ANKARA SANAYİ ODASI
Atatürk Bulvarı No:193
Kavaklıdere / ANKARA
Tel:0 312 417 12 00
Faks: 0 312 417 52 05
www.aso.org.tr
[email protected]
ANKARA SANAYİ ODASI
(Tel: 0.312.417 12 00 - Fax: 0.312.417 12 71 – E –Posta: [email protected])
EYLÜL 2014 SONU İTİBARİYLE
ASO ÜYELERİ EĞİLİM ANKETİ
İşyerinin Ünvanı
:………….........................………………………………………………………….....
ASO Sicil No
:……………………………………………………………………...............................
İşyerinin; Tel. No : ………………....……
Faks No : …………………....… E-Posta: .....................................
1. Çalışanların Sayısı: ............................................................................................
Aşağıdaki konularda, Haziran 2014 ve Eylül 2014 ayları sonunda firmanızda ne gibi gelişmeler
oldu? 2014 yılı kalanı için beklentileriniz nedir?
Haziran 2014
Arttı
Aynı
Kaldı
Azaldı
Eylül 2014
Arttı
Aynı
Kaldı
2014 Kalanı İçin Beklentiler
Azaldı
Artacak
Aynı
Kalacak
Azalacak
Üretim
İç satışlar
Dış satışlar
Yeni siparişler
İstihdam
İthalat
Ürün Fiyatları
Hammadde
Fiyatları
Kredi
Kullanımı
Ücretler
Stoklar
2.
Aşağıda belirtilen dönemler itibariyle firmanızın ortalama üretim kapasite kullanım oranını
işaretleyiniz.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
ANKARA SANAYİ ODASI
Atatürk Bulvarı No:193
Kavaklıdere / ANKARA
Tel:0 312 417 12 00
Faks: 0 312 417 52 05
www.aso.org.tr
[email protected]
0-50
a.
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
Haziran 2014 sonu itibariyle:
b. Eylül 2014 sonu itibariyle :
3. a. İhracat yapıyor musunuz?
Evet
Hayır
b. Evet ise, ihracatınızın, toplam cironuz içindeki payı nedir?
Mart 2014
%…..
Haziran 2014 %…...
Eylül 2014
%…..
4. Kullandığınız finansman kaynaklarını işaretleyiniz.
1. Öz Kaynak
2. Ticari Bankalar
5.
3.
Eximbank
4.
Yatırım ve Kalkınma Bankaları
5.
Yurtdışı Finans Kurumu
6.
Factoring
7.
Leasing
8.
Diğer (Lütfen Açıklayınız.)
……………..………………………
Finansman konusunda bir sorununuz var mı?
Evet
Hayır
Eğer cevabınız Evet ise; aşağıda sıralanan olası nedenlerden en önemli gördüklerinizi
işaretleyiniz.
a.
Kredi alamamak
b. Kredi Vade Süresinin Kısalığı
c.
Kredi maliyeti yüksekliği
d. Özkaynak yaratamamak
e.
İşletme sermayesi ihtiyacının hızla artışı
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
ANKARA SANAYİ ODASI
Atatürk Bulvarı No:193
Kavaklıdere / ANKARA
Tel:0 312 417 12 00
Faks: 0 312 417 52 05
www.aso.org.tr
[email protected]
f.
Sektördeki teşviklerin azalışı
g.
Diğer ……………………………………………………………………………..
6. Yeni eleman arıyor musunuz?
Evet
Hayır
Eğer cevabınız Evet ise hangi nitelikte olduğunu lütfen işaretleyiniz.
a.
Vasıflı eleman(usta teknisyen kalfa)
b. Ara eleman (tekniker)
c.
Uzman(yönetici mühendis işletmeci)
d. Vasıfsız eleman
7. Odamızdan beklentilerinizi lütfen açıklayınız.
…..…………………………………………………………………………………………………..…………........
…..…………………………………………………………………………………………………..…………........
Teşekkür Ederiz.
Anket Formunu Cevaplayan Kişinin;
Adı ve Soyadı : ……………………………………
Görevi
: ……………………………………
(Bilgiler ASO'da saklı tutulacaktır.)
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Download

eylül 2014 sonu itibariyle aso üyeleri eğilim anketi