OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK
TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
BAŞLANGIÇ
20 Mayıs 2014
BİTİŞ
AKADEMİK FAALİYET
25 Temmuz 2014 Uluslararası Öğrenci Başvuru Tarihleri
Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Uluslararası
11 Ağustos 2014 15 Ağustos 2014
Öğrencilerin İlanı
Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Uluslararası
25 Ağustos 2014 29 Ağustos 2014
Öğrencilerin kayıtları
Üniversitemize Yedek Olarak Yerleşen Uluslararası
01 Eylül 2014
05 Eylül 2014
Öğrencilerin İlanı
Üniversitemize Yedek Olarak Yerleşen Uluslararası
08 Eylül 2014
12 Eylül 2014
Öğrencilerin Kayıtları
15 Eylül 2014
19 Eylül 2014
Uluslararası Öğrenci Ek Kontenjan Başvuruları
17 Eylül 2014
17 Eylül 2014
Uluslararası Öğrenciler için Türkçe Seviye Tesbit Sınavı
25 Eylül 2014
26 Eylül 2014
29 Eylül 2014
30 Eylül 2014
15 Eylül 2014
16 Eylül 2014
1 Eylül 2014
8 Eylül 2014
5 Eylül 2014
12 Eylül 2014
Uluslararası Öğrenci Ek Kontenjan Kayıtları
Uluslararası Öğrenci Ek Kontenjana Yedek Olarak
Yerleşenlerin Kayıtları
Çift Anadal /Yandal Başvuruları
Çift Anadal /Yandal Başvuru Sonuçlarının ÖİDB
Tarafından İlgili Birimlere Gönderilmesi
Çift Anadal Yandal Sonuçlarının İlanı
Çift Anadal /Yandal Programlarına yerleşen adayların
kayıtları
ÖSYS Sonuçlarına Göre Kesin Kayıt
Ders Kaydı
12 Eylül 2014
Katkı Payı ve Öğrenim Ücretinin Yatırılması için son gün
19 Eylül 2014
22 Eylül 2014
26 Aralık 2014
16 Ocak 2015
Ders Ekleme-Çıkarma ve Danışman Onayı
Yabancı Dil Seviye Tespit / Muafiyet Sınavı
Güz Yarıyılı Eğitimi
Yarıyıl Sonu Sınavları
Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Öğrenci Bilgi
Sistemine Girilmesi için son gün
Bütünleme Sınavı
Bütünleme Sınavı Sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sistemine
Girilmesi için son gün
Tek Ders Sınav Başvuruları için son gün
Tek Ders Sınavı
25 Ağustos 2014 27 Ağustos 2014
5 Eylül 2014
12 Eylül 2014
15 Eylül 2014
15 Eylül 2014
5 Ocak 2015
23 Ocak 2015
26 Ocak 2015
30 Ocak 2015
1 Şubat 2015
2 Şubat 2015
3 Şubat 2015
4 Şubat 2015
BAŞLANGIÇ
2 Şubat 2015
BİTİŞ
04 Şubat 2015
Tek Ders Sınavı Sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sistemine
Girilmesi için son gün
BAHAR YARIYILI
AKADEMİK FAALİYET
Çift Anadal/Yan Dal Başvuruları
3 Şubat 2015
6 Şubat 2015
Ders Kayıtları
06 Şubat 2015
Katkı Payı ve Öğrenim Ücretinin Yatırılması için son gün
9 Şubat 2015
13 Şubat 2015
13 Şubat 2015
Çift Anadal /Yandal Başvuru Sonuçlarının ÖİDB tarafından
İlgili Birimlere Gönderilmesi
Çift Anadal Yandal Sonuçlarının İlanı
Ders Ekleme-Çıkarma ve Danışman Onayı
9 Şubat 2015
22 Mayıs 2015
Bahar Yarıyılı Eğitimi
4 Mayıs 2015
Akademik Takvim Önerileri ile 2015-2016 Eğitim-Öğretim
Yılında Açılacak Derslerin ÖİDB'na Gönderilmesi
06 Şubat 2015
25 Mayıs 2015
5 Haziran 2015
12 Haziran 2015
15 Haziran 2015
19 Haziran 2015
23 Haziran 2015
Bahar Yarıyılı Sınavları
Bahar Yarıyılı Sınav Sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemine
Girilmesi için Son Gün
Bütünleme Sınavı
Bütünleme Sınavı Sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sistemine
Girilmesi için son gün
24 Haziran 2015
Tek Ders Sınav Başvuruları için son gün
25 Haziran 2015
Tek Ders Sınavı
Tek Ders Sınavı Sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sistemine
Girilmesi için son gün
26 Haziran 2015
Download

2014-2015 Akademik Takvim - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi