Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Giriş Sınavı ve Sonuç Tutanağı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenler anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş sınavına tabi tutulmuş olup,
12.maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
:
23.02.2015
-
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
09.03.2015
13 Mart 2015 Cuma
:
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
BİRİMİ
:
KADRO ÜNVANI :
ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (29445)
MESLEK YÜKSEKOKULU
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
ALES
Sıra
No
1
Adı Soyadı
TUĞBA SOLMAZ
BİRİM
ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ
MYO
BÖLÜM /PROGRAM
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER /
ACİL YARDIM
İLK VE
MEZUNİYET NOTU
GİRİŞ SINAVI
ALES
PUANI
ALES
PUANI
%35
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZUNİYET
NOTU
%30
GİRİŞ SINAVI
PUANI
GİRİŞ SINAVI
PUANI
%35
72,181
25,26
79,70
23,91
82,00
28,70
GENEL
TOPLAM
77,87
SONUÇ
KAZANDI
Download

gaziosmanpaşa üniversitesi öğretim elemanı ilanı sonuçları