İLETİŞİM BİLGİLERİ
ÖĞRENİM
BİLGİLERİ
KİMLİK BİLGİLERİ
ADAY BAŞVURU FORMU
EK-1
1.
T.C. KİMLİK NUMARASI:………………..…………
2.
ADI
: …..…………………….…………………
3.
SOYADI
: …..………...………….…………………
4.
BABA ADI : …..…………………….…………………
5.
ANNE ADI : …..……….………….…………………..
6.
DOĞUM TARİHİ : ….../..…./..…..…. (GG/AA/YYYY)
7.
DOĞUM YERİ : ……………………………………
9.
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE : …………………………………………………………..…
FOTOĞRAF
8.
CİNSİYETİ
E
K
10. EN SON BİTİRDİĞİ OKUL : ………………………………………………………………………..........
11. MEZUNİYET TARİHİ : ….../..…./..…..…. (GG/AA/YYYY)
12. TEBLİGAT ADRESİ :…………….…….……………………………………………………….…………………………………….. ………
..…………….…………………………………………………………….………………………………………….……………………………
13. SEMT/İLÇE :………………………….……
14.
İL
İL KODU
15.
SABİT TEL. NO : …...……..……………… GSM NO:………………….……………….
:………..………………………
POSTA KODU
KURUM BİLGİLERİ
16. E-POSTA ADRESİ :………………………………………………………………………….
17. VARSA ÇALIŞTIĞI KURUMUN ADI
: ………………….………………………………..…………………………………………….
18. GÖREVİ
: …….…………….………………………………..……………………………………………
(17 ve 18 numaralı sorular halen çalışmakta olan adaylar tarafından doldurulacaktır.)
19. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMUN ADI VE GÖREV UNVANI : ……..……. …………….………………………………..…………
20. AYRILIŞ SEBEBİ VE TARİHİ
21. ASKERLİĞİNİ YAPIP
YAPMADIĞI :
…………………………………………
DİĞER BİLGİLER
: ………………….………………………………………..……………….
(19 ve 20 numaralı sorular daha önce memuriyeti olanlar tarafından doldurulacaktır.)
22. MECBURİ HİZMETİNİN
BULUNUP BULUNMADIĞI :
…………………………….…...………..
23. ADLİ SİCİL –ARŞİV KAYDI
OLUP OLMADIĞI :
……………………………………..……
YAPTIYSA ŞEKLİ :
YAPMADIYSA SEBEBİ :
…………………………………
…………………………………...……………………………….
VARSA YÜKÜMLÜ
BULUNULAN KURUM :
SEBEBİ VE SÜRESİ :
…………………………………
………………………..……………………..………………..…
VARSA MAHKUMİYETE
KONU SUÇ :
MAHKUMİYET SONUCUNDA VERİLEN CEZA :
………..…………………………
……………………………………………….………………….
24. EŞİ ÇALIŞIYORSA GÖREVİ VE GÖREV YERİ :………. ……………………………………………………………………..……………..
25. BAŞVURDUĞU KADRO UNVANI VE KODU
Formu İnceleyen Görevlinin:
ADAY SIRA
NUMARASI:
:……………………………………………………………………………………………..
Bu aday başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum.
Adı Soyadı
:
Görevi
:
TARİH
Tarih-imza
:
ADAYIN İMZASI :
AÇIKLAMALAR:
1. Bu form aday tarafından el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak tükenmez kalem ile doldurulacaktır.
2. Adaylar ilânda belirtilen belgeleri bu forma ekli olarak İnsan Kaynakları Başkanlığına teslim edeceklerdir.
3. Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere İnsan Kaynakları Başkanlığında kalacaktır.
4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılacak, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
5. Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
: ….../..…./20…
Download

2009 – ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI BAŞVURU FORMU