T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
2013 / 2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
(Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş)
I. KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı :
...........................................................
Cinsiyeti:
K
E
Doğum tarihi:.......................................................... Telefon ev: ...............................................................
E-posta: ..................................................................Telefon GSM: ..........................................................
Yazışma adresi: .................................................................................
...........................................................................................................
.........................................
II. ADAYIN HALEN KAYITLI OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Üniversite
:...........................................................................................
Fakülte/Y.O/M.Y.O:...............................................................................................
Bölüm/Program
:................................................................................................
İkinci Öğretim ise: %10 Belgesi
VAR
N.Ö.
İ.Ö.
YOK
(Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk yüzde on’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan ikinci öğretim
öğrencileri, normal öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler.)
Bitirdiği sınıf:...........……
Okuduğu Dönem Sayısı (Hazırlık Hariç):……….......
Genel not ortalaması: ..........................
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Bilgileri: Yabancı Dil:....................................
Zorunlu
İsteğe bağlı
Okudum
Okumadım
III. ADAYIN ÖSS/ÖYS SINAVIYLA İLGİLİ BİLGİLERİ VE BAŞVURDUĞU BÖLÜMLER
Adayın halen kayıtlı olduğu yüksek
öğretim kurumuna kayıt yılı
2009
Sıra no
(1)
(2)*
Başvurulan
bölümün puan
türü (SAY, SÖZ,
E.A.)
Başvurulan Bölüm
(Değerlendirmede, tercih sıranız önemlidir.)
2010
2011
(3)
Adayın ÖSS
Yerleştirilme Puanı
2012
2013
(4)*
Başvurulan
bölümün aynı
yıla ait taban
puanı
1
2
* Bu sütunlar ile ilgili bilgi Üniversitemizin http://www.ogu.edu.tr adresi öğrenci işleri linkinden öğrenci işleri duyurularında
bulunmaktadır.
Bir bölümün normal öğretim ve ikinci öğretim programına yatay geçiş için başvuracak adayın tek bir form
doldurması, bu form üzerinde tercihlerini belirterek fotokopi ile çoğaltması, başvurulan her program için bir
form ve ekinde gerekli belgelerin tümünün olması gerekmektedir.
Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa; kaydım yapılmış olsa bile, iptal edilebileceğini ve
hakkımda disiplin işlemlerinin yürütüleceğini kabul ediyorum.
Tarih: ......./......../............
İmza: ..........................................................
Bu bölüm Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca doldurulacaktır.
ÖİDB görüşü :
Başvuru koşullarına uygundur.
Uygun değildir.
Varsa açıklamalar:
.................................................................................................................................................................
ESOGÜ ÖİDB
FORM G
Download

tc eskişehir osmangazi üniversitesi yatay geçiş