AKDENĠZ
ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/178-1570
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HK.
Mersin, 24/02/2015
SAYIN ÜYEMĠZ
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nden alınan 23/02/2015 tarihli yazıda;
“Ekonomi Bakanlığımız koordinatörlüğü ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonu ile,
Erzurum'da İhracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın
artmasına. Dış Ticaret ile ilgili öğrencilerimizin, firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların, bu
konudaki bilgi ve becerilerini geliştirme ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak
amacıyla, yıllık iş programlarımız çerçevesinde bilgilendirme seminerleri düzenlenmekte olup bu
kapsamda,
02 Mart 2015 Pazartesi günü 13.30 - 17.00 saatleri arasında Genel Sekreterliğimiz
Toplantı Salonunda,
Türk Eximbank Kredi Programları ,
Türk Eximbank Sigorta Programları,
Konularının işleneceği bir "Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirilecektir. Katılmak
isteyenlerin ek'teki katılım formunu doldurarak Genel Sekreterliğimizin O 442 214 11 89 - 90 - 91
nolu fakslarına veya [email protected] adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir”
denilmektedir”
Bilgilerinize rica olunur.
Canan Aktan ERDOĞMUġ
Genel Sekreter Yrd.
Ek: Katılım Formu
Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
Download

bilgilendirme semineri hk. - Akdeniz İhracatçı Birlikleri