BARINMA BİRİMLERİ YÖNETİM KURULU KARARI
1 Eylül 2014 - 31 Ağustos 2015 tarihleri arasında uygulanacak olan Barınma Birimleri Öğrenci
başvuru, yerleştirme takvimi ve ücretleri hakkında;
2014 - 2015 Öğretim yılında üniversitemiz barınma olanaklarından yararlanmak isteyen
öğrencilerden;
1. Durumlarını belgelemek koşuluyla,
a.
2014 LYS sonuçlarına göre;
Hacettepe Üniversitesine yerleştirme puanlarına göre MF-1, MF-2, MF-3, MF-4
puan sıralamasında ilk 100 arasında (Mühendislik Fakültesi için MF-4 puan türünde
ilk 2500) yer aldığı için yerleştirilen öğrencilerin,
Hacettepe Üniversitesine yerleştirilme puanlarına göre diğer puan türlerinin
sıralamasında ilk 100 arasında yer alıp, yerleştirildikleri programlan birinci sırada
tercih eden öğrencilerin,
Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında veya Uluslararası Proje Yarışmalarında dereceye
girenlerden sınavsız yerleşme hakkını kullanan öğrencilerin
Öğrenci Yurtlarında barınmada ücretsiz ve sıralamasız öncelik verilmesine; ayrıca, bu
öğrencilerin istedikleri takdirde Konuk Evleri ile Öğrenci Evlerine barınmaya katkı
payını ödemeden sadece aylık barınma ücretini ödeyerek öncelikli yararlanmasına,
b. Ayrıca;
- Şehit çocuğu olanlara,
- Engelli öğrencilere (engel durumuna göre vücut fonksiyonları kayıp oranı %40'ın
üzerinde olanlara),
- Yetişme yurtlarında kalanlara,
- Milli sporculara
Öğrenci Yurtlarında barınmada ücreti karşılığı sıralamasız öncelik verilmesine;
2. 2014 - 2015 Öğretim Yılı İçin öğrencilerin barınma birimleri başvurularını
http://yurt.hacettepe.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamdan yapmalarına ve
gereken işlemlerin aşağıda belirtilen tarihlerde yürütülmesine,
1
a- ÜNİVERSİTEYİ YENİ KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN;
Başvuru Tarihi
: 13 Ağustos 2014
Son Başvuru Tarihi
: 24 Ağustos 2014
Sonuçların ilan Tarihi
: 28 Ağustos 2014
Kayıt Tarihi
: 01 - 05 Eylül 2014
b-
ÖĞRENİMLERİNE
ÜNİVERSİTEMİZE
DEVAM
GELEN
EDEN
ÖĞRENCİLER
YATAY
İLE
2014
GEÇİŞLE
YILINDA
YERLEŞTİRİLEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER VE ÖZEL YETENEK
SINAVIYLA YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN:
Başvuru Tarihi
: 29 Ağustos 2014
Son Başvuru Tarihi
: 08 Eylül 2014
Sonuçların ilan Tarihi
: 11 Eylül 2014
Kayıt Tarihi
: 15 - 19 Eylül 2014
3. Öğrencilerin yerleştirmelerinin, otomasyon sistemi üzerinden, başarı durumları ve
sosyo - ekonomik koşullarının birlikte dikkate alınarak yapılmasına;
4. Yerleştirme sonuçlarının web üzerinden duyurulmasına ve kayıt sırasında
aşağıdaki belgelerin istenmesine;
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a. Hacettepe Üniversitesinin resmi internet sitesinden yapmış oldukları başvuru
formunun ve taahhütnamenin çıktısı,
b. Sağlık durumunun toplu yaşanan yerlerde yaşamaya elverişli olduğuna dair resmi
bir kurumdan alınan sağlık raporu,
c. Ailesinin kayıt yaptırılacak barınma biriminin bulunduğu şehrin belediye sınırları
dışında ikamet ettiğine dair, son altı aya ait elektrik, su ve telefon faturalarından
biri,
2
d. Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi ile altı (6) adet vesikalık fotoğraf (son altı
ayda çekilmiş),
e. Yabancı uyruklu öğrenciler için Emniyet makamlarından alınacak Türkiye'de
oturma izni verildiğine dair izin belgesi ile öğrencinin pasaportunun tasdikli
fotokopisi,
f. Yönetim Kurulunun, içinde bulunulan sene için belirlemiş olduğu barınma
ücretinin ilk aya ait dekontu ile Konukevleri ve Öğrenci Evlerinde geçerli olan
aidata katkı payı dekontu,
g. Nüfus kayıt örneği,
5. Barınmaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğrenim programına kayıt
yaptırdıktan sonra Barınma Birimlerine kayıt için başvurmasına,
6. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen öğrencilerin Barınma Birimi
yerleştirme İşlemlerinin İptal edilmesine;
7. Barınma Birimleri ücretlerinin, 2014 - 2015 Öğretim Yılında aşağıda belirtildiği
şekilde uygulanmasına;
Barınma Birimleri 1 Eylül 2014 - 31 Ağustos 2015 tarihleri arasında uygulanacak
aidatlar ve aidata katkı payları aşağıda belirtildiği şekildedir.
ÖNEMLİ: Aidata katkı payları yasal öğrenim süresi için bir defaya mahsus olmak
üzere yatırılmaktadır ve geri iadesi yapılmamaktadır. Öğrenci okulunu normal
öğrenim dönemi içinde bitirmeyip dönemini uzattığı takdirde belirlenen artık yıl
aidata katkı payını yatırır.
ÜCRETLER
Beytepe Öğrenci Evleri Aidata Katkı Payları (TL)
Hazırlık ve 1. Sınıf Öğrencileri
1.650
2. Sınıf Öğrencileri
1.250
3. Sınıf Öğrencileri
850
4. Sınıf Öğrencileri
450
Artık Yıl Öğrencileri
550
3
Arş. Gör. Ve Yük. Lisans Öğrencileri (Standart 2 kişilik 500
oda için)
Tek Kişilik Odalar
2.000
Stüdyo Tipi Odalar
2.450
Stüdyo Tipi Odalar (Evli Arş. Gör.)
850
Beytepe Öğrenci Evleri Aylık Ücretler (TL)
2 Kişilik Standart Odada Kişi Başı (Öğrenci)
430
2 Kişilik Standart Odada Kişi Başı (Öğrenci K, L ve N 480
Blok Oda)
2 Kişilik Standart Odada Tek Kişi (Arş. Gör)
510
2 Kişilik Standart Odada Tek Kişi (Arş. Gör) K, L ve N 540
Blok Oda)
2 Kişilik Standart Odada Tek Kişi (Öğrenci)
670
2 Kişilik Standart Odada Tek Kişi (Öğrenci K ve L Blok 690
Oda)
Tek Kişilik Oda J Blok (Öğrenci)
620
Stüdyo Tipi Oda (Evli Arş. Gör.)
630
Stüdyo Tipi Oda (Öğrenci)
690
Misafirhane (Günlük)
55
Misafirhane Stüdyo (Günlük)
70
Geçici statüde 2 kişilik standart odada (A,B,C,D,E,F,G 510
Blokları) kişi başı
Geçici statüde 2 kişilik standart odada
(K,L,N,M 540
Blokları) kişi başı
Geçici statüde tek kişi
700
Konukevi 1 ve Konukevi 2
Aidata Katkı Payları (TL)
Hazırlık Sınıfı ve 1. Sınıf Öğrencileri
2.100
2. Sınıf Öğrencileri
1.500
3. Sınıf Öğrencileri
1.000
4. Sınıf Öğrencileri ve Her Artık Yıl İçin
500
4
Yüksek Lisans Öğrencileri
675
Doktor ve Doktora Öğrencileri
825
Konukevi 1
Aylık Ücretler (TL)
Standart Öğrenci Odası
660
Büyük Öğrenci Odası
740
Geçici Statü
750
Konukevi 1
Otel Günlük Ücretler (TL)
Tek Kişilik Otel Odası
70
2 Kişilik Otel Odası
90
3 Kişilik Otel Odası
120
Süit Oda
140
Kahvaltı
10
Konukevi (2)
Aylık Ücretler (TL)
Öğrenci
760
Hemşire
450
Geçici Statü
800
Maltepe Konuk Evi
Aidata Katkı Payları (TL)
Hazırlık ve 1. Sınıf Öğrencileri
1250
2. Sınıf Öğrencileri
1000
3. Sınıf Öğrencileri
750
4. Sınıf ve üstü Öğrenciler
400
Maltepe Konuk Evi
Aylık Ücretler (TL)
Çift kişilik oda
390
Tek kişilik oda
410
Misafir tek kişilik oda
70
Misafir çift kişilik oda
90
450 (çift-kişi başı)
Geçici Statü
500 (tek)
Sıhhiye Öğrenci Yurtları
Kız Öğrenci Yurdu
Aylık Ücret (TL)
A Blok 2 Kişilik Oda
290
5
B Blok 2 Kişilik Oda (Katta Mutfaklı)
325
Erkek Öğrenci Yurdu
Aylık Ücret (TL)
C Blok 2 Kişilik Oda
290
C Blok 4 Kişilik Oda
220
C Blok 4 Kişilik Oda (Balkonlu)
250
Beytepe Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları
Aylık Ücret (TL)
A B C D ve E Blokları 4 Kişilik Oda
210
Sıhhiye ve Beytepe Öğrenci Yurtları misafir (günlük)
20
6
Download

BARINMA BİRİMLERİ YÖNETİM KURULU KARARI 1 Eylül 2014