MERKEZİ TABAN
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
PUANI (ÖSYM) İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
20...-20.... Öğretim Yılı
I. KİŞİSEL BİLGİLER
Soyadı, Adı: ......................................................................... Cinsiyeti: K
/E
Doğum tarihi: ....................................................................... Telefon ev: ......................................
E- posta: .............................................................................. Telefon GSM: …………………………….
Mezun olduğu lise: .............................................................................................
Yazışma adresi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
II. ADAYIN HALEN KAYITLI OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
* Fakülte ve bölüm : ......................................................................................................... ..........
* Bitirdiği sınıf: ........................................
* Okuduğu dönem sayısı (hazırlık hariç): ....................................................................................
* Daha önce Merkezi Yerleştirme Puanı İle Kayıt Yapıldı Mı?
* Hazırlık (İngilizce): Başarılı
Evet
Hayır
Başarısız
* Üniversitede Hazırlık (İngilizce) bulunmamaktadır.
* Hazırlık sınıfına devam ettiğiniz öğretim yılı
……/…….
* Öğreniminiz süresince kayıt dondurdunuz mu ?
Evet
Hayır
Cevabınız evet ise hangi öğretim yılında ve hangi yarıyıllar ? .................... / ........... Güz
/
Bahar
I. ADAYIN ÖSS/ÖYS SINAVIYLA İLGİLİ BİLGİLERİ VE BAŞVURDUĞU BÖLÜMLER
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adayın halen kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna kabul edildiği yıl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Üniversiteye kayıt yılındaki, Puan Türü: ................................ Alınan Puan: .............................
Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa; kaydım yapılmış olsa bile, iptal edilebileceğini ve
hakkımda, disiplin işlemlerinin yürütüleceğini anladığımı bildiririm.
Tarih: ........... / ......... / ...................... İmza:..............................................................
Bu
Bu bölüm Üniversite yetkili birimlerince kullanılacaktır.
Fakülte / MYO. :Başvuru koşullarına
Uygundur.
Uygun değildir.
ÖİDB:
Uygundur.
Uygun değildir.
Başvuru koşullarına
Varsa açıklamalar:
Download

(ösym) ile yatay geçiş başvuru formu