HİTİT ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
I. KİŞİSEL BİLGİLER
Soyadı, Adı : .........................................................................
Cinsiyeti
:K
/ E
Doğum Tarihi : .......................................................................
Telefon Ev
: .............................
E- posta
: .............................................................................. Telefon GSM : .………………………….
Mezun olduğu lise: .............................................................................................
Yazışma adresi: ……………………………………………………………………….
II. ADAYIN HALEN KAYITLI OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
* Fakülte ve bölüm : ..............................................................................................................
* Bitirdiği sınıf
: ................................. Genel not ortalaması: ............... / ........................
* Okuduğu dönem sayısı (hazırlık hariç): ....................................................................................
* Hazırlık (İngilizce): Başarılı
Başarısız
* Üniversitede Hazırlık (İngilizce) bulunmamaktadır.
* Hazırlık sınıfına devam ettiğiniz öğretim yılı ……./…..
* Öğreniminiz süresince kayıt dondurdunuz mu ? Evet
Hayır
Cevabınız evet ise hangi öğretim yılında ve hangi yarıyıllar ? .................. / ............. Güz
Adayın halen kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna kabul edildiği yıl
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
/ Bahar
2014
Üniversiteye kayıt yılındaki, Puan Türü: ................................ Alınan Puan: .............................
Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa; kaydım yapılmış olsa bile, iptal edilebileceğini
ve hakkımda, disiplin işlemlerinin yürütüleceğini kabul ediyorum.
Tarih: ........... / ......... / ......................
Bu bölüm Üniversite yetkili birimlerince kullanılacaktır.
Fakülte/YO/MYO : Başvuru koşullarına uygundur.
İmza:..................................................
Uygun değildir.
Download

hitit üniversitesi 2014-2015 eğitim