MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2014 / 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
GİRİŞ YETENEK SINAVLARI
KILAVUZU
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2014
İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
YETENEK SINAVLARI
3 1. YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE
M İM ARLIK FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ VE KONTENJANLARI 3 2. SINAV TAKVİM İ: (ÖN KAYIT, YETENEK SINAVLARI, KAYIT) 4 3. YETENEK SINAVLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖN KAYIT 5 4. GİRİŞ YETENEK SINAVLARI 7 5. YETENEK SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI
GEREKEN BELGE, ARAÇ VE GEREÇLER 8 6. YETENEK SINAVLARINDA UYGULANACAK GENEL KURALLAR 8 7. KESİN KAYIT, PUAN HESAPLAM ALARI VE ORANLARI 9 8. YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN SINAV TAKVİM İ 11 9. YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN YETENEK SINAVLARINA BAŞVURU KOŞULLARI
VE ÖN KAYIT 11 10. YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BÖLÜM TERCİHLERİ, YERLEŞTİRME
SINAVLARI VE KESİN KAYITLARI 13 11. YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN SINAVLARINDA UYGULANACAK GENEL
KURALLAR 14 DEVLET KONSERVATUVARI YETENEK SINAVLARI
15 12. DEVLET KONSERVATUVARI PROGRAM VE KONTENJANLARI 15 13. DEVLET KONSERVATUVARI YETENEK SINAVLARI TAKVİM İ 16 14. DEVLET KONSERVATUVARI ÖN KAYIT 17 MSGSÜ BOMONTİ YERLEŞKESİ
20 2
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
YETENEK SINAVLARI
1. YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ VE KONTENJANLARI
Güzel Sanatlar Fakültesi
M im arlık Fakültesi
Bölüm
Kodu
Bölüm
Adı
T.C.
Y.U.
01
GSF
Resim
40
2
08
02
GSF
Heykel
10
1
09
15
-
20
-
20
1
35
5
10
1
10
1 Y.U.
+
2 KKTC
uyruklu
*
03
04
05
06
07
10
11
GSF
Seramik ve Cam
Tasarımı
GSF
Grafik Tasarım
GSF
Tekstil ve Moda
Tasarımı
GSF
Geleneksel Türk
Sanatları
GSF
Sahne Dekorları
ve Kostümü
GSF
Fotoğraf
GSF
Sanat Eserleri
Konservasyonu
ve Restorasyonu
Bölüm
Kodu
Bölüm
Adı
MF
İç Mimarlık
MF
Endüstri Ürünleri
Tasarımı
T.C.
Y.U.
30
1
30
-
10
Kısaltm alar:
GSF : Güzel Sanatlar Fakültesi
MF
: Mimarlık Fakültesi
TC
: Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci kontenjanı
YU
: Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı
KKTC - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
* YÖK Başkanlığının 07.04.2014 tarihli yazısı uyarınca.
3
2. SINAV TAKVİMİ: (ÖN KAYIT, YETENEK SINAVLARI, KAYIT)
ÖN KAYIT
Başvuru ve Ön Kayıt
11-12-13-14-15 Ağustos 2014
YETENEK SINAVLARI
BARAJ SINAVLARI *
Tarih
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim, Heykel, Seramik ve Cam Tasarımı, Grafik Tasarım, Tekstil
ve Moda Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Dekorları ve
Kostümü, Sanat Eserleri
Konservasyonu ve Restorasyonu
M im arlık Fakültesi
İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı
19 Ağustos 2014
Baraj Sınav Saati/Saatleri
W eb sitesinden
duyurulacaktır.
Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Baraj Sınavı
20 Ağustos 2014
BARAJ SINAVI SONUÇLARININ İLANI
22 Ağustos 2014
YERLEŞTİRM E SINAVLARI
Saat
Tarih
15.30
Saat
GSF Heykel Bölümü
25 Ağustos 2014
13:30
GSF Resim Bölümü
26 Ağustos 2014
13:30
GSF Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü
27 Ağustos 2014
13:30
GSF Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
28 Ağustos 2014
13:30
GSF Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü
29 Ağustos 2014
09:30
GSF Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
29 Ağustos 2014
13:30
GSF Grafik Tasarım Bölümü
01 Eylül 2014
13:30
GSF Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu
02 Eylül 2014
09:30-14:00
MF Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
03 Eylül 2014
13:30
MF İç Mimarlık Bölümü
04 Eylül 2014
13:30
GSF Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu
05 Eylül 2014
09:30
GSF Fotoğraf Bölümü
05 Eylül 2014
15:30
YERLEŞTİRME SINAVLARI SONUÇLARININ İLANI
08 Eylül 2014
KESİN KAYIT
KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI
BOŞ KALAN KONTENJANLARA YERLEŞTİRM E
08-09-10-11-12 Eylül 2014
Tarih
Boş Kalan Kontenjanlar için Yedek Listelerin ilanı ve
15-16 Eylül 2014
1. Kesin Kayıt
Boş Kalan Kontenjanlar için Yedek Listelerin ilanı ve
17-18 Eylül 2014
2. Kesin Kayıt
Boş Kalan Kontenjanlar için Yedek Listelerin ilanı ve
19 Eylül 2014
3. Kesin Kayıt
• Başvuruya göre Baraj sınavı oturum sayısı arttırılabilir.
Saat
09:00-16:00
09:00-16:00
09:00-16:00
4
3. YETENEK SINAVLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖN KAYIT
BAŞVURU KOŞULLARI ve BÖLÜM TERCİHLERİ
Giriş Yetenek Sınavlarına başvuracak adayların lise ya da dengi bir okuldan mezun olmaları
gereklidir.
Bölümlere başvuracak adayların ÖSYM tarafından 2014 yılında yapılan YGS’nin herhangi
bir puan türünden en az aşağıdaki puanları almış olmaları gereklidir :
Bölümler
YGS Taban Puanı
Resim Bölümü
185
Diğer tüm bölümler
(Heykel, Seramik ve Cam Tasarımı,
Grafik Tasarım, Tekstil ve Moda
Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları,
Sahne Dekorları ve Kostümü, Sanat
Eserleri Konservasyonu ve
Restorasyonu, İç Mimarlık, Endüstri
Ürünleri Tasarımı, Fotoğraf)
225
2014 YGS’nin herhangi bir puan türünden yeterli puana sahip adaylar, en fazla 3 (üç)
tercih yapmak üzere bölümlere başvurabilirler.
Resim Bölümü’ne başvuracakların, 2014 YGS’nin herhangi bir puan türünden en az 185
taban puan almış olmaları yeterlidir. (Puanı 185 ile 224,999 arasında olan adaylar, sadece
Resim Bölümü’nü tercih edebilirler, başka tercihte bulunamazlar.)
ENGELLİ ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI VE BÖLÜM TERCİHLERİ
19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında özel yetenek sınavı ile öğrenci
alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, otizm), engelli
olduklarını belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki YGS puanlarından biri 100 ve üzerinde
olanların, özel yetenek sınavlarına kabul edilmesine karar verilmiştir.
Bölümlere başvuracak engelli adayların ÖSYM tarafından 2014 yılında yapılan YGS’nin
herhangi bir puan türünden en az aşağıdaki puanları almış olmaları gereklidir :
Bölümler
Tüm Bölümler
YGS Taban Puanı
100
2014 YGS’nin herhangi bir puan türünden yeterli puana sahip engelli adaylar, en fazla 3
(üç) tercih yapmak üzere bölümlere başvurabilirler.
5
ÖN KAYIT
Ön kayıtlar MSGSÜ internet sayfasından (www.msgsu.edu.tr) Özel Yetenek Sınavı Başvuru
linkinden online olarak yapılacaktır.
Kayıt esnasında adaylardan TC Kimlik No ve diğer nüfus kayıt bilgileri, iletişim bilgileri ve
dijital ortama aktarılmış vesikalık fotoğraf istenmektedir.
Vesikalık Fotoğraf, adayların son altı ay içerisinde, yüzü açık, sakalsız ve kolaylıkla
tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş, net ve uygun çözünürlükte dijital ortama
jpg form atında aktarılmış bir fotoğraf olmalıdır.
Adayların, cepheden olmayan ve yüzlerini kapatabilecek güneş gözlüğü ve benzeri ögelerle
birlikte çektirilen vesikalık fotoğraflar veya başka bir fotoğraftan kesm e ve kopyalam a
yapılarak türetilen fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Uygun form atta olm ayan fotoğraflar ile yapılan başvurularda, başvurunuzun
doğrudan iptal edilebileceğini veya sınav günü, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede
güçlük çekildiği takdirde salon başkanının sizi sınava alm ayabileceğini ya da
sınavınızın geçersiz sayılabileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.
Önkayıtlar için, internet sayfası 11 Ağustos - 12 Ağustos -13 Ağustos - 14 Ağustos - 15
Ağustos 2014 tarihleri arasında açıktır. Kayıtlar 15 Ağustos günü saat 16:00’da
kapanacaktır.
15 Ağustos günü saat 16:00’dan sonra internet üzerinden veya başka bir yöntemle
başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar, internet hattınızın kesik
olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için, başvurunuzu son
gün ve saati beklem eden yapınız. Yukarıdaki mazeretleri veya benzerlerini ileri sürerek
süre uzatımı istenemez. İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt hakkını
kaybederler.
ENGELLİ ADAYLARIN ÖN KAYITLARI VE YERİ
Engelli adayların ön kayıtları için doğrudan MSGSÜ Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı’na (Meclis-i Mebusan Cad. No: 24
Fındıklı/İSTANBUL) şahsen başvurmaları
gerekmektedir.
Engelli Adayların ön kayıt başvuruları, 11–12–13–14–15 Ağustos 2014 tarihlerinde ve 9:3012:00, 13:00-16:00 saatleri arasında yukarıda anılan yerde şahsen yapmaları gerekmektedir.
Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Kayıt esnasında engelli adaylardan, 2014 YGS sonuç belgesi, Fotoğraflı, onaylı Özel Kimlik
Belgesi (Yalnızca Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ve Pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul
edilecektir), 4 adet vesikalık fotoğraf ve bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet
Hastanesi’nden alacakları ve engellilik durumlarının yüzdelik oranını gösteren Sağlık
Kurulu Raporu istenmektedir.
Vesikalık Fotoğraf, adayların son altı ay içerisinde, yüzü açık, sakalsız ve kolaylıkla
tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş ve net olmalıdır. Uygun form atta
olm ayan fotoğraflar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
SINAV GİRİŞ KARTI
Ön Kaydını Üniversitemiz W eb sayfasından yapan adayların, SINAVLARA GİREBİLMEK İÇİN,
(TC Kimlik No, Aday No, Ad, Soyad, Tercih Bilgileri ve YGS ile OBP bilgilerini içeren ve önkayıt
koşullarında tarif edilen vesikalık fotoğraf özelliklerinde) fotoğraflı Sınav Giriş Kartlarının
çıktılarını almaları gerekmektedir.
6
Ön Kaydını Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na yapan engelli
adayların, SINAVLARA GİREBİLMEK İÇİN, (TC Kimlik No, Aday No, Ad, Soyad, Tercih Bilgileri
ve YGS ile OBP bilgilerini içeren ve önkayıt koşullarında tarif edilen vesikalık fotoğraf
özelliklerinde) fotoğraflı Sınav Giriş Kartlarını doğrudan Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığından alacaklardır.
Sınav Giriş Kartı olmayan adaylar, sınavlara alınmayacaktır.
4. GİRİŞ YETENEK SINAVLARI
Giriş yetenek sınavları BARAJ ve BÖLÜM YERLEŞTİRME sınavları olmak üzere iki aşamalı
yapılır. Baraj ve bölüm yerleştirme sınavları engelli adaylar için de geçerlidir.
BARAJ SINAVLARI
Fotoğraf Bölüm ü dışındaki bölümlerden birini veya birkaçını seçen bütün adaylar çizime
dayalı BARAJ sınavına, Fotoğraf Bölüm ü’nü tercih eden adaylar BARAJ sınavı olarak GENEL
KÜLTÜR sınavına girerler.
Baraj sınavları MSGSÜ Bomonti yerleşkesinde yapılacaktır. Yerleşkenin adresi ve krokisi
kılavuzun sonunda verilmiştir.
BÖLÜM YERLEŞTİRME SINAVLARI
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi bölümleri (Resim , Heykel, Seram ik ve
Cam Tasarımı, Grafik Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarımı, Sahne Dekorları ve
Kostüm ü, Geleneksel Türk Sanatları, Sanat Eserleri Konservasyonu ve
Restorasyonu, İç M im arlık ve Endüstri Ürünleri Tasarım ı) yerleştirme sınavları
çizime dayalıdır.
Güzel Sanatlar Fakültesi içinde yer alan Grafik Tasarım Bölüm ü, Sanat Eserleri
Konservasyonu ve Restorasyonu Bölüm ü ile Fotoğraf Bölüm ü Yerleştirme Sınavları
diğer bölümlerin sınavlarına göre farklılık gösterir. Grafik Tasarım Bölümü Yerleştirme
Sınavı, Kavram ları Görsel Araçlarla Yorumlam a ve Bilgi Ölçme sınavı olmak üzere
tek oturumda ve iki aşamalı olarak yapılırken, Fotoğraf Bölümü yerleştirme sınavı “Görsel
İçerikli” bir sınav biçiminde yapılır.
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü Yerleştirme Sınavı, iki
aşamalı yapılır. 1. Aşama iki oturum olmak üzere, “Ustalardan Karakalem Kopya
Sınavı” tek oturumda (sabah) “Renk Uygulam a Sınavı” da tek oturum da (öğleden
sonra) gerçekleştirilir. Bu 2 (iki) sınavda başarı gösteren adaylar; 2. Aşama olan DosyaMülakat Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Dosya-Mülakat Sınavı ise bu sınavlardan 2 (iki) gün
sonra tek oturumda gerçekleştirilir.
Bölüm yerleştirme sınavları M SGSÜ Bom onti yerleşkesinde yapılacaktır. Yerleşkenin
adresi ve krokisi kılavuzun sonunda verilmiştir.
Engelli adaylar için de aynı gün ve tarihlerde, aynı baraj ve bölüm yerleştirm e
sınavları geçerlidir. Ancak, adayın durumuna göre uygun sınav şartları düzenlenecek ve
ilgili adaylara doğrudan bildirilecektir.
7
5. YETENEK SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARIN YANINDA
BULUNDURMASI GEREKEN BELGE, ARAÇ VE GEREÇLER
BELGELER
a) MSGSÜ Giriş Yetenek Sınavları Sınav Giriş Kartı
b) Fotoğraflı, onaylı Özel Kimlik Belgesi (Yalnızca Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ve
Pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir)
Eksik belge ile gelen adaylar sınava kabul edilmeyeceklerdir.
SINAVDA GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER
Yumuşak uçlu kurşun kalemler, tükenmez kalem ya da dolmakalem, silgi, kalemtıraş, 2 adet
klips.
50 x 70 cm. boyutlarında sert bir altlık Üniversite tarafından sağlanacaktır.
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü sınavlarına girecek
adayların yanlarında bulundurm aları gereken araç gereçler: Kurşun kalem, silgi,
cetvel, gönye, ince uçlu, samur ya da sentetik suluboya fırçası. Fırçaların at, ya da domuz kılı
olmaması önemlidir. 1–2–3–4 numaralı fırçalardan, kalınlık alternatifi olacak şekilde, en az
iki adet getirilmesi önerilir.
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü’nün Mülakat Sınavına
girecek adayların çizim dosyalarını getirmeleri zorunludur.
6. YETENEK SINAVLARINDA UYGULANACAK GENEL KURALLAR
1) Sınava gününde ve saatinde girmeyen/giremeyen aday, bu sınavla ilgili herhangi bir hak
iddia edemez ve talepte bulunamaz.
2) Adayların sınava girecekleri salonların “Sınav Salon Numaraları” sınavın yapılacağı
günün en az bir gün öncesinde, Üniversite Bomonti Yerleşkesinin Giriş Kapısına asılarak ilan
edilir. Adaylar; Yetenek Sınavları SINAV GİRİŞ KARTINDA yazılı aday numarasına göre
hangi salonda sınava gireceklerini bu ilan yardımıyla öğrenirler.
3) Sınavlar; Bölüm 2’de gösterilen gün ve saatlerde, tek oturumda yapılır. Ancak aday
sayısının çok olması durumunda adayların bir bölümü aynı günün farklı saatinde sınava
alınabilir. Adayların bu sınavlardan hangisine katılacağı, sınavlardan bir gün öncesinde
Üniversite Bom onti Yerleşkesinin Giriş Kapısına asılarak duyurulur.
4) Yüzü açık olmayan ya da kılık kıyafeti yürürlükteki mevzuata uygun olm ayan
adaylar sınava alınm ayacaktır.
5) Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların,
sınavın başlama saatinden bir saat önce, Üniversite Bomonti Yerleşkesinin Giriş Kapısında
bulunmaları gerekmektedir.
6) Sınav kağıtları, adaylara Üniversite tarafından sağlanır. Adaya birden fazla sınav
kağıdı verilmez.
7) Sınav soruları salon başkanları tarafından adaylara okunur/dağıtılır. Bunun dışında,
görevlilerin, sınav süresince açıklama ve yorum yapma yetkileri yoktur.
8) Sınavın başlamasından otuz dakika sonra gelen adaylar sınav salonlarına kesinlikle
alınmayacaktır.
8
9) Soruların salonlarda okunmasından/dağıtılmasından sonraki altmış dakika içerisinde
hiç bir aday sınav salonunu terk edem ez.
10) Adaylar ad ve soyadı ve MSGSÜ aday numaralarını sınavın başlangıcında tükenmez ya da
mürekkepli kalemle, sınav kağıdının “kimlik kısmına” yazıp, imzalarlar. Bu kısım sınav
sonunda gözetmenler tarafından adayın yanında kapatılır. Kim lik köşesi kurşun kalem le
doldurulm uş olan sınav kağıtları geçersiz sayılacaktır.
11) Sınav kağıtlarında, soruda istenilen konuya ilişkin olm ayan her türlü yazı,
rakam ve yapılacak işaretler ya da çizim ler sınav kağıdını geçersiz kılar.
12) Adaylar; yanlarında cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. haberleşm e
araçları bulundurm aları durum unda, bunları çantalarında ve kesinlikle kapalı
olarak tutm akla yüküm lüdür. Bu araçların açık tutuldu ğunun belirlenm esi
durum unda adayın sınavına son verilip salondan çıkartılır. Adayın girdiği
sınava ilişkin hakları iptal edilir.
13) Adayların sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ya da çekilmesine
yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerine kalem, silgi, ve benzeri
şeyler alıp vermeleri, Madde 6’da belirtilen araç ve gereçler dışında yardımcı araç ve gereç
kullanmaları, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri ve sınav düzenini bozacak diğer
davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.
14) Adaylar sınav evrakının fotoğrafını çekemezler. Fotoğraf çekm e, kopya
yerine geçer ve sınav evrakı geçersiz sayılır.
15) Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam
etm elerine izin verilm eyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların
dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açm am ak açısından
gerekli
görürlerse
kural
dışı
davranışlarda
bulunanlara
uyarıda
bulunm ayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu adayların kim likleri ve
kusurları sınav görevlilerince sınav tutana ğına açıkça yazılacak ve sınavları
geçersiz sayılacaktır.
16) Salon Başkanları, Gözetmenler ve Sınav Komisyonu Üyeleri bu kuralları uygulamakla
yetkili ve yükümlüdür.
17) MSGSÜ Yetenek Sınavları Sınav Giriş Kartı, yalnızca adayın Yetenek Sınavlarına
katılabilmesi için verilmiştir; bu amaç dışında kullanılamaz.
18) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine
kadar yapılır. Jüri değerlendirmeleri kesindir. Sınav Komisyonu yalnızca maddi hata yapılıp
yapılmadığını denetler.
7. KESİN KAYIT, PUAN HESAPLAMALARI ve ORANLARI
BARAJ SINAVI PUANI
Baraj Sınavı, 100 puan üzerinden değerlendirilir. Baraj Sınavında 40 ve daha yüksek
puan alan aday başarılı sayılır ve Bölüm Yerleştirme Sınavlarına girmeye hak kazanır.
40 puanın altında kalan adaylar ise başarısız sayılır ve aldıkları puan ilan edilmez.
BÖLÜM YERLEŞTİRME SINAVI PUANI
Bölüm Yerleştirme Sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sanat Eserleri
Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü için bu 100 puan, “Ustalardan Karakalem
Kopya Sınavı (Çizim) %45, Renk Uygulam a Sınavı (Renkle ilgili Duyarlılıklarını Ölçmek
ve Değerlendirmek) %40, Dosya ve Mülakat %15 olmak üzere, her 3 sınavın toplamı ile
elde edilir.
9
BAŞARI PUANI
Adayların BAŞARI PUANI, Baraj Sınavı puanının %30’u, Bölüm Yerleştirme Sınavı
puanının % 70’i toplanarak belirlenir.
KESİN KAYIT PUANI
Adayların KESİN KAYIT PUANI, başarı puanlarına 2014 YGS puanının % 15’i ve Orta
Öğretim Başarı Puanının % 3’ü eklenerek elde edilir.
Kesin Kayıt Puanlarının eşitliği durumunda, 2014 YGS puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır. YGS puanlarının eşitliği durumunda ise, Orta Öğretim Başarı Puanı yüksek olan
adaya sıralamada öncelik tanınır.
Engelli adayların sınavlarının değerlendirilmesinde de yukarıda verilen puan hesaplaması
geçerlidir. Engelli adaylar için farklı bir değerlendirme yapılmaz.
Bölüm kontenjanlarına göre kesin kayıt listeleri ilan edilirken 40 ve üzerinde puan alan
adayların listeleri de Üniversitemiz Bomonti Yerleşkesinin giriş kapısına asılarak ilan edilir.
Sınav sonuçlarına ayrıca Üniversitemizin web sayfasından da (www.msgsu.edu.tr ) ulaşılabilir.
KESİN KAYIT, YEDEK LİSTELERİ VE BOŞ KALAN KONTENJANLARA YERLEŞTİRM E
Adaylar, Giriş Yetenek Sınavları sonucuna göre bir veya birden fazla bölümün kesin kayıt
listesinde yer alabilir. Bu durumda adaylar, kayıt hakkı kazandıkları bölümlerden sadece bir
tanesine kesin kayıt yaptırırlar.
Adayın ismi, kesin kayıt hakkı kazandığı bölümün listesinde yer alırken, diğer bölümlerin
yedek listelerinde de bulunabilir. Bu durumda aday, kazandığı bölüme kesin kayıt
yaptırmayı erteleyerek, yedek listesindeki bölümlerin kayıt sırasını bekleme şansını
kullanabilir. Ancak bu riski göze alarak hareket edecek adaylar, kesin kayıtlarını
zam anında
yaptırm adıklarında,
kayıt
haklarını
kaybedeceklerini
unutm am alıdırlar.
40 puan ve üstünde başarı puanı almış olsalar bile hiçbir bölüme kesin kayıt hakkı
kazanamamış olan adayların listesi yedek listeler halinde, Üniversitem iz Bom onti
Yerleşkesinin giriş kapısına asılarak ilan edilir. Bu yedek listelerde yer alan adaylar,
başarı puanlarının sırası gözetilerek ve yapmış oldukları tercihlere göre, bölümlerde açık
kalan kontenjanlara kesin kayıt hakkı kazanabilirler. Kesin kayıt yaptıran adaylar yedek
listelerinden çıkartılır.
Yedek listeler, boş kalan kontenjanlar dolana dek, her gün yenilenerek ilan edilir. Boş
kalan kontenjanlar için adayların kayıt hakkı, yalnızca adının bulunduğu listenin ilan
edildiği gün için geçerlidir. Adaylar, yer aldıkları bölüm listesinin ilan edildiği gün, saat
16:00’a kadar kesin kayıt yaptırabilirler. Kesin kayıt hakkı kazanılan bölümlerden sadece
birine kesin kayıt yaptırılabilir.
Kaydını gününde yaptırm ayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
10
8. YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN SINAV TAKVİMİ
ÖN KAYIT
Başvuru ve Ön Kayıt
20-21-22 Ağustos 2014
YETENEK SINAVI
Yerleştirme Sınavları
25 Ağustos 2014
Yerleştirme Sınavı Sonuçlarının İlanı
26 Ağustos 2014
KESİN KAYIT
Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kesin Kayıtları
28-29 Ağustos 2014
01-02 Eylül 2014
BOŞ KALAN KONTENJANLARA YERLEŞTİRM E
Yetenek Yerleştirme Sınavı 1. yedek kesin kaydı
03–04 Eylül 2014
Yetenek Yerleştirme Sınavı 2. yedek kesin kaydı
05 Eylül 2014
9. YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN YETENEK SINAVLARINA BAŞVURU
KOŞULLARI VE ÖN KAYIT
Yabancı uyruklu adayların,
- Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
- YGS ve/veya Ulusal ya da Uluslararası sınavlardan herhangi birine girerek istenilen puanı
almış/başarmış olmaları gerekmektedir.
a) Başvuruları Kabul Edilecek Adaylar:
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Soy Bağı başlıklı 7.
maddesinde “ (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği
içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.“ hükmü amirdir.)
3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar
dahil)
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL
sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,
başvuruları kabul edilecektir.
11
b) Başvuruları Kabul Edilm eyecek Adaylar:
1) TC uyruklu olup, ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar ile 2005–2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan, doğumla ilk uyruğu TC olan çift
uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar /
ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar
hariç),
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde
bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej
ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenim gören TC uyrukluların veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmeyecektir.
ÖN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ
Ön kayıtlar, M SGSÜ M erkez Binası’nda (Meclisi Mebusan Cad. No: 24 Fındıklı-İstanbul)
20, 21, 22 Ağustos 2014 tarihlerinde ve 9:30-12:00, 13:00-16:00 saatleri arasında,
yapılacaktır.
Posta ile yapılan başvurular kabul edilm eyecektir.
ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) SAT sınavından en az 1100, ACT sınavından en az 22, GCE sınavından en az 2 konuda A
seviyesi, Lübnan’da yapılan bakalorya sınavından diploma notu 14, Uluslararası
bakalorya sınavından diploma notu 28, Fransız bakalorya, ABİTUR, MATURA sınavlarında
başarılı olmak, Tawjihi sınavlarında bütün derslerden alınan sınav not ortalaması en az 80
ve TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz
madalya almış olmak, Resim, Heykel, Tekstil ve Moda Tasarımı, Sahne Dekorları ve
Kostümü, Fotoğraf, Geleneksel Türk Sanatları Bölümleri için YGS’nin her hangi bir puan
türünden 180 puan almış olmak. Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü YGS sınavının
herhangi birinden en az 180 puan aldığını gösteren belgelerin aslı ve fotokopisi ile
uluslararası belgelerin yeminli tercümandan yapılmış çeviri belgeleri.
(SAT sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır)
b) Pasaportun aslı ve fotoğraflı kimlik bilgileri bölümünün fotokopisi.
c) Adayların son altı ayda, yüzü açık ve kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden
çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafları
d) Lise mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ve denklik belgesi.
12
UYARI
Türk Vatandaşı; 5901 sayılı Kanunun 3/ç maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Devletine
vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiyi ifade eder. Anılan kanunun 5.,6. ve 7. maddelerinde ise;
a) Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.
b) Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden
kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.
c) Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık;
1)Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan
çocuk Türk vatandaşıdır.
2)Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk
vatandaşıdır.
3)Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı
kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.
hükmü amirdir.
Adaylar, hem TC uyruklu, hem de yabancı uyruklu adaylar için yapılan
sınavların ikisine birden başvuram azlar.
Yabancı uyruklu adayların yetenek sınavlarına, ön kayıt esnasında eksik,
yanlış bilgi ve belge ile başvuranların, eğer girdi ise TC uyruklu adaylar için
yapılan yetenek sınavları da dahil olmak üzere, tüm sınavları iptal edilir.
10. YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BÖLÜM TERCİHLERİ,
YERLEŞTİRME SINAVLARI VE KESİN KAYITLARI
BÖLÜM TERCİHLERİ
Adaylar, ön kayıt sırasında dolduracakları Ön Kayıt ve Tercih Formunun bölüm tercih kısmında
yazılı olan 7 bölümden en fazla üç bölümü seçme hakkına sahiptir.
YÖK Başkanlığının 07.04.2014 tarihli yazısı uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf
Bölümüne verilen 2 adet KKTC uyruklu kontenjanına, sadece yukarıda Bölüm
9’da tanımlanan şartları sağlayan KKTC uyruklu adaylar başvurabilir.
YERLEŞTİRM E SINAVLARI
Yabancı uyruklu adayların sınavları tek aşam alıdır. Sadece Yerleştirm e Sınavı
yapılır. Baraj Sınavı yoktur. Yerleştirme Sınavları 100 üzerinden değerlendirilir.
Yerleştirme Sınav Puanı 40’ın altında olanlar başarısız sayılır ve yerleştirmede dikkate
alınmaz. Yerleştirme Sınavında aldıkları puanlara göre, öngörülen kontenjan sayısında adaya
kayıt hakkı sağlanır ve kayıt hakkı kazanan adayların listesi Üniversite Bomonti Yerleşkesinin
Giriş Kapısına asılarak ilan edilir.
Fotoğraf Bölümü Yerleştirme Sınavında, adaylara “Genel Kültür” sınavı uygulanır.
Kalan Diğer Bölüm lerin Yerleştirme Sınavları çizime dayalıdır.
13
Yerleştirme Sınavı Puanlarının eşitliği durumunda YGS veya Ulusal ya da Uluslararası
sınavlardan başarı puanı yüksek olan adaya sıralamada öncelik tanınır.
Yabancı Uyruklu adayların Yerleştirm e Sınavları, 25 Ağustos 2014 Pazartesi
günü saat 09:30’da yapılacaktır.
KESİN KAYIT
Herhangi bir programa kesin kayıt hakkı kazanan aday, Bölüm 10’da belirtilen günlerde kesin
kayıt yaptırır.
Kaydını gününde yaptırm ayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
BOŞ KALAN KONTENJANLARA YERLEŞTİRM E
Kesin kayıt sonrasında kontenjanı dolmamış bölümlerin boş kontenjanları, Bölüm 10’da
belirtilen tarihte Üniversite Bomonti Yerleşkesinin giriş kapısına asılarak ilan edilir. Bunlara
talebin kontenjandan çok fazla olması durumunda, Yerleştirme Sınav puanı 40 ve üstünde
olan, ancak tercih ettikleri halde bir bölüme kesin kayıt hakkı kazanamamış adaylara ait liste,
Bölüm 10’da belirtilen günlerde ilan edilir. Adaylar, Yerleştirme puanları ve yapmış oldukları
tercihler çerçevesinde açık kalan kontenjanlara doğrudan yerleştirilirler. Bölüm 10’da
belirtilen günlerde kesin kaydını yaptırırlar. Kesin kayıt yaptırm ış ya da kayıt hakkını
kullanm am ış adaylara yedek yerleştirm e işlem i uygulanm az.
Kesin kayıt ve yedek listesinin İlan günü ve kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt günleri
Bölüm 10’da belirtilmektedir.
Kaydını gününde yaptırm ayan aday kayıt hakkını kaybeder.
11. YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN SINAVLARINDA UYGULANACAK
GENEL KURALLAR
Sınava, gününde ve saatinde girmeyen/giremeyen aday, bu sınavla ilgili herhangi bir talepte
bulunamaz.
Sonuçlara itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar
yapılır. Jüri değerlendirmeleri kesindir. Sınav Komisyonu yalnızca maddi hata yapılıp
yapılmadığını denetler.
Adayların, Yerleştirme sınavlarının yapılacağı 25 Ağustos 2014 Pazartesi günü, sınav
saatinden bir saat önce Üniversite Bomonti Yerleşkesinin Giriş Kapısında hazır bulunmaları
gerekmektedir. Sınav tek oturumda yapılır. Bölüm 6’da yazılı 4-17. M addeler bu
sınavlar için de geçerlidir.
Sınava girecek olan yabancı uyruklu adaylar, yanlarında Bölüm 5’de yazılı olan belge, araç ve
gereçleri bulundururlar.
14
DEVLET KONSERVATUVARI YETENEK SINAVLARI
_________________________________________________________________
12. DEVLET KONSERVATUVARI PROGRAM VE KONTENJANLARI
Bölüm
Adı
Müzik
Müzikoloji
Sahne Sanatları
Program
Adı
TC
YU
Yaylı Çalgılar ASD (Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas)
16
2
Üfleme ve Vurma Çalgılar ASD (Flüt, Obua, Klarinet, Fagot,
Korno, Trompet, Trombon ve Vurma Çalgılar)
16
2
Piyano ASD (Piyano, Arp, Gitar, Korrepetisyon)
15
4
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ASD (Kompozisyon, Orkestra
Şefliği, Ritmik, Teori)*
10
2
Müzikoloji ABD
20
1
Opera ASD*
12
2
Tiyatro ASD*
12
-
Bale ASD
35
5
* Bir yıl hazırlık sınıfı vardır.
Kısaltm alar:
TC
YU
ASD
ABD
: Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Öğrenci Kontenjanı
: Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı
: Ana Sanat Dalı
: Ana Bilim Dalı
15
13. DEVLET KONSERVATUVARI YETENEK SINAVLARI TAKVİMİ
Bale Ana Sanat Dalı Programı
Dans Yetenek ve Duyuş Sınavı (I. Eleme)
25 Ağustos 2014
Düzey Sınavları (II. Eleme)
26 Ağustos 2014
Lisans Giriş Sınavı (Kesin Kabul)
27 Ağustos 2014
Tiyatro Ana Sanat Dalı Programı
Oyunculuk Yetenek Sınavı (I. Eleme)
Oyunculuk Düzey Sınavı (Kesin Kabul)
19-20-21-22 Ağustos 2014
25 Ağustos 2014
Genel M üzikoloji Anabilim Dalı ve Etno M üzikoloji Bölümü Anabilim Dalı Programı
Bilgi ve Yetenek Sınavı (I. Eleme)
Düzey (Kesin Kabul)
27 Ağustos 2014
28-29 Ağustos 2014
Opera Ana Sanat Dalı Program ı
Ses Yetenek Sınavı (I. Eleme)
25 Ağustos 2014
Duyuş Sınavı (II. Eleme)
26 Ağustos 2014
Ses Yetenek Sınavı (Kesin Kabul)
28 Ağustos 2014
M üzik Bölüm ü Program ı
(Kom pozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı, Teori, Ritmik, Orkestra Şefliği
Sanat Dalları)
Kompozisyon Sınavı
28 Ağustos 2014
Düzey Sınavı (Kesin Kabul)
29 Ağustos 2014
M üzik Bölüm ü Program ı
(Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı)
Çalgı Yeterlik Sınavı
28 Ağustos 2014
Düzey Sınavları (Kesin Kabul)
29 Ağustos 2014
M üzik Bölüm ü Programı
(Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı)
Çalgı Yeterlik Sınavı
26 Ağustos 2014
Düzey Sınavları (Kesin Kabul)
29 Ağustos 2014
M üzik Bölüm ü Program ı
(Piyano Sanat Dalı, Arp Sanat Dalı, Gitar Sanat Dalı, Korrepetisyon Sanat Dalı)
Çalgı Yeterlik Sınavı (II. Eleme)
26 Ağustos 2014
Düzey Sınavları (Kesin Kabul)
YERLEŞTİRME SINAVLARI SONUÇLARININ İLANI
29 Ağustos 2014
15 Eylül 2014
15–16–17–18–19 Eylül 2014
KESİN KAYITLAR
NOT: Adaylar, Devlet Konservatuvarıı yönetim inden edinecekleri “Devlet
Konservatuvarı Lisans Öğretim Programlarına Giriş ve Sınav Koşullarına”
uym akla yüküm lüdürler.
16
YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN ÖN KAYIT, KESİN KABUL İLAN GÜNLERİ
ÖN KAYIT
Başvuru ve Ön Kayıt
20–21–22 Ağustos 2014
YETENEK SINAVI
Yerleştirme Sınavları
25 Ağustos 2014
Yerleştirme Sınavı Sonuçlarının İlanı
26 Ağustos 2014
KESİN KAYIT
Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kesin Kayıtları
28–29 Ağustos 2014
01–02 Eylül 2014
BOŞ KALAN KONTENJANLARA YERLEŞTİRM E
Yetenek Yerleştirme Sınavı 1. yedek kesin kaydı
03–04 Eylül 2014
Yetenek Yerleştirme Sınavı 2. yedek kesin kaydı
05 Eylül 2014
14. DEVLET KONSERVATUVARI ÖN KAYIT
BAŞVURU KOŞULLARI
Yetenek Sınavlarına başvuracak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayın;
- Lise ya da dengi okuldan mezun olması,
- ÖSYM tarafından yapılan 2014 YGS’den herhangi puan türünden en az 200 puan almış
olmaları gereklidir.
YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
Yetenek Sınavlarına başvuracak yabancı uyruklu adayın;
- Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
- YGS ve/veya Uluslararası sınavlardan herhangi birine girerek istenilen puanı almış/başarmış
olmaları gerekmektedir.
a) Başvuruları Kabul Edilecek Adaylar:
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Soy Bağı başlıklı 7.
maddesinde “ (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği
içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.“ hükmü amirdir.)
3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar
dahil)
17
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL
sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,
başvuruları kabul edilecektir.
b) Başvuruları Kabul Edilm eyecek Adaylar:
1) TC uyruklu olup, ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2. numaralı bendinde tanımlanan, doğumla ilk uyruğu TC olan çift
uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar /
ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar
hariç),
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde
bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile dışında yabancı bir ülkede 2005-2010 tarihleri
arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenim gören TC uyrukluların veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmeyecektir.
ÖN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ
Türkiye Cum huriyeti uyruklu adayların ön kayıtları, Meclisi Mebusan Caddesi, BeşiktaşİSTANBUL’daki, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı binasında 11-12-13-14-15 Ağustos 2014
tarihlerinde ve 9:30-12:00, 13:00-16:00 saatleri arasında yapılacaktır.
Yabancı uyruklu adayların ön kayıtları, Meclisi Mebusan Caddesi, BeşiktaşİSTANBUL’daki, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı binasında, 20-21-22 Ağustos 2014 günlerinde
ve 9:30-12:00, 13:00-16:00 saatleri arasında yapılacaktır.
Başvurular şahsen
edilm eyecektir.
yapılacaktır.
Şahsen
yapılmayan
başvurular
kabul
ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Türkiye Cum huriyeti uyruklu adayların ön kayıtları için gerekli belgeler:
a) 2014 YGS sınav sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi
b) Adayların son altı ayda, yüzü açık ve kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde
cepheden çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafları
c) Üzerinde TC Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyetin aslı ve
fotokopisi.
.
Yabancı uyruklu adayların ön kayıtları için gerekli belgeler:
a) YGS ve/veya Ulusal ya da Uluslararası sınavların belgesi. (Bu sınavlar ve puanlar
Üniversitemizin WEB sitesi www.msgsu.edu.tr. adresinden öğrenilebilir.)
b) Lise mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ve denklik belgesi
c) Pasaportun aslı ve fotoğraflı kimlik bilgileri bölümünün fotokopisi
18
d) Adayların son altı ayda, yüzü açık ve kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden
çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğrafları
e) YGS sınavının herhangi birinden en az 180 puan aldığını gösteren belgelerin aslı ve
fotokopisi ile uluslararası belgelerin yeminli tercümandan yapılmış çeviri belgeleri.
UYARI
Türk Vatandaşı; 5901 sayılı Kanunun 3/ç maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Devletine
vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiyi ifade eder. Anılan kanunun 5.,6. ve 7. maddelerinde ise;
a) Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.
b) Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden
kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.
c) Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık;
1)Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan
çocuk Türk vatandaşıdır.
2)Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk
vatandaşıdır.
3)Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı
kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.
hükmü amirdir.
Adaylar, hem TC uyruklu, hem de yabancı uyruklu adaylar için yapılan
sınavların ikisine birden başvuram azlar.
Yabancı uyruklu adayların yetenek sınavlarına, ön kayıt esnasında eksik,
yanlış bilgi ve belge ile başvuranların, eğer girdi ise TC uyruklu adaylar için
yapılan yetenek sınavları da dahil olmak üzere, tüm sınavları iptal edilir.
19
MSGSÜ BOMONTİ YERLEŞKESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi Giriş Yetenek Sınavları,
aşağıda adresi ve krokisi bulunan Bom onti yerleşkem izde yapılacaktır.
Adres : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71,
34380 Bomonti- Şişli, İstanbul.
Tel :
0212 246 0011
Bomonti yerleşkesi krokisi
Google Maps : http://goo.gl/maps/mS5GI
20
ÖNEM Lİ:
Eksik, yanlış bilgi ve belge ile başvuranların tüm sınavları iptal edilecektir.
Sınava girecek adaylar, MSGSÜ Yetenek Sınavları SINAV GİRİŞ KARTI dışında,
kim liklerini belgelem ek üzere yüzü açık, sakalsız fotoğraflı nüfus cüzdanını,
sürücü belgesini ya da pasaportunu yanında bulundurm ak zorundadır. Bu üç
belgeden birini gösterm eyen aday sınavın yapılacağı binalara ve sınavlara
alınm ayacaktır. Söz konusu üç belge dışında kalan (öğrenci kim lik kartı,
kurum kim lik kartı ve benzeri) belgeler, kesinlikle kabul edilm eyecektir.
SINAVLARDA BAŞARILAR DİLERİZ
M im ar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
M eclisi M ebusan Caddesi No: 24 34427 Fındıklı / İstanbul
Tel: 0212 252 16 00
www.m sgsu.edu.tr
21
Download

msgsu 2014 giriş yetenek sınaları klavuzu