30 AĞUSTOS 2014
ÇANAKKALE BULUŞMASI
KONSER REPERTUVARI
BUSELİK ŞARKI
Aman Cânâ Beni Şad Et
Söz: Müzik: Fehmi TOKAY
Usulü: Curcuna
 108                             



























      
 

Aranağme
A MAN CÂ
Fİ RA KIN
HA YA LİN
NÂ
LA
LE
BE Nİ ŞAD ET
PE Rİ ŞA NIM
GE CE GÜN DÜZ
TE RAH HÜM EY
SA NA OL SUN
DÜ ÇEŞ MİM ÇAĞ
LE İM DAD ET
FE DA CA NIM
LA YIP DUR DU
                              
Dİ LER SEN TER
GE ÇİP CEV RÜ
BE NİM CA NIM
Kİ KAST EY LE
Sİ TEM DEN GEL
A SUL TA NIM
BA NA SEN KIY
MÜ RÜV VET EY
BE Nİ BİR SÖZ
MA A ZAD
LE İN SAF
LE DİL ŞAD
ET
ET
ET
D.C.
                              
Koray KÖSE
Dİ LER SEN TER
GE ÇİP CEV RÜ
BE NİM CA NIM
AMAN CÂNÂ BENİ ŞAD ET
TERAHHÜM EYLE İMDAD ET
DİLERSEN TERK-İ KAST EYLE
BANA SEN KIYMA AZAD ET
Kİ KAST EY LE
Sİ TEM DEN GEL
A SUL TA NIM
BA NA SEN KIY
MÜ RÜV VET EY
BE Nİ BİR SÖZ
FİRAKINLA PERİŞANIM
SANA OLSUN FEDA CANIM
GEÇİP CEVR Ü SİTEMDEN GEL
MÜRÜVVET EYLE İNSAF ET
ODTÜ Klasik Türk Müziği Topluluğu © 2014
MA A ZAD
LE İN SAF
LE DİL ŞAD
HAYALİNLE GECE GÜNDÜZ
DÜ-ÇEŞMİM ÇAĞLAYIP DURDU
BENİM CANIM A SULTANIM
BENİ BİR SÖZLE DİLŞAD ET
ET
ET
ET
Download

23-Aman Cânâ Beni Şad Et - ODTÜ KTMT ::Klasik Türk Müziği