ORTA ANADOLU
ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/406-6636
Türkiye-Kenya İş Konseyi Ortak Toplantısı
Ankara, 02/04/2014
SĠRKÜLER (G/2014)
Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, DEİK/Türk-Kenya İş Konseyi
tarafından, Kenya Cumhurbaşkanı Sn.Uhuru KENYATTA’nın ülkemize düzenleyeceği resmi
ziyaret vesilesi ve teşrifleriyle, 9 Nisan 2014 Çarşamba günü, 09:00-16:00 saatleri arasında
İstanbul Hilton Otel’de “Türkiye-Kenya İş Konseyi Ortak Toplantısı”nın gerçekleştirileceği
bildirilmektedir.
Yazının devamında, Kenya’dan ülkemizi ziyarete gelecek olan işadamlarının temsil
ettikleri sektörler arasında otomotivi bilgi ve iletişim sistemleri, reklam ve tanıtım, turizm,
danışmanlık, gayrimenkul, inşaat ve dış ticaret’in yer aldığı belirtilmektedir.
Sözkonusu etkinliğe katılmak isteyenlerin ekte yer alan formu doldurarak, 100-TL
katılım ücretini DEİK/Türk-Afrika İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) TR 16
0006 4000 0011 0111 7015 26 numaralı IBAN hesabına, en geç 7 Nisan 2014 Pazartesi gününe
kadar yatırmaları ve başvuru formu ile birlikte ödeme dekontunu DEİK’e (e-posta:
[email protected] , Tel: 0212 339 50 05 ) iletmeleri gerekmektedir.
Bilgilerine sunulur.
Z.Ebru ATAMER
Genel Sekreter a.
Şube Müdür V.
EK : 1. Başvuru Formu (1 sayfa )
2. Kenyalı İşadamları Listesi (1 sayfa )
Ayrıntılı bilgi için: Mehmet Erinç Yanık - Uzman Yardımcısı
Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
Türk-Kenya İş Konseyi Ortak Toplantısı, 9 Nisan 2014, Hilton Otel, İstanbul
KENYALI İŞADAMLARI LİSTESİ
#
1
Ad-Soyad
Mr. Kiprono Kittony
Kurum / Firma Adı
Kenya TSO (KNCCI) – National Chairman
Faaliyet Alanı
STK
Website / E-mail
www.kenyachamber.co.ke
2
Mr. Laban Onditti Rao
Kenya TSO (KNCCI) – National Vice Chairman
STK
www.kenyachamber.co.ke
3
Mr. James Mureu
Kenya TSO (KNCCI) – Director
STK
www.kenyachamber.co.ke
4
Mr. Anwar Rutto
Kenya TSO (KNCCI)
STK
www.kenyachamber.co.ke
5
Mr. Shariff Abdulwalli
Kenya-Türk İş Konseyi
6
Mr. Joel Kibe
CMC Motors Group Ltd
Otomotiv
www.cmcmotors.com
7
Mr. Paul Ndungu
CMC Motors Group Ltd
Otomotiv
www.cmcmotors.com
8
Mr. Teoman Kurt
Turkenya Tours & Safaris Ltd
Turizm
www.turkenya.com
9
Mr. Stanley Kinyanjui
Magnate Ventures Ltd
ICT, Reklam & Tanıtım
www.magnate-ventures.com
10
Mr. Ismail Tas
Wide Vision Investors & Business Association
ICT, Reklam & Tanıtım
www.viba.co.ke
11
Mr. Fuat Kuracan
Wide Vision Investors & Business Association
ICT, Reklam & Tanıtım
www.viba.co.ke
12
Ms. Cathrine Irungu
Tradelinks International Ltd
ICT, Reklam & Tanıtım
www.tradelinkslimited.com
13
Mr. Sylvester Onyango
Sketchers Design Promoters
ICT, Reklam & Tanıtım
www.sketchersdesign.co.ke
14
Mr. Christopher Kinyanjui
COM 21
ICT, Reklam & Tanıtım
www.com21.co.ke
15
Mr. Richard M. Musau
Kenya Toners
ICT & Donanım
16
Ms. Beatrice W. Mwangi
Crowe Howarth
Danışmanlık
[email protected]
17
Mr. Mwenda Thurania
Myspace Properties Ltd
Gayrimenkul
www.myspace.co.ke
18
Mr. David M. Nganga
Mwanzo Build Mart Ltd
İnşaat & Yapı
[email protected]
19
Ms. Priscillar C. Lagat
Kenya-Türk İş Konseyi
www.tunasco.com
www.tunasco.com
Türk-Kenya İş Konseyi Ortak Toplantısı Katılım Formu
09 Nisan 2014, 09:00-16:00, Hilton Otel, İSTANBUL
Firma / Kuruluş:
Temsilci Adı – Soyadı:
Temsilci Unvanı:
Telefon:
Cep No:
E-posta:
Firma Faaliyet Alanı:
Not: Katılım formunun eksiksiz doldurulması rica olunur. Toplantıda Türkçe-İngilizce
simultane tercüme hizmeti sağlanacaktır.
Katılım formunun en kısa sürede DEİK’e (e-posta: [email protected] / Tel: 0212 339
5005) iletilmesi gerekmektedir.
Taslak Program
09.00-09.30
09.30-12.00
12.30-14.30
14.30-16.00
Kayıt
Firmalararası İkili Görüşmeler
Türk-Kenya İş Konseyi Ortak Toplantısı
İş Konseyi Kuruluş Anlaşması İmza Töreni
Açılış Konuşmaları
Çalışma Yemeği
Türkiye ve Kenya’daki Yatırım Olanakları Sunumları
Download

kenya trade delegatıon to turkey 8th – 09th aprıl 2014