30 AĞUSTOS 2014
ÇANAKKALE BULUŞMASI
KONSER REPERTUVARI
BUSELİK ŞARKI
Laleler Her Yıl Açar Bak Mest-i Naz Hep Uykuda
Söz: Mahmut Nedim GÜNTEL
Müzik: Teoman ALPAY
Usulü: Müsemmen

















8        
          














        







 





















 




































   

                          






















 










 









































  

Aranağme
LA
LE LER
HER
YIL
1.
A
ÇAR
BAK
MES
Tİ NAZ
HEP
2.
UY
KU
DA Saz
UY
KU
DA Saz
YOK
O MEY
Â
1.
LEM
LE
RİN
DEN
BİR
NE FES
NEY
GÖK
SU
DA Saz
2.
SON
GÖK
SU
DA Saz
HİÇ DE ĞİŞ
MEZ
1.
BAH
TI
BEZ
BU
DUR Saz
MİN
2.
Koray KÖSE
A
KI BET
AH
HEP
BU
DUR Saz
LALELER HER YIL AÇAR BAK MEST-İ NAZ HEP UYKUDA
YOK O MEY ÂLEMLERİNDEN BİR NEFES NEY GÖKSU'DA
HİÇ DEĞİŞMEZ BAHTI BEZMİN, AKIBET AH HEP BUDUR
YOK O MEY ÂLEMLERİNDEN BİR NEFES NEY GÖKSU'DA
ODTÜ Klasik Türk Müziği Topluluğu © 2014
HEP
Download

24-Laleler Her Yıl Açar Bak Mest-i Naz Hep Uykuda