Gün
Tarih
ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI TASLAK HALĐ (2014-2015 Güz yarıyılı)
NORMAL ve ĐKĐNCĐ ÖĞRETĐM
Sınıf/Saat
1.SINIF
2.SINIF
3.SINIF
4.SINIF
08:00-10:00
Pazartesi
26.01.2015
10:00-12:00
Matematik 1
Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet Başkonuş
Diferansiyel Denklemler
(EEM'de Matematik)
Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet Başkonuş
Yrd. Doç. Dr. Ömer Çelik
13:00-15:00
15:00-17:00
Elk. Mak. Lab.
Yrd. Doç. Dr. Zeki Omaç
Kimya Lab - 1
Yrd. Doç. Dr. Şengül Arslan
Korkmaz
Kontrol Sistemleri-1
Yrd. Doç. Dr. Ömer Çelik
Türk Dili-1
Okt. Yeliz Akar
17:00-19:00
10:00-12:00
Temel Bilgi Tek. Kul.
Doç. Dr. Mehmet Ateş
13:00-15:00
Fizik -1
Yrd. Doç. Dr. Bilgin Zengin
Elektrik Makinaları 1
Yrd. Doç. Dr. Zeki Omaç
Salı
27.01.2015
08:00-10:00
15:00-17:00
Elektromanyetik Alanlar
Yrd. Doç. Dr. Zeki Omaç
17:00-19:00
Sözlü Anlatım
Okt. Cemile Şen
Okt. Yeliz Akar
Tıbbi Elektronik
Yrd. Doç. Dr. Bilgin Zengin
08:00-10:00
Çarşamba
28.01.2015
10:00-12:00
Devre Teorisi
Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Öksüztepe
13:00-15:00
15:00-17:00
Haberleşme Tekniği
Yrd. Doç. Dr. Ömer Çelik
Kimya
Prof. Dr. Ali Boztuğ
Đngilizce - 1
Okt. Mehmet Aşkın
Okt. Hasan Şahin Yıldırım
Fiber Optik Haberleşme
Yrd. Doç. Dr. Bilgin Zengin
Sayısal Elektronik
Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Öksüztepe
Ölçme Sistemleri
Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Öksüztepe
17:00-19:00
08:00-10:00
Perşembe
29.01.2015
10:00-12:00
E. E. M. Temelleri 1
Yrd. Doç. Dr. Zeki Omaç
Elektrik Devreleri
Lab.
Yrd. Doç. Dr.
Zeki Omaç
13:00-15:00
EEM'nde
Malzeme
Yrd. Doç. Dr.
Zeki Omaç
Kalkınma Aj. Projesi Haz. Ve Değ.
Doç. Dr. Murathan Kayım
Mühendislik
Mekaniği
Öğr. Gör. Ali
Kemal Aslan
15:00-17:00
Robotik Sistemler
Yrd. Doç. Dr.
Ömer Çelik
17:00-19:00
08:00-10:00
Atatürk Đlk. Đnk. Tar.1
Okt. Tahsin Hazırbulan
10:00-11:00
11:00-12:00
EEM'ne Giriş
Yrd. Doç. Dr. Bilgin Zengin
13:00-15:00
Fizik Lab -1
Yrd. Doç. Dr. Bilgin Zengin
Cuma
30.01.2015
Güç Sis. Koruma
Yük. Müh. Murat Demirel
15:00-17:00
17:00-19:00
Güç Sistemleri - 1
Yük. Müh. Murat Demirel
Bilg. Destekli
Teknik Resim
Öğr. Gör. Ali
Kemal Aslan
EEM'nde
Bilgisayarlı Analiz
Yrd. Doç. Dr.
Bilgin Zengin
Download

Ekli Dosyayı İndir