ORTA ANADOLU
ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/419-6984
Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri
Ankara, 08/04/2014
SĠRKÜLER (G-2014 )
Sayın Üyemiz,
Bilindiği gibi, Genel Sekreterliğimizce firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya
pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla eğitim programları
düzenlenmektedir.
Bu programlar çerçevesinde, üye firmalarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda
bu defalık toplam beş günlük yoğun bir Dış Ticaret Eğitim Programı 05-09 Mayıs 2014
tarihleri arasında OAĠB Merkez Bina’da, (Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya
ANKARA) gerçekleştirilecek olup, seminer programı ve içeriği Ek’de yer almaktadır.
Katılımın ücretsiz olduğu sözkonusu eğitime katılmak isteyen firma temsilcilerinin,
30 Nisan Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz eğitim portalı
(http://egitim.oaib.org.tr) üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.
Bilgileri rica olunur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
EK:
Dış Ticaret Eğitim Programı ve İçeriği
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
ORTA ANADOLU
ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/419-6984
Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri
Ankara, 08/04/2014
05-09 MAYIS 2014 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK DIŞ TİCARET EĞİTİMİNİN
PROGRAMI VE İÇERİĞİ
DIŞ TİCARETE GİRİŞ
(3 SAAT)
1
5 Mayıs 2014
NİLÜFER ARIAK
ULUSLARARASI PAZARLAMA
(4 SAAT)
DIŞ TİCARETTE TESLİM VE ÖDEME ŞEKİLLERİ
(3 SAAT)
2
06 Mayıs 2014
NİLÜFER ARIAK
DIŞ TİCARET BELGELERİ
(4 SAAT)
GÜMRÜK.MEVZUATI.VE.UYGULAMALARI
(3 SAAT)
3
07 Mayıs 2014
08 Mayıs 2014 SABAH
4
5
OĞLEDEN SONRA
09 Mayıs 2014
SABAH
OĞLEDEN SONRA
Süre
Program
Sabah
Öğleden Sonra
NEYLAN EGE
ZEYNEP İYİLER
DIŞ TİCARETTE LOJİSTİK VE NAKLİYE, SİGORTA
VE NAVLUN
(4 SAAT)
TİCARİ İSTİHBARAT KANALLARI
EXİMBANK
EXİMBANK KREDİLERİ
OAİB Mevzuat ve
Teşvik Şubesi
DAHİLDE İŞLEME
OAİB İhracata
Yönelik Devlet
Yardımları Şubesi DEVLET YARDIMLARI
: 5 Gün
: 05-09 Mayıs 2014
: 09.30-12.30
: 13.30-17.00
Ayrıntılı bilgi için: Fisun Akça - Uzman
Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
(3 SAAT)
(3 SAAT)
(3 SAAT)
(3-4 SAAT)
Download

Dış Ticaret Eğitim Programı ve İçeriği