GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ BİNA BİLGİ FORMU
İdari Bilgiler
Sıra
No
İl
İlçe
Gezici hizmet
Belde/ Köy sunulan nüfus
Gezici Hizmet Binası
Yok
Var
Binanın Adı
Gezici Sağlık Hizmeti Sunulan Binanın Mülkiyeti
Muhtarlık/ Köy Diğer Kamu
Sağlık Bakanlığı Tüzel Kişiliği
Kurumları
Açıklama
Açıklamalar:Tabloda yer alan sütunlar aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda doldurulacaktır
1-İdari bilgiler bölümünde her bina için bir satır olacak şekilde il,ilçe, belde veya köy ismi eksiksiz bir biçimde doldurulacaktır.
2-Gezici hizmet sunulan mahalde bina var ise binaya ilişkin veriler doldurulacaktır.
3-Bina hangi kuruma ait ise mülkiyet kısmına " Sağlık Bakanlığı, muhtarlık/ köy tüzel kişiliği veya diğer kamu kurumlarına ait binalarda ise ait olduğu Kurum adı
(kısaltma olmadan)" seçeneklerinden uygun olanı yazılacaktır.
Download

Sıra No İl İlçe Belde/ Köy Gezici hizmet sunulan