Sınav Komisyonu Ön Değerlendirme Raporu
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik Uyarınca Üniversitemiz Hukuk Fakültesi için ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosuna
başvuran ve ön değerlendirmede alınması uygun bulunan ve bulunmayan adayların listesi aşağıda
beyan edilmiştir. Bu değerlendirmede uygun bulunan adaylar, mülakat ve yazılı sınava girmeye hak
kazanmıştır.
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
ANABİLİM
DALI
ADAYIN ADI
SOYADI
ADAYIN ALES
PUANI
%60
ADAYIN
YABANCI
DİL
PUANI
%40
TOPLAM
AÇIKLAMA
79,1684
SINAVA
GİRMEYE
HAK
KAZANDI
SINAVA
GİRMEYE
HAK
KAZANDI
İş ve Sosyal
Güvenlik
Hukuku
Esra Turgut
İş ve Sosyal
Güvenlik
Hukuku
Şebnem Gedik
AKBAŞ
75,70606(EA)
45,4236
60
24
69,423
İş ve Sosyal
Güvenlik
Hukuku
Karsu Küçük
80,11569(EA)
48,0694
50
20
68,069
Ceza ve
Ceza
Muhakemesi
Hukuku
Muhammed
Enes Yıldız
84,21477(EA)
50,528
73,750
29,5
80,02
Ceza ve
Ceza
Muhakemesi
Hukuku
Merve Selin
Şohoğlu
74,33932(EA)
44,6035
78,75
31,5
76,1
93,61419(EA)
56,1685
57,500
23
SINAVA
GİRMEYE
HAK
KAZANDI
SINAVA
GİRMEYE
HAK
KAZANDI
SINAVA
GİRMEYE
HAK
KAZANDI
Ceza ve
Ceza
Muhakemesi
Hukuku
Buket Abanoz
80,27347(EA)
48,1640
61,250
24,5
72,664
Milletlerarası
Esen Aydın
Özel Hukuk
88,18965(EA)
52,913
90
36
88,91
Milletlerarası Hüseyin Talha
Özel Hukuk Tuncel
94,80982(EA)
56,88
77,500
31
87,88
Milletlerarası Ali Ergin
Özel Hukuk Çelebi
72,00675(EA)
43,2036
82,500
33
76,203
Genel Kamu
Hukuku
78,06159(EA)
46,83
70
28
74,83
Anıl Ergün
SINAVA
GİRMEYE
HAK
KAZANDI
SINAVA
GİRMEYE
HAK
KAZANDI
SINAVA
GİRMEYE
HAK
KAZANDI
SINAVA
GİRMEYE
HAK
KAZANDI
SINAVA
GİRMEYE
HAK
KAZANDI
Download

Rapor ve Aday listesi için tıklayın