ODEIEX GEIVELI B
gNoP
IL OZEL IDARESI
EKONOMIK
2015 YtLl
Sndlandrnna
01
AOK|.ATTA
tl
l
tv
6
I
99
D€ar Handal
0t
FruErir,
00
,|
03
2
s
Ekonomlk Ad
o.(su Eyrar( Fqm l'aut (il|tnen
500.(m.m
6
1
01
Lqr€n Kia coli.lo.l
6
1
so
elus rqrrrE
03
6
2
01
r.rytru nrn
03
9
9
99
DE€r Ceglti Tegebub
r\Ic
220.(m,m
rJE||rEn
720.(m,(xt
\*utHl
25.000,flt
w
M(IdyBt ce ied
05
I
c[]
lirst duat Faizl€rl
05
2
51
ilEr*ezi idare Vergi c€trted.den Anan pEylar
9
05
05
I
120.@O,m
5.5m.o(x).m
26.685.000.00
Maden lglelmelednden Atnan paylar
8
99
Dloer ldEri ParE Cezalan
,|
0t
trd] .vryunurEr-f, Nsxot I emtn€l|8r
1
06
lqibrden Aacakla.
1
90
(.!rN.'
I
CTL)
50.000,m
euq rErE.gE'lrE|Il
0:)
05
ODENEGI
$.0@,00
03
05
BUT9E
250.000,m
350.00,0,00
150.m0,@
250.m0,m
dnrruarrnsysn uE6r vegm Gatxt€f
t20.mo,m
GENEL TOPTA
-
1t1
35.m0.0(n.00
Download

BÜTÇE GELİR CETVELİ 2015