T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
SANAT TASARIM FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI
Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin İÇ MİMARLIK, RESİM, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
TASARIMI ve GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI bölümlerinde okuyup GRAFİK Bölümünde YANDAL
yapmak isteyen öğrenciler, aşağıda verilen dersler arasından 4 tanesi zorunlu (16 kredi -24 AKTS), 2 tanesi
seçimlik olmak üzere toplam 20 kredi - 31 AKTS’lik ders seçeceklerdir.
Zorunlu Dersler
1
2
3
4
Kod
Ders Adı
GRA 207
GRA 221
GRA 202
GRA 330
Grafik Tasarım I
Tasarımda Bilgisayar
Tipografi I
Reklam Grafiği I
Yarıyıl T P L Kr AKTS
III
III
IV
VI
3
2
3
4
0
0
0
0
2
4
2
0
4
4
4
4
5
6
6
7
Öğrencinin Tamamlaması Gereken Zorunlu Ders En Toplam Kredi: 16 Toplam AKTS: 24
Seçmeli Dersler
Güz Yarıyılı
1
2
3
4
5
6
Kod
Ders Adı
T P L Kr AKTS
GRA 205
GRA 331
GRA 403
GRA 313
GRA 333
GRA 409
Temel Fotoğraf
Grafik Sanatlar Tarihi
Kurumsal Kimlik Tasarımı
Canlandırmaya Giriş (Bölüm Seçmeli)
Çevre Grafiği Tasarımı (Bölüm Seçmeli)
Tanıtım Fotoğrafçılığı (Bölüm Seçmeli)
2
2
3
3
1
1
0
0
2
0
2
2
2
0
0
0
0
0
3
2
4
3
2
2
4
3
8
5
5
5
Bahar Yarıyılı
1
2
3
4
Kod
Ders Adı
GRA 230
GRA 332
GRA 222
GRA 314
İllüstrasyon I
Ambalaj Grafiği Tasarımı
Bilgisayarda Görüntü Tasarımı (Bölüm Seçmeli)
Reklamcılık Bilgisi (Bölüm Seçmeli)
T
P L Kr AKTS
3
3
1
2
2
0
2
0
0
2
0
0
4
4
2
2
5
6
5
5
Öğrencinin Tamamlaması Gereken Seçmeli Ders Toplam Kredi: 4 Toplam AKTS: 7
Öğrencinin Tamamlaması Gereken Yandal Toplam Kredi: 20 Toplam AKTS: 31
T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
SANAT TASARIM FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI
Üniversitesinin Sanat ve Tasarım Fakültesi dışındaki fakültelerindeki bölümlerin ve Mimarlık
Bölümü’nün GRAFİK BÖLÜMÜ’nde yandal yapabilmeleri için aşağıdaki derslerden 4 zorunlu, 3
seçmeli olmak üzere toplam 21 kredilik ve 35 AKTS’lik ders almaları gerekmektedir. Diğer fakülte
bölümlerinden başvuranlar özel yetenek sınavı ile kabul edilirler.
Zorunlu Dersler
1
2
3
4
Kod
TAS 107
GRA 207
GRA 221
GRA 231
Ders Adı
Sanat ve Tasarım Eğitimi I
Grafik Tasarım I
Tasarımda Bilgisayar
Yazı
Yarıyıl
I
III
III
III
T
2
3
2
3
P
2
0
0
2
L Kr AKTS
0 3
6
2 4
5
4 4
6
0 4
5
Öğrencinin Tamamlaması Gereken Zorunlu Ders Toplam Kredi: 15 Toplam AKTS: 22
Seçmeli Dersler
Güz Yarıyılı
1
2
3
4
5
Kod
GRA 331
GRA 403
GRA 313
GRA 333
GRA 409
Ders Adı
Grafik Sanatlar Tarihi
Kurumsal Kimlik Tasarımı
Canlandırmaya Giriş
Çevre Grafiği Tasarımı
Tanıtım Fotoğrafçılığı
T
2
3
3
1
1
P L Kr AKTS
0 0
2
3
2 0
4
8
0 0
3
5
2 0
2
5
2 0
2
5
Ders Adı
Tipografi
Reklam Grafiği I
İlüstrasyon I
Ambalaj Grafiği Tasarımı
T
3
4
3
3
P L Kr AKTS
0 2
4
6
0 0
4
7
2 0
4
5
0 2
4
6
Bahar Yarıyılı
1
2
3
4
Kod
GRA 202
GRA 330
GRA 230
GRA 332
Öğrencinin Tamamlaması Gereken Seçmeli Ders Adedi 3 Toplam Kredi En Az: 6
Toplam AKTS En Az: 13
Öğrencinin Tamamlaması Gereken Yandal Toplam Kredi En Az: 21 Toplam AKTS En Az: 35
Download

Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması