Bilkent Üniversitesi - ASO Sağlık Odaklı Üniversite
Sanayi İşbirliği Çalıştayı
Tarih
Saat
Yer
: 2 Nisan 2015, Perşembe
: 09:00-18:00
: Ankara Sanayi Odası
Meclis Salonu
09:00-09:30
Kayıt
09:30-09:45
Açılış
M. Nurettin ÖZDEBİR
Ankara Sanayi Odası Başkanı
Prof. Dr. Abdullah ATALAR
Bilkent Üniversitesi Rektörü
09:45-10:45
10:45-11:00
Üniversite ve İş Dünyasının Yararlanabileceği Ar-Ge Fon Programları
- T.C Sağlık Bakanlığı
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- TÜBİTAK
Ayşe Özge GÖZAY
H2020 Sağlık Alanı Ulusal İrtibat Noktası
- Bilkent TTO
Kuzeyhan ÖZDEMİR
Bilkent TTO Direktörü
Kahve arası
11:00-12:30
I.Oturum Immün ve Metabolik Hastalıklar/Kanser Araştırmaları
Oturum Başkanı: Prof.Dr.İhsan GÜRSEL
 Üniversite-Sanayi Başarı Hikayesi
 Proje Fikri Sunumları
 Panel
12:30-13:30
Öğle Yemeği
13:30-15:00
II.Oturum Nanobiyoteknoloji/Biyomalzeme
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Mehmet BAYINDIR
 Üniversite-Sanayi Başarı Hikayesi
 Proje Fikri Sunumları
 Panel
15:00-15:15
15:15-16:45
Kahve arası
III.Oturum Biyomedikal/Görüntüleme/Biyoenformatik/Sinir Bilim
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ergin ATALAR
 Üniversite-Sanayi Başarı Hikayesi
Bülent ŞEN
ASELSAN
 Proje Fikri Sunumları
 Panel
16:45-18:00
Birebir Görüşmeler
(Atatürk Bulvarı No 193)
1
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Download

Taslak Program - Ankara Sanayi Odası