01.07.2014
İZOLASYON FİYAT LİSTESİ
Poz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Malzeme Cinsi
1/2" KLİMAFLEKS-22 (Polietilen)
3/4" KLİMAFLEKS-28
1"
KLİMAFLEKS-35
11/4" KLİMAFLEKS-42
11/2" KLİMAFLEKS-48
2"
KLİMAFLEKS-60
21/2" KLİMAFLEKS-76
3"
KLİMAFLEKS-89
4"
KLİMAFLEKS-114
GRİ KLİMAFLEKS BANTI
10mm
0,44 TL
0,53 TL
0,62 TL
0,67 TL
0,80 TL
0,99 TL
1,35 TL
1,70 TL
2,16 TL
6,00 TL
Mt/Poşet
230 m.
180 m.
140 m.
108 m.
90 m.
70 m.
48 m.
40 m.
30 m.
15mm
0,73 TL
0,85 TL
0,97 TL
1,07 TL
1,28 TL
1,53 TL
1,92 TL
2,40 TL
3,40 TL
Mt/Poşet
160 m.
140 m.
110 m.
90 m.
80 m.
60 m.
40 m.
30 m.
24 m.
Poz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Malzeme Cinsi
1/2" KAUÇUK BORU İZOLESİ
3/4" KAUÇUK BORU İZOLESİ
1" KAUÇUK BORU İZOLESİ
11/4" KAUÇUK BORU İZOLESİ
11/2" KAUÇUK BORU İZOLESİ
2" KAUÇUK BORU İZOLESİ
21/2" KAUÇUK BORU İZOLESİ
3" KAUÇUK BORU İZOLESİ
4" KAUÇUK BORU İZOLESİ
SİYAH ARMAFLEKS BANTI
9mm
1,10 TL
1,30 TL
1,57 TL
1,77 TL
1,98 TL
2,40 TL
2,95 TL
3,43 TL
4,30 TL
6,00 TL
Mt/kutu
136 m.
104 m.
80 m.
64 m.
52 m.
38 m.
26 m.
20 m.
16 m.
13mm
1,75 TL
2,04 TL
2,40 TL
2,75 TL
3,00 TL
3,60 TL
4,40 TL
5,10 TL
6,45 TL
Mt/kutu
96 m.
78 m.
60 m.
50 m.
42 m.
32 m.
22 m.
18 m.
12 m.
Poz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Malzeme Cinsi
1/2" ALM.FOLYOLU İZOLE BORU
3/4" ALM.FOLYOLU İZOLE BORU
1"
ALM.FOLYOLU İZOLE BORU
11/4" ALM.FOLYOLU İZOLE BORU
11/2" ALM.FOLYOLU İZOLE BORU
2"
ALM.FOLYOLU İZOLE BORU
21/2" ALM.FOLYOLU İZOLE BORU
3"
ALM.FOLYOLU İZOLE BORU
4"
ALM.FOLYOLU İZOLE BORU
ALÜMİNYUM FOLYOLU BANT 5cm
25mm
3,90 TL
4,30 TL
4,90 TL
5,60 TL
6,00 TL
6,80 TL
8,10 TL
9,20 TL
Mt/Poşet
40,8 m.
36,0 m.
30,0 m.
26,4 m.
22,8 m.
16,8 m.
14,4 m.
10,8 m.
30mm
Mt/Poşet
4,60 TL
33,6 m.
5,10 TL
27,6 m.
5,80 TL
24,0 m.
6,10 TL
18,0 m.
6,60 TL
18,0 m.
7,60 TL
14,4 m.
8,90 TL
12,0 m.
10,00 TL
9,6 m.
12,00 TL
6,0 m.
11 ALÜMİNYUM FOLYOLU BANT 5cm TAKVİYELİ
9,00 TL
10,00 TL
NOTLAR
1- Polietilen ve kauçuk borular 2 şer mt, Folyolu boru 1,2mt uzunluğundadır.
2-Tenzilat ve satış şartları için firmamızla temas ediniz.
Daha geniş bilgi için www.aknur.com sitemizi ziyaret ediniz.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Download

01.07.2014 Poz Malzeme Cinsi 10mm Mt/Poşet 15mm Mt