GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
4 Eylül, Cuma 2015
8 Eylül, Salı 2015
9-10 Eylül 2015
2014-15 Eğitim-Öğretim Yılı Bütünleme Sınavı
YDYO Yeterlik (Muafiyet) Sınavı
Bütünleme ve Yeterlik Sınav Sonuçlarının ÖİDB ve İlgili Bölüm
Başkanlıklarına Gönderilmesi
7 Eylül, Pazartesi 2015
YDYO Derslerinin Başlaması
18 Aralık, Cuma 2015
Derslerin Son Günü
24 – 30 Ekim 2015
Ara Sınavlar
2 Kasım, Pazartesi 2015
Derslerin Başlaması
18 Aralık, Cuma 2015
Derslerin Son Günü
21-25 Aralık 2015
Dönem Sonu Sınavları
BAHAR YARIYILI
28 Ocak, Perşembe 2015
Yeterlik Sınavına girmek isteyen Öğrenciler için son Başvuru Tarihi
1 Şubat, Pazartesi 2016
Ara Dönem Yeterlik Sınavı
5 Şubat, Cuma 2015
Ara Dönem Yeterlik Sınavı Sonucu Bölümlerine Kayıt Yaptırmaya
Hak Kazanan Öğrencilerin İlgili Bölümler ve ÖİDB’ye Bildirilmesi
8 Şubat, Pazartesi 2016
Derslerin Başlaması
25 Mart, Cuma 2016
Derslerin Son Günü
28 Mart – 1 Nisan 2016
Ara Sınavlar
4 Nisan, Pazartesi 2016
Derslerin Başlangıcı
20 Mayıs, Cuma 2016
Derslerin Son Günü
23 – 27 Mayıs 2016
Dönem Sonu Sınavları
3 Haziran, Cuma 2016
Yıl Sonu Genel Sınavı
10 Haziran, Cuma 2016
Yılsonu Genel Sınavı Sonucu Bölümlerine Kayıt Yaptırmaya Hak
Kazanan Öğrencilerin İlgili Bölümler ve ÖİDB’ye Bildirilmesi
13 Haziran, Pazartesi 2016
17 Haziran, Cuma 2016
2015-16 Eğitim-Öğretim Yılı Bütünleme Sınavı
Bütünleme Sınavı Sonucu Bölümlerine Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan
Öğrencilerin İlgili Bölümler ve ÖİDB’ye Bildirilmesi
Download

2015-2016 Akademik Takvimi