EK – 1:
T. C. EKONOMİ BAKAN YARDIMCISI SAYIN ADNAN YILDIRIM BAŞKANLIĞINDA
KAZAKİSTAN TİCARET VE YATIRIM HEYETİ ZİYARETİ
(25 – 27 Şubat 2015, ALMATI)
Katılım Formu
Katılımcının Adı Soyadı
Temsil Ettiği Kurum Adı
Ünvanı
Faaliyet Alanı / Sektör
Telefon
Mobil Telefon Numarası
Faks
E-posta ve Web Sayfası
Kazakistan pazarına
yönelik iş yapıyorsanız
kısaca sektör belirtiniz
Kazakistan ile mevcut
ticari ve ekonomik
ilişkileriniz
İş ziyaretine katılım
amacınız
(
(
(
)-(
)-(
)-(
)
)
)
□ İHRACAT
□ YATIRIM
□
İTHALAT
□ İHRACAT
□ YATIRIM
□ MÜTEAHHİTLİK
□
□
İTHALAT
PİYASA ARAŞTIRMASI
Seyahat sırasında
özellikle görüşmek
isteğiniz firma / kuruluş
Seyahatten
beklentileriniz, üzerinde
durulmasını arzu
ettiğiniz konular (lütfen
detay belirtiniz)
Sorunlar ve Çözüm
Önerileriniz
Formun en geç 18 Şubat 2015, Çarşamba günü mesai sonuna kadar DEİK’e
(Tel: 0 212 339 50 67, Faks: 0 212 270 37 84, E-mail: [email protected])
iletilmesi gerekmektedir.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Download

Katılım Formu