SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
MISIR VE SURİYE YATAY GEÇİŞ DUYURUSU
18/06/2014 tarih ve 09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar
uyarınca;
2014-2015 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere, 2013-2014 eğitim öğretim
döneminden önce Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı, bu ülkelerin
vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş
işlemlerinde
1. Öğrencilerin yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıf ve son sınıf
dahil yatay geçiş yapılabilir,
2. Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10 nu geçmemek üzere
yatay geçiş başvuruları Üniversitemize yapılacaktır,
3. Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrenciler Gaziantep, Kilis 7 Aralık, Harran
(Şanlıurfa), Mustafa Kemal (Hatay), Osmaniye Korkut Ata, Çukurova (Adana) ve Mersin Üniversitelerinde
özel öğrenci olarak ders alabilirler, belgelerini sağlayanlar yatay geçiş yapabilir,
4. Lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime
başlayan öğrenciler Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili Enstitü Müdürlüğüne
yapılacaktır.
İstenen belgeler:
Tüm belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş olması gereklidir.
1. Not Durum Belgesi (Transkript),
2. Lise Diploması,(ilgili ülke Konsolosluğu tarafından onaylı)
3. Eğitim Gördüğü Üniversiteden aktif öğrenci olduğuna dair Öğrenci Belgesi ya da Resmi
Yazı (Konsolosluklardan temin edilebilir),
4. Ders Planları ve İçerikleri,(Türkçeye çevrilmiş ve İlgili ülke konsolosluğu tarafından
onaylı)
5. Hazırlık Sınıfı okuyanlar için Hazırlık Okuduklarına Dair Yazı ya da Belge,
6. Başvuru Formu.( 2. Sayfa)
Başvurular 04.08.2014 – 29.08.2014 tarihleri arasında aşağıda belirtilen iletişim kanallarından biri
kullanılarak üniversitemize yapılacaktır.
İstenilen belgelerin kopyaları ile başvuru yapılabilir, ancak kayıt anında belgelerin aslını teslim
etmeyen öğrencinin kesin kaydı yapılmaz.
Posta/Kargo ile yapılan başvurularda 29.08.2014 tarihinden sonra tarafımıza ulaşan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
NOT:
İlahiyat Fakültesine başvuru yapacak adayların İlahiyat Fakültesinin http://www.if.sakarya.edu.tr/tr
adresinden yayınlanacak olan Mısır-Suriye Yatay Geçiş Duyurusuna bakmaları ve başvuru yapmaları
gerekmektedir.
İlahiyat Fakültesi
Diğer Fakülte,
Yüksekokul ve
Meslek
Yüksekokulları
Şahsen
Sakarya Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Ozanlar
Kampüsü 54040
Adapazarı / SAKARYA
Sakarya Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı
Esentepe Kampüsü
Serdivan/SAKARYA
Posta
Sakarya Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Ozanlar
Kampüsü 54040
Adapazarı / SAKARYA
Sakarya Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı
Esentepe Kampüsü
Serdivan/SAKARYA
E-Posta
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
ÖZEL DURUM (MISIR – SURİYE)
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ
ADI-SOYADI
YAZIŞMA ADRESİ
TELEFON NUMARASI
GSM NUMARASI
E-MAİL
İKAMET ADRESİ
EĞİTİM GÖRDÜĞÜ
ÜLKE
ADAYIN KAYITLI
OLDUĞU
ÜNİVERSİTE
FAKÜLTE/YO/MYO
BÖLÜM/PROGRAM
NOT ORTALAMASI
SINIF YADA
YARIYIL
ADAYIN
MÜRACAAT
ETTİĞİ
ÖĞRETİM TÜRÜ
1. ÖĞRETİM
2. ÖĞRETİM
KARMA
1. ÖĞRETİM
2. ÖĞRETİM
KARMA
FAKÜLTE/YO/MYO
BÖLÜM/PROGRAM
ÖĞRETİM TÜRÜ
Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde, kaydım yapılmış olsa
dahi iptal edileceğini ve Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilecek belgelerde bir problem
olması halinde bir hak iddiasında bulunmayacağımı ve hakkımda yasal işlemlerinin yürütüleceğini
bildiğimi kabul ederim.
"Yukarıda beyan ettiğiniz bilgilerin gerçeğe aykırı olması halinde hakkınızda Türk Ceza
Kanunu hükümleri uygulanacaktır"
Bilgi sahibi oldum.
Tarih
İmza
Download

2014-2015 öğretim yılı sakarya üniversitesi suriye