AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ATAMA BAŞVURU FORMU
T.C. KİMLİK NO :
ADI :
SOYADI :
FOTOĞRAF
DOĞUM YERİ / DOĞUM TARİHİ (G-A-Y)
ATANACAĞI KADRO BİRİMİ / UNVANI
TECİLLİ
TARİHİNE KADAR
Sevk Tarihi :
ASKERLİK DURUMU
YAPTIM
Terhis Tarihi :
MUAF
(Açıklayınız)
HERHANGİ BİR SAĞLIK PROBLEMİM YOK ( )
SAĞLIK DURUMU
SAĞLIK PROBLEMİM VAR ( )
(Açıklayınız)
YOK ( )
ADLİ SİCİL KAYDI
VAR ( )
(Açıklayınız)
YAPMIYORUM ( )
HERHANGİ BİR KAMU KURUMUNDA
KADROLU OLARAK GÖREV YAPIP YAPMADIĞI
ADRES :
YAPIYORUM ( )
KURUMUM :
UNVANIM :
TELEFON :
E-MAİL :
GSM
:
EV
:
DİĞER
:
Kurumunuzca yayımlanan duyurunun tamamını okuduğumu ve Başvuru Bilgi Formunu gerçeğe uygun olarak
doldurduğumu; Formda yazdığım bilgilerin doğruluğunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde
aranan genel şartları taşıdığımı, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğum taktirde atamamın yapılmayacağını, atamamın
yapılmış ve göreve başlatılmış olsam dahi atamamın iptal edileceğini, bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile
birlikte tazmin edileceğini biliyor, taahhüt ediyor ve sorumluluğumu kabul ediyorum.
İmza
:
Adı Soyadı :
Tarih
:
Download

ağrı ibrahim çeçen üniversitesi atama başvuru formu