T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI
BAŞVURU DUYURUSU
YÖK’ün (Yüksek Öğretim Kurulu) Pedagojik Formasyona İlişkin Açıklama ve Duyurularına,
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.yok.gov.tr/web/guest/pedagojik-formasyonla-ilgili%20-sss
İstanbul Üniversitesi 100’lük Sistemdeki Notların 4’lük sistemdeki karşılıklarına aşağıdaki
linkten ulaşabilirsiniz:
http://www3.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/EsaslarKararlar/dortluk_sistem_yuzluk_ka
rsiligi.pdf
GENEL ŞARTLAR
1. 20.01.2015 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla
Üniversitemize 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde (ŞUBAT 2015)
başlatılmak üzere mezun durumunda olanlar, 2011 ve öncesi girişli olup halen son
sınıfta bulunan öğrencilerle sınırlı olmak kaydıyla 1200 (Bin ikiyüz) kişilik
kontenjan verilmesi kararı alınmıştır. Açılacak olan Pedagojik Formasyon Sertifika
Programı kontenjanlarının:
a) %75’i İstanbul Üniversitesi 2011 ve öncesi girişli olup halen son sınıfta bulunan
öğrencilerine
b) %25’i ise mezunlara ayrılacaktır.
2. İstanbul Üniversitesi 4. Sınıf öğrencileri için ayrılmış olan kontenjanın dolmaması
halinde diğer üniversitelerin 4. Sınıf öğrencilerinin başvuruları alınacaktır. Bununla
ilgili duyurular ilerleyen günlerde web sayfamızda ilan edilecektir.
( formasyon.istanbul.edu.tr )
3. Mezunlar için ayrılan %25’lik kontenjanın; %75’inin İstanbul Üniversitesi
mezunlarına, % 25’nin diğer üniversite mezunlarına ayrılacak ve İstanbul Üniversitesi
mezunlarına ayrılan kontenjanın dolmaması durumunda diğer üniversite mezunları
alınacaktır.
4. Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda;
a) Mezunlar için mezuniyet not ortalaması ile değerlendirme yapılacak; eşitlik halinde ise yaşı
büyük
olana
öncelik
verilecektir.
Transkriptinde
veya
Geçici
Mezuniyet
Belgesinde/Diplomasında not ortalaması 100’lük sisteme göre yer alan bütün adayların notları
İstanbul Üniversitesi’nin Dönüşüm Tablosu’na göre 4’lük sisteme dönüştürülecektir.
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI
BAŞVURU DUYURUSU
b) Öğrenciler için Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile değerlendirme yapılacak;
eşitlik halinde ise alttan dersi olup olmadığına ders kredileri esas alınarak bakılacak;
eşitliğin sürmesi durumunda yaşı küçük olana öncelik verilecektir.
c) Lisans tamamlama programları, AGNO açısından kendi içerisinde değerlendirilecek ve
kontenjanlar da başvuru oranlarına göre ilan edilecektir.
5. İlgili usul ve esaslar gereği, yüzyüze yapılan teorik derslere asgari %70 ; uygulamalı
derslere ise %80 oranında devam şartı vardır.
** KONTENJANLARIN ALANLARA GÖRE DAĞILIMI
TAMAMLANMASINDAN SONRA YAPILACAKTIR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Adalet
Almanca
Arapça
Beden Eğitimi
Biyoloji
Coğrafya
Denizcilik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Eğlence Hizmetleri
Felsefe
Fizik
Fransızca
Gazetecelik
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
İngilizce
İspanyolca
İtalyanca
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Muhasebe ve Finansman
Müzik
Psikoloji
Radyo-Televizyon
Rusça
Sağlık
Sanat Tarihi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Ulaştırma Hizmetleri
BAŞVURULARIN
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI
BAŞVURU DUYURUSU
Yukarıdaki tabloda gösterilen alanlara başvuru yapabilecek mezuniyet alanlarına aşağıdaki
linkten ulaşabilirsiniz:
http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_03/12121613_kaynak_atanabilecegi_alan.pdf
6. Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları ŞAHSEN yapılacaktır. Kesin
kayıtlara şahsen gelemeyecek adayların kayıtları yalnızca Noter Onaylı Vekaletle
yapılacaktır.
7. Posta, belge geçer (fax, mail vb.) ve kargo yolu ile yapılacak başvurular dikkate
alınmayacaktır.
8. Kesin kaydın yapılabilmesi için öncelikle online ön kayıt yaptırmış olmak
gerekmektedir.
BAŞVURU TAKVİMİ
MEZUNLAR İÇİN

Ön
Başvuruların
Alınması
http://nokta.istanbul.edu.tr )

Ön Başvuruların Değerlendirilerek Asil ve Yedek Listenin İlan Edilmesi (11.02.2015)
günü itibari ile / formasyon.istanbul.edu.tr )

Asil Listenin Kesin Kayıtlarının Yapılması: ( 12.02.2015/ İÜ HAYEF Vefa Binası )

Asil listeden kayıt yaptırmayan öğrencilerden boş kalan kontenjanların
ilanı: (12.02.2015)

Yedek Listenin Kesin Kayıtlarının Yapılması: (13.02.2015 / İÜ HAYEF Vefa Bina )

Pedagojik Formasyon Eğitiminin Başlangıcı (02.03.2015) Dersler 1. Dönem Boyunca
Haftaiçi 17:30-22:20 Saatleri Arasında Yapılacaktır.
(06-07-08-09.02.2015)
tarihlerinde
/
yedek liste
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI
BAŞVURU DUYURUSU
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2011 ve ÖNCESİ GİRİŞLİ
4. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Ön
Başvuruların
Alınması:
http://nokta.istanbul.edu.tr

Ön Başvuruların Değerlendirilerek Asil ve Yedek Listenin İlan Edilmesi: (20.02.2015
Günü İtibari ile / ( formasyon.istanbul.edu.tr )

Asil Listenin Kesin Kayıtlarının Yapılması: (21.02.2015/ İÜ HAYEF Vefa Binası )

Asil listeden kayıt yaptırmayan öğrencilerden boş kalan kontenjanların
ilanı: (22.02.2015)

Yedek Listenin Kesin Kayıtlarının Yapılması: (23.02.2015 / İÜ HAYEF Dekanlık
Binası Formasyon Birimi )

Pedagojik Formasyon Eğitiminin Başlangıcı: (02.03.2015) Dersler 1. Dönem Boyunca
Haftaiçi 17:30-22:20 Saatleri Arasında Yapılacaktır.
(17-18-19.02.2015)
tarihlerinde
/
yedek liste
PROGRAMA KESİN KAYIT
NOT: Programa kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuruları beyan esasına
dayalı olduğundan; yanlış veya eksik beyanda bulunanların kesin kaydı
yapılmayacaktır.
Ayrıca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kesin kayıt esnasında aşağıda belirtilen
evraklarının herhangi birinin eksik olması durumunda kesin kaydı yapılmayacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Lisans mezunları için onaylı mezuniyet belgesi. (Noter tasdikli olacak veya aslını
ibraz etmek koşulu ile fotokopisi kurumumuzca aslı gibidir yapılacak).
2. Lisans mezunları için onaylı not döküm belgesi. (Transkript, noter tasdikli olacak
veya aslını ibraz etmek koşulu ile fotokopisi kurumumuzca aslı gibidir yapılacak)
3. Halen lisans öğrencisi olanlar için öğrenci belgesi (Aslı)
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek koşulu ile)
5. 2 Adet vesikalık fotoğraf
6. Başvuru kabul çıktısı.
7. Öğrenim ücretinin (2.052,00 TL) belirlenen ilk taksitinin (1.026,00 TL) yatırıldığına
dair dekont.
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI
BAŞVURU DUYURUSU
***Dekontlarda, öğrencinin TC KİMLİK NUMARASI ile ADI SOYADI bulunması
gerekmektedir.
***Ödeme herhangi bir bankanın herhangi bir şubesinden veya internet üzerinden
EFT/HAVALE şeklinde yapılabilmektedir. Önemli olan taksidin aşağıda belirtilen IBAN
numarasına yatırılmasıdır.
Banka Hesap Adı ve IBAN Numarası:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
HALKBANK A.Ş./ BEYAZIT ŞB.
IBAN NO : TR92 0001 2009 8200 0006 2004 11 (1.026,00 TL)
NOT: İlk taksit kesin kayıt sırasında alınacaktır. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir
nedenle kayıt sildirenlere ilgili mevzuat gereği ücret iadesi yapılmayacaktır.
Download

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM