SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
İŞ TECRÜBESİ BEYANNAMESİ
ADI SOYADI
TC KİMLİK NO
ÖĞRENİM BÖLÜMÜ
MEZUNİYET TARİHİ: … /… /….
:
:
:
İŞYERİNİN TİCARET UNVANI VE FAALİYET
ALANI*
İŞYERİNDEKİ GÖREV
UNVANI**
BAŞLANGIÇ TARİHİ
gg/aa/yyy
AYRILIŞ TARİHİ
gg/aa/yyy
AYRILMA NEDENİ***
1
2
3
4
TARİH :
İMZA :
TANIMLAR
İşyerinin Ticaret Unvanı ve Faaliyet Alanı* : İşyerinin ticari sicildeki kayıtlı ticaret unvanı ve faaliyet alanlarını ifade eder.
İşyerindeki Görev Unvanı**
: İşyerindeki pozisyonu ifade eder.
Ayrılış Nedeni***
: Beyanda bulunanın bu işyerinden ayrılışının nedeninin (İş akdinin sona ermesi, iş akdinin işveren tarafından fesih edilmesi,
istifa vs.) açıklanmasını ifade eder.
NOT: Aday adayının bu beyannamede belirttiği işyerlerindeki çalışma süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumunun, https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ internet adresinden aday
tarafından alınmış ve sisteme yüklenmiş olan sigortalı hizmet dökümleri karşılaştırılarak alanında 7 yıl iş tecrübesine sahip olup olmadığı belirlenecektir. Yapılacak sınav
sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan, İş Tecrübesi Beyannamesi’nde beyan ettiği bilgilere göre, işyeri yetkilisince düzenlenmiş ve onaylanmış çalışma
belgesinin aslı ayrıca istenecektir.
Download

: 1 2 3 4 - Savunma Sanayii Müsteşarlığı