AKDENĠZ
ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/168-1499
AZERBAYCAN VİZE MUAFİYETİ HK
Mersin, 23/02/2015
SAYIN ÜYEMĠZ
TİM’den alınan 374 sayılı yazıda;
‘’İlgi’de kayıtlı yazımızda, Ekonomi Bakanlığı’ndan Meclisimize iletilen yazıya istinaden
Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi III. Toplantısı neticesinde Azerbaycan
tarafından ilk etapta işadamlarımıza vize muafiyeti uygulamasına yönelik çalışmaların her iki ülke
Ekonomi Bakanlıkları sorumluluğunda başlatılmasının kararlaştırıldığı belirtilerek, söz konusu
muafiyetten faydalanmak isteyen üyelerinizin bildirilmesi talep edilmişti.
Bahse konu çalışma sonucu alınan başvurular Azerbaycan tarafınca incelenmiş olup, ek
bilgilere ihtiyaç duyulduğu, ayrıca Türkiye’den iletilen listedeki kişi sayısının azaltılması gerektiği
bildirilmiştir.
Bu bağlamda Meclisimize iletmiş olduğunuz listelerdeki kişi sayısının yeni isim eklenmesi
koşuluyla yarıya indirilmesi ve vize muafiyeti için başvuran kişinin baba adı, doğum tarihi vb. ilave
bilgilerin eklenerek, ekteki form aracılığıyla en geç 23 Şubat 2015 Pazartesi günü mesai bitimine
kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir’’
Bilgilerinize rica olunur.
Canan Aktan ERDOĞMUġ
Genel Sekreter Yrd.
EK: Vize Muafiyeti Başvuru Formu
Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
Download

azerbaycan vize muafiyeti hk - Akdeniz İhracatçı Birlikleri