S3
G İ Z L İ
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ
SAFRANBOLU - KARABÜK
STAJYER ÖĞRENCİ SİCİL FİŞİ
ÖĞRENCİNİN
ADI, SOYADI
NUMARASI
YARIYILI
:…………………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………………….
İŞYERİ TARAFINDAN VERİLECEK BİLGİLER
ÖĞRENCİYE İLİŞKİN BİLGİLER
STAJA BAŞLAMA TARİHİ: …………………………………………………..……….……..
STAJ BİTİRME TARİHİ: …………………………………………………………………......
ÇALIŞTIĞI İŞ GÜNÜ SAYISI: ………..……………………………………………………...
DEĞERLENDİRME
1
2
3
4
5
6
7
8
Çok
İyi
İyi
Orta
Zayıf
Amirlerine karşı tutumu
İş arkadaşlarına karşı tutumu
Çalışma saatlerine uyumu
İş disiplini ve titizliği
İletişim kurma becerisi
Sorumluluk duygusu
Araç-gereç, techizat kullanma yeteneği
Kılık-kıyafet, temizlik ve düzeni
İŞYERİNİN
ADI
ADRESİ
:………………………………………………………………………………
:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
TELEFONU
:………………………………………………………………………………
FAKSI
:………………………………………………………………………………
E-POSTA ADRESİ :………………………………………………………………………….
İŞYERİ ONAYI
ADI, SOYADI
:…………………………………………………………………………
UNVANI
:…………………………………………………………………….......
İMZA VE MÜHÜR
:…………………………………….……………….……../…../20…..
Download

G İ Z L İ - fethi toker güzel sanatlar tasarım fakültesi