TÜRKİYE-YUNANİSTAN İŞ FORUMU-İZMİR
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)-Yunanistan Odalar Birliği-Enterprice Greece
( 12 Kasım 2014)
Ortak İş Fırsatları Arama
Katılım Formu
Lütfen formu İngilizce doldurduktan sonra en geç 27/10/2014 tarihine kadar aşağıda iletişim
bilgileri bulunan Ankara’daki Yunanistan Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticari İlişkiler Bölümü’ne
göndermenizi rica ediyoruz
Şirket / Kurum Adı: _________________________________________________
Temsilci / İletişim kurulacak kişinin adı: ______________________________________
Görev / Ünvan : ____________________________________________________________
Adres : _________________________________________________________________
Şehir, Posta Kodu: ________________________________________________________
Telefon :_________________Faks :___________________ Mobil: ___________________
E-Mail: ____________________________________ Web site: _______________________
Oda Üyeliği (varsa lütfen belirtiniz): __________________________________________
Sektör : Tarım 
Gıda & İçecek 
İnşaat İnşaat Malzemeleri 
Yenilenebilir Enerji Turizm  Denizcilik  Lojistik/Taşımacılık 
Gayrımenkul-Real Estate  Diğer______________________________
(Lütfen Belirtiniz örneğin danışmanlık, sağlık, teknoloji v.b.)
Şirket Profili (Lütfen İngilizce şirket profilinizi ekleyiniz)
1. Sektör - Faaliyet: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Boyut: Ciro: _______________________ Çalışan Sayısı: ______________________
3. Dış Aktiviteler:
İhracat cirosu
______%
ve dış aktivite
________%
4. Yunanistan’da mevcut ortaklığınız var mı?
____________________________________________________________________
5. Mevcut Uluslararası faaliyetleriniz var mı?
_________ ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
İlgi Alanları (Lütfen İngilizce doldurunuz)
TİCARET

Yatırım : Yunanistan’a 
Türkiye’ye 
İŞBİRLİĞİ- Üçüncü Ülkelere Ortak Yatırım Somut ilgi (lütfen belirtiniz) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Yunanistan Büyükelçiliği
Ekonomi ve Ticari Iliskiler Ofisi
İrtibat :Mihail Sarı
Tel :0312 427 83 07-08 Fax :0312 427 83 74
[email protected]
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Download

Katılım Formu