YORUM
HIZLI VE PİL ÖMRÜ
UZUN CIHAZLAR
REVAÇTA TEKNOLOJİ 12
Gülen, nefrete karşı
sağduyunun sesi oldu
Fethullah Gülen Hocaefendi, kendisine ve Hizmet
Hareketi’ne yönelik mesnetsiz ithamlara kendine has üslubuyla cevap verdi. Hocaefendi’nin açıklamaları, Zaman’a
verdiği röportaj vesilesiyle ilgiyle takip edildi. 106
31 MART — 6 NİSAN 2014 WWW.ZAMAN.BG YIL: XXII SAYI: 13 (1100) 0.70 LV
Ne ayakkabıymış!
Tablonun fiyatını
20 kat artırdı.
KÜLTÜR 09
Nefret söylemi, nefret
eylemini körüklüyor
Georgi Lozanov, 2013 yılını ‘nefret söylemi’ yılı olarak özetlerken, psikolog İvan İgov esasen hoşgörülü
olan Bulgar toplumuna son zamanlarda birilerinin bu hüviyetini unutturmaya çalıştığını kaydediyor.
BEYNUR SÜLEYMAN
Kur’an-ı Kerim’de
ismi geçen
25 peygamber
AHLÂK 08
Sabri Alagöz,
Umutlar Solarken
kitabını tanıttı
HABERLER 04
1no-kültürel durumu analiz eden uzSon zamanlarda sosyo-kültürel ve et-
manlar, ülkede yükselen nefret eğiliminin
altında nefret söylemlerinin yattığını açıklamadan geçemiyor. İster dini, ister etnik, isterse siyasi olsun konuşmalarda vurgu yapılan kelimeler, toplumun bütün katmanlarında yankı buluyor. Bu vesileyle uzmanlar,
medyalarda ‘nefret dili’nin önüne geçilmesi için çareler arıyor. Televizyon, Radyo ve
Sanal Medya Kurulu (SEM) Başkanı Georgi Lozanov, ülkede siyasi dile ve siyasilerin
toplumdaki davranışlarına yönelik kanun
çıkarılması gerektiğini savundu. Hisarya’da
Ayrımcılık’tan Koruma Komisyonu’nun
(KZD) düzenlediği seminerde konuşan Lozanov, “Siyasette ve medyalarda nefret dili”
hakkında konuştu. 2007’den bu yana medyalardaki bağımsızlık ve insan hakları konusunda dünya çapında gerileme görüldüğünü aktaran SEM Başkanı, 2013 yılını ‘nefret
söylemi yılı’ olarak tanımladı. 1HABERLER 02
Psikolog İvan İgov, farklı etnik azınlıklara karşı sosyal tutumlar konusundaki konuşmasında
ayrımcılığın olmaması için eğitimin önemine değindi. FOTOĞRAF: BEYNUR SÜLEYMAN
Rouming ücreti 2015
sonunda kalkacak
Avrupa Komisyonu’nun rou1ming ücretinin düşürülmesi
TEK TİP ŞARJ ALETİ ONAYLANDI, SIRADA WİFİ VAR. Her cep telefonu için ayrı şarj aleti devri Avrupa’da kapanıyor. Avrupa Parlamentosu 2011 yılından bu yana üzerinde çalıştığı tasarıyı onayladı. Avrupa Birliği ülkeleri, 2 yıl içerisinde yeni kanun düzenlemeleriyle üretici firmaları tek tip şarj aleti üretmeleri için zorunlu hale getirecekler. Şirketlere de dönüşüm için ekstra 1
yıl süre tanınacak. Sonuç olarak 3 yıl içerisinde Avrupa’daki tüm cep telefonlarının ortak bir şarj aleti olmak zorunda. 103
Gazetenizle ilgili dağıtım ve diğer problemler için bizi arayınız! (02) 832 31 11
yönündeki önerisi, Sanayi Komisyonu’nda kabul edildi. Buna göre,
yabancı ülkelerdeki telefonla görüşme ve mesaj gönderme ücreti o
kişinin kendi ülkesinde ödediği ücret kadar olacak. Rouming ücretinin 15 Aralık 2015’te kalkması öngörülüyor. Ancak bu kararın genel
kurulda ve Avrupa Konseyi’nde de
kabul edilmesi bekleniyor. Avrupa
Komisyonu, Eylül 2013’te, gelen
aramalar için ücretin kaldırılmasının 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren uygulanmasını istemişti. Böylece, yabancı ülkede iken gelen aramalar için kişi hiç bir ücret ödemeyecek. Ancak bu uygulama mobil
telefonları ve Avrupa’yı kapsıyor.
Avrupa Komisyonu’nun yaptığı
bir araştırmaya göre, Avrupa Birliği
içinde seyahat edenlerin yüzde 28’i
telefonlarını kapatıyor. 1EKONOMİ 05
02 HABERLER
31 MART — 6 NİSAN 2014 ZAMAN
Nefret söylemi, nefret
eylemini körüklüyor
Şubat 2013’de başlayan kendini yakma olaylarından sonra siyasi söylemlerin olumsuz yönde etki yaptığını belirten Georgi Lozanov, siyasilerin birbirlerini suçlamaya başladıklarını ve konuşmaların toplumsal düzeyin sınırını aştığını kaydedetti.
BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM
1ye gelmesiyle nefret söyleminin teSuriye’den gelen mültecilerin ülke-
tiklendiğini iddia eden Lozanov, “Milliyetçi dernek ve oluşumlar, birer mülteci
uzmanı gibi medyalarda dolaşmaya başladılar ve ırkçı atmosferin oluşmasına neden oldular. Suriyelileri nelerle adlandırmadılar ki, bunlardan en dikkat çekici tanımlama ‘yamyam’ dı. Ne gariptir ki birçok programa milliyetçiler bu konuda uzman olarak davet edildiler. Demokrasiye
geçiş dönemi sahte ehillerin zamanı oldu.
Kim daha fazla ben buyum dedi ve bunu
daha fazla haykırdıysa, onu herkes öyle
zannetti.” sözlerini kullandı.
Buna benzer konuşmalara izin verilmemesi için SEM’in bir araç geliştirmesi
gerektiğini savunan Lozanov, toplumda
yaygınlaşan bir görüşe göre SEM’in böyle insanların medyada mikrofon kullanmasına izin verilmemesi yönünde görüşlerin hakim olduğunu söyledi. Bu ‘beyaz
sansür’ün ne kadar faydalı olup olmayacağı konusuna değinen Lozanov, “Kanunen
SEM’in yasaklama hakkı bulunmuyor. Biz
sadece nefret söyleminin medya mensuplarından çıktığı takdirde müdahale edebiliyoruz. Bu yüzden siyasi dil için bir yasa kabul edilmesi gerekiyor, çünkü onlar
topluma tesir gücüne sahipler.” dedi.
Şubat 2013’de başlayan kendini yakma olaylarından sonra siyasi söylemlerin olumsuz yönde etki yaptığını belirten Lozanov, siyasilerin birbirlerini suçlamaya başladıklarını ve konuşmaların
toplumsal düzeyin sınırını aştığını kaydederek, “İnsanlar siyasi sisteme karşı ayaklandılar ve onları suçlu bir örgüt
olarak görmeye başladılar, işte tam o sı-
rada siyasiler birbirlerine ağza alınmayacak suçlamalar yönelttiler. Oysa suçlamalar ispat edilmediği takdirde kendileri birer suçtur.” dedi.
Siyasal ticaret söylemine yönelik bir
kavramın yürürlüğe girmesini isteyen Lozanov, bunun izleyicilerin fikrini değiştirmeye, baskı uygulamaya yönelik olduğunun bilinmesi için TV’lerde özel bir işaretle gösterilmesi gerektiğini savundu. SEM
Başkanı, izleyicinin bilgilendirilme ve fikir
propagandası ile aldatılmaması için bunun şart olduğunu, aksi takdirde izleyicinin bilgilendirme yöntemine karşı güven
kaybedeceğini söyledi.
Tecrübeli medya uzmanı, nefret söyleminin internette forumlarda başlayıp, geleneksel medyaya da sıçradığını dile getirdi.
KZD üyesi Zlatina Dukova ise, bir yıl
önce Avrupa’da en hoşgörülü ülkelerden
biri iken, şu anda Bulgaristan’ın hoşgörüsüzlük ve hatta yabancılara karşı saldırgan
tutumlarıyla geri sıralarda yer aldığını belirtti. Dukova, nefret söylemine ve konuşmalara karşı kanun çıkartılıp çıkartılmaması konusunun tartışıldığını aktardı.
Psikolog İvan İgov, farklı etnik azınlıklara karşı sosyal tutumlar konusundaki konuşmasında ayrımcılığın olmaması
için eğitimin önemine değindi.
Televizyon, Radyo ve Sanal
Medya Kurulu (SEM) Başkanı Georgi Lozanov, ülkede
siyasi dile ve siyasilerin toplumdaki davranışlarına
yönelik kanun çıkarılması
gerektiğini savundu.
FOTOĞRAF: BEYNUR SÜLEYMAN
Bizim hoşgörülü tarihimizi birileri
unutturmak istiyor
Bulgarların hoşgörülü bir millet olduğunu belirten İvan İgov,
tarihten buna birçok örnek verilebileceğini söyledi. 17. yüzyılda, Avrupa’da Roman avına
çıkılırken Bulgar halkının Romanları entegre ettiğini kaydetti. Sofya’da olduğu gibi, üç büyük dinin mabetlerinin birbirinden 50 metre uzaklıkta olduğu
başka bir başkent göstermenin
zor olduğunu ifade eden İgov,
“Bizler yabancıya ve başkasına
karşı nefretle dolu değiliz, fakat
bazıları bizim hoşgörülü bir mil-
let olduğumuzu unutturmak istiyor. Ben hala doğup büyüdüğüm Türklerle Bulgarların birlikte yaşadığı kendi köyümde, arkadaşım Fikret’in sünnet törenini
hatırlıyorum. Bulgarlar ve Türkler bayramlarımızı birlikte kutluyorduk, ama birileri bu geçmişimizi unutturmak istiyor.” dedi.
Hoşgörüsüzlüğün fakirlik,
mahrumiyet duygusu ve aşağılık anlayışı gibi unsurlar tarafından tetiklendiğini savunan İgov,
başkalarından ne kadar daha
fazla istiyorsak, o kadar kendi-
mizden bir şeyler kaybettiğimizi vurguladı.
Beraber yaşadığımız insanları
tanımadığımızı iddia eden psikolog, Romanların yapı olarak
göçebe hayatına yatkın olduklarını, fakat 50 yıl totaliter rejim
boyunca kendilerinin apartman
dairelerine ‘hapsedildiklerini’,
çünkü bu insanların tam anlaşılamadığını söyledi. Toplum
olarak bir ‘Özür dilerim’ demeye bile tenezzül edilmediğini aktaran İgov, Macaristan’da
Romanların serbest bırakıldığını
ve panayırlar düzenleyerek bir
yerden bir yere göçmelerine izin
verildiğini kaydetti.
Yapılan bir araştırmaya göre,
öğretmenlerin yüzde 25’i azınlık
çocuklarının daha az zeki olduğuna inanıyor. Bu vesileyle öğretmenlerin kendi tutumlarında
da eşit davranılması konusunda değişikliğe gidilmesinin zaruri olduğu kaydedildi.
Ayrımcılığın sadece bir hakkın gasp edilmesinden ibaret olmadığını, aynı zamanda imkan
ve sorumluluk çalmak anlamı-
na da geldiğini ifade eden İgov,
hoşgörüsüzlüğün bir tutum, ayrımcılığın ise bir tavır olduğuna
dikkat çekti.
Osmanlı egemenliği yıllarında
bile insanlarda bu derece hoşgörüsüzlüğe şahit olunmadığını dile getiren İgov, çünkü o dönemde Bulgarların kendi topluluklarında vergilerini ödemenin dışında serbest olduklarını belirtti.
Komünizmde ise baskının hat
safhalara ulaştığını ve hatta okula
yanlış renkte bir elbiseyle gitmenin cezalandırıldığını ifade etti.
03 HABERLER
Tek tip şarj aleti onaylandı,
sırada WİFi var
Avrupa Parlamentosu, 2011 yılından beri üzerinde çalıştığı ‘cep telefonları için tek
tip şarj aleti’ uygulamasını onayladı. AB üyesi ülkeler, 2 yıl içinde kanun düzenlemelerine giderek tüm şirketlerin tek tip şarj aleti üretmesini sağlamak zorunda.
31 MART — 6 NİSAN 2014 ZAMAN
Lülin otoyolu ile Yunanistan sınırı olan Kulata’yı
bağlayacak olan Struma otoyolunda, üç helikopter pisti ile Avrupa’nın en uzun tüneli inşa edilecek.
Avrupa’nın en
uzun tüneli
Bulgaristan’da
inşa edilecek
1Kulata’yı bağlayacak olan Struma otoLülin otoyolu ile Yunanistan sınırı olan
BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM
1lere yönelik kullanım kolaylıYeni karar ile birlikte tüketici-
ğı ile birlikte tasarruf açısından da
olumlu netice beklenirken, elektronik çöp oranlarında da azalma hedefleniyor. Şirketler ayrıca cep telefonlarının yanında akıllı telefonlar, tabletler, fotoğraf makineleri ve
müzikçalar için de tek tip şarj aleti üretmek zorunda olacak. Avrupa
Komisyonu’na tek tip şarj tasarısını sunan Bulgaristan’ın eski Dışişleri Bakanı Solomon Pasi, şimdi de
tüm AB ülkelerindeki idari binalarda ücretsiz WI-Fi ineternet istiyor.
Pasi, “Bundan sonra gayretlerimiz AB sınırları içinde tüm kamu
binalarında evrensel bir Wi-Fi ulaşımı yönünde olacaktır. Bu bizim
yeni büyük projemiz olacak” dedi.
2008’de Dışişleri Parlamento Komisyonu Başkanı olan Solomon Pasi, o dönemde Avrupa Sorunları Bakanı olan Gergana Pasi
ile birlikte cep telefonlarına tek tip
şarj aleti teklifini sunmuştu.
Pasi’ye göre standartlaşma ile
birlikte israf kapısı büyük ölçüde
kapanacak. Üreticilerin bundan
kaybetmeyeceğini, aksine bundan kazanacağını iddia eden Pasi, dünyada bunun birçok örneğinin olduğunu ifade etti.
Tek tip şarj aleti fikri, bir parti forumuna katılan Solomon ve
Gergana Pasi çiftinin aynı anda telefonlarının pilinin bitmesi sonucu
ve hemen şarj edecek bir alet bulamayınca ortaya çıkmış. Bundan
sonra AK Başkan Yardımcısı Günter Ferhoygen’e mektup yazan ikili, kısa zaman sonra talepleri kabul görerek işlemler başlatılmış.
yolunda, üç helikopter pisti ile Avrupa’nın en
uzun tüneli inşa edilecek. Tünelin ve helikopter pistinin, Blagoevgrad-Sandanski yolunun
65. kilometresinde inşa edileceğini belirten
Bölgesel Kalkınma Bakanı Desislava Terzieva, buradaki pistlerin,tünelde meydana gelebilecek bir acil durumda kullanılacağını söyledi. Otoyol üç bölüme ayrılarak yapılacak.
İlk kısım Blagoevgrad sınırından Kresnenskoto Defile’ye kadarki kısımdan oluşacak ve
21 km uzunluğa sahip olacak. Bunlardan iki
kilometresi çift şeritli tünel olacak. Tünel ile
birlikte ilk kısmın 350 milyon levaya mal olması bekleniyor. İkinci kısım, toplam 15,3
km’lik uzunluğa sahip ve Avrupa’nın en büyük tünelinin de olacağı kısım olacak. İkinci kısımda 7 km otoyol bulunacak. Sadece
tünelin yapımının 1,1 milyar levaya mal olması bekleniyor. Üçüncü kısım ise 23 km’lik
uzunluğa sahip ve altgeçitler ile üstgeçitler
olacak. Bu kısmın da yaklaşık 300 milyon
levaya mal olması bekleniyor. İnşaat ihalesi sürecinin bu yılın ortalarında başlayıp gelecek yılın başına kadar sürmesi bekleniyor.
Struma otoyolunun yakında hizmete
açılan kısımlarında meydana gelen çökmeler hakkında açıklamalarda bulunan Bakan
Terzieva, sorunun toprak kaymasından kaynaklandığını, ancak bunun ulaşımı olumsuz
etkilemediğini, havaların elverişli olması durumunda sorunun giderileceğini kaydetti.
2011’deki nüfus sayımına gölge düştü
1pılan
Bulgaristan’da 2011 yılında yanüfus sayımında ihlallerin olduğu ortaya çıktı. Ulusal İstatistik
Enstitüsü’nün (NSİ) Evrostat için hazırladığı raporda ülkede yaşayan nüfusun
abartıldığı haberi yer alıyor.
Sayımla görevli kişiler 140 bin binayı
sayıma dahil etmezken, hane sayısını da
abartmış. Ülkede 166 bin kişinin sayılmadan nüfusa dahil edildiği de aktarılıyor.
Kanunda yer alan bazı soruların sorulmadığı, aksine sorulması gerekmeyen
soruların sorulduğu da ayrı bir ihlal olarak görülüyor.
Son nüfus sayımında Bulgaristan’da 7
milyon 364 bin 570 kişinin yaşadığı belirtilmişti. Raporda düzeltilmiş sayı yer almıyor, fakat sanal yolla yapılan sayımda
hataların olduğu tespit ediliyor.
Nüfus sayımıyla görevlendirilenlerin
kısa vadede sureta bir eğitimden geçmiş
olmaları ve sayımı düşük ücret karşılığı yapmış olmaları da göz önünde bulundurulunca, bu da konuya ayrıca gölge düşürüyor.
Son nüfus sayımında Bulgaristan’da 7 milyon 364 bin 570 kişinin yaşadığı belirtilmişti. 2011’de gerçekleştirilen nüfus sayımı, bütçeye 28 milyon levaya mal olmuştu. FOTOĞRAF: BEYNUR SÜLEYMAN
Devlet Finans Denetimi, nüfus sayımı
için ayrılan bütçenin revizyona tabi tutmasını talep ediyor.
2011’de gerçekleştirilen nüfus sayımı,
bütçeye 28 milyon levaya mal olmuştu.
Test formatında yapılan anketlerde, et-
nik köken bölümünde ‘pomak’ tabirinin
yer alması sonucu bazı kesimlerin itirazıyla enstitüde çalışan 3 uzman görevden
alınmıştı. Anket ise daha sonra değiştirildi. Dini kimlik kutusuna imkan tanınması sonucu 2 milyondan fazla kişi din be-
lirtmedi (yüzde 30’u). Belirtilen rakamlarda, ülkede 570 bin Müslüman ve 4 milyon
300 bin de Ortodoks Hristiyan olduğu ortaya çıkmıştı. Türkler 588 bin olarak kayda geçmişti.
Raporda, yanlış bir medya kampanyası yapıldığına dikkat çekiliyor ve bu yüzden etnik ve dini kimlik ile anadil sorularının gönüllü olmasına vurgu yapılması hata olarak değerlendiriliyor. Bu sayede ortaya çıkan sonuçların yanlış izlenim verdiğini dile getiren NSİ, bu verilerin suiistimale açık olduğunu aktarıyor.
Analize göre, sanal yolla yapılan sayımda internette kimlik kartlarının yasal olmayan yolla kullanıldığı, diğer ülkelerde
bunun sadece elektronik imza ile yapıldığı belirtiliyor.
NSİ’nin hata olarak gördüğü bir diğer
husus ise, bazı aile fertlerinin yerine bilgilerin ailenin diğer ferdi tarafından doldurulmasıdır.
Tavsiye olarak yeni bir mikro sayım yapılmasını teklif eden NSİ, geçmiş nüfus
sayımının analiz edilmesini istiyor.
04 HABERLER
31 MART – 6 NİSAN 2014 ZAMAN
Boyko Borisov: Etnik gerginlik yok
GERB lideri Boyko Borisov,
Kırcali’de düzenlenen sürpriz görüşmenin ardından bir televizyon programına yaptığı açıklamasında, söz konusu buluşmanın siyasal parti önderlerinin görüştükleri zaman birbirlerine selam vermeleri gerektiğine, birbirilerine karşı hoşgörülü davranmaları
gerektiğine işaret ettiğini söyledi. BSP
lideri Sergey Stanişev’in, Kırcali’yi Kırım ile kıyaslayarak orada da güya bir
referanduma gidilmesi varsayımını
ileri sürmesinin ardından Kırcali’nin
artık simge bir şehre dönüştüğünü
ifade eden Borisov, “Sayın Mestan
ile 10 dakikalık bir görüşme düzenledik ve tek bir amacımız vardı, o da birer siyasi lider olarak politikanın ayrı
bir şey olduğunu, politikanın üstünde
ise etnik hoşgörünün, milli güvenliğin bulunduğunu göstermektir.” ifadelerini kullandı. Boyko Borisov, “Soya dönüş sürecini, meydana getirdiği
bütün sonuçlarla ve her şekliyle kınadığım bir gerçek. Bu görüşmede, siyasi partilerin siyaset yapacaklarını, birbirilerine karşı savaş açmayacaklarını, nefret söylemini oturtmayacaklarını konuştuk. Stanişev bu konuda geç kaldı. Bu görüşmenin maksadı, Kırcali’nin Bulgaristan’ın diğer şehirlerinden biri olduğunu, etnik gerginliğin olmadığını göstermekti.” dedi. Ne bir koalisyonun ne de halihazırdaki durumu değiştirmenin söz
konusu olduğunu söyleyen GERB lideri, Kırcali’deki görüşme ile politika-
GERB lideri Borisov ile HÖH Başkanı Mestan, Kırcali’de sürpriz bir görüşme yaptı. FOTOĞRAF: GEORGİ KULOV
nın ayrı bir şey, hoşgörünün ayrı bir
şey olduğunu ve siyasetten önce geldiğini göstermeye yönelik bir adım
attıklarını vurguladı. Boyko Borisov,
“Buluşma, Kırcali’de programlarımızın örtüşmesi sonucu meydana geldi.
Biz, programımızı çoktan yapmıştık.
Sayın Mestan da orada bulunmuş.
GERB’in seminerine gelen katılımcılar, “hoşgörüye nasıl bakıyorsunuz”
dediler, gelen gazeteciler de sayın
Mestan’ın bu konuda ne düşündüğünü sormuşlar onların basın merkezine, kendisi iki-üç alternatif sunmuş
ve bir araya gelip, 10 dakikalık bir görüşme düzenledik, fikir alış verişinde bulunduk.” cümlelerine yer verdi.
Oreşarski Hükümeti’ne de eleştiriler yönelten GERB lideri, hükümetin Kırım konusunda kararsız olduğunu ve henüz bir deklarasyon kabul etmediğini öne sürdü. Borisov,
“Ben daima köprüler kuruyorum, yıkmıyorum. Ben, iyi niyetliliğimi artırdıkça, daha fazla hoşgörülü davrandıkça, ısrarla barıştan yana olduğumu sergiledikçe onlar şiddetle savaş
istiyor. Reformcular Bloku’nda, akıllı ve nitelikli kişiler mevcut. Bayan
Kuneva’nın Avrupai bir kişiliğe sahip olduğunu defaatle belirtmişimdir. Kalfin, Kuneva, Kristalina Georgieva Avrupa komiserliği mevkii için
yarışmaya layık adaylardır. Bunlardan
hangisi de kazansa, Bulgaristan açısından iyi sayılır.” sözlerini kullandı.
Borisov Türk kahvesi istedi ama...,
Mestan Bankya markalı su içti
HÖH Başkanı Lütvi Mestan, misafirperver bir ev sahibi gibi davranarak Boyko Borisov’un kahvesini ödedi. İki lider, Maraya adlı kahvede üst
düzey tedbirlerin alındığı bir ortamda görüştü. Borisov, bir Türk kahvesi istedi, ne varki Lütvi Mestan onun
bu arzusuna olumlu cevap veremedi, zira kahvehanede yalnız Espresso sunulduğu anlaşıldı. Ayrıca, Boyko Borisov’un bir Türk kahvesi hayranı olduğu ve kahveyi sade içtiği or-
taya çıktı. İki lider de Bankya markalı su aldı ve böylece Boyko Borisv’un
bir Bankyalı oluşuna gönderme yapıldı. Görüşmede, HÖH’lü ve GERB’li
milletvekilleri, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, bakanlar ve eski bakanlar hazır bulundu. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamasında, HÖH
Başkanı Lütvi Mestan, kahvede buluşma teklifinin Boyko Borisov’dan gelmiş olmasına rağmen, Kırcali bölgesinden seçilmiş bir milletvekili olarak
kahveyi kendisinin ödemesi gerektiğini, görgü kurallarının bunu gerektirdiğini söyledi. Genel itibarıyla Merkez Seçim Komisyonu’nun üyelerini
ele aldıklarını aktaran Mestan, HÖH
ile Ataka’nın temsilci sayısının eşit
olmasına itiraz ettiklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı’nın Merkez Seçim Komisyonu’nun üyelerini belirleyen yönetmeliğinin anayasaya aykırı olduğunu ifade eden Mestan, bunu bir nevi
“hırsızlık” şeklinde değerlendirdi. ZAMAN
Siyasal parti önderlerinin,
görüştükleri zaman birbirlerine selam vermeleri gerektiğini, birbirilerine karşı hoşgörülü davranmaları gerektiğini
vurgulayan Boyko Borisov, politikanın ayrı bir şey olduğunu,
politikanın üstünde ise etnik
hoşgörünün, milli güvenliğin
bulunduğunun altını çizdi.
FOTOĞRAF: BEYNUR SÜLEYMAN
1HÖH Başkanı Lütvi Mestan ile
Sabri Alagöz,
Umutlar
Solarken
kitabını tanıttı
1kanı Sabri Alagöz, Umutlar Solar-
21. Yüzyıl Türk Kültür Merkezi Baş-
ken (Kogato Nadejdite Umiraha) kitabını Sofya’da tanıttı. Tanıtımda söz alan
Alagöz, şimdi Bulgarca olarak yayınlanan
eserin, yakında 450 sayfalık Türkçe versiyonunun da çıkacağını aktardı.
Kitapta, Alagöz’ün demokrasinin ilk
yıllarından başlayarak farklı zamanlarda
kaleme aldığı ve birçoğu ‘Soya Dönüş’ sürecine yönelik makaleleri yer alıyor.
Alagöz, Kaynak
dergisi ve Yeni Işık
gazetesinde yayınlanan seçme makalelerinin yanında bir de
bazı aydınlarla yürüttü gıyabi diyaloglara
da yer veriyor.
Aynı zamanda kitabın başlığı da olan Umurlar Solarken
makalesinde, 1986’ya ait bir parti raporu
öne çıkararak zamanın iktidarının niyetleri ortaya konuyor.
Eserin ikinci bölümünde ise başka hiçbir yerde çıkmayan şekilde yazar Sabri
Tata’nın hayatına yer veriliyor.
Eser hakkında eleştiri yapan Dr. İsmail Cambazov, kitabın hem tarihi hem de
güncel değer taşıdığının altını çizdi. Tarihi
konulardaki yazıların altına hiç tarih düşülmemesine rağmen, kitabın sanki günümüzde yazıldığı izlenimini verdiğini belirten Cambazov, dolayısıyla konuların hala
güncel olduğunu belirtti. ZAMAN
05 EKONOMİ
31 MART — 6 NİSAN 2014 ZAMAN
Rouming ücreti 2015
sonunda kalkacak
Avrupa Komisyonu’nun rouming ücretinin düşürülmesi yönündeki önerisi, Sanayi Komisyonu’nda kabul edildi. Buna göre, yabancı ülkelerdeki telefonla görüşme
ve mesaj gönderme ücreti o kişinin kendi ülkesinde ödediği ücret kadar olacak.
Çöpçüler demir
yerine plastiği
tercih ediyor
1tırmaya göre, çöp atıklarından de24 Çasa gazetesinin yaptığı araş-
ğerli maddeleri toplayarak geçinmeye
çalışanların, demir yerine plastik eşyaya
yöneldikleri ortaya çıktı. Hurdacılarda,
bir kilogram plastik şişenin 0,15 ila 0,55
leva arasında satın alındığı görüldü. Fiyatlar ise plastik ambalajların şeffaflığı ve renkliliğine göre değişiyor. Şeffaf ambalajlar kilogram başına 0,55 leva
iken, renklileri 0.15 ila 0.33 levadan satın alınıyor. Geri dönüşüm ürünü satın
alan bir işletmecinin yaptığı açıklamasında, geçen yılın sonbahar döneminde petrol fiyatının yüksek olmasından
dolayı ürünlerin 0.55 levanın üzerinden satın alındığını, fakat son zamanlarda plastik ambalajların zararlı kimyasal madde içerdiğine dair söylentilerden dolayı kilogram başına alım fiyatının 0,50 levaya gerilediğini kaydetti.
BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM
Rouming ücretinin 15 Aralık 2015’te kalkması öngörülüyor. Ancak bu kararın genel kurulda ve Avrupa
Konseyi’nde de
kabul edilmesi
bekleniyor.
1üçü, diğer bir ülkeye git-
Ayrıca, her on kişiden
tiğinde cep telefonunu konuşmak için kullanmıyor. Bir çok
kişi de yüksek ücret ödememek için SMS göndermeyi tercih ediyor. Avrupa Komisyonu,
roumingin iptal edilmesi duru-
munda GSM şirketlerinin 300
milyon daha fazla abone elde
edeceğini savundu. Şu anda bu
kadar insan başka bir ülkede
cep telefonunu kullanmıyor.
Komisyon araştırmasında, tek
bir piyasada ve piyasanın çok
hızlı bir şekilde değiştiği günümüzde rouming uygulamasının anlamsız olduğunu aktardı.
‘Guardian’: 15 bin Yunan şirketi faaliyet
alanlarını Bulgaristan’a taşıdı
1Yunanistan gazetelerini kaynak
İngiltere’nin ‘Guardian’ gazetesi,
göstererek ülke hakkında analizler içeren geniş kapsamlı bir makale yayınladı. Söz konusu makaleye göre, 15 bin
Yunan şirketi faaliyetlerini Bulgaristan’a
kaydırdı. Son iki yıl içinde güney komşumuzda borç krizinden dolayı mali sorunların yaşandığına ve bu yüzden birçok Yunan şirketinin Bulgaristan’a yöneldiğine ve ortak Bulgar-Yunan şirketleri oluşturulduğuna dikkat çekili-
yor. Bulgaristan’da yüzde 100 Yunan
kaynaklı şirketlerin sayısının da yaklaşık 6 bin olduğu belirtiliyor. Faaliyetlerini Bulgaristan’a taşıyan en büyük şirketler arasında nakliye işi yapan ve binlerce araca sahip olan şirketler yer alıyor.
İthal ürünler Bulgarca
etiketle satılacak
1ca etiketle satılabilecek. Bu, hükü-
İthal edilen ürünler ülkede Bulgar-
842 ilaçtaki fiyat indiriminin uzmanların 17 ülke ve 3 bin 883 ilaçta yaptıkları inceleme sonucu yapıldı. Fiyatlandırma Kurulu’nun kurulduğu 2012 yılında 584 ilacın fiyatı ucuzlamıştı. FOTOĞRAF: BEYNUR SÜLEYMAN
842 ilacın fiyatı düştü
1842 ilacın fiyatının düştüğü kayde-
Geçtiğimiz yılın son dokuz ayında
dildi. Bu bilgiler, Bakanlar Kurulu’na bağlı Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Kurulunun yıllık raporunda yer aldı. Fiyatlandırma Kurulu’nun kurulduğu 2012 yılında 584 ilacın fiyatı ucuzlamıştı. 842 ilaçtaki fiyat indiriminin uzmanların 17 ülke ve 3 bin 883 ilaçta yaptıkları inceleme
sonucu yapıldı. Kurul tarafından yapılan
değerlendirmede, Sağlık Kasası’nın fiyat
indirimleri nedeniyle yıllık 7 milyon leva
tasarruf yapabileceği aktarıldı. 2013 yı-
lında 460 ilaçta yapılan fiyat indirimi sonucu yüzde 20 oranında tasarruf yapıldı.
Diğer ülkelerde yapılan araştırma sonuçlarına göre, en ucuz ilaçların Slovakya, Yunanistan, Romanya ve İspanya’da
gözlendiği belirtildi. Bu ülkelerdeki fiyatlar değerlendirildiğinde ülkedeki 300
ilacın fiyatı değişti. Öte yandan 304 ilâcın satışlarının durdurulması için teklif
alındı. Bu teklif sonunda 104 ilacın ülkedeki satışı durduruldu. Satışların durdurulmasındaki en büyük etken ise fiyatların son derece düşük olması gösterildi.
metin yerli ürünlerin kullanımını teşvik etme kampanyasınca uygulamaya koymak istediği önlemlerden birini oluşturuyor. Şu anda yabancı piyasalar için üretilmiş ürünler, ülke genelinde çok küçük şekilde yazan ve zor okunan Bulgarcaya tercümeli etiketlerle satılıyor. Kampanya ile yerli üreticileri belirsiz kaynaklardan gelen ürünlere karşı
koruyarak yerli ürünlerin satın alınması hedefleniyor. Ekonomi Bakanı Dragomir Stoynev, halkın yerli ürün satın
aldıklarında bunun üretimin artmasına ve yeni iş sahaları oluşturulmasına
kadar gideceğinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Yerli ürünlerin ithal ürünlere göre çok daha fazla denetimden geçtiğini belirten Bakan, ithal ürünlerin ise
sadece Bulgarca etiketinin olmasının
piyasada satılması için yeterli olduğunu
kaydetti. İthal ürünlerin etiketli satılması fikrinin sektör yetkilileri ile ele alınacağını aktaran Bakan, ayrıca bu uygulamanın Avrupa kriterlerine uyumluluğunun da araştırılacağını ifade etti.
Toplam bir milyon 135 bin leva borç tahsili yapıldı
Özel icra memurları, rekor miktar işaret olarak değerlendirdi. İcra memur1olarak tanımlanan bir milyon 135 ları, sektörde farklı bir ayrıntıyı da tespit
bin leva borç tahsili yaptı. Bu gelirler, geçen yıl içinde borçlu vatandaşlardan tahsil edilerek iş yapanlara ve vatandaşlara
ödendi. Borçların tahsil işleminin özel şirketlere verilmesinden bu yana ilk kez dava
sayısının azaldığını gören icra memurları, bunu krizin sonuna gelindiğine dair bir
ettiklerini, iş dünyası tarafından konulan
zorunlu icra başvurularında azalma, vatandaşlara yönelik icralarda ise artış gördüklerini paylaştı. Ödenmeyen maaşlar ile
ilgili işverenlere yönelik açılan duruşmalardan elde edilen gelirlerin ise, 16 milyon levanın üzerinde olduğu öğrenildi.
YORUM 06
31 MART — 6 NİSAN 2014 ZAMAN
Gülen, nefrete karşı
sağduyunun sesi oldu
1efendi’nin Türkiye’deki zorFethullah Gülen Hoca-
lu sürece ilişkin tespitlerine destek
mesajları gelmeye devam ediyor.
Aydın, siyasetçi, gazeteci ve kanaat önderleri, Hocaefendi’nin toplumun vicdanı olduğu konusunda
hemfikir. Başbakan Tayyip Erdoğan başta olmak üzere nefret dili
kullananların Hocaefendi’nin sevgi ve uzlaştırıcı mesajlarına kulak
vermesini istiyorlar. İşte görüşler:
İstanbul Bağımsız Milletvekili Muhammed Çetin: Fethullah
Gülen Hocaefendi, öfkeye, hiddete, iftiraya karşı bir defa daha sağduyu ve insaf çağrısı yaptı.
Bir nevi hizanın sesi oldu. Zaman
gazetesi’ne verdiği röportajın her
satırını okudum, altına imza atmamak mümkün değil. Dünya görüşü benden çok farklı insanlar gelip Hocaefendi’nin görüşlerinin ne
kadar isabetli olduğunu itiraf ettiler. Hocaefendi, birçok yakışıksız
ithamdan sonra bile kendine has
üslubuyla cevap verdi bütün sorulara. Memleket, şahsi menfaatler
ve ihtiraslar uğruna uçuruma itilirken yine o kendisine yakışır nezaketle insanları çatışmadan uzak
tutmaya çalışıyor. Allah kendisine
sağlık, sıhhat, afiyet versin.
Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal
Herkes karakterinin gereğini yerine getirir, dolayısıyla Sayın Fethullah Gülen Hocaefendi’nin kendisine yapılan bu kadar hakarete rağmen sorumluluk duygusuyla yaptığı açıklamalar kendi karakterini ve ahlaki seviyesinin yüksekliğini yansıtıyor. Gösterdiği tahammülden ötürü milletim adına
kendisine teşekkür ediyorum. Ben
Başbakan’ı da aynı şekilde konuşmaya, toplumu tahrik etmemeye, kutuplaştırmamaya ve insanlara hakaret etmemeye davet ediyorum. Bu ülke, bizim ülkemiz.
Eski Milletvekili Ümmet Kandoğan
Bütün bu olup bitenlerden sonra Hocaefendi’nin üslubunun ne
kadar hoşgörülü olduğunu bütün
dünya bir kere daha gördü. Hocaefendi, Hizmet gönüllülerine hep
sükûnet tavsiye ediyor. Bir başkası olsa bu gergin ortamdan dolayı çok farklı şeyler söyleyebilirdi.
Hocaefendi’nin yıllardır kendisine
dost görünenlerin bütün bu olup
bitenler karşısında sessiz kalmasını büyük bir üzüntü içinde karşıladığını gördüm. En azından insaf sahibi bazı kimseler çıkıp üçbeş kelime etmeliydiler. Ancak
Türkiye’de öyle bir korku imparatorluğu hakim ki hiç kimse sesini
çıkarıp bu konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunamıyor.
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkan
Yardımcısı Cemal Uşşak
Fethullah Gülen Hocaefendi ile
Fethullah Gülen Hocaefendi, kendisine ve
Hizmet Hareketi’ne yönelik mesnetsiz ithamlara kendine has üslubuyla cevap verdi.
Hocaefendi’nin açıklamaları, Zaman’a verdiği röportaj vesilesiyle ilgiyle takip edildi.
yapılan bu röportaj, iyi niyetle gerçekleri öğrenmek isteyenler için
çok şey ifade ediyor. Kendi ifadesiyle, hayata ve gerçeklere, ‘amel
sandığı değil de seçim sandığı’ zaviyesinden bakanlar, elbette anlamak istemeyebilirler. Fethullah
Gülen, İslam tarihinde siyasetin
gadrine uğrayan, ne ilk ve ne de
muhtemelen son İslam alimidir.
Hiç şüphesiz ki bugünler de geçecek ve hakikatler ayan beyan ortaya çıkacaktır. Geride kalan ise idrak ve izanlarını siyasete endekslemiş olanların utancı olacaktır.
GÜLEN’İN UZLAŞMA ÇAĞRISINA
MUHATAPLARI KULAK VERMELİ
İlahiyatçı-yazar Vehbi Vakkasoğlu
Hocaefendi, daima kavli leyyin, kalbi leyyin tarafında olduğunu şahsi haklarını helal ederek
de gösterdi. Umarım ki bu sevgi
ve şefkat üslubunu, anlaşma, kaynaşma, uzlaşma üslubunu mesajı alması gereken herkes hakkıyla alır ve ülkemizde barış ortamı na yeniden dönülür. Öte yandan bir yerde suç var ama suçlular
bulunmuyor ya da açıklanamıyorsa bu daha büyük bir haksızlığa ve
hukuksuzluğa yol açar. Bu açıdan
da Hocaefendi’nin bu çağrılarına
muhatapları kulak vermeli. Varsa devlete, millete inanca zarar verenler bulunup cezalandırılmalı.
İlahiyatçı-yazar Cemil Tokpınar
Kim iyi niyetle yaklaşırsa,
Hocaefendi’nin açıklamalarındaki birlik, beraberlik, sevgi, barış,
diyalog, kardeşlik vurgusunun ne
kadar önemsendiğini fark edebilir.
Bu süreçte herkese düşen bir görev ve duruş var. İster Hocaefendi ve Cemaat’ini sevip takdir etsin
ister etmesin, hakperest ve aklıselim insanlar, haksızlığa karşı hakikati ifade etmekten çekinmemeli,
tek taraflı yalan ve iftira kampanyasının etkisinde kalmayıp, gerçeği hüsnüzan ve iyi niyetle bulup
ortaya koymalıdır. Bugünler gelip geçer, ama dünyada ve ahirette
mahcup olmamak için bugünlerde
inancı ve görüşü nasıl olursa olsun
dik ve dürüst olmak şarttır.
Harran Üniversitesi İlahiyat Profesörü
Abdurrahman Elmalı
İstibdat, İslamiyet’in bize edindirdiği bir düstur değildir. Baştaki kişilerin kim olduğu önemli değil.
Bir âlimin hukukunun korunması,
İslamiyet’in hukukunun korunması da her şeyden önce gelir. Hocaefendi, olması gereken üslupla cevap
verdi. Cevapları, yarın kesinlikle
mahcup olmayacak birinin sözleri.
BİRLEŞTİRİCİ ÜSLUBUNA
MÜTEŞEKKİRİZ
Gazeteci-yazar Nevval Sevindi
Zaman Gazetesi genellikle
AKP’nin politikalarını onayladığı için insanlarda ciddi bir önyargı oluşmuştu. Hocaefendi’nin bu
konulara parmak basması, iktidarın ve AKP’nin acizliğini anlatması önemli. AKP, Güneydoğu’da
PKK’ya izin verip paralel örgütlenmeyi sağladı. Daha önce Balyoz
ve Ergenekon’da olduğu gibi yeni
bir düşman oluşturarak Cemaat’i
paralel örgüt olarak gösterdi. Ama
bütün bu yaptıklarının toplamından şunu anlıyoruz: Devamlı kafasında bir kumpas kuran ve bu
kumpasla kendi istediği eğitim sistemini, orduyu, siyaseti kurmayı amaçlayan, rejimi değiştiren bir
parti ile karşı karşıyayız.
Gazeteci-yazar Mehmet Altan
Türkiye’nin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, saydamlığa
ihtiyacı var. Türkiye’nin tek çıkış yolu, bu Cumhuriyet’in demokratikleşmesi, AB reformlarının yapılması, aynı zamanda
gerçek bir devletin oluşturulması, yargının işler hale getirilmesi
ve hukukun herkese aynı oranda ve eşitlikte uygulanmasının
sağlanmasındadır. Bu süreç dilerim bunların daha net anlaşıldığı,
herkes tarafından kabul edildiği
bir yeni anlayışı mutlak kılar.
Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu
Başkanı Cengiz Hortoğlu
Hocaefendi’nin Zaman’a verdiği röportaja toplumun ihtiyacı vardı. Çok sağduyulu, barış, demokrasi ve ilkeler üzerinden bir açıklama yaptı. Alevilerin hakları ile ilgili değindiği meselelere de ben teşekkür etmek istiyorum. Açıklamalarının, ülkemizin Alevi toplumunun haklarının teslimi, hem
de ülkenin barışı ve ortak yaşam kültürüne olan katkısına büyük bir fayda sağladığını düşünüyorum. Ölülerimizin bile yan yana
yattığı bu toprakları birilerinden
ayırmaya kimsenin gücü yetmez.
Hocaefendi’nin birleştirici üslubu
bizleri ziyadesiyle mutlu etti.
Araştırmacı-yazar Cafer Solgun
Sayın Fethullah Gülen, Sayın Başbakan’ın hedef tahtasına oturttuğu bir isimdi. Bu suçlamalara gayet açık, net herhangi
bir şekilde sağa sola çekiştirilmesi kolay olmayan cevaplar verdi.
İthamları ve suçlamaları yalanladı. Hukuk ve adalete vurgu yaptı. Şimdi bu yaklaşım karşısında, hükümet liderinin ne yapacağı merak konusu. Ancak anladığım kadarıyla yalan söylediğinin
ortaya çıkması Sayın Başbakan’ı
çok da rahatsız etmiyor. Bu son
süreçte kendi kendisiyle çelişen
o kadar çok tutarsızlığa düştü ki,
‘Biz de yanlış söylemişiz’ diyerek
o hakaretleri geri alacağını düşünmek saflık olur.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Profesörü
Hayrani Altıntaş
Hocaefendi güzel şeyler izah etmiş,
söyledikleri hep doğru şeyler. Yani Hocaefendi diyor ki Müslümanların birbirleriyle mücadele etmeye,
birbirlerinin haklarında konuşmaya
hakları yoktur. Birbirleriyle kardeş
olarak geçinmelidir. Tenkitleri de
kardeşhane olmalıdır diyor.
DÜŞMANLIĞIN HİÇ KİMSEYE
YARARI OLMAZ
Sanatçı Erhan Güleryüz
Önümüzdeki günlerde Fethullah Gülen Hocaefendi’nin söylediği sözlerin ne kadar değerli olduğunu anlayacağımızı biliyorum.
Şu an yaşananlar Türkiye için çok
üzücü. Hocaefendi’nin bütün dualarının yerini bulmasını temenni
ediyorum. Hocaefendi’nin bütün
temennilerinin hem Türkiye’ye
hem de bütün dünya için hayırlı
şeyler olduğunu biliyoruz. Sonuçta bir politikacı ya da bir siyasetçi değil, dünyaya, insana sevgiyle
bakan bir insan. Saygınlığını bütün dünyaya kanıtlamış bir insanın
en büyük düşmanlarına dahi iyi
olsunlar diye dua ettiğini biliyorum. Düşmanlık ve kinin hiç kimseye bir faydası olmayacağı aşikâr.
Fakat iftiranın da daima bir şekilde
karşılıksız kalmayacağı aşikâr.
TUĞBA MEZARARKALI MUSTAFA GÜRLEK
AKIN ÖZTÜRK BURCU ÖZTÜRK
İBRAHİM ASALIOĞLU HASAN KARALI İLYAS KOÇ
07 SAĞLIK
31 MART — 6 NİSAN 2014 ZAMAN
Müge Özyurt afak,
kendi hamilelik notlarndan derledii Bir
Diyetisyenin Hamilelik
Günlüü isimli kitabnda hamilelerin beslenme sorunlarna k
tutuyor. afak’a göre
kilo alma korkusuyla
ünlü diyetlerine sarlmak kadar ‘iki kiilik
yemek’ de tehlikeli.
HABER
MERVE TUNÇEL
Hamileler ne yesin?
-
“X ünlü hamilelii bo- cak o üç ay sonra doal yollardan hayunca sadece 5 kilo ald. mile kalm. Bu habere sevinirken ilk
Y ünlü douma yakn uy- anda aklna diyet miyet pek gelmese
gulad kivi diyetinin sr- de diyetisyen kimlii el koymu zarn açklad.” Sabah programlarndan manla duruma. Nihayet neyi yemeaina olduumuz bu cümleler çoktan li, nelerden uzak durmal diye kendi
ksrl börekli ‘komu günü’ masalar- kendine notlar alp günlük tutarken
na meze oldu bile. Hal böyleyken her yaknlarnn da yönlendirmesiyle
geçen gün hamilelerin kafasn daha bunlar kitaplatrmaya karar vermi.
çok kartryor diyet mevzuu. Bilmem
kim 9 ay boyunca sadece kivi yemi, ki kiilik yemek de yanl
dieri Dukan diyetine yüklenmi Aslnda diyet konusunda iki uç nokdiye ballandra ballandra anlatlrken ta var Müge Özyurt afak’a göre.
anne ve bebein sal hiçe saylyor. Hamilelerin bir ksm ünlülerin diÜstelik sade vatandan yan sra di- yetleriyle megul olup kilo almamak
için kendinin ve bebeinin
yetisyenler de bu dertten
saln tehlikeye atarken
muzdarip. Müge Özyurt
bir ksm da halk arasnafak da hamilelii boda yaygn olan “
ki kiilik
yunca lokmasn sayp kaç
yemen gerek.” safsatasna
kilo alacak diye gözetlekanp kendini yemeye veyen merakl baklardan
riyor. Nihayetinde bu da
sklm olacak ki “Bir
hem anne hem bebek için
Diyetisyenin Hamilelik
tehlikeli sonuçlara yol açaGünlüü” isimli bir kitap
yazd. Alfa Yaynlar’ndan MÜGE ÖZYURT AFAK biliyor. afak, “Tka basa
yemek de yanl temel beçkan kitap aermeden
sindirim problemlerine, hamilelerin sinlerden yoksun kalmak da. Hamibeslenmeyle ilgili soru iaretlerine ce- lelikte günlük kalori alm 1800’den
vap olacak nitelikte. Diyetisyen Müge az olmamal.” diyor. Hamilelikte hafif
Özyurt afak, hamilelik haberini ilk yürüyü ve spor faydal. Ancak daha
aldnda oka girdiini söylüyor. Zira önce hiç spor yapmam biriyseniz,
henüz 3 ay önce doktoru kendisine hamilelik spora balamak hatta ar
çocuk sahibi olma ansnn çok düük tempoda devam etmek için hiç de
olduunu söyleyerek tüp bebek teda- uygun bir dönem deil afak’a göre.
visine balamasn tavsiye etmi. An- [email protected]
Tuzu kesmek gerekir mi?
Hamilelikte yüksek tansiyon problemi
yoksa tuz kstlamas yaplmyor. Ancak
ar tuz tüketimi hamilelikte sorunlara
yol açabiliyor. Yemeklerinizi normal
tuzlu hazrlayn ve masada üstüne
ekleme yapmayn. Salatalarnza tuz
eklemeyin. llaki kullanacaksanz mutlaka iyotlu tuzu tercih edin.
Yalara gelince…
Günlük almanz gereken enerjinin
yüzde 25-30’u yalardan karlanmal. Gözle görülmeden besinlerden
de ya alndndan ekstra ya tüketiminiz 2-3 tatl kan geçmemeli.
ki adet ceviz içi, 6-8 adet badem ya
da fndk, bir tatl ka kadar ya
içerir ve 50 kaloridir.
Kalsiyumu nasl alrdnz?
Kalsiyum kemik ve di geliimi için
en önemli mineral. Süt ve süt ürünleri
de en iyi kalsiyum kaynaklarndan.
Günde 4 porsiyon kalsiyum içeren besin yani iki dilim peynir, iki su barda
süt veya yourt tüketmelisiniz. Fazla
tuz ve kafein tüketiminin kalsiyum
emilimini azalttn unutmayn.
Vejetaryen anne
adaylar için…
Hamilelikte protein alm önemli. Proteinin
büyük miktarysa et ürünlerinden alnyor.
Ancak vejetaryen anne adaylar bu kaynaktan mahrum. Yine de çaresiz deiller.
Günlük protein almlarna 20 gram eklemeliler, yani günde ortalama 80-90 gram
protein almallar. Onlar için balca kaynak
ise tam tahll besinler ve kuru baklagiller.
Kahvaltda mutlaka yumurta, peynir, süt,
öle veya akam yemeinde de yumurtal sebze veya kuru baklagil ve yourt
yemeliler. Demir ve B12 vitamini eksiklii
vejetaryen anne adaylarnda daha sk görüldüünden takviye almalar gerekir.
Tam tahll besinler
ve ekmek
Ekmek ve tahl grubu, beslenmenin temel
enerji kaynan oluturur. Tahllar B grubu vitaminleri yönünden zengindir. Ayn
zamanda selenyum, çinko, krom, magnezyum gibi önemli mineralleri içerir. Tahl
grubu, beslenmenin temelidir. Bulgur, tam
buday unundan makarna ve ekmek ile
kuru baklagiller gibi salkl tahllar tüketmekte fayda var. Günde 8-11 porsiyon
tüketmek gerekiyor. Bir porsiyon 1 ince
dilim esmer ekmek, 1 kâse çorba veya 3
çorba ka bulgur pilavna denk geliyor.
31 MART – 6 NİSAN 2014 ZAMAN
KUR’AN-I KERİM’DE İSMİ GEÇEN
25 PEYGAMBER
1. HZ ÂDEM (AS):
rak gönderdi. Lut (as) onlarn içinde yak- 17. HZ. HARUN (AS):
Allahü Teâlâ, rahmeti
Allahü Teâlâ, ilk insan Hz. Âdem’i top- lak yirmi dokuz yl kald. Lut (as) vefat Kardei Musa’dan (as) bir ya büyüktü.
gerei kullarn hidaraktan yaratt için ‘edîmü’l-ard’ denildi. edinceye kadar am-Filistin topranda Onun yardmcs olarak görevlendirilmiti.
Hz. Âdem’le ayn nesten benzer bir var- amcas brahim (as) ile oturdu.
Hz. Musa, Medyen’den Msr’a dönünce
yet yolunda tutmak
Allahü Teâlâ, rahmeti gereği kullarını
hidakavmine
gönderildi.
Kavim,iletmi,
Hz. Salih’in
lk olarak
ei Havvaraktan
yaratld.yarattığı
Hz. Âdemiçin ‘edîmü’l-ard’ denildi.
Harun’a
Allah’n buyruklarn
o da
ve
doruya
sevk
8. HZ. SMA
L
ve Havva’nn
çocuklaryla
nesiller
bunlar
kabul ederek
Hz. Musa’ya
yardmc heyet yolunda tutmak ve doğruya sevk
etmek doanHz.
devesini
öldürdü,
imtihanı
kaybedip
Âdem’le
aynı nefi
sten (AS):
benzer bir varartmaya balad. lk ve en büyük sorun, Hz. brahim’in Hacer’den doma olu. olmutu. Güzel konumas ve hitabet yeteetmek
için her
döiçin her
dönemde,
her mekâna
peygamlak oldu.
lık olarak eşi Havva yaratıldı. Hz. Âdem ve
oullar Kabil ile Habil arasnda meydana Çobanlk yapt ve babas Hz. brahim (as) nei, en güçlü özelliiydi.
herBu
mekâna
bernemde,
göndermiş.
İlahi tatbikatgelen
son PeyHavva’nın
doğan
çocuklarıyla
nesiller
artkskançlk ve bunun sonucunda kar- ile Kâbe’yi ina etti. Hacla ilgili pek çok
6. Hz.18.İbrahim
(as):
peygamber
gönder- (sas) dei
HZ. LYAS (AS):
ve kurban
Habil’i öldürmesi.
Hz. başladı.
Âdem’in çogamber
Hz. Muhammed’in
gönderilmaya
İlk vemerasim
en büyük
sorun,kesme
oğul-konularnda
yaayan srailoullarna
peyör- Baalbek’te
cuklar olan insanlar saylar az ama sorun- Hz. brahim (as) ile birlikte insanlaraBabası
Âzer,
Harran
halkındandı.
İbrami.
Bu sürdü.
lahi tatbimesine
kadar
Kur’an-ı Kerim’de
Hz.
ları Kabil ile Habil arasında meydana gelar büyüktü. Bu yüzden Allah onlara Hz. nek oldu. Hz. Muhammed (as) onun so- gamber olarak gönderildi. Hz. Musa’nn
him
(as),
ayak
izlerine
varıncaya
kadar
Âdem’den
(as)
Hz.
Muhammed’e
(sas)
kakıskançlık
ve bunun
karde-137 yanda hizmetini yürüten Yua b. Nun’un torunukat son Peygamber
yundansonucunda
geliyor. Hz. smail,
Adem’i peygamber len
olarak
görevlendirdi.
dur. Kavmiinsanların
onu yalanlad
sünnetullah
ikenHz.
Mekke’de
vefat etti
ve naa annesi
Hz. Âdem’e
Efendimiz’e
eniçinçok
benzeyedar 25
peygamberin
ismi zikrediliyor.
Peki10 sahifeşiindirildi.
Habil’i öldürmesi.
Âdem’in
çocukHz.
Muhammed’in
helak
oldu. Kur’an’da
salih kimseler
Hacer’in kabrinin yanna defnedildi. niydi.gerei
Babil
hükümdarı
Nemrut
tarafınbu 25 peygamberi
ne
kadar
tanıyoruz?
ları olan insanlar sayıları az ama sorunla(sas) gönderilme2. HZ. DR
S (AS):
ve peygamberler arasnda zikredilir.
dan
ateşe
atılmış,
ateş
kendisini
yakmabüyüktü.
Bu yüzden
Allah
Hz. Âdem’in torunu.rıOnun
dönemindeki
9. HZ. SHAK
(AS): onlara Hz.
sine kadar sürdü.
HABER KEVSER KULAKSIZ
brahim’in
ilk ei Sare’den doma olu.
ELYESAİbrahim’in
(AS):
temel sorun, dürüstlüün
kalmamas.
Bu Hz.olarak
mıştı.19.Hz.
ilk çocuğu Hacer
Adem’i
peygamber
görevlendirdi.
Kur’an- Kerim’de Hz.
yüzden doruluk sfatlar öne çkarlarak srailoullar soyunun balangcn temsil Hz. lyas’n amcasnn olu olduu söylevalidemizden
İsmail,
Sare
validemizden
10 sahife
indirildi.
ediyor.
Suretçe, babas brahim’e (as) ben- nir. Elyesa (as) ömrünün sonuna kadar sgörevlendirilmi. Hz. Hz.
dris,Âdem’e
sddk özelliiÂdem’den (as) Hz.
ikinci
çocuğu
İshak
dünyaya
geldi.
Oğlu
Allah’a
sra sabrl olmasyla da övülmü. zerdi. Yalannca gözleri görmez oldu. s- railoullarnn arasnda kalp, onlar
lk insan ve ilk peygamber nin
Hz.yan
Âdem
Muhammed’e (sas)
2.
Hz.
(as):
davet etti.
lyasile
veKâbe’yi
Elyesa (as) inşa
Lübnan
snrAstronomi ve matematikle
ilkİdris
uraan,
terzi hak (as), babas Hz. brahim’in vefatndan
Hz.
İsmail
(as)
etti.
Kur(as) ile başlayan insanlık tarihi, onun
olarak bilinen, ölçü ve tart aletlerini ilk defa sonra am’da peygamberlikle vazifelendi- lar içinde bulunan Baalbek kentinde yaakadar
25
peygambeHz.
Âdem’in
torunu.
Onun
dönemindeki
ban
ibadeti
Hz.
İbrahim’den
öğrenildi.
ardından gelen diğer peygamberle
kullanan, deilk yaz yazann olduu rivayet rildi. Rivayete göre shak (as) ile annesi Hz. m ve orada vefat etmilerdi.
rinvam
ismi
zikrediliyor.
sorun, dürüstlüğün
kalmaması.
Buhac ettiler.
Kendisine 10 sahife indirildi. Allah’ın
ediliyor.
Kendisine 30temel
sahife indirildi.
Sare, am’dan
Mekke’ye gelip
etmiş.
Allahü Teâlâ, akıl
ve iradeDAVUD (AS):
yüzden
doğruluk
sıfatları
öne
çıkarılarak
dostu20.olarak
anılır.
Peki
bu
25
peygamnin yanında insanı göz-kulak gibi3. HZ.
dışNUH
duyu(AS):
10. HZ. YAKUP (AS):
Gür sesli, güzel huylu, temiz kalpli ve çok
görevlendirilmiş.
Hz.
İdris,
sıddık
özelliğinevekadar
lar,beri
sezgi
ferasettanyogibi iç duyularla
donat-meskeni Irak’ta idi. Varlkl bir Hz. shak’n olu. Evlat acs ve ihanetiyle
Hz. Nuh’un
7. Hz. anlaylyd.
Lût (as): Sesi o kadar güzeldi ki dalar
yanı sıra
olmasıyla
da övülmüş.
uzun ve çetinnin
bir imtihan
oldu.sabırlı
Al- imtihan
edildi. Olu
Hz. Yusuf’un (as) ac- ve kular kendisine elik ederdi. Önceleri
ruz? yanıkavimle
mış. Bu nimet imkânlarının
sıra peylah, Hz. Nuh’a aaç Astronomi
dikmesini emretti
ve syla gözleri
ona kavumasyla
ye- Tâlût’un
ordusunda
bir asker olarak oğludur.
savaHz.
İbrahim’in
kardeşinin
ve matematikle
ilkkapand,
uğraşan,
terzi
gamberler gönderip kitaplar indirerek
insakrk ylda
yetien aaç, gemi yapmnda kul- niden açld. Msr’a gitmeden önce Filistin
m,
daha
sonra Allah’nolarak
kendisine
verdii
Lut’un
(as)
peygamber
gönderildiolarak
bilinen,
ölçü
ve
tartı
aletlerini
ilk
denı desteklemiş. Peygamberler,
Allah’ın
hik-tamamlandnda Allah, ailesi- civarnda peygamberlik yapt.
lanld. Gemi
peygamberlik ve hükümdarlkla srailoulHABER
ği Ashabü’lkavmi, Kendisine
gayr-i meşfa kullanan,
ilk yazı yazanın olduğu rivayet
ni, inananlar
bir çifti gemiye
larna kralMü’tefi
olmutu.ke
Demirciydi.
KEVSER
KULAKSIZ
meti, adaleti,
rahmeti
ve bereketinin
gereğive her canldan
11.30
HZ.sahife
YUSUF (AS):
almasn emretti. Krkediliyor.
gün süren yamurun
beyanlardan
Zebur
ru fiil lahi
işliyorlardı.
Lut
(as),verilmiti.
Allah tarafından
Kendisine
indirildi.
olarak insanlığa hidayet rehberleri
ve dünya
Suretçe Âdem’i (as) andrrd. kendilerine
Hz.
ardndan
seller yeryüzünde tamayüksek meziyetler, hüküm ve
Yakup’un 12 olundan en 21. HZ. SÜLEYMAN (AS):
dk yer brakmad. Hz. Nuh
hayatında yol kılavuzları olarak gönderilmiş.
3.
Hz.
Nuh
(as):
lk insan ve ilk peygamber
ilim verilen
peygamberlerden.
O’nu
Hz.
Davud’un
olu. Soyu Hz. Allah,
brahim’e
çok
sevdii
çocuudur.
ve
gemidekiler
dnda
Kur’an-ı
gönderilen
peygamberHz. Kerim’de,
Âdem (as) ile
balaBabas Hz. destan
Davud’unolan
vefatnKardeleri
yeryüzünde bulunanHz. Nuh’un meskeni Irak’ta idi.
Varlıklı kendisini
küfür dayanr.
ve ahlâksızlıkları
Sodom
lerin sayısı
konusunda
yan insanlk
tarihi, kesin
onun bir bilgi
kskanm ve kuyuya dan sonra kendisine krallkla birlikte peylarnverilmihepsi tufanda
bir kavimle uzun ve çetin bir imtihanı
olve diğer dört şehir halkına peygamber olagelenâyetlerde
dier pey- önemle
atmlard. Rüya yo- gamberlik verildi. Süleyman (as) krallk
boulup
yor. Buardndan
çerçevede
vurgula-helak
gamberle devam etmi. Allahü
em- yetenei
rak gönderdi.
(as) onların
içinde
ve kadlktaLut
babasndan
üstündü.
Babasyakrumlama
oldu. Nuh’un ge- du. Allah, Hz. Nuh’a ağaç dikmesini
nan
husus,
millete,
her bölgeye
bir uyaTeâlâ,
akl veher
iradenin
yannda
ise Allah’a
ibadette
daha(as)
ileriybilgisi sayesinmisi, alt ay su
retti ve kırk yılda yetişen ağaç, gemive yalaşık yirmi
dokuz
yılolundan
kaldı. Lut
vefat
insan göz-kulak
gibi d duyular,
rıcının
gönderildiği.
Allahü Teâlâ,
Mü’min
de Msr’a yöneti- di. Bütün canllarla konuabilme yeteneüzerinde
dünyapımında
kullanıldı.
Gemi
tamamlandığınedinceye
kadar
Şam-Filistin
toprağında
sezgi
ve
feraset
gibi
iç
duyularla
ci oldu. Kur’an’da ine sahipti. nsanlarn yan sra kular,
nn önce
her tarafn
Suresi’nde “And olsun ki senden
de
donatm. Bu nimet imkânlarnn
da Allah, ailesini, inananları ve her canlıamcası
İbrahim
(as)ona
ilehizmet
oturdu.
rüzgârlar
ve cinler
etmek üzere
toplu olarak badolaarak Cudi
biz
peygamberler
gönderdik.
Onlardan
bir
yan sra peygamberler gönderip
sona anlatlan tahsis edilmiti.
Da’nn eteine
dan bir çifti gemiye almasını emretti.tan
Kırk
kitaplar indirerek
insansana
destekkısmının
hikâyesini
anlattıkyanat.
bir kısmıtek kssa Yusuf
Tufan8. Hz. İsmail (as):
gün süren yağmurun ardından seller
yerlemi. Peygamberler, Allah’n
suresidir. Bu kssa 22. HZ. ZEKER
YYA (AS):
dan sonra
nınkini
ise
anlatmadık.”
mealindeki
âyettedünHz. İbrahim’in
Hacer’den
oğlu.
hikmeti, adaleti, rahmeti ve beHz. ‘kssalarn
Hazreti Süleyman’n
(as) doğma
soyundan.
Ma- ÇoKur’an’da
ya adeta yeniden yüzünde taşmadık yer bırakmadı.
bütün
peygamberleri
bize bildirmediğini
be-yüzden
reketinin
gerei olarak insanlrangozlukla
geçiniyordu.
Yahudiler
aragüzeli’
olarak
nitelenkuruldu. Bu
banlık
yaptı
ve
babası
Hz.
İbrahim
(as) ile
Nuh ve gemidekiler dışında yeryüzünde
a hidayet
ve Şerhu’l
dünya Akaid
yan
ediyor.rehberleri
Teftazani
snda
ibadet,
bilgi
ve görgüsüyle
temayüz
dirilir.
Hz. kitabınNuh’a ikinci Âdem
Kâbe’yi
inşa
etti.
Hacla
ilgili
pek
çok
merabulunanların hepsi tufanda boğulup hehayatnda yol klavuzlar olarak
etmiti. srailoullarnn peygamberi ve
deniliyor.
da
124 bin veya 224 bin rakamlarının,
kesinsim
ve
kurban
kesme
konularında
Hz.
gönderilmi. Kur’an- Kerim’de,
lak oldu. Nuh’un gemisi, altı
su üzerin12. ay
HZ. EYYUB
(AS):
danmanyd. Kudüs’te Hz. Meryem’in İblik
düzeyine
sahip olmadığı
inanç
gönderilen
peygamberlerin
says gibi 4.
HZ. HUDhali(AS):
Hz.
Eyyub’un
(as)
annesi,
Lut’un
(as)
himayesini
üstlenmi,
ona koruyuculuk
rahim
(as) ile birlikte
insanlara
örnek oldu.
de dünyanın her tarafını dolaşarak Cudi
konusunda
kesin bir de
bilgiuygun
veril- bulunmadığını
rem ehrinde, yüksek binalar ina etme kz idi. Babas, Hz. brahim’e iman edenyapmt. srailoullar
tarafndan
aaçlageline
getirilmesinin
Hz.
Muhammed
(as)
onun
soyundan
Dağı’nın
eteğine
yanaştı.
Tufandan
sonra
miyor. Bu çerçevede âyetlerde
yarna
giren
Âd
kavmine
gönderildi.
Tulerdendi.
Davud’a
(as)
göre
Eyyub
(as),
inbirlikte
kesilerek
ehit
edildi.
bildiriyor.
Peygamberlerin
önemle vurgulanan
husus, hersayısı konusunda
yor. Hz. İsmail, 137 yaşında iken Mekke’de
dünya
adeta yeniden
kuruldu.
Bu
sanlarn
en halimi,
enyüzden
sabrls ve öfkelerini
fandan sonra gönderilen
peygamberlerin
bildiğimiz
kesinbir
rakam,
Kur’an’da
isimleri
millete, heren
bölgeye
uyarcilklerinden.
Ad kavmi,
bugün
Yemen’de
en
çok
yeneni
idi.
Yoksul
bulundurmadk23. HZ.ve
YAHYA
(AS): annesi Hacer’in kabrinin
vefat etti
naaşı
Hz. Nuh’a ikinci Âdem deniliyor.
nn gönderildii.
Allahü Teâlâ,
Hadramevt’in
Hz. Zekeriyya’nn (as) oludur. Zekeriyzikredilen
peygamberler.
Kur’an-ı
Kerim’de kuzeyine denk düen bir ça yemek yemezdi. Çok ar bir hastalk
yanına
defnedildi.
(Devam edecek)
Mü’min Suresi’nde “And olsun
bölgede yaamaktayd. Hz. Hud (as) zühd, geçirmi, sabryla sembol olmutur.
ya (as) Allah’a dua edip kendisinin ve Hz.
Hz.
Âdem’den
Muhammed’e
(sas)
4.
Hz.
Hud
(as):
ki senden
önce de(as)
biz Hz.
peygamtakva ve ibadet ehli idi. Cömert ve efkatYakup neslinin ilim ve sünnetini sürdüreberler 25
gönderdik.
Onlardan
kadar
peygamberin
adıbirzikrediliyor.
Bun- bol bol
13. HZ. ZÜLK
FL
(AS): inşa etme
liydi, yoksullara
sadaka
verirdi.
cek varis istediinde Allah, ona bir çocuk
İrem
şehrinde,
yüksek
binalar
ksmnn
sana anlat-83-86. ayetlerinHz. Eyyub’un (as) olu Zülki (as), am’da vermeyi müjdeledi. Küçük yata hikmet
ların
18’i hikâyesini
En’am Suresi’nin
yarışına
giren
Âd
kavmine
gönderildi.
Tutk bir ksmnnkini ise anlatma5. HZ. SAL
H (AS):
oturdu. Sabreden, Allah’n rahmetine ula- sahibi olan Hz. Yahya’ya nübüvvet görevi
de,
diğerleri
ise çeşitli
geçiyor:
ÂlNAMAZ
VAKİTLERİ
dk.”
mealindeki
âyette surelerde
bütün
sonragiygönderilen
peygamberlerin
sa (as) gibi yaln ayakfandan
yürür, ayakkab
an ve salihlerden
olduu bildirilen peyverilmiti.
O da babas Hz. Zekeriyya gibi
peygamberleri
bize
bildirmei İmran 33, Araf 65, Hud 61, 84,mezdi.
Enbiya
Da85
ve yüksekilklerinden.
kayalar oyarakAd
ina kavmi,
gamberlerdendi.
Yahudilerce öldürülen bir peygamberdi.
bugün
Yemen’de
Günler
İmsak
Öğle İkindi Akşam Yatsı
beyan ediyor. Teftazani
ünlü Semud kavHazreti sa’nn Güneş
(as) müjdecisidir.
vediini
Ahzab
40. âyet-i kerimelerde ettikleri
beyangörkemli
edi- evlerle
Hadramevt’in
kuzeyine denk düşen bir
erhu’l Akaid kitabnda 124 bin
31 Pazartesi 5.29
7.07 13.38 17.09
19.57 21.23
mine gönderildi. Kavim, Hz. Salih’in deve- 14. HZ. UAYB (AS):
liyor.
Bu bin
sayıya
peygamberliği
konusunda
veya 224
rakamlarnn,
keyaşamaktaydı.
Hz.
Hud
(as) zü5.27
7.05 13.38 17.09 19.58 21.25
sini öldürdü, imtihanbölgede
kaybedip helak
oldu. Kavmini,
güzel
ve yüksek
sözlerle uyar-1 Salı24. HZ. SA (AS):
sinlik düzeyine
sahipLokman
olmad ve Hz. Zülkarihtilaf
edilen Hz.
için ve hitabet
yeteneinden2 Çarşamba
Babasz olarak
Beikteyken
5.25 dodu.
7.03 13.37
17.10 konu20.00 21.26
hd, takva ve ibadetmaya
ehliçalt
idi. Cömert
ve şefgibi inanç haline getirilmesinin
dolay ‘Peygamberlerin Hatibi’ olarak an-3 Perşembe
mu, ölüleri
hastalar
6. HZ. BRAH
M
(AS):
5.23 diriltmi,
7.01 13.37
17.10ve körleri
20.01 21.28
neyn,
Hz.
Yuşa,
Hz.
Hızır
gibi
isimler
dâkatliydi,
yoksullara
bol
bol
sadaka
verirdi.
de uygun bulunmadn biliyiletirmiti.
sene miladi
Babas Âzer, Harran halkndand. bra- lrd. Ölçü ve tartda hile yapan Medyen ve4 Cuma
5.21 Onun
7.00 doduu
13.37 17.11
20.02 21.29
hil
değil.Peygamberlerin
Bu isimlerin peygamber
mi
yoksa
diriyor.
says
takvimin balangc
Otuz 20.03
yan- 21.30
him (as), ayak izlerine varncaya kadar Eyke halkna gönderildi. Hz. uayb’in kz-5 Cumartesi
5.19 6.58kabul
13.37edilir.
17.11
konusunda
bildiimiz
en
kesin
5.
Hz.
Salih
(as):
dayken Hz. sa’ya vahiy geldi ve ncil nazil
Efendimiz’e
veli mi oldukları konusunda ihtilaf
edilmiş.insanlarn en çok benzeye- larndan biriyle Hz. Musa evlenmitir.
6 Pazar
5.17
6.56 13.36 17.11
20.04 21.32
rakam, Kur’an’da isimleri zikoldu. sa (as) zamannda tp ilmi üstündü.
niydi. Babil hükümdar
İsaNemrut
(as) tarafndan
gibi yalın ayak yürür, ayakkabı
SOFYA’DAN ÖNCE: Peştera, Velingrad 4 dk Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo,
redilen peygamberler. Kur’an-
saPazarcik
(as) ölüleri
diriltiyor, doktorlarn iyiletiatee atlm, ate kendisini yakmamt. 15. HZ. YUNUS (AS):
Plovdiv,
6 dk. Kırcali, Kazanlık, Momçilgrad, Sviştov 7 dk. Has1.Kerim’de
Hz ÂdemHz.(as):
Âdem’den (as)
giymezdi.
Dağ ve Allah,
yüksek
kayaları
oyarak
hastalar
iyiletiriyordu.
Hz. brahim’in ilk çocuu
Hacer validemizKur’an-
Kerim’de,
onu balk sahibikovo,remedii
Krumovgrad,ar
St. Zagora,
V. Tırnovo
9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora
Hz. Muhammed’e
kadar
den smail,
Sare validemizden
ikinci çocudiyerek
anar. lyas’tan
(as) sonra peygam-10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Tırgovişte, Yanbol
Allahü
Teâlâ, ilk(sas)
insan
Hz. Âdem’i
topinşa ettikleri
görkemli
evlerle
ünlü Semud
ç
25 peygamberin ad zikrediliyor.
Bunlarn 18’i En’am Suresi’nin
83 86
tl i d di l i i
u shak dünyaya geldi. Olu Hz. smail
(as) ile Kâbe’yi ina etti. Kurban ibadeti Hz.
Tutrakan, Şumen,
ber olarak gönderildi. Yunus (as) otuz üç yl13 dk.25.İsperih,
HZ. MUHAMMED
(SAS):Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos,
Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.
kavmini, Allah’a iman ve ibadete davet et-NoviHz.
Peygamber’in soyu Hz. smail kanaly-
09 MAGAZİN
31 MART – 6 NİSAN 2014 ZAMAN
HAFTANIN ALBÜMLER
Asya’nn ak iz brakr
AL PEKTA
[email protected]
Müslüm Baba’dan son arklar
Türk popunun güçlü kadn vokallerinden Asya,
uzun süredir süren suskunluunu ‘Ak z Brakr’
albümüyle bozdu. Sanatç,
arklarn be tanesinde söz
yazar ve besteci olarak karmza çkyor. Albümü dinleyince sesini ne kadar özlediimin farkna vardm. Geçen
yllara ramen sanatçnn
güçlü yorumundan hiçbir
ey kaybetmediini görüyoruz. arklarn düzenlemeleASYA
rinin de çok güçlü olduunu
fark etmemek mümkün
AK Z BIRAKIR
deil. Öyle ki baz arklardaDMC MÜZK
ki senfonik tad dinleyenler
hemen anlayacaklar.
Geçtiimiz yl hayatn kaybeden müziin güçlü yorumcularndan Müslüm Gürses’in vefatndan önce kaydettii arklar yaynland. ‘Benden Bu Kadar & Son arklarm’
adl albüm Müslüm Gürses’in
vefatndan evvel okuduu Veda
albümüyle ezamanl çallan
son albümü. Dalar Dalad
Beni ve p Attm Ucu Kald’y
çok güzel yorumlam usta.
Erkin Koray’n ‘Yalnzlar Rhtm’
adl arksna yapt cover da
MÜSLÜM GÜRSES
güzel bir sürpriz. Düzenlemeler
BENDEN BU KADAR
her ne kadar güncel müzik dinleyicisine yakn olsa da Müslüm
KADIRGA MÜZK
Gürses’in özgün yorumu her
eyin üstüne çkyor.
Kraç, iyi insanlar tepkiye çaryor
Kraç, iki yl aradan sonra ‘Çk Hayatmdan’ isimli
yeni albümünü yaynlad. Kraç, bu çalmasnda
davul hariç tüm enstrümanlar kendisi çalm. Sanatç,
albüme ismini veren arkyla
ilgili, “Kötülere kar dünyann
bütün iyi insanlarnn daha
sert tepkiler vermesini istediim için böyle bir ark yaptm.” yorumunda bulunuyor.
Neredeyse her albümüne bir
türkü cover yapan Kraç, bu
KIRAÇ
albümde bizi yanltyor. Onun
yerine Modern Folk Üçlüsü taÇIK HAYATIMDAN
rafndan 1978 ylnda seslendiTMC MÜZK
rilen ‘Bombilibom’ adl anonim
arky seslendirmi.
NASA, 54 yıllık uzay kıyafetini satılığa çıkarıyor
1(NASA), 1960’lı yıllarda üretilen
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi
bir uzay elbisesini açık artırmaya çıkartıyor. Alüminyum tozuyla kaplanan kıyafetin, Londra’da bulunan Bonhams
müzayede evinde 8 bin ile 12 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.
Kıyafetin, NASA tarafından Merkür’ü
araştırmak üzere uzaya gönderilen bilim adamı tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Daily Mail’de yer alan habe-
re göre, özel bir kumaştan dikilen uzay
elbisesi ayrıca ABD donanmasının basınçlı elbisesinin farklı bir modeli. Cassandra Hatton adlı müzayede yetkilisi, insanlığın yararı adına astronotların canlarını tehlikeye attığını söylüyor. Bu nedenle uzay kıyafetlerini o
astronotların cesaretinin sembolü olarak gördüğünü aktarıyor. 54 yıllık uzay
kıyafeti, 8 Nisan’da Bonhams tarafından meraklılarının ilgisine sunulacak.
Ne ayakkabıymış!
Tablonun
fiyatını 20
kat artırdı
Victoria döneminin önemli ressamlarından Jerry Barrett’in tablolarından
birinin kayıp olduğu öne sürülüyor.
1gesindeki
İngiltere’nin Kuzey Yorkshire bölHarrogate’de bir sanat galerisine sahip olan Gary ve Helen
Sutcliffe çiftinin tozlu halde bulup aldıkları tablonun, Barrett’in sözünü ettiğimiz kayıp eseri olabileceği düşünülüyor.
Sutcliffe ailesi, Türkiye’de resmedilen ve
iki hizmetlinin bir İngiliz kadını giydirdiği tabloyu iki yıl önce 9 bin sterlin (15
bin dolar) karşılığında satın aldı. Sanata oldukça düşkün olan aile, kim tarafından çizildiği bilinmeyen bu tablonun
Barrett’e ait izler taşıyor olabileceği düşüncesiyle dünyanın pek çok yerindeki
galerileri tek tek gezdi. Sutcliffe ailesini
bu düşünceye yönelten; tablodaki ayakkabı detayının Barrett’in eserlerindekiyle benzerlik göstermesiydi. Tablo, Los
Angeles’taki Getty Müzesi, Londra’daki
Victoria ve Albert Müzesi gibi pek çok
yerde inceleme altına alındı. Yetkililer,
sözünü ettiğimiz tablodaki ayakkabı detayının Barrett’in bilinen bir eserindeki
ayakkabı ile benzeştiğini gördü. Ancak
bu yeterli bir dayanak değildi. Sutcliffe ailesinin önsezisini haklı çıkaran şey;
tablonun çerçevesinin altında Barrett’in
imzasını görmeleri oldu. Bunun ardından 9 bin sterlinlik tablonun fiyatının
180 bin sterline (300 bin dolar) ulaştığı belirtiliyor. Tablodaki ayakkabının
Barrett’in eserindekiyle benzer olduğuna
dikkat çeken Gary ve Helen Sutcliffe çiftinin oğulları Jonathan, ancak bunun kanıtlanması için 6 ay boyunca uğraş verdiklerini söylüyor. Nihayet bu iddialarını
kanıtladıklarını ve Barrett’in kayıp tablosunun bulunduğunu iddia ediyor. ZAMAN
ONLINE МАГАЗИНЪТ
Е АКТИВЕН
www.setabg.com
10 SPOR
31 MART — 6 NİSAN 2014 ZAMAN
UEFA, Kulüp Müsabakaları’nda yeni
uygulanacak değişiklikleri açıkladı
1olan UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA, kulüp müsabakaları
ve UEFA Avrupa Ligi’nin sportif ve
ticari formatında 2015-2018 dönemini kapsayacak bazı değişikliklere gidileceğini açıkladı. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, UEFA Yönetim
Kurulu’nun 22 Mayıs 2013 ve 19 Eylül 2013 tarihlerinde yaptığı toplantılarının ardından 2015/2016 sezonundan itibaren yürürlüğe konacak
ve en az 3 sezon geçerli olacak yenilikler şu şekilde duyuruldu:
n UEFA Avrupa Ligi şampiyonu, o
sezon kendi liginde aldığı derece hesaba katılmaksızın, bir sonraki sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne minimum Play-Off Turu’ndan itibaren katılabilecek. Eğer geçmiş sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kendi liginde aldığı dereceye göre ilgili sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılmaya hak kazanmışsa, UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu da Şampiyonlar Ligi gruplarına
direkt olarak katılmaya hak kazanacak.
n Bir sezon öncesinin UEFA Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi şampiyonlarından biri kendi liglerinde aldığı dereceye göre o sezon Şampiyonlar
Ligi’ne katılmaya hak kazanamamışsa, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bir ülke UEFA Ülke Puan Sıralaması göz önüne alınarak maksimum
5 takım ile temsil edilebilecek.
n UEFA Ülke Puan Sıralaması’nda
ilk 3 sırada bulunan ülkelerden birinin takımları hem UEFA Şampiyonlar Ligi, hem de UEFA Avrupa
Ligi’nde şampiyon olmuşsa ve bu takımlar kendi liglerinde aldığı dereceye göre bir sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanamıyorsa, ilgili ülkede ligi 4. bitirmiş ve normal şartlarda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılması gereken
takım, bunun yerine UEFA Avrupa
Ligi’nde mücadele edecek.
n UEFA Avrupa Ligi gruplarına
direkt olarak katılacak takımların sayısı 6’dan 16’ya çıkarılacak. Bu haktan, UEFA Ülke Puan Sıralaması’nda
ilk 12 sırada bulunan ülkelerin takımları yararlanabilecek. Buna göre; sıralamada ilk 4 sırada bulunan ülkelerden 2 takım (Kupa şampiyonu ve
ligin 4.sü veya 5.si), 5. ile 12. sırada
yer alan ülkelerden ise 1 takım (Kupa şampiyonu) doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.
n UEFA Avrupa Ligi’ne her ülkeden en fazla 3 takım katılabilecek. Buna göre; UEFA ülke Puan
Sıralaması’nda 7., 8. ve 9. sırada bulunan ve şu anda 4 ile bu lige en çok
takım gönderen ülkelerden 4 yerine
3 ekip katılabilecek.
n İlgili ülkenin kupa şampiyonu,
ligden aldığı dereceden dolayı UEFA
Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak
kazanırsa, kupa finalistinin yerine Avrupa kupalarına katılamayan takımlar arasından ligde en iyi dereceyi alan
ekip, UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak.
n UEFA Avrupa Ligi’nin ticari hakları grup sürecinden itibaren,
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde olduğu
gibi merkezileştirilecek.
NOT: Tüm değişiklikler 2015/2016
sezonundan itibaren uygulanmaya başlanacak. Örneğin; 2014/2015
sezonunun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu, 2015/2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya
hak kazanacak. Bu gibi değişiklikle-
rin hesaplanması için de örnekte olduğu gibi ilgili takımların kendi liglerinde ya da kupalarında bir önceki
sezon olan 2014/2015’te aldığı dereceler dikkate alınacak.
UEFA Avrupa Ligi şampiyonunun bir sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne grup sürecinden ya da Play-Off Turu’ndan itibaren
katılması konusunda oluşacak durumlar:
n Bir sezon öncesinin UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kendi liginde aldığı dereceden ötürü UEFA Şampiyonlar Ligi’ne grup sürecinden itibaren katılmaya hak kazanırsa, bir sezon
öncesinin UEFA Avrupa Ligi şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak gruplara kalacak.
n Bir sezon öncesinin UEFA
Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kendi
liginde aldığı dereceden ötürü UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off
Turu’ndan itibaren katılmaya hak
kazanırsa, bir sezon öncesinin UEFA Avrupa Ligi şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off
Turu’ndan katılacak.
n Bir sezon öncesinin UEFA
Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kendi liginde aldığı dereceden ötürü
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. Ön
Eleme Turu’ndan itibaren katılmaya hak kazanırsa, bir sezon öncesi-
nin UEFA Avrupa Ligi şampiyonu,
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PlayOff Turu’ndan katılacak ve o sezon
için UEFA Ülke Puan Sıralaması yeniden şekillenecek. Buna göre; puan sıralamasında 5. durumda bulunan ülkenin lig 3.sü UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off Turu yerine UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. Ön
Eleme Turu’ndan katılacak.
n Bir sezon öncesinin UEFA
Şampiyonlar Ligi şampiyonunun,
kendi liginde aldığı derece UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmasına yetmiyorsa, bir sezon öncesinin
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off
Turu’ndan katılacak ve o sezon için
UEFA Ülke Puan Sıralaması yeniden
şekillenecek. Buna göre; puan sıralamasında 4. ve 5. durumda bulunan
ülkelerin lig 3.leri UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off Turu yerine 3.
Ön Eleme Turu’ndan katılacak.
n Bir sezon öncesinin UEFA
Şampiyonlar Ligi şampiyonu, UEFA Ülke Puan Sıralaması’nda 13
ile 54. sıra arasında bulunan ülkelerden birinden ise, UEFA Avrupa
Ligi şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu’ndan katılacak ve UEFA Ülke Puan Sıralaması yeniden şekillenecek. CİHAN
84 yıl önce yarım kalan maçı tamamlayacaklar
1lendirmek için Karşıyaka ile
Türk-Yunan ilişkilerini güç-
İzmir’e gelerek Karşıyaka Kulübü’nü ziyaret eden Lailapas yöneticisi Yorgos Brilis, Karşıyaka Başkanı Fatih Deniz’e 84 yıl önce yarım kalan maça ait fotoğrafları hediye etti.
Yunanistan futbol takımı Lailapas,
7 Aralık 1930’da Sakız Adası’nda
karşı karşıya gelmişti. Dostluk
maçı 3. dakikada başlayan şiddetli yağmur yüzünden devam edememişti. Savaş sonrası Türkiye ve
Yunanistan arasındaki ilk sportif ilişki olarak bilinen maçın tamamlanamaması üzüntüyle karşılanmıştı. Sakız’da büyük yakınlık gören Karşıyaka kafilesi, müsabakayı oynayamadan İzmir’e
dönmüştü. Tarihin tozlu sayfaları arasında unutulup giden olayın
üzerinden tam 84 yıl geçti. Kulüp
yöneticileri yarım kalan maçı ta-
mamlamak için anlaştı. İki takımın oyuncuları mayıs ayında Sakız Adası’nda buluşup maçı 3. dakikasından itibaren oynayacak.
Kısa süre önce yarım kalan
maçın hikâyesini öğrenen Lailapas yöneticisi Yorgos Brilis, kulüp
arşivinden o maça ait fotoğrafları bulup İzmir’e gelerek Karşıyaka Kulübü’nü ziyaret etti. Brilis, 2.
Dünya Savaşı ve Yunan iç savaşı
yüzünden yaşanan krizde gücünü yitirip bölgesel ligde mücadelesini sürdüren Lailapas’ın bu maçı tamamlamak istediğini Karşıyaka Başkanı Fatih Diniz’e iletti.
Olumlu cevap alınca da çok sevindi. Taraflar, yarım kalan müsaba-
kayı mayıs ayında 3’üncü dakikadan itibaren oynamayı kararlaştırdı. Brilis, Diniz’e oyuncuların maç
öncesi çektirdiği fotoğrafları armağan ederken, Diniz de konuklara atkı ve flama hediye etti. Fatih Diniz, mayıs ayında futbolcu,
yönetici ve taraftarlardan oluşacak
bir kafile ile Sakız Adası’na gidip
yarım kalan maçı tamamladıktan
sonra Lailapas’ı İzmir’de ağırlamak istediklerini söyledi. Diniz,
“Tarihimizdeki en uzun maçın rövanşını da İzmir’de oynamak istiyoruz. Ayrıca bu bir dostluk müsabakası olacağı için, iki takımın
futbolcuları karma olarak da forma giyebilir.” diye konuştu. DHA
11 EĞLENCE
31 MART – 6 NİSAN 2014 ZAMAN
Samuray Sudoku
Her satırda, her sütunda ve her 3x3’lük bölgede 1’den 9’a rakamlar bir kez yer alacak şekilde diyagramı doldurun. Beş farklı Sudoku sorusu, ortak 3x3’lük bölgeler ile birbirine bağlanmıştır.
SÖZCÜK AVI
Y
E
M
E
N
İ
M
T
İ
K
U
R
O
A
İ
K
İ
F
A
R
G
L
L
O
I
D
R
I
R
Z
U
S
T
A
İ
T
S
K
E
O
K
V
D
İ
İ
Ğ
İ
S
M
E
B
P
U
R
İ
R
A
L
I
L
E
D
I
V
R
İ
G
İ
D
E
A
Ç
M
B
İ
E
K
R
C
T
A
B
E
P
E
S
I
M
Ö
F
N
E
Ü
E
M
Z
D
E
L
N
O
S
E
İ
V
S
D
İ
B
İ
Ğ
İ
U
M
B
R
D
T
A
R
T
A
N
E
U
R
K
A
L
U
T
I
E
L
U
M
A
H
C
D
A
I
V
R
O
İ
F
E
A
M
Ç
A
N
İ
M
A
N
A
K
İ
S
A
Z
E
Y
E
M
E
D
N
E
Z
U
L
A
P
L
İ
İ
M
B
E
N
E
K
B
E
N
E
E
K
O
Y
R
T
A
R
E
S
M
E
N
B
S
I
Ç
A
E
R
K
I
F
E
L
E
İ
T
İ
Y
N
İ
L
T
K
Aşağıdaki sözcükleri bulmaca karelerinde arayın ve bulduklarınızın üzerini
karalayın. Geride kalan harfler bir şarkıdan sözleri oluşturacaktır.
DAVUDİ
HAMULE
MAKULE
RESMEN
BESİLİ
EZİYET
İZBİRO
NAKİSA
SERVET
CEBECİ
FİLİZİ
KOKPİT
ORKİDE
TARTAN
ÇELEBİ
GRAFİK
LİNYİT
PALUZE
USTA
ÇÖZÜMLER
ASORTİ
Schumacher 3 ayda 55 kiloya düştü
Fransa Alpleri’nde geçirdiği kazanın ardından üç aydır komada olan Formula 1’in efsane pilotu
Michael Schumacher’in 20 kilo kaybettiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılın son günlerinde gerçekleşen kayak kazasında başını kayaya vurup yaralanan efsane pilotun kaza günü 75 kiloya sahip olduğu ancak bu zaman zarfında 20 kilo kaybederek 55 kiloya kadar düştüğü belirtildi. Prof. Dr. Curt Diehm, komada bulunan hastalarda kilo kaybının normal olduğuna dikkat çekerken, “Sürekli bitkin olduğu için son derece kilo kaybı yaşamış bulunuyor.” dedi.
Yörüngede bahar temizliği
Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak, prensibi artık tüm dünyada hatta yörüngede
bile geçerli. ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) anlaşma yaptığı bir grup Avustralyalı bilim insanı, dünyanın yörüngesindeki 300 bin kadar
çöpü yeryüzünden gönderecekleri lazer atışlarıyla temizleyecek. 10 yıl sürecek
projeye, doğuştan temizlik neferi olan anneler de dahil olacak mı göreceğiz.
31 MART – 6 NİSAN 2014 ZAMAN
Hızlı ve pil ömrü uzun
cihazlar revaçta
1lona’da düzenlenen Mobil
Mobil dünyanın kalbi, Barse-
Lenovo’dan Yoga’ya
devam
1tanıtılan ürünlerdendi. Yoga Tablet
Lenovo Yoga tablet de Barselona’da
10 HD+, 18 saate varan pil ömrü, yüksek
ekran çözünürlüğü ve hızlı işlemciyle birlikte kendini yenilemiş durumda.
8 megapiksel kamera, Android 4.3 Jelly
Bean işletim sistemi ve Lenovo’nun DOit uygulamalarıyla pazara sunuluyor. Lenovo Yoga Tablet 10 HD+ olarak adlandırılan ürünün çözünürlüğü 1280x800’den
1920x1200’e yükseltilmiş durumda. Kamera ve işlemcide güncellenen ürün, Snapdrgon 400 işlemci ile geliyor. 9000 mAh pile
sahip cihazın satış fiyatı 350 dolar civarında.
Dünya Kongresi’nde (MWC) attı. Kongre denildiğine bakmayın,
bir tarafta konferans ve panellerde
mobil dünyanın geleceğine yönelik öngörülerde bulunulurken, fuar
alanında ise şirketlerin yakın dönemde kullanıma sunacakları cihazlar tanıtıldı. MWC’nin bu yılki popüler konuları; hızlı işlemcilerin yer aldığı cihazlar, gün içerisinde kullanıcısını yolda bırakmayan piller, esnek ekranlar ve akıllı
kol saatleri. Teknoloji markalarının sundukları yeniliklere baktığımızda; ekran teknolojisinde yakın
zamanda büyük bir değişim görünmüyor. Kullanıcı ekranın es-
nekliğinden çok, hızlı olmasına
odaklanmış durumda. Markalar
da cihazın hızlı çalışmasını gündeme aldıkları için işlemciler konuşulmaya başlandı. Cihazın gün
içerisinde pilinin bitip elde kalmaması için çözüm düşünenler
var. Bu da yakında daha yüksek
kapasiteli piller görmeye başlayacağımızı gösteriyor. Bunların ilk
uygulayıcılarından Sony ve LG,
3200 mAh pilli cihazlar sunuyor.
Bundan sonra işlemcileri hızlı ve
pil ömrü uzun cihazlar öne çıkacak. GSMA 2014’te öne çıkan telefon ve tabletlere bir göz atalım.
Samsung Galaxy S5 ile ‘okur’ olacağız
1Spritz
Samsung Galaxy S5’teki
adlı uygulamanın
ekranda okumayı hızlandıracağı
belirtiliyor. Hatta dakikada beş
yüz ile bin kelime arasında okumanın mümkün olacağı söyleniyor. Ekrandaki sabit bir noktaya bakarak, gözü oynatmadan,
TV’lerdeki alt yazı gibi kayan
metin okunacağı için okumanın
hızlanacağı düşünülüyor. Spritz
uygulaması Samsung’un akıllı
telefon, saat ve tablet gibi cihazlarında yer alacak. Yeni bir okuma yöntemi olarak tarif edilen
Spritz’e alışmak için pratik ge-
rekmiyor. Samsung Galaxy S5 ve
Gear 2 akıllı saat ile kullanıcılara sunulacak olan Spritz, insanların okuma alışkanlıklarını değiştirmekte iddialı. Spritz, şimdilik
İngilizce, Almanca, İspanyolca,
Fransızca ve Rusça dillerini destekliyor. Cihazın pili 2800 mAh.
Download

Sayı 13: 31 Mart — 6 Nisan 2014