EK-1
2014 YILI HAC ORGANİZASYONUNDA
GÖREV ALMAK İSTEYEN PERSONELE AİT MÜRACAAT DİLEKÇESİ
T.C.Kimlik No
Adı
Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Cinsiyeti
Hizmet Sınıfı
Resim
Kurum Sicil No
Baba Adı
Anne Adı
...... / …... / …… .
( ) Erkek ( ) Bayan
İli:
Birimi / Yeri:
Görev Yaptığı
Nüfusa Kayıtlı Olduğu
İl :
İlçe :
Öğrenimi
Unvanı / Derecesi
İlçesi:
/
Memuriyete Başlama
Tarihi
….… / .….. /….…
Toplam Hizmet Süresi
..… Yıl .…. Ay .… Gün
Başkanlıkta Geçen
Toplam Hizmet Süresi
.…. Yıl ....… Ay …. Gün
Telefonu
Ev :
İş :
Cep :
Başkanlıktaki Görevine
Başlama Tarihi
….... /….../….…
İkametgâh Adresi
Hacca ve umreye görevli olarak gittiği yıllar
S.N
Görev
Türü
Görev
Yılı
Görev aldığı
Ekip / Kafile
Ekip/Kafile’de
ki Görevi
Görev
Türü
S.N
Görev
Yılı
Görev aldığı
Ekip / Kafile
Ekip/Kafile’de
ki Görevi
4.
5.
6.
1.
2.
3.
2014 Yılı Hac Organizasyonunda Talep Ettiği Görev
(Şartları tutsa bile tek bir görev tercih edilecektir.)
S.No
1.
2.
Talep Edilen Görev
S.No
Din görevlisi olarak görevlendirilmek
istiyorum. (İmam Hatip, müezzin kayım ve
erkek kuran kursu öğreticisi)
Hiç hacca gitmedim görev almak
istiyorum. (Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve
Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı ve Uzman
Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Vaiz,
Eğitim Merkezi Müdürü, Eğitim Görevlisi, dini yüksek
okul mezunu Uzman ile Murakıplık görevlerinde filen
çalışan ve bugüne kadar hacca hiç gitmemiş olanlar)
3.
İrşat Hizmetlerinde görevlendirilmek
istiyorum. (müftü yrd. Müdür, vaize ve uzman)
4.
İrşat Hizmetlerinde görevlendirilmek
istiyorum. (K.K.Ö.)
Talep Edilen Görev
5.
Tercüman olarak görevlendirilmek
istiyorum.
6.
Ekip personeli olarak gitmek
istiyorum
7.
Aşçı olarak görevlendirilmek
istiyorum. (Kurum içinden)
8.
Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Mutfak ve
Yemekhane Servis Personeli olarak
görevlendirilmek İstiyorum. (Kurum
dışında çalışanlar)
NOT: 8’nci madde de belirtilen unvanlar için müracaat edenlerden;
1. Nüfus cüzdan sureti,
2. Resim (2 adet),
3. Bölümüyle ilgili diploma ve sertifika belgesi fotokopisi,
4. Kurumlarında halen çalışanların muvafakat belgesi.
……………………………
2014 yılı hac görevli kriterleri ile ilgili talimatta yer alan hususları okudum ve formu doldurdum.
Talep ettiğim görev için yapılacak olan mülakata katılmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.
.….../..… /2014
(İmza)
Download

2010 YILI HAC ORGANIZASYONUNDA