HİCAZ ŞARKI
Câhit Gözkân Veresesi
Ahmet Mükerrem Akıncı
El Yazması Defterlerden
Bak Ne Hâle Koydu Baht-ı Siyâh
Ağır Aksak
Rıfat Bey
œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ zœwœœ œ .œ œœ œ
9
œ
s
w
Ó
‰
J
& 4
J J
Bak ne hâ
œ sœ œ
œ
s
œ
w
Œ
&
le
koy
œ œ œœœœ œ œœœœœœœ
du bu
bah
œ œ œ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
tı
3
si
yâh
v
œ œ œœ s œ œ œ œ .z œ w œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ
œ
œ
œ ‰
œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& ws œ . œœœ‰ J
-Saz-
Bah ti yâr
ol
mak da güç
â
j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sœ œ sœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ zœ œ œ œ œ œ
sœ œ œ œ œ œ
s
œ
œ
œ
‰
w
œœ
& œ œ
JJ
-Saz-
lem
de
âh
œ . z œ œ œ œ œ œ s œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ z œ œ œ œ œ œ œ s œ œ z œJ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰
‰
& ws
Dem
be dem kâ
rım o lup
dur
v
zœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
s
œ
s
œ
œ
œœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œœœ œ ‰
& ws
â
hû
zâr
âh
œ œ sœ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ œœœœœœœ œœœ
œ
& w s ..
Aranağme
œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œœœ. œ œ. œ œœ œ œ œ œœœœœœœœœ
œ
.
J
œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ..
& ws
J
1
2
œ
œ
s
&w J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
œ œ œ œ œ œ
Bak ne hâle koydu bu baht-ı siyâh
Bahtiyâr olmak ne güç âlemde âh
Dem-be-dem kârım oluptur âh û vah
Bahtiyâr olmak ne güç âlemde âh
‰
œ
œ œ œ œ œ
Notist : Poyraz Tat
Tashih : Cemil Altınbilek
Download

Hicaz - Bak Ne Hale Koydu Baht