AKADEMİK TAKVİM
Akademik Takvim
http://www.odtu.edu.tr/acadcal/
http://www.metu.edu.tr/acadcal/index.php
2 – 31 Aralık 2013
1 Ocak 2014
Kasım-Aralık 2013
SAYI:183
İÇİNDEKİLER
Akademik Takvim
Dersten Çekilme (Withdrawal)
2
3
İngilizce Yeterlik Sınavı Başvuruları
4
Öğrenci Kimlikleri
10
Ankarakart Uygulaması
12
Burslar
14
Lisansüstü Programlara Başvurular
14
Ğrencilerden Bazı Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler
15
Yeni yıl tatili (Çarşamba)
3 Ocak 2014
Lisansüstü başvuruların Enstitü Müdürlükleri tarafından
Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesi
10 Ocak 2014
Derslerin kesilmesi; lisans ve lisansüstü programlar
(teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)
12 Ocak 2014
Meslek Yüksek Okulu önlisans programlarında derslerin
kesilmesi
15 Ocak 2014
Lisansüstü kabul sonuçlarının Enstitü Anabilim Dalı
Başkanlıkları tarafından Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi
23 Ocak 2014
24 Ocak 2014
13 – 25 Ocak 2014
13
Ders Değerlendirme Anketleri
İlkbahar Dönemine yönelik lisansüstü başvurular
27 Ocak 2014
30 Ocak 2014
Ocak İngilizce Yeterlik Sınavına gireceklerin başvurusu için
son gün (saat: 16:00)
(Lisansüstü programlara başvuracak adaylar için)
Temel İngilizce Bölümünde derslerin kesilmesi
Dönem sonu sınavları
(önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)
YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı
(Sabah Oturumu: 10:00; Öğleden Sonra Oturumu: 14:00;
yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)
Lisansüstü kabul sonuçlarının ilgili Enstitü Müdürlükleri
tarafından ilanı ve ÖİDB´ye iletilmesi
DERSTEN ÇEKİLME (WITHDRAWAL)
(2013-2014/ I. dönemi)
Önlisans ve lisans programlarında dersten çekilme işlemlerine ilişkin ilgili
yönetmeliklerde yer alan kurallar aşağıda belirtilmiştir.
a) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk
on haftası içinde yapılabilir.
b) Dersten çekilme için ilgili dersi veren öğretim elemanının izni ve danışmanın
onayı gerekir.
c) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.
ç) Öğrenim boyunca en çok altı dersten çekilme işlemi yapılabilir.
d) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
e) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan, NI statüsünde alınan veya kredisiz
derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
İNGİLİZCE
YETERLİK SINAVI
BAŞVURULARI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Başvuru Birimi
Tel : 0 (312) 210 34 48 -210 21 29
Faks : 0 (312) 210 79 60
E-ileti : [email protected]
http://www.oidb.metu.edu.tr/ingilizceyeterlik/index.html
http://www.metu.edu.tr/home/www93/dbe/ogkit.pdf
GENEL BİLGİLER
Eğitim- Öğretim Dili
Orta Doğu Teknik Üniversitesi' nde eğitim- öğretim dili İngilizce'dir. Lisans ve lisansüstü
programlara başlayabilmek için öğrenciler İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır.
Belgelerin geçerlik süresi
Üniversite Senatosu'nca eşdeğerliği kabul edilen tüm İngilizce yeterlik sınavlarının geçerlik
süresi iki yıldır. Lisansüstü programlara başvurulduğu anda iki yıldan daha eski tarihli dil
belgeleri kabul edilmez. Programlara "başvuru" aşamasında geçerli olan belge "kayıt"
aşamasında da geçerli kabul edilir.
Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinin uluslararası geçerli sınav sonucunu
sunabilecekleri tarihler
Temel İngilizce Bölümü öğrencileri Temel İngilizce programından muaf sayılmalarına yeterli
olarak belirlenen uluslararası geçerli belgeleri (IELTS, TOEFL) İlkbahar dönemi sonunda;
Temel İngilizce Bölümünde Derslerin Kesilmesi tarihi ile Sonbahar dönemi etkileşimli
kayıtların son günü arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim edebilirler, bu tarihler
dışında belge kabul edilmez.
f) Bir yarıyılda asgari ders yükü veya altında ders alan öğrencilere dersten çekilme
izni verilmez.
Sunulan belgelerin doğruluğu araştırılır ve geçersiz belge sunan öğrenciler hakkında ilgili
yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.
Dersten çekilme işlemleri elektronik ortamda yapılmaktadır. İlgili program
yönetmelik kurallarını kontrol etmekte ve yönetmelik koşullarını sağlayan öğrenciler
dersten çekilebilmektedir.
Lisansüstü programlara başvuru yapacak olan öğrenciler
Lisansüstü programlara başvuru sırasında İngilizce yeterliğin belgelenmesi zorunludur. Bu
nedenle Senatoca kabul edilen ve geçerli herhangi bir uluslararası sınav sonucu bulunmayan
adayların lisansüstü programa son başvuru tarihinden önce yapılmış olan ODTÜ İngilizce
Yeterlik Sınavlarından birine girmiş olmaları gerekir.
Öğrenciler, http://oibs2.metu.edu.tr/Withdrawal programı vasıtası ile dersten
çekilme taleplerini yapacaktır.
Öğretim üyesi ve danışmanlar https://sis.metu.edu.tr/ programı vasıtası ile onay
işlemlerini yapacaklardır. Öğretim üyesi ve danışman onayı birbirinden bağımsız
olarak verilebilmektedir. Onay süresi bitiminde onaylardan birinin veya her ikisinin
olumsuz olması durumunda dersten çekilme işlemi RED olarak sonuçlanacaktır.
Dersten çekilme işlemleri için öğrencilerin başvuru tarihleri, öğretim üyesi ve
danışmanların onay tarihleri Akademik Takvimde belirtilmiştir.
Programlara yeniden kabul edilen lisansüstü öğrenciler
Son dört dönem içinde (kayıt olunacak dönem hariç, başvurunun yapıldığı dönem dahil
olmak üzere, geriye dönük dört dönem) en az bir dönem ODTÜ'de lisansüstü öğrencisi olup
aynı veya başka bir programa yeniden kabul edilenlerden kayıt sırasında İngilizce yeterlik
belgesi istenmez, programa doğrudan kayıtları yapılır. Ancak yeni başvurulan programın
İngilizce yeterlik koşulu daha yüksek ise, yeni başvurulan programın İngilizce yeterlik
koşulunu sağlanmak zorundadır.
Doktora yeterlik aşaması
Doktora yeterlik aşamasında yeni tarihli İngilizce yeterlik belgesi istenmez. Programa
başvuru aşamasında sunulan İngilizce yeterlik belgesi geçerli kabul edilir.
http://oidb.metu.edu.tr/akademik-takvim
Telafi Sınavı
ODTÜ İngilizce yeterlik sınavına herhangi bir sebeple girmeyenlere veya giremeyenlere
telafi sınavı verilmez.
ÖNEMLİ TARİHLER
23 Aralık 2013-23 Ocak 2014
Başvuru Tarihleri
BAŞVURU SÜRECİ
24 Ocak 2014 (Saat 16:00)
İngilizce Yeterlik Sınavına girecek olan
öğrencilerin isim listesi ve sınav yerlerinin
duyurulması
1. Oturum Saat 10:00
2. Oturum Saat 14:00
Sınav oturumlarından yarım saat önce sınav
yerinde olunmalıdır.
Sınav sonuçlarının duyurulması
ODTÜ dışındaki üniversitelerin mezunları veya öğrencileri için başvuru formunun
doldurulması (bu işlemlerin üniversiteye gelmeden önce yapılması önerilir):
27 Ocak 2014

Aşağıda verilen internet adresindeki “Lisansüstü Programlara Başvuru” sayfasına
giriniz.
http://oibs.metu.edu.tr/Ms_Phd_Application_39

E-posta adresinizi giriniz (Daha önce lisansüstü programlara ve/veya İngilizce
Yeterlik Sınavına başvuru yaparak başvuru numarası almış olanlar eski başvuru
numaralarını kullanacaklardır).
Duyurular, Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci panolarında ve başlıkta belirtilen internet
adresinde yapılır.

Program, e-posta adresinize işlem kodunu (şifre) ve başvuru numarasını
gönderecektir.
SINAV ÜCRETİ: 75 TL

Bu mesajı saklayınız ya da çıktısını alınız. Bu şifre ve numarayı başvuru sayfasında
ilgili yerlere yazarak “insert” işlemi yapınız.

Başvuru sayfasındaki kişisel bilgiler ve akademik bilgiler (Sertifika Programı
öğrencileri akademik bilgiler kısmını doldurmayacaktır) isimli formları doldurup,
submit işlemi yapınız.

Sayfanın sol alt bölümündeki “METU EPE FORM”u tıklayınız. Bu form
açıldığında, girilen bilgilerin bu formun üzerinde görülmesi gerekir. Eğer girilen
bilgiler görülmüyor ise, formlara geri dönüp tekrar doldurmak gerekir. Bilgiler
doğru ise internet tarayıcı programınızın “print” düğmesine basarak bu sayfayı
yazdırınız.
31 Ocak 2014 (Saat 16:00)
SINAV ÜCRETİNİN ÖDENECEĞİ BANKA HESAP NUMARALARI
İş Bankası
Yapı Kredi Bankası
Vakıflar Bankası
Akbank
Garanti Bankası
Ziraat Bankası
Halk Bankası
TR110006400000142290431564
TR750006701000000072415359
TR530001500158007289873356
TR850004600656888000024689
TR890006200048300006201891
TR280001001537089654275005
TR840001200137200006000004
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aşağıda belirtilen belgeler, son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Giriş
Katında bulunan ÖİDB/ Başvuru Birimine teslim edilir.

Sınav başvuru ücreti dekontu (*)

1 fotoğraf: Fotoğrafınız renkli, şu andaki görümünüzü yansıtacak şekilde ve son 6
ay içinde çekilmiş olmalıdır. Yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir (Erkekler
için sakalsız) durumda olmalıdır.

Başvuru Formu
(*) İngilizce hazırlık sınıfına devam eden ve yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olan
lisans öğrencileri ile 35. madde lisansüstü öğrencileri ücret ödemez.
Aşağıdaki öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı için ayrıca başvuru yapmaz.

Lisans programlarına yeni kabul edilen öğrenciler

Temel İngilizce Bölümüne yıl içinde devam eden öğrencilerden yönetmelik
çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar (Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden
ilişiği kesilmiş durumda olup sınav hakkı bulunanlar hariç)
ODTÜ mezunları veya öğrencileri (3. ve 4. sınıf öğrencisi olup, lisansüstü programlara
başvuru amacı ile sınava girenler, lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler) internet
üzerinden, çevrimiçi bilgi girişi yapmayacaklardır. Bu adaylar başvuru formunu, Öğrenci
İşleri Dairesi Başkanlığı/ Başvuru Ofisinden alabilirler veya
http://www.oidb.metu.edu.tr/ingilizceyeterlik/iys_EYLUL_2012.doc adresinden çekerek
kullanabilirler.
SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Sınav sonuçları 2. oturumun sonunda duyurulacaktır. İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarına
aşağıda belirtilen adresten ulaşılabilecektir.
Öğrenciler için: http://www.dbe.metu.edu.tr/prf/
Akademik birimler için: http://oibs.metu.edu.tr adresinde yer alan 103 nolu “View Exam
Results” programı. Program Enstitülerin ve Bölüm Başkanlıklarının kullanımına açıktır. Bu
nedenle ODTÜ içinde herhangi bir birime sunulmak üzere sınav sonuç belgesi
verilmeyecektir.
ODTÜ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA GİREN ADAYLARIN STATÜLERİ VE
SINAV DÖNEMLERİ
I. Temel İngilizce Bölümü öğrencileri
Lisans programlarına yeni yerleştirilen öğrenciler sınava Temel İngilizce Bölümünden muaf
olmak ve zorunlu ENG 101 dersinden kredili muaf olmak amacı ile girerler. (EYLÜL-İYS)
Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar
sınava Temel İngilizce Bölümünden muaf olmak ve zorunlu ENG 101 dersinden kredili muaf
olmak amacı ile girerler. (HAZİRAN- EYLÜL-İYS)
Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden ilişiği kesilmiş durumda olup, yönetmelik
çerçevesinde sınav hakkı bulunanlar sınava, ilişik kesilme nedenlerini ortadan kaldırmak,
Temel İngilizce Bölümünden muaf olmak ve zorunlu ENG 101 dersinden kredili muaf olmak
amacı ile girerler. (EYLÜL İYS)
Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup TİB yaz okuluna devam eden, TİB Uzatılmış Bahar
Dönemine devam eden ve yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar sınava, Temel
İngilizce Bölümünden muaf olmak ve zorunlu ENG 101 dersinden kredili muaf olmak amacı
ile girerler. (TEMMUZ-İYS)
İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği-SUNY, Küresel Siyaset ve Uluslararası
İlişkiler-SUNY , Meslek Yüksekokulu
SINAV KURALLARI
1. Sınava girecek adaylar yanlarında ODTÜ tarafından verilmiş resmi kimlik belgesi (ya da
eşdeğeri belge), yumuşak kurşun kalem, tükenmez kalem ve silgi bulundurmalıdırlar.
II. Lisans öğrencileri
2. Sınava girecek adayların sınav salonuna aşağıdaki gereçler ile girmesi ve bu tür gereçleri
sınav süresince verilecek aralarda kullanmaları yasaktır: Her türden çanta (el çantası, sırt
çantası vs.); herhangi bir elektronik cihaz (çağrı cihazı, telefon, cep telefonu, avuç-içi
bilgisayar, elektronik tercüme cihazı, kronometre, alarmlı saat, fotoğraf makinası, veri
depolama ve aktarımında kullanılabilecek her türden cihaz); kitap, broşür, ders notu, sözlük
gibi, sınav sorularının yanıtlanmasında yararlanılabilecek her tür basılı yayın.
Yukarıdaki kurallardan herhangi birisine aykırı hareket edildiğinin rapor edilmesi
durumunda, adayın sınav sonucu iptal edilir.
Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri sınava lisansüstü programlara ve/veya araştırma
görevliliğine başvuru amacı ile girerler. (EYLÜL-OCAK-HAZİRAN- İYS)
3. Sınavın her oturumu için, sınav başlamadan 30 dakika önce sınav yerinde bulunulması
gereklidir.
III. Lisansüstü öğrencileri
ODTÜ lisansüstü öğrencileri sınava, lisansüstü programlara ve/veya araştırma görevliliğine
başvuru amacı ile girerler. (EYLÜL-OCAK-HAZİRAN- İYS)
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve 35. madde öğrencileri sınava, lisansüstü
programlara ve/veya araştırma görevliliğine başvuru amacı ile girerler. (EYLÜL-OCAKHAZİRAN- İYS)
4. Sınavın 1. oturumunda, ilk bölüm Dinlediğini Anlama bölümü olduğu için, sınav
başladıktan sonra sınav salonuna kimse alınmayacaktır. Dinlediğini Anlama bölümü
bitiminde kapılar açılacak ve geç kalanlar sınavın geri kalan sorularını yanıtlamak için sınav
salonuna girebileceklerdir. Sınavın 2. oturumunda 10 dakikadan çok geç kalan adaylar sınava
kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar sınav süresince sınav gözetmenlerinin isteklerine uymakla yükümlüdürler.
6. Başkasının yerine sınava girme ya da kopya çekme girişiminde bulunan adayların sınavları
geçersiz sayılacak ve haklarında disiplin işlemi / yasal işlem yapılacaktır.
IV. Diğer
Diğer adaylar sınava, ODTÜ İngilizce Yeterlik sınav sonucunu kabul eden bir kurumda
kullanmak amacı ile girerler. (EYLÜL-OCAK-HAZİRAN- İYS)
LİSANS PROGRAMININ ZORUNLU ENG 101 DERSİNDEN MUAFİYET
ODTÜ İYS sınavı veya eşdeğeri uluslararası sınavlar ile Senatoca belirlenen puanı alan
öğrenciler lisans programının zorunlu ENG 101 dersinden (kredili) olarak muaf olurlar.
Muaf olunan dersin kredisi ve (AA) notu öğrencinin genel not ortalaması hesabına katılır,
dönem not ortalaması hesabına katılmaz.
Öğrenciler, eğitim öğretim yılı başında veya Temel İngilizce Bölümünde eğitim gördükten
sonra girecekleri İngilizce Yeterlik Sınavından en az 85 puan aldıkları takdirde ENG 101
dersinden AA notu ile muaf olurlar. Bu kapsamdaki öğrenciler muafiyet işlemleri için ayrıca
başvuru yapmazlar. İngilizce Yeterlik Sınavında muafiyet için gereken puanı alamayan ya da
sınava hiç girmemiş olan öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiş olan tarihler
içinde denkliği kabul edilen uluslararası sınavlardan eşdeğerde not alındığına dair belge
getirdikleri takdirde ENG 101 dersinden AA notu ile muaf olurlar.
Aşağıda belirtilen programlarda zorunlu ENG 101 dersi yer almadığı için bu dersten muafiyet
de söz konusu değildir.
LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN ODTÜ TARAFINDAN KABUL
EDİLEN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVLARI EŞ DEĞERLİK TABLOSU

23 Şubat 2010 tarihli Senato kararı ile onaylanan eşdeğerlik tablosu 2010-2011
Eğitim Öğretim Yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesine kayıt yaptıracak
öğrenciler için uygulanacaktır.

Tabloda yer alan sınavların geçerlik süresi 2 yıldır.

ETS tarafından verilen TOEFL PBT notu tabloda belirtilen TWE (Test of Written
English) notu ile birlikte geçerlidir; kurumlar tarafından verilen TOEFL (Paperbased-Institutional TOEFL) sınavı geçerli değildir.

Lisansüstü programlara kabulde, minimum İngilizce yeterlik koşulu ilgili Enstitü
ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yükseltilebilir.
İYS TABLO
ÖĞRENCİ KİMLİKLERİ
Kimlik kartları öğrenci programa kayıtlı olduğu sürece geçerlidir.
Her yıl, akademik yılı belirten ve ücretsiz olarak sunulan akademik yıl pulu kimlik
kartlarına yapıştırılır. Programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kimlik
kartlarında ilgili yıla ait akademik yıl basılıdır, bu nedenle ilk yıl ayrıca akademik
yıl pulu almaları gerekmez. Programlara devam etmekte olan öğrenciler için
akademik yıl pulu güz dönemi kayıtları bitiminde dağıtılır. Toplu taşıma
araçlarından öğrenci indirimden yararlanmak üzere EGO Genel Müdürlüğü web
sayfasından bilgilere ulaşılabilir.
Kimlik kartları ücretsizdir ancak kullanım hatasından kaynaklanan nedenlerle,
öğrencinin kendi isteği ile yenilemesi veya kimlik kaybının kaybı nedeniyle
yenilenmesi durumunda ücret ödenmesi gerekir. Ücretin ödeneceği banka hesap
numaraları ve ödenecek ücret ÖİDB web sayfasında (http://oidb.metu.edu.tr)
“Ödemeler” başlığı altında belirtilmiştir. Dekontlar üzerinde mutlaka öğrenci
numarası ve ad-soyad bulunmalıdır. Banka tarafından dekont tek kopya olarak
verileceğinden dekont muhafaza edilmelidir. Dekontun ve önceki öğrenci kimlik
kartının ÖİDB’den yeni kimlik kartı alınırken sunulması zorunludur. Belirtilen
işlemler bizzat öğrenci tarafından yapılır.
Kimlik kartı kaybı
Kampus içinde kayıp kimlik kartlarının bulunması durumunda bulunan kimlik
kartları, aşağıdaki birimlere iletilmektedir. Bu nedenle öncelikle kimlik kartınızın bu
birimlerde bulunup/bulunmadığını kontrol ediniz.
 İç Hizmetler Müdürlüğü/ Rektörlük/ Giriş Kat
 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı (ÖİDB)/ Öğrenci Bankoları
 Bölüm Başkanlığı Sekreterliği
Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda yerel bir gazeteye ilan
verilmesi ve gazete ilanının saklanması zorunlu olmayıp önerilmektedir.
Kimlik kartları akıllı kart özelliğinde olduğundan ve aynı zamanda elektronik
cüzdan özelliği de taşıdığı ve kart üzerinde para yüklü olabileceği için, kart
kaybolduğunda bir başkası tarafından kullanımının engellenebilmesi açısından,
durumun [email protected] adresine bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim
yapılmadığı takdirde olası risk ve sorumluluk öğrenciye aittir.
Kimlik kartının yenilenmesi için yapılması gereken işlemler:
 1 fotoğraf (Fotoğraf renkli, şu andaki görümü yansıtacak şekilde, yüz
görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda ve son 6 ay içinde çekilmiş
olmalıdır).
 Dekont (banka hesap numaraları ve ödenecek ücret ÖİDB web sayfasında
(http://oidb.metu.edu.tr) “Ödemeler” başlığı altında belirtilmiştir).

Yukarıda belirtilen belgeler ÖİDB’ ye teslim edildikten bir hafta sonra yeni
kimlik kartı ÖİDB’den alınabilir.
Kimlik kartları ile ilgili başvuru yapılacak birimler:
 Temel İngilizce Bölümü öğrencileri için ÖİDB/ Giriş Kat/ TİB Öğrenci
Bankosu,
 Lisans öğrencileri için ÖİDB/ Giriş Kat/ Lisans Öğrenci Bankosu,
 Lisansüstü öğrenciler için ÖİDB/ Birinci Kat/ Lisansüstü Öğrenci
Bankosundan yapılacaktır.
Kimlik kartı ile ilgili olarak yapılmaması gerekenler;
 Kartı cüzdan dışında ve özellikle pantolon arka cebinde taşımayınız.
 Su, yağ, kimyevi madde vb. ile temas ettirmeyiniz.
 Karta zımba ve benzeri delik açmayınız.
 Kartı bükmeyiniz, buz kazımak vb. işler için kullanmayınız.
 Kartı kesici ve delici aletlerle çizmeyiniz.
 Kartı sıcak ortamlarla temas ettirmeyiniz.
 Elektronik cüzdan özelliği taşıdığından rehin olarak bırakmayınız.
Kimlik kartınızın elektronik özelliği bozulduğunda;
Kimlik kartlarının elektronik cüzdan olarak kullanılması söz konusudur. Bu karta
öğrencilerimiz hesaplarından para yükleyebilecek, öğrenci kafeteryasında nakit para
ödemeksizin yemek ücretlerini akıllı kart vasıtası ile ödeyebileceklerdir. Kafeterya
uygulaması ile ilgili detaylı bilgiler Kafeterya Müdürlüğü duyurularında yer
almaktadır. Akıllı kartınızın elektronik özelliği bozulduğunda kartınızı ÖİDB’ye
getiriniz.
Kimlik kartınızı başkalarına kullandırmayın
Bazı öğrencilerimiz kimlik kartlarını üniversite dışından kişilere vererek yerleşkeye
girmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, kimlik kartlarını üniversite dışından
kişilere vererek üniversiteye girişlerini sağlamanın sonuçlarını düşünmeden, genelde
masum gerekçeler ile bunu yapmaktadır. Ancak, bu davranış OKULDAN
UZAKLAŞTIRMA CEZASI öngörülen ciddi bir disiplin suçudur. Bu nedenle bir
çok öğrencimiz disiplin soruşturmasına uğramakta ve ceza almaktadır. Disiplin
cezaları öğrencilerimizin siciline işlenmektedir ve verilen cezaların kaldırılması
mümkün değildir. Bu konuda dikkatli davranmanızı, gelecekte pişman olacağınız
sonuçlara yol açacak bu davranıştan kaçınmanızı önemle hatırlatırız.
Üniversiteden kayıt sildiren, mezun olan öğrenciler kimlik kartlarını sunmak
zorundadır.
Öğrencilik statüsü sona eren kişilerin, akıllı kartı e-cüzdan veya kimlik olarak
kullanmaları mümkün değildir. Bu nedenle üniversiteden çeşitli nedenlerle (kendi
isteği, mezuniyet vb.) kayıt sildirirken kimlik kartınızı, kayıt sildirme formunuz ile
birlikte ÖİDB’ye teslim etmeniz gerekmektedir. Kimlik kartınızı kaybettiyseniz,
kayıp işlemi yaptığınıza dair belgeyi ve kayıp kimlik ücreti makbuzunu sunmanız
gerekir.
ANKARAKART UYGULAMASI
“ANKARAKART” Uygulaması Hakkında Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Duyurusu (2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı)
Toplu taşıma
geçilmektedir.
araçlarında
akıllı
kart
“ANKARAKART”
uygulamasına
Bandrol uygulaması yürürlükten kaldırılacaktır.
Uygulama, 30.12.2013 tarihi itibarı ile yürürlüğe geçecektir.
Elektronik kartlar kişiye özel olacak ve kart sahibine ait fotoğraf ve kişisel bilgileri
içerecektir.
Öğrenciler kart başvurusunu aşağıda belirtilen kart dağıtım merkezlerine başvurarak
veya web ortamında www.ego.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Öğrenciler kartlarını kart dağıtım merkezlerinden şahsen, TC kimliği veya okul
kimliklerini göstererek alacaklardır.
Kart dağıtım merkezleri:

Ankara B. Belediyesi Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Kat Halkla
İlişkiler Müdürlüğü

Kızılay Metro İstasyonu

Beşevler Metro İstasyonu

Akköprü Metro İstasyonu

Yenimahalle Metro İstasyonu
BURSLAR
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Burs ve Yardım Ofisi
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ Kat 2
Tel
:0 (312) -21034 08
Fax
:0 (312) 2103529
E-İleti
:[email protected]
URL
: http://www.oidb.metu.edu.tr
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı burs başvuruları, öğrencilerimizin doldurmuş oldukları
“Öğrenci Özlük Bilgi Formu”nda ve sözlü görüşmede verdikleri bilgilere dayanılarak
değerlendirilmiş ve sonuçlar ilan edilmiştir.
Burs olanakları, başvuruda bulunan her öğrenciye yeterli destek olunmasına olanak
vermemektedir. Bu nedenle verilen bilgilerin doğruluğu bursların adil olarak dağıtılmasında
büyük önem taşımaktadır. Bursiyer öğrencilerimiz hakkında araştırma yapılacak ve vermiş
oldukları bilgilerde farklılık, çelişki saptanan öğrencilerimiz yeniden görüşmeye çağrılacaktır.
Burs ve Yardım Komitesi’nce yalan beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencilerin bursları
kesilecek, geri ödenmesi istenecek ve haklarında disiplin soruşturması açılacaktır.
Tüm ODTÜ öğrencileri dürüst, başkalarının haklarına saygılı ve haksız çıkar sağlayanlara
tepkili olacak sorumlulukta ve olgunluktadır. Bu sorumluluk ve bilinç, yalan beyanda
bulunarak haketmediği desteği alan öğrencilerin burslarını iade etmeleri için ikna
edilmelerini, bundan sonuç alınamıyor ise bu bilginin Burs ve Yardım Komitesi’ne
iletilmesini gerektirmektedir. Bu olumlu ve yapıcı davranış yerine, bursların haksız dağıtıldığı
söylentisini yayanlar ve kendi çevresini bu konuda yanlış bilgilendirenler hakkında da disiplin
soruşturması açılabilmesinin uygun olacağı konusu Burs ve Yardım Komitesi’nde karara
bağlanmıştır. İsteğimiz, siz öğrencilerin burs ve benzer destekler konusunda denetleme
işlevinizi yerine getirmeniz ve bu konuda bize destek olmanızdır. Böylelikle, eldeki sınırlı
olanaklarla yaratılmış burs fonunun en çok gereksinimi olanlara öncelikle dağıtılması
sağlanacaktır.
Tüm öğrencilerimiz, başka kurum veya kuruluşlara kişisel başvuru yaparak, burs almaya hak
kazandıkları takdirde Burs ve Yardım Ofisi’ne (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat)
bilgi vermek zorundadır. Özlük Bilgi Formunun doldurulduğu tarihten sonra verdikleri
bilgilerde değişiklik olan öğrencilerimizin de Burs ve Yardım Ofisi’ne bilgi vermeleri gerekir.
Bunun yanında burs alanların ekonomik durumlarının değişmesi durumunda da Burs ve
Yardım Ofisi’ne bilgi vermesi beklenmektedir. Ekonomik durumu bir nedenle olumsuz
duruma gelen öğrenciler nasıl bir burs alabilmek için başvuru yapabiliyorlarsa, benzer
düşünce ile ekonomik koşulları iyileşen bursiyerlerimizin burslarını iade etmeleri
beklenmektedir. Son olarak, bursların dağıtımı yapılırken sizlerin üniversitede en ekonomik
koşullar altında kalabileceğiniz yurtların ücretleri gözönüne alınmaktadır. Bu nedenle
bursiyerlerin kaldıkları yer değiştiğinde de burslarının gözden geçirilebileceği bilinmelidir.
Tüm bu çabalar, eldeki sınırlı kaynakların adil bir biçimde dağıtılmasını sağlamaya yöneliktir.
Öğrencilerimizin başkalarının hakkını çiğnememeye özen göstereceklerine ve daha sonra
üzücü durumlarla karşılaşmamak için duyarlı davranacaklarına inanıyoruz.
DERS DEĞERLENDİRME ANKETLERİ
Sevgili öğrencilerimiz,
Sonbahar dönemi dersleri için “Ders Değerlendirme Anketleri” dönemin son dört
haftası içinde uygulanacaktır.
Üniversitemizde eğitim düzeyinin yükseltilmesine olumlu etkisi olacağını
beklediğimiz bu uygulamanın sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için ankete
katılmanız ve soruları ciddi olarak yanıtlamanız beklenmektedir.
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEMİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı II. Yarıyılı için Lisansüstü Programlara Başvurular 2-31
Aralık 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.
Lisansüstü programlara ilişkin detaylı bilgilere enstitü müdürlüklerinin aşağıdaki web
adreslerinden ulaşılabilir.
Fen Bilimleri Enstitüsü: http://fbe.metu.edu.tr/
Sosyal Bilimler Enstitüsü: http://sbe.metu.edu.tr/
Enformatik Enstitüsü: http://ii.metu.edu.tr/
Uygulamalı Matematik Enstitüsü: http://iam.metu.edu.tr/
Deniz Bilimleri Enstitüsü: http://www.ims.metu.edu.tr/
ÖĞRENCİLERDEN BAZI HİZMETLER
KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(10 Eylül 2013 tarihinden itibaren geçerlidir)
BİRİM FİYATI
Başvuru (lisans, lisansüstü, özel öğrenci, yatay geçiş) Ücreti
Türkiye’de Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde kayıtlı lisans ve lisansüstü
öğrenciler başvuru ücretinden muaftır. Diğer adaylar aşağıda belirtilen ücreti
öderler.
70 TL
 TC Uyruklu

Uluslararası öğrenci
İngilizce Yeterlik Sınavı/Düzey Belirleme Sınavı Ücreti
ODTÜ Temel İngilizce Bölümünde ilgili akademik yılda kayıtlı olan
öğrenciler sınav ücretinden muaftır. Diğer adaylar aşağıda belirtilen ücreti
öderler.

İngilizce Yeterlik Sınavı Ücreti
Özel Öğrenci Ders Ücreti (Kredi Başına)
Türkiye’de Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde kayıtlı lisans ve lisansüstü
öğrenciler özel öğrenci kredi ücretinden muaftır. Diğer adaylar aşağıda
belirtilen ücreti öderler.


TC uyruklu
Uluslararası öğrenci
Özel Öğrenci İngilizce Hazırlık Programı (1 Yıllık) Yabancı Uyruklu
Not Çizelgesi (Transkript) Ücreti (Öğrenci veya resmi her kopya için)
 Kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrenciler için bir akademik yıl içinde
beş belge ücretsizdir. Altıncı ve üzeri her belge için ücret ödenir.


Mezun
Yurt dışına posta
Akıllı Kart
Kullanım hatasından kaynaklanan nedenlerle veya öğrencinin kendi isteği
ile yenilenen kartlar için ücret ödenir.
Öğrenci Belgesi
Kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrenciler için bir akademik yıl içinde beş belge
ücretsizdir. Altıncı ve üzeri her belge için ücret ödenir.
Diploma Ücreti (ikinci nüsha)
"Aslı Gibidir" Belge Onayı (Sayfa Başına)
Kayıtlı öğrencilerin dosyalarında bulunan orijinal belgelerin (lise diploması,
TOEFL vb. dil belgesi, askerlik belgesi) onayı ücretsizdir.
ODTÜ Geçici Mezuniyet Belgesi/ODTÜ Diploma onayı için ücret ödenir.
55 $
ONUR İLKESİ
ODTÜ Topluluğunun her üyesinden, aşağıdaki onur ilkesini akademik hayatın en
temel yapı taşlarından biri olarak kabul etmesi ve bu ilkeye sürekli bağlı kalınan bir akademik
ortamın oluşması için gereğini yapması beklenir.
“Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin tüm bireyleri, güvenilir, sorumluluk sahibi ve
75 TL
onurlu kişiler olarak, yalnız hak ettikleri başarı ve saygınlığı sahiplenirler; olgu, veri ve
belgelerin kullanım, değerlendirme ve sunumunda dürüst davranırlar”.
250 TL
250 $
5000 $
ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ
SAYI: 183
KASIM-ARALIK 2013
5 TL
5 TL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Adına Sahibi
10 $
Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar
Yayın Kurulu
25 TL
1 TL
75 TL
Prof. Dr.Belgin Ayvaşık
Gülhan Yüksel
Nesrin Ünsal
Yayına Hazırlayan
Bekir Demirbaş
1 TL
Tel: 0 (312) 210 3417
Fax: 0 (312) 210 79 60
E- ileti : oidb@ metu.edu.tr
http://www.oidb.metu.edu.tr
ODTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca iki ayda bir yayımlanır.
Download

Kasım - Aralık 2013