DEİK AFRİKA İŞ KONSEYLERİ ANKET FORMU
Firma Adı
Anket Soruları
Yetkili İsim
Unvanı
Tel
Mevcut iş
bağlantınız varsa
İlgili ülkeyle mevcut
İlgili ülkede mevcut
sektörünü belirtiniz
iş bağlantınız var
ofisiniz veya
(Ticaret, Yatırım,
mı?
temsilciniz var mı?
Turizm,
Müteahhitlik vb.)
GSM
Faks
E-posta
DEİK bünyesinde
ilgili ülkeyle
Bildiğiniz yabancı kurulması planlanan
dil(ler)
İş Konseyine üye
olmayı düşünür
müsünüz?
Web
Görüş ve önerileriz
Benin
Burkina Faso
Botsvana
Çad
Gine
Güney Sudan
Kongo Dem. Cum.
Kongo Cum.
Mali
Madagaskar
Mozambik
Nijer
Orta Afrika Cum.
Zambiya
Zimbabve
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Bilgi: [email protected]
Sektör
Download

Anket Formu