
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
SOS5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
SOS5173
SOS5191
SEMİNER(TEZDE)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 2 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
5
20
30
SOS5192
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
Toplam Kredi
0
30
TOPLAM KREDİ: 24 - TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014 - 2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
SOSYOLOJİ
DOKTORA
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
Dersin Adı
Türü
T U L
Kredi
AKTS
Kodu
SOS6101
SOSYOLOJİNİN KLASİKLERİNİ ANLAMAK I
SOSYOLOJİ ve ÇAĞDAŞ TÜRKİYE’NİN
SORUNLARI
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ETİK ve SOSYOLOJİ
KITA ve ANGLOSAKSON DÜŞÜNCE
GELENEKLERİ I
KÜRESEL KURUMLAR ve SOSYOLOJİ
GÜNDELİK HAYATIN SOSYOLOJİSİ
DİN ve TOPLUM
SİVİL TOPLUM ve DEMOKRASİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Z
3 0 0
3
6
SOS6102
Z
3 0 0
3
5
SOS6104
Z
Z
0 1 0
0 2 0
0
0
1
5
SOS6103
DERS AŞAMASI
II. YARIYIL / BAHAR
SOS6175
SOS6171
SOS6181
SOS6105
SOS6107
SOS6109
SOS6111
SOS6113
SOS6115
SOS6176
S
S
4 0 0
2 0 0
0
2
4
3
SOS6182
SOS6106
S
2 0 0
2
3
SOS6108
S
S
S
S
S
2
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
SOS6110
SOS6112
SOS6114
SOS6116
Toplam Kredi
12
30
0
0
0
0
TEZ AŞAMASI
III. YARIYIL / GÜZ
YET6121
SOS6183
SOS6173
SOS6191
DOKTORA YETERLİK SINAVI
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
SEMİNER (TEZDE)
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
GELİŞİM ve ÖĞRENME
Türü
T U L
Kredi
AKTS
SOSYOLOJİNİN KLASİKLERİNİ ANLAMAK II
Z
3 0 0
3
7
ÇAĞIMIZDA İNSAN ve İNSAN HAKLARI SORUNU
Z
3 0 0
3
6
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
0 1 0
0
1
S
S
4 0 0
2 0 0
0
2
4
4
S
2 0 0
2
4
S
S
S
S
S
2
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
Toplam Kredi
12
30
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DİJİTAL TEKNOLOJİ ve YENİ MEDYA
KITA ve ANGLOSAKSON DÜŞÜNCE GELENEKLERİ
II
TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ
CİNSİYET ve TOPLUM
POLİTİKA ve EDEBİYAT
EKOLOJİ TARTIŞMALARI
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
0
0
0
0
IV. YARIYIL / BAHAR
Z
Z
Z
Z
4 0 0
0 2 0
0 0 0
0
0
0
0
15
5
5
5
Toplam Kredi
0
30
SOS6184
SOS6192
V. YARIYIL / GÜZ
SOS6185
SOS6193
ENS6121
Dersin Adı
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
4 0 0
0 0 0
0
0
5
25
Toplam Kredi
0
30
0
0
0
5
20
5
VI. YARIYIL / BAHAR
Z
Z
Z
4 0 0
0 0 0
3 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
5
20
5
30
SOS6186
SOS6194
ENS6122
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve DEĞERLENDİRME
Z
Z
Z
4 0 0
0 0 0
3 2 0
Toplam Kredi
30
SOS6187
SOS6195
VII. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
VIII. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
4 0 0
0
5
SOS6188
Z
4 0 0
0
5
0 0 0
0
25
SOS6196
Z
0 0 0
0
25
Toplam Kredi
0
30
Toplam Kredi
0
30
TOPLAM KREDİ: 24 -TOPLAM AKTS: 240
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından
da alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
TARİH
BİLİM DALI / PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
Dersin Adı
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
T U L Kredi AKTS
Kodu
ZORUNLU DERSLER
TARİHSEL YÖNTEM ve DÜŞÜNCE
Z
3 0 0
3
6
TAR5102
TAR5103
TÜRK MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
Z
3 0 0
3
5
TAR5104
TAR5175 TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
0 1 0
0
1
TAR5176
TAR5171
Z
0 2 0
0
5
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DERS AŞAMASI
Türü
T U L Kredi AKTS
ZORUNLU DERSLER
TAR5101
SEMİNER (DERSTE)
Dersin Adı
TARİHSEL YÖNTEM ve DÜŞÜNCE:
UYGULAMA METİNLERİ
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK
AYDINLANMASI
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
3 0 0
3
7
Z
3 0 0
3
6
Z
0 1 0
0
1
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
TAR5181
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
S
4 0 0
0
4
TAR5182
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
S
4 0 0
0
4
TAR5105
ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİNDE GÜNCEL MESELELER
S
2 0 0
2
3
TAR5106
MODERNLEŞME ve OSMANLI
DÖNEMİNDE MODERNLEŞME ÇABALARI
S
2 0 0
2
4
TAR5107
TANZİMAT DÖNEMİ DÜŞÜNCE AKIMLARI
S
2 0 0
2
TAR5108
GEÇ BİZANS’TAN ERKEN OSMANLI
DÖNEMİNE GEÇİŞ
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
TAR5110
OSMANLICA TARİHİ METİNLER
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
4
TAR5109
TAR5111
OSMANLI KLASİK DÖNEMİNDE ŞEHİR
KURUMLARI
OSMANLI SOSYAL ve EKONOMİK TARİHİNİN
KAYNAKLARI (Tahrir, Mühimme ve Narh
Defterleri)
3
3
3
TAR5112
3
TAR5113
CUMHURİYET DÖNEMİ KAYNAKLARI
S
2 0 0
2
TAR5115
OSMANLI PALEOGRAFYASI
S
2 0 0
2
TAR5117
MİLLİ MÜCADELENİN EKONOMİK KAYNAKLARI
S
2 0 0
2
3
TAR5118
CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİ
S
2 0 0
2
4
TAR5119
İSLAM TARİHİ KAYNAKLARI
S
2 0 0
2
3
TAR5120
ANADOLU SELÇUKLULARI TARİHİ
S
2 0 0
2
4
TAR5121
TÜRK İSKAN TARİHİNE BAKIŞLAR
S
2 0 0
2
3
TAR5122
ESKİBATI TARİHİNİN KAYNAKLARI
S
2 0 0
2
4
TAR5123
ESKİÇAĞ’DA ÖNASYA’DA DEVLETLERARASI
İLİŞKİLER
S
2 0 0
2
TAR5124
OSMANLI KURUMLARININ DEĞİŞİM
SÜREÇLERİ (17.- 18. Yüzyıllar)
S
2 0 0
2
4
3
3
TAR5114
OSMANLI SOSYAL ve EKONOMİK TARİHİNİN
KAYNAKLARI (Kadı Sicilleri, Avârız ve
Temettuat Defterleri)
AVRUPA ve BALKANLARDA DİN ve
ULUSALCILIK (19.yy.)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
İNCELEMELERİ
TAR5116
TAR5125
TAR5127
ESKİ DOĞU MİTOLOJİSİ
BİZANS TARİHİ’NİN YUNANCA ve LATİNCE
KAYNAKLARI
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2 0 0
2
S
2 0 0
2
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
12
3
TAR5126
YUNAN VE ROMA MİTOLOJİSİ
S
2 0 0
2
4
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
2 0 0
Toplam Kredi
2
12
4
30
3
3
30
TEZ AŞAMASI
III. YARIYIL / GÜZ
IV. YARIYIL / BAHAR
TAR5183
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
TAR5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
TAR5173
SEMİNER (TEZDE)
Z
0 2 0
0
5
TAR5192
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
25
TAR5191
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
20
Toplam Kredi
TOPLAM KREDİ: 24
30
-
Toplam Kredi
TOPLAM AKTS:120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
3
0
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
DERS AŞAMASI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
Kodu
TAR6380
TAR6381
TAR6382
TAR6383
TARİH
DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK
I. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı
Türü T U L
TARİH BİLİMİNDE YÖNTEM
Z
2
GENEL TÜRK TARİHİ
Z
2
OSMANLI TARİHİ (1299-1683)
Z
2
OSMANLI TÜRKÇESİNİN TEMELLERİ
Z
2
Toplam Kredi
Kredi
2
2
2
2
8
AKTS
7,5
7,5
7,5
7,5
30
Kodu
TAR6384
TAR6385
TAR6386
TAR6387
II. YARIYIL / BAHAR
Dersin Adı
TARİH PROSEMİNERİ
ATATÜRK DÖNEMİ CUMHURİYET TARİHİ
OSMANLI TARİHİ (1683-1918)
OSMANLI TÜRKÇESİ
Türü T U L
Z
2
Z
2
Z
2
Z
2
Toplam Kredi
Kredi
2
2
2
2
8
AKTS
7,5
7,5
7,5
7,5
30
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
TARİH
DOKTORA
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
Dersin Adı
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
T
U L
Kredi
AKTS
Kodu
ZORUNLU DERSLER
Türü
T
U
L
Kre
di
AKTS
ZORUNLU DERSLER
TAR6101
TÜRKİYE TARİHİNDE KAYNAKLAR,
YÖNTEMLER, YAKLAŞIMLAR
Z
3 0 0
3
6
TAR6102
CUMHURİYET DÖNEMİNDE TOPLUM ve
KÜLTÜR
Z
3
0
0
3
7
TAR6103
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ
Z
3 0 0
3
5
TAR6104
OSMANLI SOSYAL ve KÜLTÜREL TARİHİ
Z
3
0
0
3
6
TAR6175
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
0 1 0
0
1
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
0
1
0
0
1
TAR6171
SEMİNER (DERSTE)
Z
0 2 0
0
5
S
4
0
0
0
4
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
4
S
2
0
0
2
4
S
S
2
2
0
0
0
0
2
2
4
4
S
2
0
0
2
4
TAR6181
DERS AŞAMASI
Dersin Adı
TAR6105
TAR6107
TAR6109
TAR6111
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
KÜLTÜR ve UYGARLIK TARİHİ (Eski ÇağOrta Çağ)
OSMANLI SON DÖNEMİ EKONOMİK ve
TOPLUMSAL TARİHİNDE SEÇME KONULAR
SOSYAL TARİH SEMİNERİ
BİLİMSEL DEVRİM ve AVRUPA DÜZENİ
1500-1800
TAR6176
S
4 0 0
0
4
TAR6182
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
S
2 0 0
2
3
TAR6106
İLKÇAĞ TARİHİ ÜZERİNE SEÇME KONULAR
S
2 0 0
2
3
TAR6108
S
2 0 0
2
3
TAR6110
S
2 0 0
2
3
TAR6112
TAR6113
YAKINDOĞU UYGARLIKLARI
S
2 0 0
2
3
TAR6114
TAR6115
YAKINDOĞU EKONOMİ TARİHİ
S
2 0 0
2
3
TAR6116
TAR6117
TÜRK ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI
S
2 0 0
2
3
TAR6118
TAR6119
TAR6121
TÜRK KÜLTÜR TARİHİNİN KAYNAKLARI
İSLAM MEDENİYETİNİN TEMELLERİ
ESKİ DOĞU UYGARLIKLARINDA HUKUK
(Mezopotamya, Mısır, Anadolu)
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
S
2 0 0
2 0 0
2
2
3
3
TAR6120
TAR6122
S
2 0 0
2
3
S
2 0 0
2
3
12
30
TAR6123
Toplam Kredi
CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNİN EKONOMİK ve
TOPLUMSAL TARİHİNDE SEÇME KONULAR
BALKAN TARİHİ İNCELEMELERİ
TARİH İÇİNDE BURSA’DA KENTSEL ve
MİMARİ GELİŞMELER
TARİH ARAŞTIRMALARINDA İLERİ DÜZEY
OKUMALAR
KÜLTÜR ve UYGARLIK TARİHİ (YeniçağYakınçağ-Bilgi Çağı)
TÜRK TARİHİNDE KÜLTÜR ve MEDENİYET
TAHLİLLERİ
ROMA HUKUKU
ORTAÇAĞ’DA BİZANS ve TÜRKLER
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Toplam Kredi
12
30
TAR6185
III. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
SEMİNER (TEZDE)
Z
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI
Z
Toplam Kredi
V. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
ENS6121
GELİŞİM ve ÖĞRENME
Z
3 0
TAR6193
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0
0
TAR6187
TAR6195
Toplam Kredi
VII. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
TEZ AŞAMASI
TAR6183
TAR6173
TAR6191
YET6177
4
0
0
0
0
2
0
0
0
4 0
Z
4 0
Z
0 0
Toplam Kredi
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
15
TAR6184
TAR6192
IV. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
Toplam Kredi
0
VI. YARIYIL / BAHAR
0
0
5
TAR6186
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve
0
0
5
ENS6122
Z
DEĞERLENDİRME
0
0
20
TAR6194
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
30
Toplam Kredi
0
VIII. YARIYIL / BAHAR
0
0
5
TAR6188
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
0
0
25
TAR6196
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0
30
Toplam Kredi
TOPLAM KREDİ: 24- TOPLAM AKTS: 240
4 0 0
0 0 0
30
0
0
5
25
30
4 0 0
0
5
3 2
0
5
0 0 0
0
30
20
4 0 0
0 0 0
0
0
0
5
25
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan
dışından da alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
30
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
Dersin Adı
II. YARIYIL / BAHAR
Türü T U L Kredi
AKTS
Kodu
TEZ AŞAMASI
DERS AŞAMASI
ZORUNLU DERSLER*
TDE5101
GÜNEY-BATI TÜRKÇESİ (13-15 YÜZYIL)
Z
3
0 0 3
6
TDE5102
TDE5103
TDE5175
TDE5171
Z
Z
Z
3 0 0 3
0 1 0 0
0 2 0 0
5
1
5
TDE5104
TDE5176
TDE5181
TDE5105
TDE5107
TDE5109
TDE5111
TDE5113
TDE5115
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA HİKAYE ve ROMAN
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ESKİ TÜRKÇE METİN İNCELEMELERİ
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ
GENEL DİLBİLİMİNİN TEMELLERİ
TÜRK DİLİNDE ÖZEL KONULAR
DİVAN EDEBİYATINDA NESİR
DİVAN EDEBİYATINDA FARSÇA UNSURLAR
S
S
S
S
S
S
S
4
2
2
2
2
2
2
0 0 0
0 0 2
0 0 2
0 2
0 0 2
0 0 2
0 0 2
TDE5117
ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR
S
2
0 0 2
TDE5119
HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ
S
2
0 0 2
TDE5121
ORTA ASYA TÜRK FOLKLORU
S
2
0 0 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2 0 0 2
Toplam Kredi 12
TDE5182
TDE5106
TDE5108
TDE5110
TDE5112
TDE5114
TDE5116
TDE5118
TDE5120
TDE5122
TDE5124
3
30
Dersin Adı
Türü
ZORUNLU DERSLER
ESKİ TÜRK EDEBİYATI XVII. – XVIII. YÜZYIL METİN
İNCELEMELERİ
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR
TEZ DANIŞMANLIĞI
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
OĞUZ GRUBU DİLLERİ
ORTA TÜRKÇE METİN İNCELEMELERİ
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA DERGİLER
TÜRKÇEDE DİL TARTIŞMALARI
SÖZ DİZİMİ ÇÖZÜMLEMELERİ
FARSÇANIN TÜRK EDEBİYATINA ETKİLERİ
DİVAN EDEBİYATINDA MANZUM HİKAYELER ve
MESNEVİLER
ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA HİKAYE ve
ROMAN
HALK EDEBİYATINDA ANLATIM TÜRLERİ
ŞAMANİZM ve ESKİ TÜRK DİNLERİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER
III. YARIYIL / GÜZ
T U L Kredi
0
AKTS
Z
3
3
7
Z
Z
3 0
3
0 1 0 0
6
1
S
S
S
S
S
S
S
4
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
S
2
0 0 2
4
S
2
0 0 2
4
0
0
0
0
0
0
0
S
2 0 0 2
S
2 0 0 2
S
2 0 0 2
Toplam Kredi 12
4
4
4
30
IV. YARIYIL / BAHAR
TDE5183
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
TDE5173
TDE5191
SEMİNER (TEZDE)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 2 0
0
Z
0 0 0
0
Toplam Kredi
0
TOPLAM KREDİ:
5
TDE5184
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
5
5
20
30
24
TDE5192
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0
0
25
Toplam Kredi
0
30
- TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ
2014-2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
TDE6101
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
DOKTORA
I. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı
Türü T U L Kredi
ZORUNLU DERSLER*
DİL BİLİM DERSLERİ
Z
3 0 0 3
6
TDE6103
XV. – XVI. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİ
Z
3
0 0 3
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
TÜRK TASAVVUF EDEBİYATINDA
MANZUM ESERLER
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLLERİ
FARSÇA
TÜRKÇENİN SÖZLÜKLERİ
KARAHANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ
19.YÜZYILDA FİKİR HAREKETLER ve
EDEBİYAT
TÜRKÇE SÖZ DİZİMİNDE TARTIŞMALAR
TÜRK MİTOLOJİSİ
TÜRK EDEBİYATINDA KADIN YAZARLAR
ÂŞIK EDEBİYATI
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER
Z
Kodu
DERS AŞAMASI
TDE6175
TDE6171
TDE6181
TDE6105
TDE6107
TDE6109
TDE6111
TDE6113
TDE6115
TEZ AŞAMASI
TDE6117
TDE6119
TDE6121
TDE6123
YET6177
TDE 6183
TDE6173
TDE6191
III. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA YETERLİLİK SINAVIZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
SEMİNER (TEZDE)
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
AKTS
II. YARIYIL / BAHAR
Dersin Adı
Kodu
Türü
T U L
Kredi
AKTS
TDE6102
ZORUNLU DERSLER*
DOĞU TÜRKÇESİ (15-17 YÜZYIL)
Z
3
0 0 3
7
5
TDE6104
DİLBİLİMSEL METİN ÇÖZÜMLEME
Z
3
0 0 3
6
0 1 0 0
1
TDE6176
TEZ DANIŞMANLIĞI
Z
0 1 0 0
1
0
5
TDE6182
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
S
4
0 0 0
4
2 0 0
S
4
0 0 0
4
S
2
0 0 2
3
TDE6106
TÜRK TASAVVUF EDEBİYATINDA MENSUR ESERLER
S
2
0 0 2
4
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
TDE6108
TDE6110
TDE6112
TDE6114
FARSÇA METİN İNCELEMELERİ
TÜRK DİLİNİN GRAMERLERİ
ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT
S
S
S
S
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
4
4
4
4
S
2
0 0 2
3
TDE6116
TÜRK EDEBİYATINDA POPÜLER ROMANLAR
S
2
0 0 2
4
3
3
3
3
3
TDE6118
TDE6120
TDE6122
TDE 6124
TÜRKLÜK BİLİMİNİN GÜNCEL SORUNLARI
EDEBİYAT KURAMLARI ve ELEŞTİRİ
TÜRK DESTANLARI
TÜRK HALK TİYATROSU
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
0
0
0
0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
2
2
2
12
30
0
0
0
0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
Toplam Kredi
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
12
30
IV. YARIYIL / BAHAR
15
Z
4 0 0
Z
0 2 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
Z
0
0
0
0
5
5
5
30
TDE6184
TDE6192
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
4 0 0
0 0 0
0
0
5
25
Toplam Kredi
0
30
TDE6185
ENS6121
TDE6191
V. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
GELİŞİM VE ÖĞRENME
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
0
0
0
0
5
5
20
30
TDE6186
ENS6122
TDE6194
VI. YARIYIL / BAHAR
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve DEĞERLENDİRME
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
4 0 0
Z
3 2 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
0
VIII. YARIYIL / BAHAR
4 0 0
0
5
TDE6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4 0 0
0
0 0 0
0
25
TDE6194 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0 0 0
0
Toplam Kredi
0
30
Toplam Kredi
TOPLAM KREDİ: 24
- TOPLAM AKTS: 240
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan
dışından da alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında alınacaktır.
TDE6187
TDE6191
VII. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
4 0 0
Z
3 0 0
Z
0 0 0
Toplam Kredi
Z
Z
5
5
20
30
5
25
30
DERS AŞAMASI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
Kodu
Dersin Adı
Türü
T
U
L Kredi
ARK5101
ARK5103
ARK5175
ARK5171
Z
Z
Z
Z
3
3
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
ARK5113
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
ARKEOLOJİDE TEORİLER
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN D.
ANTİK ÇAĞ HEYKELTRAŞLARI
DENİZCİLİK ARKEOLOJİSİ
ANTİK ÇAĞ MİMARLARI
HELLENİSTİK ÇAĞ MİMARİ
BEZEMELERİ
ARKEOMETRİ
ARK5115
ARK5117
ARK5119
ARK5181
ARK5105
ARK5107
ARK5109
ARK5111
ARK5121
ARK5123
ARK5125
ARK5127
TEZ AŞAMASI
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ARKEOLOJİ
YÜKSEK LİSANS
I. YARIYIL / GÜZ
II. YARIYIL / BAHAR
3
3
0
0
6
5
1
5
Kodu
Dersin Adı
Türü T U
ARK5102 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI
ARK5104 ANTİK ÇAĞ MİMARİ TEORİLERİ
ARK5176 TEZ DANIŞMANLIĞI
L Kredi
AKTS
Z
Z
Z
3 0
3 0
0 1
0
0
0
3
3
0
7
6
1
S
S
S
S
4
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
ARK5182
ARK5106
ARK5108
ARK5110
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
ANTİK ÇAĞ MEZAR PLASTİĞİ
LİMAN ARKEOLOJİSİ
ÇAĞLAR BOYUNCA KENTLEŞME
ARK5112
ANTİK ÇAĞDA AMPHORALAR ve EKONOMİ
S
2 0
0
2
2
3
ARK5114
S
2 0
0
2
2 0 0
2
3
ARK5116
S
2 0
0
2
S
S
2 0
2 0
0
0
2
2
ARK5118
ARK5120
S
S
2 0
2 0
0
0
2
2
S
2 0
0
2
3
3
3
ROMA ÇAĞI MİMARİ BEZEMELERİ
GEÇ BRONZ ÇAĞ-ERKEN DEMİR ÇAĞ ANADOLUYUNAN İLİŞİKLERİ
BERGAMA HEYKELTIRAŞLIK ATÖLYESİ ve ETKİLERİ
BİZANS DÖNEMİ ANADOLU MOZAİKLERİ
ARK5122
ARKEOZOOLOJİ
S
2 0
0
2
3
3
3
3
30
ARK5124
ARK5126
ARKEOJEOMORFOLOJİ
KLASİK OSMANLI MİMARİSİ
S
S
2 0
2 0
0
0
2
2
4
4
S
2 0
0
2
4
5
ARK5184
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Toplam Kredi
IV. YARIYIL / BAHAR
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
S
S
S
S
4
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
S
2 0
0
2
S
2 0
0
ANTİK ÇAĞ YUNAN RESSAMLARI
S
HELLENİSTİK ÇAĞ GRUP HEYKELLER
POMPEİ RESİM SANATI
ROMA DÖNEMİ ANADOLU
MOZAİKLERİ
ARKEOMETALURJİ
ARKEOPALEBOTANİK
ERKEN OSMANLI MİMARİSİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S 2 0 0 2
S 2 0 0 2
S 2 0 0 2
S 2 0 0 2
Toplam Kredi 12
ARK5183
III. YARIYIL / GÜZ
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN D. Z
4 0
0
ARK5173
ARK5191
SEMİNER (TEZDE)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
0 2
0 0
0
0
Z
Z
AKTS
0
0
5
ARK5192 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
0
20
0
30
Toplam Kredi
TOPLAM KREDİ: 24
- TOPLAM AKTS: 120
12
4
4
4
4
4
30
Z
4 0
0
0
5
Z
0 0
0
0
25
0
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 ders ve Uzmanlık Alan Dersi seçecektir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da
alabilir.
30
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER.ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI
ANABİLİM DALI
BİLİM DALI / PROGRAMI
ARKEOLOJİ
DOKTORA
I. YARIYIL / GÜZ
Kodu
ARK6101
ARK6103
ARK6175
ARK6171
ARK6181
ARK6105
ARK6107
DERS AŞAMASI
ARK6109
ARK6111
ARK6113
ARK6115
ARK6117
ARK6119
Dersin Adı
ANTİK ÇAĞ SANATINDA İKONOGRAFİ
ANTİK ÇAĞ KAMU ALAN ve YAPILARI
TEZ DANIŞMANLIĞI
SEMİNER (DERSTE)
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ANADOLU MOZAİK İKONOGRAFİSİ
SUALTI KAZI ve YÜZEY ARAŞTIRMALARINDA ALAN
YÖNETİMİ
ROMA VATANDAŞ PORTRELERİ
MYSİA ve BİTHYNİA KÜLTÜR TARİHİ (ANTİK
DÖNEM)
ANTİK ÇAĞDA İZNİK ve ÇEVRESİ
KNİDOS MİMARİSİ
ROMA TARİHİ ve HUKUKU
ESKİ ÖNASYA’DA KONUT MİMARİSİ, TAPINAK ve
SARAYLAR
II. YARIYIL / BAHAR
Türü
Z
Z
Z
Z
T U L
3 0 0
3 0 0
0 1 0
0 2 0
Kredi
3
3
0
0
AKTS
6
5
1
5
Kodu
ARK6102
ARK6104
ARK6176
Dersin Adı
ROMA SANATINDA İKONOGRAFİ
ANTİK ÇAĞ SİVİL MİMARİSİ
TEZ DANIŞMANLIĞI
L Kredi AKTS
0
3
7
0
3
6
0
0
1
S
S
4 0 0
2 0 0
0
2
4
4
4
2
0
0
0
0
0
2
4
3
ARK6182
ARK6106
S
2
0
0
2
3
ARK6108
ANTİK ÇAĞDA ÖLÜ GÖMME ADETLERİ
S
2 0 0
2
4
S
2
0
0
2
3
ARK6110
S
2 0 0
2
4
S
2
0
0
2
3
ARK6112
S
2 0 0
2
4
S
S
S
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
3
3
3
ARK6114
ARK6116
ARK6118
APHRODİSİAS HEYKELTRAŞLIK ATÖLYESİ
MYSİA ve BİTHYNİA KÜLTÜR TARİHİ
(BİZANS ve ERKEN OSMANLI)
ANTİK ÇAĞDA BURSA ve ÇEVRESİ
STRATONİKEİA MİMARİSİ
PRİENE MİMARİSİ
S
S
S
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2
2
2
4
4
4
S
2
0
0
2
3
ARK6120
MİKEN-GİRİT UYGARLIKLARI ve SANATI
S
2 0 0
2
4
ARK6122
ÖN ASYA ARKEOLOJİSİNDE KRONOLOJİ
ve STRATİGRAFİ SORUNLARI
S
2 0 0
2
4
ARKEOLOJİK ve FİLOLOJİK
ARAŞTIRMALARIN IŞIĞINDA ESKİ
ÖNASYA DİNİ İNANÇLARI
ESKİ ÖNASYA’DA MÜHÜR SANATI
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
4
HİTİT SANATI, HİTİTİ ŞEHİRLERİNDEN
ÖRNEKLER ve HİTİTLERİN ÇEVRE
KÜLTÜRLERLE İLİŞKİLERİ
ANADOLU ve MEZOPOTAMYA TASVİR
SANATINDA İKONOGRAFİ
S
2 0 0
2
4
S
2 0 0
2
4
S
2
0
0
2
3
ARK6123
ESKİ ÖNASYADA SERAMİK SANATI’NIN GELİŞİMİ
S
2
0
0
2
3
ARK6124
ARK6129
U
0
0
1
S
S
ESKİ ÖNASYA’DA EKONOMİ, TİCARET, MALZEME,
TEKNİK ve ÜRETİM
ARK6127
T
3
3
0
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER*
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ROMA ÇAĞINDA MOZAİK İKONOGRAFİSİ
ARK6121
ARK6125
Türü
Z
Z
Z
EGE ve MARMARA BÖLGESİNDE SERAMİK
SANATI’NIN GELİŞİMİ
KARŞILAŞTIRMALI ANADOLU ve YAKINDOĞU
PREHİSTORYASI
S
2
0
0
2
3
ARK6126
S
2
0
0
2
3
ARK6128
ARKEOLOJİ TEORİSİ ve YÖNTEMLERİ
S
2
0
0
2
3
ARK6130
ARK6131
BATIYA AÇILIŞ DÖNEMİ OSMANLI MİMARİSİ
S
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
S
TEZ AŞAMASI
III. YARIYIL / GÜZ
YET6177 DOKTORA YETERLİLİK SINAVI
Z
ARK6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
ARK6173 SEMİNER (TEZDE)
ARK6191 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
2
0
0
2
3
2 0 0 2
Toplam Kredi
12
ARK6132
ARK6134
3
30
S
S
S
2 0 0 2
2 0 0 2
4
4
2 0 0 2
Toplam Kredi 12
4
30
IV. YARIYIL / BAHAR
0
Z
Z
Z
15
4 0 0
0 2 0
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
0
0
5
5
5
30
ARK6184
ARK6192
ENS6121
GELİŞİM ve ÖĞRENME**
Z
ARK6185
ARK6193
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
3
0
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
Z
4
0
0
0
Toplam Kredi
V. YARIYIL / GÜZ
0
0
5
ENS6122
4 0 0
0 0 0
Toplam Kredi
0
0
5
20
30
ARK6186
ARK6194
VI. YARIYIL / BAHAR
ÖĞRETİMDE PLANLAMA ve
DEĞERLENDİRME**
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
3
Z
4
0
Z
0
0
Toplam Kredi
0
0
0
0
0
2
Z
Z
5
25
30
0 0
5
0
0
5
20
0
0
VIII. YARIYIL / BAHAR
4 0 0
0
5
ARK6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Z
4
0
0
0
0 0 0
0
25
ARK6196 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Z
0
0
0
0
Toplam Kredi
0
30
Toplam Kredi 0
30
TOPLAM KREDİ: 24
- TOPLAM AKTS: 120
Not: Öğrenci, seçmeli derslerden her yarıyıl toplam 6 kredilik 3 adet ders seçecektir.
Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için 1 (bir) seçmeli dersini alan dışından da alabilir.
* Yeterlik Sınavından başarılı olmak ön koşuldur; III. yarıyılda belirtilen dersleri alabilmek için yeterlik sınavına girip başarılı olmak gerekir. ** Mesleki Eğitim Dersi olarak tez aşamasında
alınacaktır.
ARK6187
ARK6195
VII. YARIYIL / GÜZ
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
OSMANLI SİVİL MİMARİSİ
ARKEOLOJİDE MATEMATİKSEL ve
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
30
5
25
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSİ
KODU
ENS5101
2014-2015 GÜZ YARIYILI
DERSİN ADI
TÜRÜ
T
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
AKADEMİK SUNUM HAZIRLAMA
S
2
TEKNİKLERİ
U
L
KREDİ
AKTS
KODU
2
5
ENS5102
2014-2015 BAHAR YARIYILI
DERSİN ADI
TÜRÜ
T
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
AKADEMİK SUNUM BECERİSİ
S
2
GELİŞTİRME
U
L
KREDİ
AKTS
2
5
KREDİ
AKTS
2
5
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSİ
KODU
ENS6101
2014-2015 GÜZ YARIYILI
DERSİN ADI
TÜRÜ
T
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
AKADEMİK YAZMA BECERİSİ
S
2
GELİŞTİRME
U
L
KREDİ
AKTS
KODU
2
5
ENS6102
2014-2015 BAHAR YARIYILI
DERSİN ADI
TÜRÜ
T
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
AKADEMİK MAKALE YAZMA
S
2
ORGANİZASYONU
U
L
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ders Planları