30 AĞUSTOS 2014
ÇANAKKALE BULUŞMASI
KONSER REPERTUVARI
BUSELİK ŞARKI
Dün Gece Bir Bezm-i Meyde Ah Edip Anmış Beni
Söz: Ahmet Rasim Bey
Müzik: Şerif İÇLİ
Usulü: Ağır Aksak
9 4                                    





















    
     
                        





































































































 
 

DÜN GE CE
AH
BİR
E DİP
BEZ
AN
VAR SIN ÖĞ
AN LA SIN
Mİ MEY
MIŞ
REN
NEY
DE
BE Nİ
SİN NA SIL
MİŞ SE VEN
Saz
MIŞ
BİR
1.
AH E DİP
KAL Bİ BER
YÂD
BAD
EY
EY
LE
LE
MEK Saz
MEK
2.
MEK Saz
MEK SON
SÖZ BU YA BİR
BAŞ KA SIN
DAN









































   
  
Koray KÖSE
ÇOK ÇA KIS
KAN
DÜN GECE BİR BEZM-İ MEYDE AH EDİP ANMIŞ BENİ
VARSIN ÖĞRENSİN NASILMIŞ AH EDİP YÂD EYLEMEK
SÖZ BU YA, BİR BAŞKASINDAN ÇOKÇA KISKANMIŞ BENİ
ANLASIN NEYMİŞ SEVEN BİR KALBİ BERBAD EYLEMEK
ODTÜ Klasik Türk Müziği Topluluğu © 2014
MIŞ
BE Nİ Saz
Download

22-Dün Gece Bir Bezm-i Meyde Ah Edip Anmış Beni