SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ POZİSYONUNA AİT BAŞVURU FORUMU
ASKERLİK DURUMU
T.C.KİMLİK NO
ADAY NO
Adı
Yapıldıysa
Şekli :
Soyadı
Yapılmadıysa
Sebebi:
Baba Adı
Doğum Yeri
Yed. Subay
Tecil
Ana Adı
Doğum Tarihi
Er
Muaf
Cinsiyeti
Medeni Hali
Tashih Var ise Tarihi
Nuf. Kayıtlı Ol. Yer.
FOTOĞRAF
ÖĞRENİM DURUMU
Mezun Olduğu Okulun Açık Adı
Okullar
Bölümü
Yeri
Mezuniyet Yılı Süresi
DİĞER
………………………..
Lisans
Yüksek Lisans
KPSS B GRUBU 2014 PUANI
KPSS P3 (Lisans):
YABANCI DİL
İNGİLİZCE
ALMANCA
FRANSIZCA
KPDS-YDS NOTU
TOEFL NOTU
Mecburi Hizmeti Var
mı?
Var
Varsa Yükümlü Bulunulan Kurum
Süresi
Sebebi
Yok
Varsa Yargılama veya Mahkum
Olma Sebebi
Sabıka Kaydı Var mı?
Mahkumiyeti Varsa
Süresi
Var
Yok
Yıl
Sonucu
Ay
Tecil
Para Cezası
Gün
Af
İnfaz
Ayrılma Tarihi
Ayrılış Nedeni
MESLEKİ TECRÜBE (DOLDURULMASI ZORUNLUDUR)
Görev Yeri
Unvanı
Emekli Sicil No:
Başlama Tarihi
SSK No:
Bağ-Kur No:
İş:
0(
)
Diğer
0(
)
İş bu sözleşmeli çözümleyici pozisyonu için başvuru formunu
gerçeğe uygun olarak doldurdum.
Sözleşmeli çözümleyici pozisyonu için kabul edilmemi, meydana
gelebilecek adres değişikliğini Yargıtay Başkanlığına hemen
bildirmediğim takdirde hiçbir hak talep etmeyeceğimi arz ederim.
Yazışma adresi :
Telefon Ev: 0 (
GSM
0(
)
)
e-posta: ………………..……….…...@......................................................
Formu İnceleyen :
Adı-Soyadı
:
Tarih ve İmza
:
....../......./2015
İmza
AÇIKLAMALAR
1- Cevaplar, müracaatta bulunanların el yazısı ile okunaklı ve mürekkepli kalemle doldurulacaktır.
2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.
3- Cevaplar seçme kutularına X işareti koymak suretiyle belirtilecektir.
EKLER
1- KPSS B grubu sınav sonuç belgesi.
2- Öğrenim belgesinin fotokopisi
3- Programlama dillerini gösterir belge fotokopisi.(Transkript ile başvuruda bulunan adayların ders içeriğini mutlaka belgelemesi gerekmektedir)
4- Nufüs cüzdanı fotokopisi.
5- Yabancı dil sınav sonuç belgesi
6- Mesleki tecrübenin belgelendirilmesi
Download

Başvuru formu için tıklayınız…