MEHMET AKi ERsoY MAHALLE5|
sEtAHATTiN KAMişoĞLu
Taıihi ve yeri
Muhtarlık
Adresi
Mahallede Bulunan Sağlık
Kurumları (hastanedispanser-aile sağlığı
merkezi)
Mahallede Bulunan Eğitim'
Kurumları (Resmi ve Özel
okullar DershaneYüksekokul-Fakülte Yurt)
20.08.1957 KAYAÖNÜ KöYÜ
MEHMET AK|F ERsoY MAH. AYtŞlĞl soK. No:8
ocAĞl
NoLu sAĞuK ocAĞl
1_
BiRL|K sAĞLlK
2_
21
1_
GÜzELTEPE BiRLiK KuRAN KuRsu
2_
MEHMET AKiF ERsoY itKöĞRETiM oKuLu
iBRAHiM HAKKl KoNYAL| iLKöĞRETiM oKuLU
3_
Download

MEHMET AKi ERsoY MAHALLE5| sEtAHATTiN KAMişoĞLu Taıihi